Skip to main content

Full text of "Post-ṡeanċas : i n-a ḃfuil cúigí, dúiṫċí, conntaeṫe, & bailte puist na h-Éireann"

See other formats


osc-Se^ncAS 4 i n-A t>vuiL 

coiBf, T)tiitCí, connuaete, ^sus t>Aitre ptnsc CuiT) II. — 5^ef>it5-S< or^é^ttt^ seosxvm tAoiDe, m.n.i.A., 

•oo tu\\\ i n-eAS^p. Ant. 5», t. SO. 

Ap n--A out 1 -amaé 
•oo 

nntixvó vía 5v\et>it5e, 

mtXaile xS.t* CV.At 1911 51U1T15, StAtl 


% 4 COLLEGIUM rv^ 
BOSTON1ENSE THE PADRAIG UA CASAID3 
MEMORIAL COLLECTION §t?OS€-SeMtCAS. 

C1315T, Dtíitóí, connuAete, asus txMlue ptnsc 
nA nemearm Cui-o II. — ^^e-6ils-S^crt)é^^^ seosAtii tAoiT)e, m.n.i.A., 

•oo óuip 1 n-e^5Ap. XDeAtA asuv rtáinue te-dc, 4 rs^'tie^f 1 -" 

An L 5., t. 80. 
ClOTMnTM Ueo. : 
Aft n-4 £u}\ amdc 

T)0 

ConriRA'ó n<\ S4et)it5e, 

1911. V4> I < BOSTON COLLEGE LIBRARY 
CHESTNUT HILL, MASS. 
i 3 6 7 1 3 Aji n-A 6u|t i sctó 


* 

I 


■o' tU CaCaiL ASur X)i twóin 


I 


-Ap Céit) "Uprhurfian ioccdjidc, U. a 40. 


I 


1 mt)4ite <£ca CtMt. 


i 
nirheAt)ónAi$e. leAÚAIIAC 

RéAríifiÁ-ó ... ... ... ... ... ... 5 

SeoLd-ó ticttedó ... ... ... ... ... ... 7 

I. SloinneAt) CaiUn, 1 n-A AoriAtt ... ... ... 7 

II. Ainm asuv Stoinne^-ó CAilín ; nGinpe^cc ... ... 8 

III. Stoinne^-ó tTlnÁ pórc^, 1 tw\ Aon^ ••• ... 8 

IV. Ainm A^ur Sloinne*vó tTVii PófC-d 1 néinfe-Aóc ... 9 
V. Ainm ^sur Sloinne^x) 1p\\i <\\\ 1í!ru\oi pórCA ... 9 

VI. Sloinne«.\-ó Fiji, 1 tva Aonxjp - ... ... ... 10 

VII. Ainm 4£ u r Sloinne^-ó ^ifi 1 néinpe^dc ... ... 11 

VIII. Río$ti4ix> nA neorp^ ... ... ... ... 12 

IX. t)Aintiío$tUMT> ru\ nCoppA ... ... ... 12 

X. ru niuirie ... ... ... ... ... 12 

XL tU DanuAirle ... ... ... ... ... 13 

XII. An CtMjt ... ... ... ... ... 13 

XIII. tU trini Ria$aLca ... ... ... ... 14 

XIV. Coífiltióc 5nót^ ... ... ... ... 14 

CÚ151 r\A héifteAnn , ... ... ... ... ... 16 

ConncAece n<\ h6ipeAT>n ... ... ... ... ... 16 

DOTM ... ... ... ... ... ... ... 20 

Oailxe Puifc r\s hCifieAnn ... ... ... ... 21 

l^pcorhAtituSA-ó ... ... ... ... ... ... 121 

UéArhfui-óiugAT) ru\ nAnmAnn, -]ftt. ... ... ... ... 127 

Airce^c«Mr "Dé^ttluiste ... ... ... ... ... 132 

Cill-AinrrmeAÓA ... ... ... ... ... ... 133 

Opoióea-o Át-A .*. ... ... ... ... ... 133 

nÁp nA UÍ05 1.. ... ... ... ... ... 137 

Citl CAinm£ ... ... ... ... ... ... 138 

Leat-beAnnA aji ÁiceAnriAib ... ... ... ... 139 

CeArtingte ... ... ... ... ... ••• 151 

CtnlteA-ó eile ... ... ... ... ... ••• 154 gtiMif -potriAT), a te^DfuAin 015 ; 

50 htJA n"Ouibne ^15 &r> fiéim. 
Com IvjAt if fui3f?eAp cu ah cló 

'tlA Ájiuf "oó fOinbij fén." 

Seón Cájipuel, ttévArhru\-ó. -I SaMI DttA'ÓAin 1905 do óiniteAmóít AfnAÓ An óé.vo óuro -oen 
porc-fe^nc^r ro «iSvMnne. An SAlL&eAplA to Oi i -ocor-vó 
Afi uaih pn, i]Mn jtoinn -oénJe^ruMS -oen leAtMji 50 ni.inisce. .1., 
1 r.- < Mnmr.e*iC«MO n^ rr.lXMlce ptiifc. An ^e-óe^ls acá 1 "ocor^c T)on 
■ouL ro. "Póiftíoi» -oóisce ! níop le.\ru\m<%tt -oen corhAi|ile -oo t)í 
n pa cé^-o óuro .1. ú]'iix> \>o O^inu Ar «iinmne^é.MV> n^ feAn- 
■uúiúcí i.r S^c Aon creol^-ó. lr é ir ^"útMp -oó pin, .1. s^ n n «^ 
T)úitc: "oo léijtius.'.-ó 1 sceAjtc fof. T)o uíom^ti CAmAll Agtif le 
t)A|«|i An fuAUAiti -oo IM fúinn do fAOiLeAmAf guf gAiitro so mtoeAti 
roin -oc^nc^. "O'i^pitám-Ait A]i 111^c 11 1 tliiAlLAin lK\riL\lcúru\c, ^n 
cé -oo óuroi£ Linn irAn óév\T> LeAOAl», cófAtnce ns rrninccí "oo 
Lénmis^-ó. "Oo bí ^n -ouine iMpAl 65 ram <\s otMip «iip p n 5° 
■oun -oíce^ll^c Ajup ^ rúit AgAinne so rSFioftfA'ó vé le^O»\|t «iip, 
acc (S]\ rsAltAij cpÁróce !) do thiAii c*\om cmnif é ; Aguf if AifilAi'ó 
T)ó Anoir é ^5 lApttAró Aip5 flÁmce 1 n"OAuúr n*\ hdl&éire. 5o 
■ocisn!) pé Ar «*n ngAtA|t Agar ^ ccicc T)ó p*to F°t-1-»* in 5° nGilnnn 
A|t Atf, if é ift nguroe-ne. 

" Kui) eiLe T)o emit An coix>p t>AtAir 50 b<\ile^c «JS^F 50 nuiti"óe 
«M 1 *M< Scé«iT) coriiAitile, .1. fMon da r»5^ex)e<\L Féin -oifi LocíT). 
1"L\ iictie«.\c^ so^pim úd -do biu\ile^-6 fi cló ir^n IpirteAGAii 
(fUAiríinear rioitjiAroe t>S AnAni), -o'^irh-ueoin n^c cagAmAii Fpe^Sí^ 
. ní fÁSAnn rom nijt lé1$eAfnAi« i«*T). "Oo léise^m^p so ■oeirinn, 
ÁN^up ir é pux> "oo CuiseAm-Af atca n^c m^ic teif An ngnÁC-SAexieAt 
& tip DátéAir F^ ir < "oo f^o|MX) ó &AtLt>A6c J 50 liiiitisce ó SaIVoaóC 
Ainmnigte. ^\n fíor-$^e-6e^l Féin -OAOit ^cJ. ^nn fór, "Oi ^ir"oe ^ 
Siin A5«r J oéic ! 1r fe^r^ leir 5° ni °t 1 F^ -0 ^ n ^ conncAece 
b^l^DJk ni -dúiccí iu\ re^n-$^ex>e^l. CAroé An fir n,ic as 
meirneAó -óó ^S"f cút -oo CAb^inc roif fuic ^S u r Fe<*t> ^t^ S^tt'OAÓc 6 

-Agur a a£>a}T) T)o t^D^i^c 50 ■oíjte^c Ay. S^e-ueAlCAcc if s<\6 Aon 
two? 1'li AUjiAim teir ace a n*out>Ait<c Ao-ó thiroe 1TU\c Cuiftcín : — 

" Có)\a mux-re nÁ T)'pui|tinn ^\n $Allt)éAttiA 
lpóT>lA "onuiDim ó iom^[t n& ln\imléife." 

At)^m*Mp ! riAó ut) aimrme^c^ -Áji mt>Ailce azá 1 n-iom^t 1 riA 
li^imléire -oápípiu? a>jcc mutu léi£irceaii au loc 5^\n rhoill, ní 
li>eix) Aon Cftáóc 50 Tjeoix) a\\ au ^cput 1 léi$ce^]t Á\\ mtMilce 
biAt)C«iC 50 sn^r^c 1 rsjtíuinn *.\sur 1 Scló, AgUf ^n rStM^ ^b "wul 
1 n-oLCAf ó tó so ló, ói|t n^c puitce^^ ^S leanAfiiAinc T)en 
ticpiug^-ó 5<^l/o^ "oo cuip SeAán lk\ "Oonn^DÁin a\\ imn 50 
nifó-ótfiAftAÓ acc é rin yém -oÁ fíojt-tpÚAiltiugA'ó <*s lucc ^n 
pofCd, ~\]\l. Acc cá yeA\\]\ -oúinn cjticc ^ift fin? Ac«ínj mmncean 
ru\ liCiite^nn 'r\A nt)UD-cox)U\X) **s u r 'n^ "ocoincim ptiAtn, asur ní 

11» J4n lOCC "OO DÍ 4!1 ÓéAT) CUI-O, ^gur Af <* lOr r in "00 OÍ 

T>eA\\rr\A-o tAtt ^gur 1 X)?uy *\nn. Cibé ■oeAjtmáT) do dí ínnci, "00 
ce^íicuigeAmAtt au zaca yo i*vo, au méi-o -oíou tus^m^i. pi uveA^A 
ó roin. "Pig^nn foin íiac ion«Min *\inm •oo-seout^ji if^n -oá cuiu 
A]\ u«Mitio A\y au Á\z céAT>r,A. 

Acim reolc^ if^n leAUAfi ro "00 tuitleA-ó a\\ r\A re^n-reolc-Aio. 
T)o ctnrte*vó 1 n-iúl -oúinn 50 r*MO sib*vó teó r^n, Agur H' "oóc^ 
50 ftftlll. 

"Oo itmneAm-A^ 'oíceaU, Aft sac éinne -oo fA|\Aró r^ ru"o ro, acc 
nÁ|t imtisi-ó ot^inn ru^t -o'ltntiS Aft ^n re^r.-ouine úx> as Aerop tdo 
ca\H a ataI bocc. tlUi-oin le " 1lío$itAix) n^ neoítp^," "11*1., ní 
Abróc.\mAOiT) ^cc ro: " tlí't ó'n ní$ so "ocí ati dacaó " nÁtt 
ce^rc -oon S^e-úeAt beit 1 n-mnriie uul óum evince leó nó 

fSI^'obtA cuca. 

S. t. seouvo ucneAC. Seo rr\A\\ bA-ó ceAtic LiCfteACA do feolAi) r\\c $Ae<)ils. Cui|tyeAni 
fior rol^oiD nó eifiompUiif A|t 5^6 ^on c«Sr D'^éATJpAí a beic 
Ann. CÁ ati r-eolA-o ^Ae-beAtAC Agar An reolA-ó SAcrbéA|\lA of 
a$aió a ctMle AnnfO, aji niox) so OfeicfeAtt cAi-oé mAfl if loncuigce 
An céA-o ceAnn. 

1. slomncAt) CAiUtt, 1 n a aoiiau. 

1 (a). RiroAtóe. 

lnfceAn in f aiuccaUaiS, \{>< Farrelly, 

ITIuUaó Iaoi£iII, Mullagh, 

Diteipne 11 í Ra£aIIai$. Co. Cavan. 

1 (b). UutMi-oe. 

Inse^n An D4Ui$ 3 Miss O'Donnell, 

"Oún n* h£&\X. DoDegal. 

2 (a), ill ac Ru-oAVóe. 

1n£eAfi tllic $iolu íor^, Miss Mac Aleese, 

Aca-ó Lin, Virginia, 

Diteipne HI Ra£aUai£. Co. Cavan. 

2 (b). IIIac Uu-OAi-óe. 

1n£eAti AH CÁtM>CAi$, Miss Mac Carthv, 
t)|téAnciai$ tiiic ite. Union Hall, 

Léim 11 í "ÓonnAbÁin. Leap, 

CAi|tt>ite. Co. Cork. 

m 3. SloinneAt) -AnAlL. 

ln$eAn An frtm>i& 9 Miss Nesbit, 

Ha CeAlu t>eAS^, Killybegs, 

Cín t!)o£Aine. Co. Donegal. 8 
II. Ainm A5us slonmeAt) CAiUn 1 n-éinfeAcc. 

1. ó 1!uT)4 i .-óe. 

nió|t uAVAl tlí Antu^n, Miss Mór O'Hanlon, 

5ni^npo|tr, Greenore, 

CuAitiise. Co. Louth. 

2. lilac UuiMiT)e. 

Sofica uarat n-c SiotU Dnij-oe Miss Sarah Mac Bride, 
(nó Sopca ii.\|Ml W\ tílic Scotstown, 

Siotia bnis-oe), Monaghan. 

An Doc, 

film nebcin. 

3. Slomneoi-ó Anall. 

Siu^in tu\fv\l tk^tioe, Miss Joan Harvey. 

1nre TlV.c Urói|t, Inchaquire, 

X)é&l St a an Cuxiip, Bally tore, 

tDaile <Sca liT. Athy. 

HI. slomneAt) mm\ pósca, 1 via AotiAR. 

1. Ó Uu-oai-óe. 

Dean Uí SúiLUooÁin, Mrs. Sullivan, 

An CunrÁn ; Waterville, 

CuittiAise. Co. Kerry. 

2 (a). tTUc Uu-oanje. 

t)ean íílic Airhinsin, Mrs. McGivern, 

t>Aiie Ata Toe. Beileek, 

luo^it Cmn XZfÁ&A. Newry. 

2 (i)). Iliac Uu"o«M"óe. 

t)ean an -cSuionis, Mrs. Mac Sweeney, 

tTU&tltomtA, Macroom, 

Cojtcai$. Cork. 9 

3. StoinneA-ó A.nAtl. 

De^n «in Aimóroig, Mrs. Am 

t>Aile Lunroín, Blanchardstown. 

tMite Stó CUaú. Dublin. 

iv Ainm Astjs stoinneAt) mná pósu4 i n-éitifeACc. 

1. Ó RtroAróe. 

tlór^ be^n I1í tílA-oA-óÁin, . Honcra Madigan, 

"De^nn tílATM-óÁm. Hill, 

DéAt Feirrce. Belfast. 

2 (a). IH4C Rut)Aróe. 

-óme bean An CApt*tAi£, -. Hannah Mac Cartby, 

1nre R4tA, Little Island, 

Copers- Cork. 

2 (t>). 11bc Ru-OAróe. 

StnéA-o bean rhic ^ilpearmAift, Mrs. Jane McEl-hender. 

lior nó sCe^j-iU^c. burn. 

3. SLotnneA'ó An at I. 

miijie be^n An Uinsp^UMfc, Mrs. Mary Wingfield, 

Dpi CuAtAnn. Bray. 

v. Ainm agus stoitine<vO FIR ar rtitiAOi pósrA 

1. Uu-OAi-óe. 

De*.\n pÁ-or-Ais tli CttAfiiA, Mrs. Patrick Twomey, 

Ct\prAipe nA mDocc, St. Luke's Cross, 

Co*cai£. Cork. 

2. tVL\c Hu^OAi'óe. 

V)ean Cai-ós tllic $>Aoitin, Mrs. Thady McGeehin, 

11a 5teAnncAi£e, Glent: 

Lip ConAili. Co. Donegal. 10 

3. Sloinnexvó s^n s^n ÍTIac. 

Dean Ainc CAorhinxMg, Mrs. Arthur Kavanagh, 

UuU\c 11 a typei-olim, Tullow, 

■pot^ttc^ Hi Hu^UAm. Co. Carlow, 

4. SLoinne-AT) AnaLl. 

Dejm Seoin $iitinéit», Mrs. John Gardner, 

tTlutlAC ImeAntu, Clifton ville, , 

Déol V einrce. Belfast. vi. sionmeA'O vm, i ti-A AOtiAii. 

1. Ó 1lUT)A1X)e. 

ITUc tlí IjjiuMn, Mr. O'Brien, 

teACA An éA-oAm, Flagmount, 

An íiACAil, Feakle, 

UnmneAó. Limerick. 

2 (a). tTUc Uu-oAi-óe. 

An Suitme-dC, Mr. Mac Sweeney, 

5-AU.ósLdé, Milford, 

Dr ConAitl. Co. Donegal. 

2 (b). ÍTlAC Ru-OAi-óe. 

true CuAttAcrAi^, Mr. Mac Curdy, 

Ceann Ream Aft, Kenramer, 

ReActtA, Rathlin I., 

VAX Ria-oa. Co. Antrim. 

3. SloinneA-ó AnaLl. 

An Uonói-oeAó, Mr. Lynott, 

Citt AUm-o, Killala, 

Op ArhAt$Aró. Co. Mayo. 11 

vii. Aitim A511S siomne-At) f\n i n-Ginre^cr. 

1. ó Ru-o.M-óe, 

Pérólim ó Dri-OAis, U-araL, Plielim O'Bradv, Esq., 
■popm^oii, Mountain Lodge, 

tTL\c*Mfie an lutMip, Cootehill, 

D|teiFtie Hi fU£alUi£. Co. Cavan. 

2. 111 ^c RuT)-dt*óe. 

Atáfc^t 1 tiiac S'toLLx CMpim. Uarai, Alexander MacElheran, Esq., 
CáirleAn CAX)a, Cape Castle, 

t)«.\iie .\n Catfieitn, Bally castle, 

C^ti^iSe. Co. Antrim. 

3. SLomne«\x) 50m ó 5^\n tVUc. 

Cacaoi}i C.\oiiu\n^c (nó CáorfiÁn), lK\i\.\l, Cahir Kavanagh, Esq., 
Conceit, Tara Hill, 

5"^il'e, Gorey, 

tJí Ceinnre^l-M$. Co. Wexford. 

4 (a). Slomne*vó An^LL. 

Cnjtí *o.\t)é, UátaIj Henry Davells, Esq., 
tLule ^n C^id*m$, Calverstown, 

An "Oitoice^-o tlu^, Newbridge, 

Conruii. Co. Kilda*e. 

4 (b). Slomne.ro Anall. 

nK\i$ircin Uiiiiam Caiuói-o, Mr. William Talbot, 
MSt CorcAitL, Rathturkill, 

Cnor V)«Mle Coimín, Blessington, 

Cu*\U. Co. Wicklow. 12 VIII. UÍ0$RA1'0 ÍIA neoRPA. 

1. "O^ tílóji-óacc R.ó-oi]vóeiitc, 1. To His Most Excellent 

Impute no Tli Majesty, the Emperor 

or King of 

2. t)S Aip-oceim ImpipoAiiiAil,, 2. To His Imperial High- 
Piuonnra ness, the Prince of 3. "Oá Áin-océim UíoSAÍivMt, 3. To His Royal Highness, 

Puionnivr the Prince of 

4. "Oá ÁiitT)céim &oiiUj, Pfiionnra 4. To His Serene Highness, 

the Prince of 

5. T)á Áitfocéim 5. To His Highness 

ix. D-AirmioSRAit) iu\ heonpA. 

1. X)Á tnóiróaóc Ró-oiin>eirc, 1. To Her Most Excellent 

D^ir.impijie nó Uainiuosan — Majesty, the Empress 

or Queen of 

2. X)á nÁi|t-océim 1mpiiieaiiiail 2. To Pier Imperial High- 

Dampinonnra ness, the Princess of 3. T)á nÁitvocéim RíOb^n'iaiU ,3. To Her Royal Highness, 

Dainpiuonnra the Princess of 

4. "Oá nÁirvocéim Soiiit), t)am- 4. To Pier Serene Highness, 

Pinonnra the Princess of 

5. T)á n-áitvocéim o. To Her Highness 

X. riA nUAiste. 

1. X)i SnÁraiu-rean "Ounce 1. To His Grace the Duke 

of 

2. "Oá 0\\vbe&\\c& OgeAima Ci- 2. To His Excellency the 

nairte Lord Lieutenant of 

3. *Oá Ro-onotiaige Ittaticuéir 3. To the Most Honourable 

the Marquis of 

4. "Oá "Río§-onóji.Ai$e laitla . 4. To the Right Honourable 

the Earl of 

5. T)á Ríog-onójUMse an Cibeatina 5. To the Right Honourable 

t)íocún the Lord Viscount 

6. T)á Río$-onóíu\ige an Oseatwa 6. To the Right Honourable 

Lord 

7. Dá Onó|u\ise an Uigeajwa 7. To the Honourable Lord 13 

XL iu\ tx\mixM5ie. 

1. T>s 5t*^rAiG-fe tLun-ounce 1. To Her Grace the 

Duchess of 

2. X)S hOiitóeAfca tLMnnse^nA 2. To Her Excellency the 

Oru\irce Lady Lieutenant of 

3. X)Á 1ló-onóii.\i5e tL\nriu\pcuéir 3. To the Most Honourable 

the Marchioness of 

4. X)S Río$-onótiAi$e Cúmtír 4. To the Right Honourable 

(nó t)Atnid|ttA) the Countess of 

5. X)S Uío$-onóp.\i^p ATI V)<\in- l>. To the Eight Honourable 

ciseM«ru\ tUmofocún (nó the Lady Viscountess 

Díoomncír) of 

6. X)S Río$-onóHv\i?;c' ah t)Ain- f>. To the Right Honourable 

rige^pn^ Lady 

7. "OÁ nOnup^e ^n tX\inci£.e.\pn.A 7. To the Honourable Lady XII. Ail ClIOvU. 

[Aci 5^c céim «\nnro t)o ]\é\$ <\ luntvo Ágttf d ninnirn$e. 
}ipe«.\nn an clip -oo 5v\C ,.\on eA5lAif\] 

1. T)i £i)t-oinnriu£e 411 Cóip- 1. To His Eminence Car- 

améAl dinal 

2. T)S SrArAiO'feAti An Ctéi|ieAé 2. To His Grace the Most 

1!ó-oipriii-one.\c , Áip-o- Reverend , Arch- 

o^r^os bishop of 

3. "Don CléipeAó Ró-otniíntMieAÓ 3. To the Most Reverend 

, e^rt)os , Bishop of 

4. Don Cléipe^é Ríog oitttnro- 4. To the Right Reverend 

tuwc ttlonri^nóp Monsignor 

5. Don Ctéipe.\c V'op-oipiiv.-one^é 5. To the Very Reverend 

, UaccaiUti , Dean of 

6. "Don <Jléipe.\c f íop oipmmneAé 6. To the Very Reverend 

, Áip~»oeoc.\n , Archdeacon of 

7. "Oon/téipeAc "Piop-oiprhi-oro^r 7. To the Very Reverend 

, S\<!nriU'*ip , Chancellor of 

8. T)on Ótéíne*\c F ío p - 01 pinion e^o 8. To the Very Reverend 

, Ati CAr.ón^ó , Canon 

9. T)on Ciéipe^c Fíop-oipini-one^c 9. To the Very Reverend 

- — — s TTLMnircip , Monastery 

(or Convent). 14 10. Don CléiiteAÓ fíoii-oiitrhi-oneAC 

Diivoa ItlAinirnteAó 

11. Don Clé^ieAc 'Pío|t-oitiríii-oneAc 

, mo-oettÁrott 

12. Don Cléitte^c OinmroneAé, 

Ce-Allói|t IflAinircreAc 

13. Don CléifteAc Oituíin>neAC, 10. To the Very Reverend 

Guardian, Monas- 
tery 

11. To the Very Reverend 

, Moderator 

12. To the Reverend Superior, 

Monastery. 

13. To the Reverend Prior, 

Monasterv. 14. Don Cieiiteac OifirhroneAC 14. To the Reverend 15. Don "DfiÁr-din Oijirhi-oneAC 15. To the Reverend Brother XIII. Í1A mtlá TUAbAtXA. 1. Don rhÁtAifi Oitttfn-onig At* 1. To the Reverend Mother, 

Comuemc Convent. 

2. Don t")An^t) tflÁtAitt Att rhAinir- 2. To the Mother Abbess, 

ci|t to^eco, Loreto Abbey, 

3. Don 1íUi§ircreÁr , Com- 3. To Mrs. -, Charity 

neinc na Déipce, Convent, 

4. Don cSiaih Ce^tlóitt aji Com- 4. To the Sister Superior, 

uemc Convent. 5. Don tSiAiti -, Comt)e*nc 5. To Sister 
Convent - XIV. corhlticc ^nóCA. 1. Do rhác CÁ|i|AtxM5 i -OÁ 1. Messrs. MacCarthy 
OtunAnn* and Co., 

t)un An UÁibiftne, Crosshavten, 

Cojicaij. Cork. 2. Do rhuinn|i SuACAniArm, 
Acat) An DfiomA, 

At CliAt CudtAnn, 2. Messrs. Sweetman, 

Thomas St., 

Dublin. 3. D'tU *Óoi3jie -] -oÁ ÓumAnn, 3. Messrs. Deery & Co., 
CeAnn Dtioici-o, Church St., 

|?Aicce áúa CliAt. Dublin. 15 

4. "Oo rh uinciji bfieAcÁm, 4. Messrs. Bracken, 

t)Aite Hi fcneAcÁm, Brackenstown, 

pine ^aU. Fin gal. 

5. T)o tiiuincin CAtArAij, bpAitfie, 5. Messrs. Casey Bros., 

T)Ál Uí ÓACAfAi^, Dallyhaisy, 

•pine £aU. Fin gal. 

6. T)o ÓiAn ó mó|inÁm -j -oÁ 6. Messrs. Kean Mariner 

ttiAC, and Son, 

t)Aile t^i^in, Balbriggan, 

pne ^aU. Fingal. 

7. T)o óaIdac ó *OoriinAill, -oÁ 7. Messrs. Calvagh O'Don- 

triAC -J -OÁ ÓumAnn, nell, Son vie Co., 

Cauai|i ha rriA|ic, Westport. 

mui|iif5. Co. Mayo. 

8. *Oo ÓAÚAOifi tTlóc CtiA|iuifi5 8. Messrs. Cahir. Corish and 

1 -oÁ tfiACAib, Sons, 

t)Aite fhic CuA|iuifi5, Strandtown, 

t)éAl peifirxe. Belfast. 

9. T)on cSionóiT»eAc, -oÁ rilAc- 9. Messrs. Synnott, Sons, 

aid -J -oÁ ÓumAnn, and Co., 

.An SeAnbAite, Yoletown, 

loc 5A|imAn. Wexford. 

10. "Do rhtnncifi £>fiiAin -] -oÁ 10. Messrs. O'Brien and 

* jCtimAnn, Co., 

Citu Rón Ám. Kilronan, 

1nif tnóji, Inishmore, 

-AjiAinn. Aran (Co. Gal way). 

[Í1Ó " true CÁttrtAig -] a CumAnn," -]pl.J 16 ctHsf tiA némeArm. 

ConnAÓcA, nplm.y Connaught ; gen. Connect ; clat. ConnAcuAib. 

lAigin, wplrn., Leinster ; gen. lAi^eAn ; clat. LAi^nib ; voc. 
tAi^ne. 

[mi-ce, /. indec, Meath ; often used with the art. : nom. An 
tfh-oe ; gen. tiA mi-oe, e.g. Cúi^eAX) tia tíli-óe (Con.)]. 

tnviTriA, nsf. t Munster ; gen. murriAn ; clat. tnuniAin. 

UIaix), nplm., Ulster ; gen. UIat) ; clat. UtuAib ; voc. UtrA. cormuAete iia nemeArm. CúigeA-ó A5ur ConnrAe. 

lAi$m no ctfiseA'O l<\i$eAn ... 

An ConncAe UiAbAC nó ConnuAe Ioca 

S^tm-uvn 
ConncAe An tongpuipc 

,, ,, Kío$ nó 11 a b^Áitge 

ConncAe Áts CLiac nó ConncAe DAite 

AtA CLiac 
ConncAe CeAtAtttAC 
,, Citte Comni£ 

„ Citte "OAfiA 
,, Citte rriAncÁin 
,, tu£bAix> ... 

m\ t)Ainttio5nA 
,, ru\ lilAit-rhi-óe 

,, nA TTIi-óe ... Province and County, Leinster. Co. Wexford. 

Co. Longford. 
King's Co. 
Co. Dublin. 

Co. Carlow. 
Co. Kilkenny. 
Co. Kildare. 
Co. Wicklow. 
Co. Louth. 
Queen's Co. 
Co. Westmeath. 
Co. Meath. Í7 connc^eúe íió iiéme»?.rm — (aji leAnmAint). 
tnuttu\ tió ctitseA-O tnutliAíi ... Munsteb. Connc^e *in Cliifi ... 

„ CwiuiSe 

„ Concise ... 

„ tuimni5 ... 

„ puijtc lÁirse 

„ tiobiiAT) &flA11f1 Co. Clare. 
Co. Kerry. 
Co. Cork. 
Co. Limerick. 
Co. Waterford. 
Co. Tipperary. utvMD no ctnscAt) uio/O Ulster. Connc^e 


Atl C*.\0Ám 


Co. 


(an. 


)} 


An T)úm 


c . 


Down. 


7) 


&VOA tllACA 


Co. 


Armagh. 


)} 


"Ooine 


Co. 


Derry. 


}) 


"Oúin 114 n^Atl 


Co. 


Donegal. 


• 


é^.ncpuiOe n<5 ntd 


Co. 


Antrim. 


:> 


£e4fi til on ac 


Co. 


Fermanagh. 


}> 


tíhnneACim 


Co. 


Monaghan. 
úíne eog^in 


Co. 


Tyrone 


C0111KN 


Cfcó tlO Cin^CAt) COtltKNC 
LiAtDttomA 


c 

Co. 


C OX NAUGHT 


Connc^e 


Leitrim. 


>> 


tllinge eó 


Co. 


Mayo. 


)} 


n.\ ^AilUrhe 


Co. 


Gal way. 


)> 


UofA Comiin 


Co. 


common. 


>) 


5U5^ 


Co. 


Sligo. tt1o beAnnaéc le^c, a f^píbinn, 

So tilmr ^oibinn C^lgA : 
CfttiA& ru\c Lói|i t>Arii ó heAiWA, 

Cé gnic «a ce^nita ■oe4p$-4." 

Se<.\cpún Céicinn. 11 Cadaiji licíjt tiAim 30 héijtinn." 

CAipcín b^uA-Oaji. *t Cá licin fv\oi ré*M^ do mo céa-o petite in T7io póicín iiop." P0SC-SeAt1CAS 110DA. A.r. ■= Ainm "oo-5Gi0te<\}t 50 mime 1 re^nrsé^UM-óeAcc nó 1 
reAn-<M"h)u\n*M-ó ^sur 5*n ^on Feixmi evince <M]t. 

t). = buille fÁ tUAiftitn ó Ainm *.\cÁ 1 LKTimiSAX) An cSAcrt>éAjiLA. 

tl. = nuA-Ainm An X)A\le x)Á urÁiT) 1 serine. 

S. = veATV-Ainm au o^ile "oo ]\é)\\ n& n-u^'OAji leiginn. 

S.^c. = reAn-Ainm Áice do cui^eAX) 1 5 coat; 11115^-0 so bAju\rhU\c te 
hÁiu 50 bpinl Ainm eite Aijt pÁ Iácaijl 

C.5.U. = ciwnA-oóitteACc jad uj-oAficAr. t)Aitue ptnsu n<\ n6iue<\nn. AbAinn An S^Áit, Co. Óu\-pp- 
Ai^e : Annascaul, Co. Kerry. 

AbAinn tteAj, <\rt, Co. SL1515 : 
Owenbeg, Co. Sligo. 

AbAH^onx, guAipe : Oulart, 
Gorey. 

AbnAinn, tYlinleAnn bAile An 
puill, Co. Óille Coinni^ : 
Owning, Pilltown, Co. Kil- 
kenny. 

Acax> An bile, beAnncpAije : 
Aghaville, Bantry. 

Aóaó An Óóirce, CopcAii; : 
Coachford, Cork. 

Acax) An *OpomA, bAile Át& 
CtiAt : Thomas St., Dublin. 

[s.] 

Acax) An fheAfA, beAl Caiji- 
beipu: Aghavas, Belturbet. 

[b.] 

Acax) An uSeA^Ait. Acax) Liji, 
Co. An ÓAbÁm : Aghantegall 
or Ryefield, Virginia, Co. 
"Cavan. [b.] 

Acax) An cSém, pope An *Oun- 
Ám : Aughintain, Portadown. 

[b.] 

Acax) An cSpucÁm, béAl ÁÍA 
LnAin : Aughatruhan or 
Auburn (The Pigeons), 
Athlone. [b.] 

Acax> beAnnAC, eAcx)puim Ui 
bjiom, Co. Cille triAncÁin : 
Aughavantfagh, Auúhrim,Co. 
Wicklow. [b.]. 

Acax) bó ÓAim-115 (Acax> bó), 
rriAinipcip tAoi^ire: Aghavoe 
(Aghaboe), Abbeyleix. 

ACAX) bO£, tlOp *OApAC, CO. 

fhuineAcÁm : Aghabog, New- 
bliss, Co. Monaghan. [aOA-ACa] ACAX) bol^, COpCAC ttlÓp 

muriu\n: Aghabulloge, Cork. 

[Older form : Acbibol?;]. 
Acax) buix>e, Co. lut;bAiX) : 

Mount pleasant, Co. Louth. 
Acax) CAipil, X)puim SeAti-bó, 

Co. LiAt-oponiA: Aghacashel, 

Drumshanbo, Co. Leitrim- 
Acax) CAmÁn, An lunjAin : 

A-liacoinmon, Lurgan. 
< 4 cax) ConAipe, bun An f?eAX)Áin : 

Achonry, Bunnanadden. 
Acax) "Oúin, An Scpbijun : Agha- 

down, Skibbereen. 
Acax) emneAC, COJICA15 : Aghi- 

nagh, Cork. 

AC AX) "pobA1|1, CAÚAl-p T1A ttlApC : 

Aghagower, Westport. 

Acax> ^AtlÁn, An Lujt^Ain : 
Aughagallon, Lurgan. [b..] 

Aca-6 £é, Co. "peAp ITlAnAc : 
Xewtownbutler, Co. Fer- 
managh, [b.] 

Ac ax) U\]\Ainn, Ar\ SpAÚ bÁn : 
Aghyaran, Strabane. 

Acax) Laoj, An Lun^Ain : Agha- 
lee, Lurgan. [b.] 

Acax) LeAÚAn, An Ó5Ó1A3 : 
Mountfield, Omagh. 

Acax) leACAn, béAl CAinbeific: 
Aghalane, Belturbet. 

Acax) tip, Co. An ÓAbÁm : Vir- 
ginia or Aughalir, Co. Cavan. 
[t>.] 

Acax) ton, Co. peAp» tTlAnAc : 
Brookeborough, Co. Fer- 
managh. 

Acax) tTlAotÁin, OiteÁn An 
£uaiI, Co. Cipe eoJAin : 
Aughamullen (Aughamul- 
lan), Coalisland, Co. Tyrone, 
[b.] [AC A- Aft A] 22 Aóax) móp, béAt áúa hAmnAip : 
Aghamore, Ballyhaunis. 

ACAT) tTlÓp, T>pOmAT), CO. tlAC- 

•ojiomA: Aughamore,Dromod, 

Co. Leitrim. 
Acat> nA Ctoice, pope An 

*0únÁm : Aughnacloy, Porta- 

down. 
Acat> riA Ctvnce, gjiÁnApAT), Co. 

ay) Lonjpuipx: Aughnacliffe, 

Granard, Co. Longford, [b.] 
Aca-o r»A hAbtA, CtuAin eoip: 

Scotshouse, Clones, [b.] 
Acat> riA ITIuiLeArm, -An Lup^Am : 

Nutt's Corner, Lurgan. [b.] 
Acat> tiA ITIuiteAnn, béAt áca 

beite, Co. ttlumeACAm : 

Anghnamullen, Ballybay, 

Co. Monaghan. 
Aca-ó nA Site Ann, beAt ay\ Át a 

tnóip, Co. liACDttomA : Augh- 

nasheelan, Ballinamore, Co. 

Leitrim. [b.] 
Aóat> jJAicin, Co. Aonc^toiriA: 

Aughafatten, Co. Antrim. 

[t>.] 

Acax) CiobpA*o, CAÚAip SA1T)bín, 

Co. CiApjiAiJe: Aghatubrid, 

Cahirsivecn, Co. Kerry. 
Acat) "OubtAij;, Co. *Óoijie : 

Aghadowey, Co. Derry. 
Acax) Up, Co. Citte Coimnj : 

Freshford, Co. Kilkenny, 
AcAi-p, An bóÚAji bui-óe, Co. nA 

irh-oe: Aoher, Enfield, O . 

Meath. [0.] 
AcAip, popr;An*OúnÁin : Augher, 

Portadown. 
^cpAi, tiA h-, (bop An |Júca), 

Co. CiA-ppAije: Beaufort, Co. 

Kerry. 
Aitponn, An, Co. TtopA ComÁm; 

Elphin, Co. Roscommon. 
Aitt, An, bAile bpi^in, Co. 

bAite áía CtiAÚ: Naul, 

Balbriggan, Co. Dublin. 
Aitt, An, CACAip nA tTlApu : 

Ayle, Westport. Aittijte, beAnnrpAi^e : Alli- 

hies, Bantry. 
Aitc An CopfiÁm, Leicip'CeAn- 

Ainn : Burtonport, Letter- 

kenny. 
Áine CtiAC, Citt moceAttóg : 

Knockainy, Kilmallock. [S.] 
Aipéitt, bAite tlí bpóite : 

Errill, Ballybrophy. 
Aip^njAC, *Opuim SeAn-bó, Co. 

LiAct>pomA : Arigna (Ari- 

gnagh), Drumshanbo, Co. 

Leitrim. 
Áiu Cij;e An tfleAfAii;, béAt Áca 

An feAX)A: Attymas, Ballina. 
Áic Ci^e rhic Ao-óa, An CAtAt», 

Co. tYltngeo : Attymachugh, 

Callow, Co. Mayo. 
Atr ay\ Th'pipr;, Co. Cipe eoJAin : 

Pomeroy, Co. Tyrone. 
Atu An §AbtÁm, T)pmm SeAn- 

bó, Co. LiAÚ-opomA : Alta- 

gowlan, Drumshanbo, Co. 

Leitrim. [b.] 
Ate ITlóórriAp, "Ooijte Cotuim 

Citte : Altmover, Derry. 

[b.] 
Ate nA meACAn, CAipteÁn 

iriAéjAninAc : Altnamacken, 

Castleblayney. 
Ate nA meAp^Án, CutAc íléitt, 

,Co. Citte eojAin: Altamuskin, 

Six Mile Cross, Co. Tyrone. 

[b.] 
Ate nA SeAn^Án, An SpAt bÁn : 

Altishahane, Strabane. [b.] 
Aot)a-|iaí, tiA h-, beAnnepAi^e : 

Eyeries, Bantry. 
Aouac UpniuriiAn : Nenagh. 

[S.]. Nom. An rAonAC; gen. 

An AonAiJ. [n.] 
Aoncpuim : Antrim, [n.] 
ApA^teAnn, Citt Úip-o, Co. 

ÓopcAige: Araglin, Kil worth, 

Co. Cork. 
ApAinn, [n.] (Ájia, S.), 5Aittim: 

Aran Island, Gal way. 23 [AUA-ÁtA] áfiAinn tflóp, [n.] (ÁpA íilóp. S.), 
leiuifi CeAnAinn : Arran- 
more, Letterkenny. 

Áp-OACAT>, *Sn CAb|1AC, Co. All 

ÓAbÁin : Ardaghj lvingscourt. 
Co. Cavan. 

AÁp-oACAT) bpeA^Thui^e, "Opoic- 
eA-o Sía : Ardagh, Drogheda. 

-Áji-oaca-ó, Co. luimni^ : Ard- 
agh, Co. Limerick. 

-Áp-OACAT). íTleAtup Cpuim : Ard- 
agh, Mostrim or Edgeworths- 
town. 

^ffOACA-ó TTIuije bpeAJ;, Tjpoic- 
eAt> Ái& : Ardagh, Drogheda. 

Á\yo A.\i-óin, bAile v\ca GliAc : 
Artane, Dublin. [S.] 

a.\jit) Aiuinn, CuLac Ó bj?éi"úlim, 
Co. CeAÚAjtlAc : Ardattin. 
Tullow, Co. Carlo w. 

Á\\x> An Cléib,bAiLe An OutfjtAixj, 
Co. "óoipe : Articlave, Castle- 
rook, Co. Derry. 

S\\t> An UfiCAift, mócA JpÁinne 
Óiv;e, Co. tiA hlAftmróe : 
Horseleap or Ardnurcher, 
Moate, Co. Westmeath. 

Áp-OA TlÁc, Co. IHnn ha ti^aII : 
Ardara, Co. Donegal. 

Á\\t> bó, CArhnAC LeAnnÁn, Co. 
cípe eo^Aiti : Arboe, Stew- 
artstown, Co. Tyrone. 

Á]\-o CAOtn, Co. An *Oúm : Ard- 
keen, Co. Down. 

ÁjroCfióine, buip^eAplli CAÚÁm, 
Co. CiobpA-o ÁpAnn : Ard- 
croney, Borrisokane, Co. 
Tipperary. 

^p-o T)A|tAC, luDAfi Cmn CpÁijA : 
Ardaragh, Xewry. 

Á\\t> peApcAjJCpÁijlí : Ardfert, 

m Tralee. 

Átu) "pi on Ám, CACAlp T)thn 
lAPS^S : Ard finnan, Cahir. 

.áfVOJlAir, *Oiin pÁt)|iAi5 : Ard- 
glass, Downpatrick. 

S\\r> Iua^na, OóaL CAipbeipc : 
Ardloulier, Belturbet. v\p-on'lACA: Armagh. 

S]\t> rhic Tlap^A, Co. An *OÚm : 
Holy wood, Co. Down. [Loc- 
ally pron. A.\fiT) tflic Cpiop5]. 

S\\v> IÍI15 giollA^Ám, "Ooipe 
óoLumi Cille : Magilligan, 
Deny. 

Ánx) mop, *Ooipe CoUnm Cille: 
Ardmore, Derry. 

Á)iT) móp, eocAitt : Ardmore, 
Yonghal. 

-Ápo nA Cpoipe, tinmneAC : 
Ardnacrnsha, Limerick. 

A\\x> nA gCfieAC, OiLeÁn CiApp- 
Ai$e, Co. ÓiApriAii;e: Ard- 
nagragh, Castleisland, Co. 
Kerry. 

Á\\x) nA ^Cpop, Cilt néixje, Co. 
■Qoipe : Artnagross, Kilrra, 
Co. Derry. 

Á\\T) pÁDpAi^, Cilt moÓeAtiój: 
Ard patrick, Ivilmallock. 

S]\x) TvAUAin, Co. tu\ ^Aillime : 
Ardrahan, Co. Gal way. 

á\\x) Sj;eAc, LuimneAc : Broad- 
ford, Limerick. 

Á\\x) SfiAÚA, bAiLe nuA : Ard- 
straw, Xewtownstewart. 

S\\-o CpeA, CArhnAC teannÁn, 
Co. tipe eoJAin : Ardtrea, 
Stewartstown, Co. Tyrone. 

Apr) Uí ^ApbÁm. An SpAÚ bÁn : 
Artigarvan, Strabane. 

v\plÁ-p, béAl Áca hv\rnnAif : 
Orlar, Ballyhannis. 

ÁftriiAC, «\n CAbÁn : Arva, Cavan. 

AfinAi'óe, Imp CeirLeAnn : 
Arney. Enniskillen. 

Át An CA-ppÁm, ^UAipe, Co. 
Ioca 5 A t tmA11 : Craanford, 
Gorey, Co. Wexford. 

Ácátx Con, nop Cpé : Aghancon, 
Eioserea. 

Át An "OÁ pocA, béAt ^\ÚA AU 
ÓApAif), Co. CopcAi^e : River- 
stick, Ballinhassig, Co. Cork. 

Át An LobA'p, CluAin Goip : 
Annalore, Clones. [Át6-AtU] •24 ÁcÁn ttJJA, béAt Áca UíoJnA, 
Co. "óoifie : Aghanloo, Bella- 
rena. Co. Derry. 

Ác An rrlAi'oe, béAÍ áca aii 
ÓArAi-ó, Co. C0|tcAi5e: River- 
stick, Balliahassig, Co. Cork. 

Ác ah UjiCAifi, tnócA gfiÁinne 
Ói^e, Co. nA hlA|tmit)e : 
Horseleap, Moate, Co. West- 
meath. 

Ác bm-óe cIacu^a, Co. ua mme : 
Athboy, Co. Meath. [S.] 

Ác Cmn, CiíAim *ÓÁ JtiAlAnn : 
Headford, Tuam. 

Ác ClÁiji, CobAti An Coijie, Co. 
SI1515 : Aclare, Tubber- 
curry, Co. Sligo. 

Át CUac : Clarinbridge, Co. 
Gal way. [S.] 

Ác CIiac': Dublin. [S.] 

Át CtiAÚ CuAtAnn : Dublin. 

. [8.]. 

Át CtiAÚ "Otnbtinne : Dublin. 
[8.] 

Át CtiAc meA-ojiAiJe : Clarin- 
bridge, Co. Galway. [S.] 

Át CoiLteAX) bfUAin, Co. <\n 
"Otnn : Bryansford.Co. Down. 

Át *Oa-jia, Co. tuimnig: Adare, 
Co. Limerick. 

Át *OíomÁm, bAite Áca An 
RÍ05 : Attymon, Athenry. 

Át "Óftom, beAnnc-pAije : Ard- 
groom, Bantry. 

Át eAfC|1AC CUA11, Co. nA 

j;Aitlinie: Ahascragh, Co, 

Galway. [S.] 
Át ^AfibÁin, An "OjioiceAT) tin a, 

Conn Ait : Athgarvan, New- 
bridge, Connell. 
Át ^lÁfiAC, An c-, beat "petfirce : 

Glarryford, Belfast, [b.] 
Át teACAC, An c-, Citt tTlo- 

ceAtló^ : Athlacca, Kilmal- 

lock. 
Ác LeACAn, An c-, ttnmneAC : 

Broadford, Limerick. Át LeACAn, An c-, tTlAg beAl- 
Aij, Co. Cilie "Oajia : Broad- 
ford, Moyvalley, Co. Kil- 
dare. 

Ac tiAg pnn, ton^pojic tli 
peAjiijAil : Ballyleague or 
Lanesborough, Longford. 

. [«J 

Ác L1A5 ítlAonA^Áin, Co. Rota 

Cotr.Ám : Athleague, Co. 

Roscommon. [S.] 
Ác tiiAin rhic ItnJ-óeAC : 

Athlone. [S.] 
Ác tun5A, béAl Áca nío^nA, 

Co. *Ooi|te : Aghanloo, Bella- 

rena, Co. Derry. [S.] 
Ác ttIac C1T15, CuAim *ÓÁ §uaI- 

Ann : Headford, Tuam. [S.] 
Ác nA CAipce, Cioujiat) AjiAnn : 

Annacarty, Tipperary. 
Ac nA CLoice, Liop ua gCeA-fiji- 

bAC : Annacloy, Lisburn. 
Át nA ^CArÁn, "Oún téijie, 

Co. LugbAi-ó : Annagassan, 

Dunleer, Co. Louth. 
Ác nA St^^PS 6 » CuIac Ó 

b|?éix)lim, Co. CeACAjilAC : 

Grangeford, Tullow, Co. 

Carlow. 
Ác nA ^jioije, leicifi CeAnAinn: 

Annagry, Letterkenny. 
Át nA Lon^, Cilt CaoI, Co. An 

"Oúin : Annalong, Kilkeel, 

Co. Down. 
Ac nA mbó, Co. Óitte TTlAn- 

cÁm: Annamoe, Co. Wick- 

low. 
Ác nA ntl|ilAinn, Co. Cilte 

Comniij : Urlingford, Co. 

Kilkenny. 
Ác nA S^Ainbe, Co. Citle 

niAncÁm: Enniskerry, Co. 

Wicklow. 
Ác Scum, bAile rhic Ann-oÁm : 

Stoneyford, Thomastown. 
Ác CAnAix),tTlAinifci|i tAoi^ire : 

Attana (Attanagh), Abbey- 

leix. 25 [Att-t)<M] Át CeineA-ó, Ca^ai^ nA Simjte : 

Ahenny, Carrk-k-on-Suir. 
St ÚóftAiti)e, pone <\n "OúnÁin : 

Ahorey, Portadown. [b.] 
Át CjiArn^, Co. COfiCAi^e : 

Newmarket, Co. Cork. 
St Unuim UÍ taoJAine, Co. tia 

mi-óe; Trim, Co. Meath. [S.] 
Át 11 a LiaIai5 'béAl An St a ), 

An Uaitti, Co. tia rTh-óe : 

Bective, Xavan, Co Meath. 

[S. 5 c] t)AX)tjA, pAire ^ob^, Co. "Úúm 
tiA n^Atl : Boa, Pettigo, Co. 
Donegal. 

bA-óún buiTÓe, An, béal Caiji- 
beinc : Bawnboy, Belturbet. 

bA-óún nua, An, Co. Loca £4ft- 
m4ti : Xewbawn, Co. Wex- 
ford. 

bAile AbAnu Cuinn, béal 
|?einrce : Conn-swater, Bel- 
fast. 

bAile AbAnn l^Ám, béAl 
"peiripce : Mountpotti 
Belfast. 

bAile AlcÁn, *Oún pÁ-oji<\ijc; : 
Ballyalton, Downpatriek. 
* [b.] 

bAile An A-ólAnrAi^, poftr- 
lÁin^e : Halfway House 
(Aylwardstown , waterford. 

b.\ile An Áijvo, Cnoc lum^e, 
Co. luimnij : Herbert>town, 
Kno -klon.Li, Co. Limerick. 

bAile An Ao-OAijie, bAile SéAm- 
uíf "Ouib, Co. An ÓAbÁin : 
Bally narry, Ballyjamesduir, 
Co. Cavan/. [b.] 

bAile An áca, CeAnAnnup món 
nA TTIi-óe : Fordstown, Kells, 
Co. Meath. 

bAile An Si&, UÁt luinc : 
Broadford, Charleville. 

bAile An bAilri^, An SfiAt bÁn : 
Welehtown, Strabane. [b.] bAile An b^i|t"o, "O^oiceA-o nA 
bAnnA, Co. An T)inn : Bally- 
ward, Banbridge, Co. Down. 

[t>-] 

b.Mle ATI blA-ÓUAlj, *0|101CeAT) 

ÁtA : Betaghstown or Bettys- 
town, Drogheda. 

bAile An boméip5 (t)Aite boin- 
éif ), Citt Óoinmj : Bonnctts- 
town, Kilkenny. 

b^ile An bocain, Co. bAile St<\ 
ciiac : Booterstown, Co. 
Dublin. 

bAile on bóc^i|i, Co. nA TTIi-óe : 
Batterstown, Co. Meath. 

bAile An t')t\:c Ó15, mócA 
gjiÁmne ói^e, Co. na hk\ji- 
rhi-óe : Rosemount, M( 
Co. Westmeath. [b.] 

bAile <in thtutuui;. An 11 Aim, 

Co. tia iThTJe : Brownstown, 

Xavan, Co. Meath. 
b.Mle An builcé^|tAi5, C15 

t"í1ol^5A, Co. College : 

Butlerstown, Timolea 

Co. Cork. 
b.Mle An bumneÁnAi^, Co. 

CiAtijWM^e: Baliybunnio: 

Kerry. 
bv\ite An Caca móiji, bóile TThc 

Cu^jtuipij, Co. An *Oúm : 

Ballyhackamore, Strand- 
town, Co. Down. 
bAile An CAipte, Co. Aon- 

c-porrtA : Ballyoarry, Co. 

Antrim. 
bAile An CAipl, Co. rhui^eo : 

Ballycastle, Co Mayo. 
bAile An ÓAirLeÁin, An I1<mtti, 

Co. iu TTIi-óe : Castletov.n. 

Xavan, Co. Meath. 
b.Mte ^sn CvMfLeÁm, n. (bAile 

CAipleim tia SeAnA-ctuAii^), 

An S^ibnin : Castletowns- 

hend, Skibbereen. 
bAile An CairleAm, Co. Aon- 

CjiomA: Ballycastle, Co. 

Antrim, [n.] [t><M-t>Al] 26 t)Aite An ÓAirleÁm, ^pÁnAfiAT), 
Co. An ton^pwnc : Castle- 
town, Granard, Co. Longford. 

bAile ad ÓAirleÁm, 1npe rrio- 
cotmó^, Co. Loca ^A-pmAn : 
Castletown, Inch, Co. Wex- 
ford. 

bAile An CAirteÁm = SeATi-cAir- 
leÁn An £Áp ai§ : Oldcastle, 
Co. Meath. [n.] 

bAile An CAipleÁm béAppA, 
beAnnupAit;e : Castletown- 
berehaven, Bantry. [n.] 

bt\ite An ÓAipleÁm nóipcij, 
Co. CopcAi^e : Castletown- 
roehe, Co. Cork. [11.] 

bAile An ÓAiruéiL, Co. Aon- 
cpomd : Ballycastle, Co. 
Antrim. [Local name in 
Rathlin. The article is 
always elided, e.g. bAile 
CAipceil.] 

bAile An ÓAÍAi-ó, ttlAimpcip 
ÍAoijire : Ballacolla, Abbey- 
leix. 

bAile An CaIdai^, An "OpoiceAT) 
IIua, Co. Citle T)a|ia : Cal- 
verstown, Newbridge, Co. 
Kildare. 

bAile An ClÁip, Co. ÁonupomA: 
Ballyclare, Co. Antrim. 

bAile An Cnuic, SpÁi-obAile 
T)uin *OeAl5An : Knock- 
bridge, Dundalk. [n.] 

bAile An ComAip, Co. An tti'05 : 
Ballycumber, King's Co. 

bAile An Cuiftéil, Cill LúcÁm : 
Coralstown, Killucan. [b.] 

bAile An CuIIaij;, CopCAij : 
Ballincollig, Cork. 

bAile An CufifiAiJ, Co. "Óoipe : 
Castlerock, Co. Derry. 

bAile An CufijiAij, "OunlAf, Co. 
CiobpA-o Á\\Ann : Ballincnrry, 
Thurles, Co. Tipperary. 

bAile An CuppAij, TTUinipcip 
nA CopAn : 
Midleton. Ballincnrrig, bAite An T)Ain5in (bAile An 
DAijin, 11.), Co. rhingeó : 
Ballindine, Co. Mayo. 

bAile An T)Ain5in (bAile An 
"OAijm, 11.), Imp CóntAix) : 
Ballindaggin, Enniscorthy. 

bAile An "OAftA, tiop nA S51AC, 
Co. peA\\ iriAnAc : Ballindarra, 
Lisnaskea, Co. Fermanagh. 

bAiLe An TDoipe, btnpgeAp Hi 
ÓAÚÁm. Co. ÚiobfiAD ^|iAnn : 
Ballinderry, Borrisokane, Co. 
Tipperary. 

bAile An "Uoipe ioctApAC, Co. 
-AonupomA : Ballinderry 
Lower, Co. Antrim, 

bAile An "Ootpe tlACUApAc, Co. 
AonrjiomA : Ballinderry 
Upper, Co. Antrim. 

bAile An t)peotÁin, Cilt CaoI, 
Co. An T)úm : Ballinran, Kil- 
keel, Co. Down. [n. Omeath"). 

bAile An *OpoiciT>, Co. "Óúin nA 
nj^All : Ballindrait, Co. 
Donegal. 

bAile An "Opoici-o, toe ^AprriAn : 
Bridgetown, Wexford. 

bAile An *Opoici"o, Cíp Aot>a, 
Co. X)úin nA n^Atl : Bridge- 
town (Tirhugh). Co. Donegal. 

bAile An "Oúm, niAimpcip nA 
búille: Ballindoon, Boyle, 

bAile An eAfA, T)oipe Coluim 
Cille : Ballyness, Derry. 

bAile An émpfi, An SpAC 
bÁn : Ballyneaner, Strabane. 
[b.] 

bAile An pAmne, Citl moceAtl- 

05 : Sherin's Cross, Kilmal- 

lock. [b.] 
bAile An PA01U15, LuimneAC: 

Ballyneety, Limerick. 
bAile An péifi, b.Mle x\ca CIiac : 

Bally nare, Dublin, [b.] 
báile An peipcéipit;. "OAin^eAn 

Hi Cinpe, Co. CiA|i|iAite : 

Ball^ferriter, Dingle, Co. 

Kerry. 27 [t)<M-t)Af bAile An pAix>, ITluileAnn 

CeAfifi nA ttti-oe : Ballinea, 

Mullingar. [b.] 
bAile An punuAij, bAile St& 

hi : Fontetown, Athy. [b.] 
bAile An pun c<\". 5, "OúftlAréile : 

Ballynonty. T buries. 
bAile An gÁijie, n. fbAile 
[ie, n. ; bAile U 
. OMte Sts CluAt : Gar- 

ristown, Dublin. 
bAile An §A|lft"ÓA, Co. LtMllfl 

Ballingarry, Co. Limerick. 
bAile An gAfintJA, Co. CiobjiA-o 
•in : Ballingarry, Co. 

Tipperary. 
bAile An J^AftfVÓA, Sume An 

Róm : Ballingarry, Shin- 
rone. 
b.Mle An £eAfl no. L05- 

c : Castlebellingham or 
Lonth. 

[Locally prond. bAiLe 'n 
■A|ilAnAt5 . 
b Mle ^r\ geAUA, Lon^popu Ui 

peAjtijAiL : Whitehall, L 

turd. 
b.Mle ^r\ t;leAnnA, nÁc "OfioniA: 

Ballinglen, Rathdrnm. 
bAile An gjiÁm, eAr J^éi peine, 

Co. luimmj: BaUingrane, 

Aakeaton, Co. Limeri 
b.Mle Art ^fiiAnÁm, bAile 

bjn^in, Co. bAile St.\ CIiac: 
nanstown. Balbri. 

Co. Dublin, [b.] 
bAile An 1|tirini5, Co. foAfi 

Tr.AnAC : Irvinestown or 

Xecarn, Co, Fermanagh. 

bAile An lubAifi. Co. v.\onc|iomA: 
Ballynure, Co. Antrim. 

b.Mle An 1U0A1T1, "OúfilAp éile : 
Ballinure, Thur 

I; -le An lúfUAfAij;, 1nir CAOin, 
Co CoftCAiJe : Xeweestown, 
Enniskeen, Co. Cork. bAile An tine, bjiu^ ^íoj, Co. 

tuimni5 : Ballinleeny, Bru- 

ree, Co. Limerick. 
bAile An L0&AIJ1, bAile TIua nA 

CjiÁJA: Leopardstown, Black- 
rock. 
bAile An Ioca, CeAnAnnuf nA 

mi-ce : Ballinlongh, Kella 

Co. Meath. 
bAile An Ioca. Co. An T)úm ; 

Annesborough. Co Down. 
bAile An Loca, Co. UorA 

ComÁm : Ballinlough, Co. 

Roscommon. 
bAile An lóibín, bAile SlÁm^e, 

Co. nA trii-oe : Lobinstown, 

Slane, Co. Meath. [b.] 
bAile An ton-ojiAi^, Cnoc 

Lum^e, Co. Luimnit; : Bally- 

landers. Knocklong, Co. 

Limerick. 
bAile An rhifuéAÍAij, Co. Coji- 

cAi^e: Mitchelstown, 

Cork. 
bAile An tilómpéi|i, Citt ua 

m u 1 1 ac : Ballinvonear, 

Buttevant. 
bAile An trior a : Bally mote. 
bAile An fhuilmn, A.\onc|iuirr. : 

Milltown, Antrim. 
bAile An rhuitmn, bAile Sis 

CI1AÚ : Milltown, Dublin. 
b.Mle An fhuilmn, béAl Cai|1- 

beinc : Milltown, Beltnrbet. 
bAile An fhuilmn, bun TJiAnn- 

A'-oe, An Sjiac bÁn : Milltown, 

Bnrndennett, Strabane. 
b.Mle An fhuilmn, Co. CiAf.fi- 

Ai^e : Milltown. Co. Kerry. 
b.Mle An fhuilmn, CuAirn "OÁ 

^uAlAnn : Milltown, Tuam. 
b.Mle An fhume, b.Mle Ó ^CeAji- 

nAi§, Co. Cille fflAr.uÁm : 

Moneystown, Newtown - 

mountkennedy, Co. Wick- 
low. 
bAile An rhullAi^, Co. "Ooijie : 

Dungiven, Co. Derry. [t><vi-t>Ai] 28 bAite An piAji-oA, Cionn cSÁite 

Bally feard, Kinsale. 
bAite An puitt, Citt Óomnij 

Ballyfoyle, Kilkenny. 
bAite An puitt, Co. 011515 

Ballinfull (Ballinphull), Co. 

Sligo. 
bAite An RAinn, bÓAt Áis nA 

StuA§ : Kellysgrove or Bal- 

linrun, Ballinasloe. [b.] 
bAite An nóx>bA, Co. rhuijjeo : 

Balliorobe, Co. Mayo. 
bAile ax) tloipcij, C011CA15 : 

Rochcstown, Cork. 
bAite An r?*uvóÁin, Cnoipín, 

Co. An CtÁiji : Ballinruan, 

Crusheen, Co. Clare. 
bAite An S5eit5 nó bAite nA 

S5eAt5, Cacaiji SAróbín, Co. 

CiApitAije : Balliuskelligs, 

Cahersiveen, Co. Kerry. 
bAite An ScApA|U)Ai5, An ITIuit- 

eAtin lApAinn, Co. AoricfiomA : 

Staftbrdstown, Kaudalstown, 

Co. Antrim, [b.] 
bAite At) ScAncAnx» (bAite An 

SuAwpojro), CtÁj» Ctoinne 

rhuinip: Ballynastangford, 

Claremorris. 
bAite An CÁibipme, 3s1^ ,n r eA C 

ttlic Cacai|\ Co. C»tte mAii- 

cÁm : Stratford-on-Slaney, 

Granuecon, Co. Wieklow. 

bAite An CÁittiónA, CeApAC 
Cuinn, Co. puinc tAqr^e : 
Ballintaylor, Cappoquin, Co. 
Waterford. 

bAite An CAttÁriAii;, bAite Áca 
pip-óiAT), Co. LutjUAi^ : Tal- 
lanstown, Ardee, Co. Louth. 

bAite An UeAmpAitt, CojtCAtj: 
Ballintemple, Cork. 

bAite An CeATTipAilt, toe 
^AjnriAn : Church town, Wex- 
ford. 

bAite An OobnAO, bAite Áca 
hi : Ballintubbert, Athy. bAite ay) CobAifi, An CAirteÁn 
RiAbAC, Co. RopA ComÁm : 
Ballintubber, Castlerea, Co. 
Roscommon. 

bAite An CooAiji, CAipleÁn 
An bA|tjiAi5 : Ballintubber, 
Castlebar. 

bAite Ar\ CócAiji, Cuit tftAOite, 
Co. SU515 : Ballintogher, 
Collooney, Co. Sligo. 

bAite An cSéipéit, *Oún pÁt>- 
jiAi5 : Chapeltown, Down- 
pat rick. 

bAite An cSfiAÚA, Co. "Óiíin nA 
n^Att : Ballintra, Co. Done- 
gal. 

bAite An tSftutAm, mócA 
JfiÁinne 015c, Co. nA hlAji- 
riinae : Streamstown, Moate, 
Co. Westmeath. [b.] 

bAite An UAinimg, An tun^Ain : 
Waringstown, Lurgan. [b.] 

bAile An UÁipínit; 1 5Cnoc 
triAnc, *Ojuinn UÍ05, Co. nA 
in me : Warrenstown, Drum- 
ree, Co. Meath. 

bAite AonijupA, béAt peijirce: 
Ballynease, Belfast, [b.] 

bAite Ájm^Ait, Co. An "Oúm : 
Ballyardle, Co. Down. 

bAite Árm tltAX) : Newtown- 
ards. 

bAilc áca, *Oun pÁt)|tAi5 : 
Baliee, Downpatrick. 

bAite St a An U105 : Athenry. 

bA«Le Áúa An tSléibe, ÁjmACAÓ, 
Co. tuminig : Athea, Ar-dagh, 
Co. Limerick. 

bAite ÁCA ATI U|tCA1|1, tnócA 

gjiÁinne Ói5e, Co, nA nlAjt- 
rhme : Horseleap, Co. West- 
meath. 

bAile áía bAite: Lundalk, 11. 
[Used in Meath, pron. bteÁ' 
buitej. 

bAite Áía bume, Co. ha mme : 
Athboy, Co. Meath. [n.] 29 [t>Ai-t)<yi] bAite ÁÍA CtlAC = ÁÚ CllAt 

meA-ónAi^e : Clarinbridge, 

Co. Galway. [A. p.] 
bAile áca CIiac : Dublin, [n.] 
bAile Át& "péic, Co. "Óúin nA 

n^Att : Ballybofey, Co. 

Donegal, [n.] 
bAile Aúa pjvóiA-ó, Co. U15- 

oai-ó : Ardee, Co. Louth. 

[Pron. boit'-Á-tnA']. [n.] 
bAite Aca hi: Athy. [n.] 
bAile ÁÚAhUbtA, Co. CojiCAi^e: 

Ballyhooly, Co. Cork. 

t)Alle Át A ÍOC, CO. Aj1T)A IT! AC A : 

Belleek, Co. Armagh. [In- 
correctly given as " Belleeks" 
by P.O.']' 

bAile Aca Cjunm, Co. ua iTh'óe : 
Trim, Co. Meath. [n.] 

t)Alle bACAltt, *OOliinAC beACAC, 

Co. bAile Aca cliAÚ : Bally- 

boughall, Douabate, Co, 

Dublin. 
t)Aile bAlcui|i, bÓAl áca LuAin : 

AY alders town, Athlone. 
t)Aile tJAtcuqi, Co. An "Ouin : 

Bally waiter, Co. Down. 
bAite beAt;, An, CeAnAnnup r\A 

lYh-oe : Ballybeg, Kells. 
bAile beApiruvp nó bAite beA^uiA, 

toe 5A|tmAn : Barntown, 

Wexford. 
bAile biO|\|iA, bAite Aca hi : 

Birtown, Athy. 
bAile bocc, An, bAile Aca 

CIiac : Bally bough or Fair- 
view, Dublin. 
bAile bó pAic, Co. "Ouin riA 

n^Atl: Ballybofey, Co. 

Donegal.^ [S.] 
bAile Ó05A15, An T)eAtibÓ5, 

Co. AoncpomA : Ballybogey, 

Dervock, Co. Antrim, [b.j 
bAite bóix), bAite An ÓAipteÁm, 

Co. AoncfiomA : Bally voy, 

Ballycastle, Co. Antrim. 

[Local Irish pronunciation 

in Rathlin]. bAile boinéip, Citt Comnij: 
Bonnettstown (Bonnestown), 
Kilkenny. 

bAile bpeAC, An, Citt InjeAn 
témín, Co. bAile Áca CIiac : 
Bally brack, Killiney, Co. 
Dublin. 

bAile bjiéA-oAc, béAt "peijipce : 
Xewtownbreda, Belfast. 

bAite t>t n 5 ,n » Co * í>Aile Aca 
CIiac : Balbriggan, Co. 
Dublin. [For t}Aile bfiicin?]. 

bAite bfuocAr, niAinipciji 
eitnm : Ballybrittas, Mon- 
asterevan. 

bAite buA-óÁm, UÁc JTeAitnÁin, 
Co. bAile Át a CIiac : Bally- 
boden, Rathfarnham, Co. 
Dublin, [b.] 

bAile ÓAbÁn, béAl JTeijtpce : 
Purdysburn, Belfast, [b.] 

bAile CAirteÁm av^ Uóipcii;, 
Co. CojicAi^e : Castletown- 
roche, Co. Cork. [S.] 

bAile ÓAifleÁm béAfijtA, beAnn- 
rjiAi^e : Castletown Berc- 
haven, Bantry. [?*] 

bAile ÓAifleÁm Cinn dc, 1nip 
ÓAom, Co. CopcAi^e : Castle- 
town Kinneigh, Enniskean, 
Co. Cork. 

bAite ÓAirleÁin tfhc Innéijt^e, 
UÁu Linjic : Castletown Con- 
yers, Charleville. 

bAite ÓAirteÁin til 1 5 eocA^Áin, 
Co. nA hlA|irhix)e : Castletown 
Geoghegan, Co. West meath. 

bAile ÓAifleÁm Ua bpoijiceAll- 
Ám, tnóin Uáca : Castletown, 
Mountrath. 

bAite ÓAirteÁm Hi Comt)eAt- 
bÁin, Co. nA hlApurn-oe : 
Castletownkindelan (Castle- 
to wngeoghegan), Co. West- 
meat h. 

bAite CaoI, An, An bAite 
meA-óónAC : Harryville, 
Ballymena. [t>A1-t)Al] 30 bAile CAO|ttAnn, beAt áúa 
LuAin : Ballykeeran, Athlone. 

tb.] 

bAite CaúaiI, T)ú|ttAf éile : 

Ballycahill, Thurles. [b.] 
bAile Cille Ua n"OeA|tCA, Cnoc 

CoUinn Cille, Co. An T)úin : 

Gilnahirk, Knock, Co. Down. 
bAile Cipcin, Co. CiobpiA-o 

ÁjiAnn : Limerick Junction, 

Co. Tipperary. 
bAile ClÁiji r»A ^Aillirhe, 

^Aitlini : Claregalway, Gal- 
way. 
bAile Cloc nA Ron, Co. tiA 

^Aillime : Roundstone, Co. 

Gal way. 
bAile Coilpin, Co. Cille trb\n- 

cÁm : Colbinstown, Co. 

Wicklow. [b.] 
bAile Coimin, Aouac UfiihurhAn : 

Ballycommon, Nenagh. [b.] 
bAile Comiín, Co. An RÍ05 ; 

Baltycommon, Kind's Co. 

[b.] 
bAile Coicin, r.lAinircifi nA 

Con An: Bally cotton, Midletor. 
bAile Co|i, CeAnAnnuf móji n^ 

ini-óe : Cortown, Kells, Co. 

Meath. 
bAile CjtorÁn, beAÍ Ái& nA 

Sin At; : Ballycrissane (Bally- 

crossaun), Ballinasloe. 
bAile CjiUAic, Cauaiji nAiriA)ic : 

Ballycroy, Westport. 
bAile Ó11A15, ^AfifiÁn An §Ab- 

lÁm, Co. Cille tTlAncÁin : 

Ballycooge, Woodenbriclge, 

Co. Wicklow. 
bAile CujijiAig An Ctiijt, Co. 

áji-oa triACA : Poyntzpass, 

Co. Armagh. 
bAile "ÓÁit, "OuttlAf éile : 

Littleton, Thurles. 
bAile t)Áiu, Imp CófitAi-ó : 

Davidstown, Enniscorthy. 
bAile -QAmAr, bAile bni^in : 

Damastown, Balbriggan. bAile *OoifinAilt Uuat), XlÁt 

"OnomA: Redcross, Rathdrum. 
bAile *Oub, An, Co. puijiu 

LÁifi^e : Bally duff, Co. 

Waterford. 
bAile *Oub, An, teAC SnÁiriA, 

Co. CiA|i|UMt;e : Ballyduff, 

Lixnaw, Co. Kerry. 
bAile "Oub^Aill, Co. bAile Aca 

CliAc : Baldoyle, Co. Dublin. 
bAile eAC-tior, tiOf nA 5CeA}>fi- 

bAC : Ballyaughlis, Lisburn. 

bAile eAtnomn, bAile Áca pifi- 
•Ó1A-Ó, Co. LujbAi-ó : Edmonds- 
town, Ardee, Co. Louth. 

bAile éAmomn, beAlAC ax\ 
X)oi|iin, Co. RopA ComÁm : 
Edmondstown, Ballagha- 
derin, Co. Roscommon. 

bAile eAfA CAOlle, bÓAl ÁÚA 

An -peAt)A : Ballysakeery, 
Ballina. 
bAile eAfA T)ApiA, Co. SL1515 : 
Ballisodare, Co. Sligo. 

bAile eOCA-ÓA íthC ÁjlT^All, Co. 

t)oine: Bellaghy, Co. Derry. 

bAile pvoa, -A", ^nye ITIocolm- 
05, Co. tocA gAjimAn : Bally- 
fadd, Inch, Co. Wexford. 

bAile JTeAnnAC, An, ClÁfi 
Clomne rtlui|iip : Ballyfarna 
(Baliyfarnagh), Claremorris. 

bAile plip, *Oún Léijte, Co. 
tu^bAi-ó : Philipstown, Dun- 
leer, Co. Louth. 

bAile ponn. An, tnóm Ráca : 
Bally fin, Mountrath. 

bAile f?obAi|i, bAile ua 3Cjiof, 
Co, nA hlAjirhi-oe : Fore, 
Castlepollard, Co. West- 
meath. 

bAile JTuAjiÁn, béAl áua nA 
SluAJ : Ballyforan., Ballina- 
sloe. [b.] 

bAile ^Ae-óeAlAC, An, Clu^in 
meAlA : Irishtown, Clonmel. 
[b.] 31 [t)A1-t)Al] bAile 5aLI"oa, An, Cojicaij : 

Crookstown Cork. 
b.\ile ^AtibÁin, Cojicaij : Bally- 

garvan, Cork. 
bAile SAjifiÁíi, CfiÁijtí : Spa, 

Tralee. 
b^ite giollÁm, •OpoiceAt) Áta : 

Julianstown, Drogheda. [So 

bAile nA n^'HeÁnAC in 

Ossory]. 
b^iLe ^lAr, ^ n > Co. rhu?5;eo : 

Ballyglass, Co. Mayo. 
bAile glArlocA, Co. rilum- 

eACÁm : Glasslough.. Co. 

Monaghan. 
b.Mle ^obAnn, bé^l JTeifirxe : 

Bally go wan, Belfast, 
b^íle 5 oDAr,n j CeAÚAjvlAc : 

Milford, Carlo w. 
bAile 5|té:ne, béAl petjtpce : 

Ballygraney ( Bally- rainey), 

Belfast. 
bAile hAme, *Oún rhuineA-ÚAij, 

Co. Aontnom^ : lianuahs- 

town,Dunmurry, Co. Antrim. 
bAile tlAlbA-pu, Cill Cob Am, 

Co. An *Oúin : Bally halbert, 

Kirkcubbin, Co. Down. 
I^Aile hAo-ÓA, béAt CAinbeinc : 

Ballyhugh, Belturbet. 
bAile hAo-ÓA, TvÁt Luific : 

Bally high, Charleville. 
bAile hAo"ÓA (An bAile iliu), 

uÁt Luinc : Newtownbally- 

hea, Charleville. 
bAile beA-ftn, An peAjiAnn fTuAjt, 

Co. OiAftftAije : Ballyhar, 

Farranfore, Co. Kerry. [b.J 
bAile tiéil, Co. Cille Coinmj 

Bally haleXCo. Kilkenny. 
bAile 1li?;ín, Cúil RAtAin 

Waterside, Coleraine. 
bAile btlAinin, Co|\cai5 

Myrtle ville, Cork. 
bAile ílu^úm, bAile ttlic Ann 

■oÁm: Hugginstown, Thomas 

town. b^ile roif "ÓÁ AbAinn, boule An 
rhócA : Riverstown, Bally- 
mote, [i'ron. b&ilVo'fi'Áinri]' 

bvMle inre UAbAfiCAij, HÁf 

lA»5;eAn : Robertstown, Naas. 
b.ule íom-aiji, Co. tia tTlróe : 

Ballivor, Co. Meath. 
bAite lóCcnÁm, biO]t]u\ : Kivers- 

town. Birr, [b.] 
l)Aile lÁiji, leinn CeAnAinn : 

Ballylar, Letterkenny. 
baile Coca Cuaii, "Oún pÁ-ojiAi^: 

Strangford, DowDpatrick. 
b^iLe Ioca ReAihAifi, Co. CAbÁm : 

Virginia, Co. Cavan. [C.5.11.] 
bAile Loca IIiac : Loughrea. 
baile loc'* j;CÁt, Á]\x) tflACA : 

Lough Gall, Armagh. 
bAile luniDi'n, bAile ÁCA CliAC : 

Blau chard st own, Dublin. 
bAile uiac CAnA,*Ooine Coluim 

Cille : Ballymagan, Deny. 

[D.] 
b^ile P 1 .\cnAi'óe, SjiÁiobAite 

"Óúm X)3Alz;An : Ballymack- 

ney, Dundalk. [b.] 
bAile illAsnuif, bAile nA 5;C|tor. 

Co. nA hiAnini-oe : Bally- 

manus, Castlepollard, Co. 

Westmeath. 
bAile mÁijicín, Cill ÓaoI, Co. 

An TH'nn : Bally martin, Kil- 

keel, Co. Down, [b.] 
bAile rhAOilniui-pe, beAnncAfi 

S]\x> UIax), Co. An *Oúm : 

Groomsport, Bangor, Co. 

Down. [S., b.] 
b>Mle tTUol, An, An c-1nbeAfi 

mófi : Ballymoile (Bally- 

moyle), Arklow. 
bAile IDAiftriii, Cill TTIoceAll- 

05 : Martinstown, Kilmal- 

lock. [b]. 
bAile tTlAfiAf s;aI. 1nir CófirAiT) : 

Marshalstown, Enniscorthy. 
bAile ITIÁftUAifl, Co. AonufiomA : 

Martinstown, Co. Antrim. 

[bj [tXA1-t)Al] 32 bAite tTleA'óótiAC, &t) : Bally- 
mena. [Pron. bAite méA-ó- 
onóc in Rathlin]. 

bAile rhic ,0-OAim, biOfijiA : 
Cadamstown, Birr. 

bAile rhic xVoAirn, 1TIA5 beAt- 
A15, Co. Cille TjAfiA : Cadams- 
town, Moy valley, Co Kildare. 

bAile tthc xMjir, béAl "peijvpce : 
Bally macarrett, Belfast. 
[t)Aile rhic geAftfiói-o?]. 

t)Alte tthC AT» É>Á1J1T), mócA 

jgfiAmne Ói^e, Co. nA gaitt- 

itrie : Bally mac ward, Wood- 

lawn, Co. Gal way. 
bAite fhic Ann-oÁm, Co. Cille 

Coinni3 : Thomastown, Co. 

Kilkenny. 
t)Aite rhic -Aox)A, x3konAc U\\- 

rhtjTriAn : Ballymackey, 

Nenagh. [b.] 
bAile tthc Aox)A, bAile SéAmuir 

*Ouib, Co. &n ÓAbÁin : Bally- 

machugh, Bally jamesduff, 

Co. Cavan. 
bAite rhic Ajic^Ait, bAite nA 

<;C-|top, Co. r>A hlAjirhi"óe : 

Archerstown, Castlepollard, 

Co. Westmeath. [b.] 
bAite rhtc CAi]ib-pe, Co. pojit- 

tÁiji^e : Ballymacarberry, 

Co. Waterford. 
bAite ttlic Cacaoiji, Co. Citte 

tTlAncAin : Ashford, Co. 

Wicklow. [b.] 
bAite rhic CeAjinAij;, bAite nA 

htnre. Co. An 'Oúm : Spa, 

Ballynahinch, Co. Down. [0.] 
bAite tthc CionAOCA, "OnoiceA-o 

áía : Bally makenny, 

Drogheda. 
bAite rhic Có-oa, bAite ha 

triAnxjiA, Co. Co-ficAi^e: 

Ballymacoda, Castlemartyr, 

Co. Cork. 
bAite tthc Conjioi, An CtocÁn, 

Co. nA £AittiTiie : Bally con- 

ree, Clifden, Co. Galway. b^ite ttlic CfiioinUAinn, Co. 

donrjiorriA : Rose's Lane 

Ends, Co. Antrim, [b.] 
bAite rhic Cjivnp, T)0TnnAC *0i, 

Co. An "Dúm : Millisle, Don- 

aghadee, Co. Down. 
bAite lihc CuAjiuipj;, Co. An 

T)úin: Strandtown, Co. Down. 
bAite rhic "OonnJAite, beat 

pei|i|-ce : Ballymaconnelly, 

Belfast. 
bAite rhic JeAn^óix) (?), béAt 

peijtrre : Bally macarrett, 

Belfast, [b. Inq.] 
bAite rhic giottA An Jóto 

XjiÁi^tí : Bally macelligot 

Tralee. 
bAite rhic giottA bjnc, TJfioic 

eA-o nA bAnnA : May's Corner 

Banbridge. 
bAite ttlic 5otpjiAic, -An SjiAt 

bÁn : Ballymagorry, Stra 

bane. 
bAite ttlic tAoi?;itt, teiciji 

CeAnAinn ■ Ballymaleel, 

Letterkenny. 
bAite rhic tnÁijicin, bAite An 

§eA|itÁnAi5, Co. Lu^bAi-o 

Mansfieldstown, Castlebel 

lingham, Co. Louth. 
bAite tthc ttlAOitTnvii|ie, CeACAfi 

Iac : Ballickmoyler, Co. Car 

low. 
bAile rhic Oifin, Citt 1nre, Co 

An T>úm : Bally macashen 

Killinchy, Co. Down, [b.] 
bAite ttlic ScAnntÁm, Acax) 

btn-óe, Co. tu^bAi-ó : Bally 

mascanlan, Mountpleasant 

Co. Louth. 
bAite ttli5 Ui$in, tTlACAifie 

po^Ai-o, Co. *Óoi]te : Bally 

maguigan, Magherafelt, Co 

Derry. 
bAite rhic Ujituite, ttop ComÁm 

Ballymacurly, Roscommon. 
bAite tniocA, toe ^A^rriAn 

Ballymitty, Wexford. 33 [t)A1-t)Al] bAile mónAix), Co. -AoncjioniA : 

Bally money. Co. Antrim. 

[-An u-Ainm HeAcpAnnAC ; 1 

gceol ConAllAC cui-oeACc] 
bAile móp, An, Co. "Óúin nA 

n^All : Ballymore, Co. 

Donegal. 
bAile móp, -An, CuAn CopCAi^e : 

Ballymore, Queenstown. 
bAile nió|i Loca Seinroi^e, S. 

(bAiLe móp toe' Sm-oile, T\.) 9 

tnócA gnÁinne Óij;e, Co. tia 

hlAnrhi-óe: Ballymore, Moate, 

Co. Westmeath. 
b.\ile móp nA mupcAfAC (bAile 

nA nlúpcAfAC no An bAile 

móp), An nÁp : Bally more- 
Eustace, Xaas. 
bAile móp síl AnmcAx>A, bé^t 

ÁtA nA sluAj; : Lawrence- 

town, Ballinasloe. [b.] 
bAile ITIuije tu An, béAl •peippce: 

Balmoral, Belfast. 
bAile rhui^e móipe (bAile 

muige), móm Uáca : Pike 

of Rushell, Mountrath. 
bAile mume, ^uAipe : Bally- 

rnoney, Gorey. 
bAile muifieAX)Ai5, Co. UopA 
• ComÁm : Ballymurray, Co. 

Roscommon. 
bvMte rhuipne, "Imp CópÚAix) : 

Ballymurn, Enniscorthy. 
bAile rilyijtne, loc ^ApmAn : 

Murrintown (Murntown ), 

Wexford. 
bAile múipne, mA^ctiomÚA, Co. 

C o.jt c a 1 $ e : Bally vourney, 

Macroom, Co. Cork. 
bAile nA biocÁi^e, S-pÁi-obAile 

ÍAOiJipe : Vicarstown, Strad- 

bally, Queen's Co. 
bAile ua bpeACAi^e, Citl 

lúcÁm : Ballinabrackey, Kil- 

lucan. [b.] 
bAile nA bpo^ói-oe, An tup- 

^Ain: Ballybragget, Lurgan. 

Lb.] bAile iu\ biiAite, Co. Ioca 
^ApniATi : Bally nabola, Co. 
Wexford. 

bAile tia CAitli5e, Imp CluAnA 
R Á rii v a -o a : Ballynacally , 
Ennis. 

bAile nA CAiji-p^e, muileAnn 
CeAnp nA tTh"óe : Ballyna- 
cargy, Mullingar. 

bAile nA CeAcnAtiiA, bAile An 
til óca : Ballinacarrow, Bally- 
mote. 

bAile tia Cille bi^e. Co. ah 
"Ovim : Ballykilbeg, Co. Down. 

bAile nA ClAipe, Cionn cSÁile : 
Ballinaclashet, Kinsale. 

bvMle nA ClAipe, RÁc "OnorriA : 
Ballinaclash, Kathdrum. 

bAile nA Clone, AonAC Up- 
rhuniAn : Ballinaclougli, 
Xenagli. 

bAile nA Cloice, mAllA (ITIA5 
CaIIa) : Ballyclough, Mallow. 

bAile nA Coille, mAinircifi 
t^oijipe : Ballinakill, Abbey- 
leix. 

bAile nA CoilteA"ó, bAile Áca 
pi|i-óiAT), Co. LnjbAix) : Wood- 
town, Ardee, Co. Louth. 

bAile nA COfiA-ó, pofiu An "Don- 
Am : Ballynacorr, Portadown. 

bAile nA CofipA, TT)Ainipci-p nA 
CopAn : Ballinacurra, Midle- 
ton. 

bAile nA Cpoipe, Co. "Óoifte ; 
Draperstown, Co. Derry. 

bAile nA CnAice, C15 nA hCille, 
Co. Cille mAncÁm : Mullina- 
cutfe, Tinahely, Co. Wicklow. 

bAile nA T)Aibce, *OpoiceA"o nA 
bAnnt)An : Ballinadee, Ban- 
don. 

bAile nA "pAitce, béAl peinrce : 
Ballynafeigh, Belfast. 

bAile nA f?ei-oe, buAilue £Afi- 
AnnÁin, Co. nA hlApmix)e : 
Ballinaiid, Multyfarnham, 
Co. Westmeath. [t>41-t)Al] Si bAile ha pnne, An SfiAt bÁn : 

Fintown, Strabane. [C.5.U.] 
bAile ha ^CAilleAC, Cill TTIo- 

ceAltoj : Holyeross, Kil- 

mallook. 
bAile ha ^CAilleAC, "Ooine 

Colu im Cille : Galliagh, 

Derry. \ 

bAile ha ^CA|i|iAi3, riA tocÁm, 

Co. An *Oúm : Ballynagarrick, 

Gilford, Co. Down. 
bAile tiA ^CléifieAC, Cajia 

*0]iomA Uúifs : Ballinaglera, 

Carrick-on-Shannon. 
bAile tiA ^CléineAc, S|tÁi"obAite 

*Óúin "OeAl^An : Ballsmill, 

Dundalk. 
bAile nA 5CI0C. Imp CófitAi-ó : 

JUackwater, Enniscorthy. 
bAile tia ^Cotit 1 » bAile ÁÚA 

CI1AÚ : Dollymount (or 

Heronstown), Dublin. 
bAile ha gCjiOf, Co. ha hlA-p- 

TTii-óe : Castlepollard. Co. 

Westmeath. 
bAile ha 5noii;e, tTU^CjiomcA, 

Co. coHCAiJe: Ballinagree, 

Macroom, Co. Cork. 

bAile HA h-AtJAHH, béAt ÁCA 

ÍHA1H : Ballinahowen, Ath- 
lone. 

l)Alie HA VlADAHH, gAllllTTI : 

Bally nahown, Galway. 
bAile ha ViAbnA móine, ITIA5 
tjuhia : jBlack water town, 
Moy.i 

bAile HA hlnre, Co. AH *OÚlH : 
Ballynahinch, Co. Down. 

bAile ha hlnre, CuIac SeArcA, 
Co. CiobfiA-o áhahh : Ballina- 
hinch, Newport, Co. Tip- 
perary. 

bAile ha tocÁH, Co. Cille 
C01HH15 : Loughanstown or 
Woodsgift, Co. Kilkenny. 

bAile ha Lu-fi^An, Co. Cine 
eo^AiH : Ballynalurgan or 
Fiv^miletown, Co. Tyrone. bAile ha niAHAc, An rflAinirci|t 
ponn, Co. AonujiomA: Monks- 
town, Whiteabbey, Co. An- 
trim. 

bAile HA tnAHAC, CO. COHCAlJe: 

Monkstown, Co. Cork. 

bAile HA TTlAJI^HA, CO. COH- 

cAi^e : Castlemartyr, Co. 

Cork. 
bAile ha mbneAÚHAc, An "Onotc- 

eA-o tlHA, Co. Cille T>aha : 

Brannockstown, Newbridge, 

Co. Kildare. 
bAile ha mole, Co. ponrlÁijt^e : 

Ballinamult, Co. Waterford. 

bAile ha móíiA, TTlAllA (TTlA^ 

CaIIa) : Ballinamona, Mal- 
low. 

bAile ha tTlnc, ton^ponx Hi 
feAjiJAil: Ballinamuck, 
Longford. 

bAile ha nt)|ieAn (?), Cill 
CaoI, Co. An *Oum : Ballin- 
ran, Kilkeel, Co. Down, [b.] 

bAile nA neAccAH, An LufijAm : 
Soldierstown, Lurgan. [b.] 

bAile ha n^AbAti, bAile Cait> 
leAm ITI15 eocA^Ám, Co. 
ha hlAjtnii-óe : Ballinagore, 
Castletown Geoghegan, Co. 
Westmeath. 

bAile ha ngAbAji, nÁr ÍAijeAn : 
Goatstown, Naas. 

bAile HA H^All, *OA1H3eAH 11 í 

Cúife, Co. CiAjijiAije : Bally- 
david, Dingle, Co. Kerry. 

bAile HA n5AJ1J1"ÓA, TTlAOlX)A, 

Co. tflmjeo : Ballygarris, 

Hollymount, Co. Mayo. 
bAile ha pÁijice, "OúfilAr éile : 

Parkstown or Horse and 

Jockey, Thurles. 
bAile ha Sa^ajic, bAile Hi 

T)ÁIai5, Co. Úífte eo^Ain : 

Ballynasaggart, Ballygaw- 

ley, Co. Tyrone. 
bAile ha SAileÁn, béAipeinfre: 

Ballysillan, Belfast. 35 [t>A1-t)Al] bAile nA Se/nnAC. leiz:in 
Ce^nAinn : Ballynashannagh, 
Letterkenny. 

bAile ua Sjuac, *OnoiceA*o nA 
b.AnnA: Ballinaskeagh, Ban- 
bridge. 

bAile rii S30I05, bAile áía 
Clu\t : Russborough, Dublin. 

ÓAiie tu\ CnÁJA. béAÍ peinrce : 
Sydenham. Belfast. 

bAile nA CfiÁJA, yj.Mtie: Cour- 
towu Harbour, Gore v. 

bAile ru\ CnÁ^A, TTIuileAnn ha 
buAire, Co. AonunomA : Port- 
ballintrae, Bushmills, < o, 
Antrim. [An c-Aintn ReAC- 

|!AtinAC.] 

bAile da CuAije, bAile An 
ÓAirleÁin, Co. AoncfiomA: 
Ballintoy, Ballyeastle, Co. 
Antrim. [An c-Ainm ReAC- 

jiAnnAc.] 

bAile TluA, An, Aotiac tlji- 
muniAn : Newtown. Nenagh. 

bAite nuA, An, béAt An &t& 
móin, Co. tiAU"0]iomA : New- 
towngore Village. Ballina- 
more, Co. Leitrim. 

bAile tluA, An, béAl peijipre : 
Newington, Belfast. 

bAile tluA, CeApAC Cumn, Co. 
ponulÁinse : Yillierstown, 
< appoquin. Co. Waterford. 

bAile Hua, An, Co. ConcAi^e : 
Newmarket, Co. Cork. 

bvMle nuA, Co. Úíne eoJAin : 
Newtownstewart, Co. Tyrone. 

bAile nuA, ConcAit; : Whi 
Cross, Cork. 

bAile tlud, pO|iclÁi|i5e : New- 
town, Waterford. 

bAile tluA Sn CAifil (Con tlA 
T)uiricA), lonjponc Ui jpeAft- 
£aiI : Newtowneashel. Long- 
ford. 

bAile Tin a An ttlAoil (An bAile 
niu\), *Ooijie Colmm Cille : 
Newtowneunningham, Derry. bAile tluA ÓAirleÁm CuAiln^e 
(bAile Tin a , luDAfi Cmn 
CnÁ^A : Riverstown, Newry. 

bAile tluA nA heA5Ailre (bAile 
nuA 11A SA^Ajtc). CutAij An 
lA|iAinn, Co. ]Jo|iclÁi|ise : 
Ballynoe, Tallow, Co. Water- 
ford. 

bAile fluA nA CnÁ^A, bAile Áca 
CtiAC : Blackrock, Dublin. 

bAile ttuA OpbpAije, RÁt lim^ c : 
Newtown, Charleville. 

bAile Ó 5CeAfUiAi§, Co. Cille 
ITlAncÁiti : Newtownmount- 
kennedy, Co. Wicklow. [b.] 

bAile Ó ^CoiiACÁm, T)nuim mójt 
tllocotmós;, Co. An "Ouin : 
Blackskull, Dromore, Co. 
Down, [b.] 

bAile Ó tfluftéÁifi, béAl peinrce : 
Anderson stown. Belfast. 
[Properly Murphy stown.] 

bAile PÁ-OJIA15, CluAin meAtA : 
Ballypatrick, Clonmel. 

bAile pA^Ain, bAile SlÁm^e, 
Co. nA tTh-oe : Beauparc, 
Slane, Co. Meath. 

bAile póil, SAbfiÁn, Co. Cille 
Com nt;: Paulstown or White - 
liall, Gowran. Co. Kilkenny. 

bAile RÁCA "Ouibe, 5;uAi|te : 
Ballyraduffe or Wells, Gorey. 

bAile RéAbó^, peAjiTiA ítlón 
rh ao-óói 5 ■. Bally roebuck, 
Terns. 

bAile UéAmoinn, TTIuileAnn 
CeAtip nA mi-óe : Gaybrook, 
Mullingar. 

bAile UiAbAC, An, An c-fompó-ó 
"Oeifit, Co. £eA|t triAnAC : 
Ballyreagh, Tempo, Co. Fer- 
managh. 

bAile TliAbAC, ^r\, "Oún JeAn- 
Ainn : Ballyreagh, Dungan- 
non. 

bAile RÍ05 tiAm, An n'\i itlón, 
Co. CiAttnAije : Kingwilliams- 
town, Rath more.. Co. Kerry. j'utti-tUM] 36 bAite Uoibín, Citt ifleArÁm, Co. 

ríA mi-óe : Robinstown, K'jk 

messan, Co. Meath. 
bAile Uoibin, tTlAt; ComAifi, Co. 

AoncjioniA : Loanends (Load- 
ings), Muckainore,Co. Antrim. 
bAite Uóip'n, 5^ eAtin tTlA^Aiji, 

Co. ÓOftCAi?;é : Riverstown, 

Glanmire, Co. Cork. 
bAite ttónÁm, tTk\CAifie poj- 

Ai-oe, Co. *Óoine : Ballyronan. 

Magherafelt, Co. Derry. [b.] 
bAile SaIac, -An, *Ofiuim mop 

tYlocotmo^, Co. ah "Oúin : 

Bally sallougk, Dromore, Co. 

Down. 
bAite SeAJÁin, CtuAinini, Co. 

Citle T)AjtA : Johnstown, 

Straffan ttlation, Co. Kildare. 
bAile SéAmuip *Oui5, Co. ah 

ÓAbÁm : Ballyjamesduff, Co. 

Cavan. 
bAite Semicin, SfiÁi-obAile *Óúm 

"OeAt^An: Jenkinstown, Dun- 

dalk. 
bAile SlAm^e, Co. riA tTh-oe : 

Slane, Co. Meath. [Prond. 

boitÁinn'-e.] 
bAile Sjiucjia, popcomnA, Co. 

nA ^Aitlirhe : Ballyshrule, 

Portumna, Co. Galway. 
bAite SciAbnA, eAf géipcine, 

Co. Ltnnrmij : Ballysteen, 

Askeaton, Co. Limerick. 
bAite Cóibín, CuIac Ó b"péi"ólmi, 

Co. CeAtA|ttAC : Tobinstown, 

Tullow, Co. Carlow, 
bAite ComÁip, An u-1nbeA|t 

iriójt : Thomastown, Arklow. 
bAite ComÁir, bÓAl áía btJAm : 

Thomastown, Athlone. 
bAite CnucAit, ponxtÁifise : 

Bally truckle, Waterford. 
bAite Cuatua, beAnncApi, Co. An 

*Oum : Ballyholme, Bangor, 
Co. Down. 
bAite VJa 5Ctéi|ti5,toc ^AjimAn : 
Cleariestown, Wexford. bAite Ua ^CotrAttÁm, T)ún 
pÁ-ojtAi^ : Ballyculter, Down- 
patrick. 

bAite Hi An^Am, Citt nioceAtt- 
05 : Ballyorgan, Kilmallock. 

bAite tlí bAOJAtlÁin, bAite 
tnónAi-ó: Bally boyland, Bally- 
money, [b.] 

bAite Uí "ÓeACÁin, Co. An CtÁiji: 
Ballyvaughan, Co. Clare. 

bAite Uí beotÁm, LuimneAC : 
Mountshannon, Limerick. 

bAile Hi bpiACÁm, CAtAifi nA 
iTlA-nc : Newport, Westport. 
[50 CAnAmnAc. Cm. ni 

bj?UA1|A = ní £UA1|1, "]fil.] 

bAite Ui bnóice, Co. nA bAin- 
fiiojnA: Ballybrophy, Queen's 
Co. 

bAite Hi ÓAnAnnÁm, Citt Cac- 
Iai£, Co. av\ ÓAbÁm : Can- 
ningstown, Kilkelly or Bailie- 
borough, Co. ( avan. [b.] 

bAite Hi ÓArAi-oe, béAt Át a t\a 
íTlAflCtAC, Co. £eAfi iriAnAC : 

Ballycassidy, Co. Fermanagh. 

bAite Ui CAUAit, bumineAC : 
Ballyhahill, Limerick. 

bAite Hi CeAtlAiJ, bAite ua 
5;C-fior, Co. ua hlAjiri")i"óe : 
Collinstown or Maypole, 
Castlepollard, Co. West- 
meath. 

bAite Ui ÓeAttAiJ, Co. "Óoijie : 
Ballykelly, Co. Derry. 

bAite Ui CeAjinAij, JTeAjinA itlón 
itlAO-óóig: Ballycarney, Ferns. 

bAite Ui CeocÁin, C<tl ComniJ : 
Bennettsbridge, Kilkenny. 

bAite Ui Cmnéi-oe, &r\ bAite 
tneA-óónAC : Gracehill, Bally- 
mena. 

bAile Hi CléineAcÁm, CIuaiu 
iTIeAtA : Clerihan, Clonmel. 

bAite Ui Coitlém (Co. tocA 
gAtiniAn), poficlÁi|ti;e: Bally- 
cullane (Co. AYexford), Water- 
ford, [b.] 


bAi-t)v\n b.Mle Uí ColmÁin, béAl Si^\ n.\ 

SLuaj, Co. tiA ^Ailluhe : 

Colemanstown, Ballinasloe, 
I hvay. [b.] 
b."le UÍ Óon&Afj;, 5> u,M 1 te: 

Ballycanew, Gorey. [b] 

b^'le Ui ÓonJAile, An ClocÁn, 

n a j^Ailtime : Ballycon- 

ly, Clifd Galway. 

b.ul e U i Óuijle, lo^ 5A]tmAii : 

Bally, .-j. ord. 

b-v.te UÍ "ÓÁIaij, bAile Ioó.a 

nu\c : Dalystown, Longhrea. 
b.Mle Ui "OAlAig, Co. ciru; 

eo^Ain : Ballygawley, Co. 

Tyrone, 
b^ite uí "óÁl.Mt, cúii triAoite, 

Co. SL1515 : Ballygawley, 

Collooney, Co. Sligo. 
b^Mle Ui X)ÁIai5, tYluileAnn 

CeApfi 114 trii-óe : Dalystown. 

Mullingar. 
b.Mle ui TJonn^Aile, "OoihtiAC 

illóji, Co. Ci}ie 605am : 

Castlecaulfield, Donaghmore, 

Co. Tyrone. 
Daile Ui ÚubAjÁin, Co. ati "Ouin: 

Ballydugan, Co Down. 
b.Mle Hi Tjubl^oic, Uor ComÁin: 
.Ballydool' ommon. [t>.] 

bAile ui fiacÁin, CdúAi|t ha 

ftlafic: Newport, Westport. 
b.Mle Ui §Ái|«5(t)Atie An ^Aijie), 

b.Mle -íúaCIiau: Garri-* 

Dublin. [S., b.] 
b.Mle Uijtfcíií, b.Mle An Cl 

Co. AoncjiomA : Ballyeaston, 

Ballyclare, Co. Antrim, 
b^ile tli t;°] irn ^* n - t)Aile bpi^in, 

bAile áía cliAC: Gorma 

town, Balbiiggan, Dublin. 
bAile Ui ^OfirnÁin, "Ooifie Colinm 

Cille : Ballygorman, Derry. 
bvMle Uí ÍACcnÁin, Seincitt, Co. 

b.Mle Át& cIiaú : Loughlins- 

town, Shan kill, Co. Dublin. 
b.Mle Uí lo.ix)5néui, bAile St-s 

hi ; Ballylinau, Athy. baile Uilcin. An U,v.;n ■ Wilkin s- 

town. Navan. 
b.Mle U ill 1 Am, bé.Al &t& mo^A, 

Co. n.\ gAillime : Williams- 
town, Ballvmoe, Co. Galway. 

[C.5.U.] 
bAile UilliAm, "OúntAp éite : 

Coalbrook. Thnrles. 
bAile UilliAm. Rop iflic C;ieoin : 

Bally william, New Ross 
b.Mle Ui lÍIÁoó^, Cill Coining : 

Maddo-kstown. Kilkenny. 
b.Mle Ui riiAolÁm, béAl jTeqir-ce : 

Crawfordsburn, Belfast, [b.] 
bAile ui itlAÚjArhnA, moileAnn 

CeAjtri riA nii-oe : Bally mahon, 

Mullingar. 
b.Mle ui rnóftnÁw, *OjioiceA"o 

Sts : Mornington, Drogheda. 
b.\ile u í iÚu|ic.\-6.% bui|i5eór > 

u.\ n "Oft ón a, Co. CeACAjitAC : 

Ballymorphy, Bonis, Co. 
low. 
b-Mle Uí néilt, CAjifiAij ha 

Suíi|ie : Ballyneal, Carri 

on-6uir. [b.J 
bAile Ui UoDAi-óe, .Ailponn, Co. 

Ror-A ComÁm : Ballyrod' 

Elphin. Co. Roscommoa. 
b.\ile Ui RuAf!A"ÓA, •OjtoiceA'o 

via oathia : Ballyroiiey. Ban- 

brid 
bóile Ui CAITJ5. CjiÁijti : Bally - 

iieigue, Tral 
b.Mle up, Co. áffOA rriACA : New- 

townhamilton. Co. Armagh. 
bÁmr-eAC, Co. CiobjiAt) ^ÁriAnn : 

Banska, Co. Tipperary. 
bAllA, Co. ttlm^eo : Balla. Co. 

Mayo. 
bAllÁn, CuIac Ó bpéi-ólim, Co. 

CeAÚA-ptAc : Ballon, T allow, 

Co. Carlow. 
bÁnós;. luimneAc : Bauogue, 

Limerick. 
bÁncíjt, Co. coricAi^e : Banteer, 

Co. Cork. [DÁn-béAJ 38 bÁn Ua nDuAC, Cill Coinni^: 

Three Castles, Kilkenny. 
bÁji-OA, An, bAite Ac a CIiac : 

The Ward, Dublin. [b.] 
tK\jijiA Coi|i, 11a, ^teAnn peAjinA, 

Co. tiACT)|iomv\ : East Bars, 

Glenfarne, Co. Leitrim. 
bA]ijt i ^CuAti, tuimneAC : Barri- 

,H - oue, Limerick. 
bAfji ná CAiceo^e, béAl áúa tia 

inuice: BarnacaliOLíe, Swin- 

ford. [b.] 

bAjt^t 11 A C}\Á§A, béAl ÁZA An 

feA-ÓA: Barnatra, Ballina. 
beA5-fLiAb, Cill CacLaij, Co. 

An ÓAbÁm : Beglieve, Kil- 

kelly or Bailieborough, Co. 

Cavan. 
beAl<\c, An, CjiopAine An ^úLaij, 

Co. CiobriA-o AjiAnn : Ballagh, 

Goold's Cross, Co. Tipperary. 
beAlAc, An, 1nip CóftCAfó : The 

Ballagh, Enniscorthy. 
beAlAc, An, UÁt Luijic : Ballagh, 

Charleville. 
beAlAc An "Ooijtín, Co. UopA 

ComÁm : Ballaghaderin, Co. 

Roscommon. 
beAlAc ah pótfiín, CAÚAin T)úm 

1A T5 A1 5 : Bally poreen, Cahir. 
beAlAc An CijuaLaiíj, Co. riA 

hlAprhi-óe : Tyrrellspass, Co. 

Westmeath. 
beAlAc bAile An til ui linn, Co. 

tiA hlA|i»hi-óe : Miltown Pass, 

Co. Westmeath. 
beAlAc ^AbjiÁm, Co. C'lLe 

Comnij;: Gowran, Kilkenny. 

[S.] 
beAlAC mófi tnuige TJÁIa (An 

beAlAc mó|\), ttop C|ié: Bal- 

loughmore, Roscrea. 
beAÍAC nAT)Cfieilic, CliAcrhtnne, 

Co. SI1515 : Ballaghnatrillick, 

Cliffoney, Co. Sligo. 
beAÍAC Uí buAin, 1ubAjt Cmn 

CftÁJA : Jerrettspass, Xewry. 

[Formerly u Lamb's Pass."] beAlAi^ce, beAtmcuAi^e : Alii. 

hies, Bantry. 
béAt An Aca, An CAbÁn: BalH- 

nagh, Co. Cavan. 

béAÍ All Á.CA (At Ua LlAÍAtj), 

An Uaitti, Co. tiA mi-be : 

Bective, Navan, Co. Meath. 
bÓAt An Aca, Co. fhvngeo : 

Ballina, Co. Mayo, [n.] 
be aL ait Aca bui-óe, An ClocÁn, 

Co. nA^Aitlinie: Ballinaboy, 

Clifden, Co. Galway. 
bÓAl An Aca {Ta-oa, tVlAinipcifi 

iia bthlte : Ballinafad, Boyle. 
béAl av\ áca mín, triAinircin nA 

bin tie : Ballinameen, Boyle. 
bÓAl An Áca tttóift, An Sjiac bÁn : 

Ballinamore (Bellanamore), 

Strabane. 
béAl ah ÁcAinóiji, bAilemónAi-6: 

Balnamore, Bally money. 
béAt An áca mói|i, Co. Liac- 

•opomA : Ballinamore, Co. 

Leitrim. 
béAl An Cto^A, UAftÁn mófi, Co. 

ha ^Aitlime: Bealaclugga or 

Hell Harbour, Oranmore, Co. 

Galway. 
bé aI An "OAin^in, ^Ailtirii : 

Bealadangan, Galway. 
béAl An rhuifiti-o, béAt ÁCA A11 

peA-ÓA : Belmullet, Ballina. 
béAt Áza An Ain^ix), S]iÁi-ob.Aile 

"óúin T)eAl$An : Silverbridge, 

Dundalk. [S.] 

béAl ÁCA An CAfAlX), Co. C011- 

cAije : Ballinhassig, Co. Cork. 
béAt Aca An ÓtÁ«|i, CiiAim "ÓÁ 

guAtAiin : Belclare, Tuam. 
bÓAl áía An Com|iAic, béAt ÁCA 

An "peAT)A, Co. rhtn^eo : Bella- 

corick, Ballina, Co. Mayo. 
béAt Áca An peA-ÓA (béAl An 

áca), Co. niui^eo : Ballina, 

Co. Mayo. [S.j 
beAl Aca An pói-o, mumeAcÁn : 

BallinoJe (Bellanode), Mon- 

aghan. 39 [bévVbéA] béAt áza <\ti gAoncAi-ó, trivA^- 

Cjiomu, Cojicais : Ballin- 

geary, Macroom, Co. Cork. 
béAt Sía An Rome, lllAirnrcin' 

lAoi^ire : Bally roan, Abbey- 

leix. 
béAl Sía An Spi-oéil, Cionn 

uSÁite: Baliinspittle, Kinsale. 

t")év\t ÁÍA ATI CllAlfl, t)Alle ACA 

hi : Bailytore, Athy. 

t)éAL SÍA ATI UttC&lft, 111 OC A 

gtiÁmne Ói5e, Co. nA hU\ji- 
rhi-óe : Horseleap, Moate, Co. 
Westmeath. 

béAÍ Sía t)ÁiuM-ó, CdifteÁn Ati 
t)A|i|iAi5 : Bella vary (Bally- 
vary), Castlebar. [tv 

I) .\L ÁCAbeiue, Co. lilumeAcAm: 
Bally bay, Co. Monaghan. 

t)ÓAl 4C,\ CODAllt, DéAl C&ltt- 

beinx: Ballyconnell, Belturbet. 
béAl Áca "OÁ CAb, -An S>ibi|nn : 

Ballydehob, Skibbereen. 

[Xow prond. béAl a' T)a CAb.] 
t)ÓAl Si a XJAin^m, DéAl Si a nA 

sIuas : Ballydangan, Balli- 

nasloe. 
♦ béAl Si a ]?eA|tnÁ»n,CA|iA "OjiomA 

RúifS : Ballyfarnon, Carrie k- 
•on-Shannon. [b.l 
bÓAl Sía finjjin, Co. ÓojtCAije : 

Ballineen, Co. Cork. 
béAl At a ^Áine, Co. Ro p A 

Com Am : Bally gar, Co. Ros- 
common. 
béAl ÁCA^lúmín, Co. nA ^aiII- 

niie: Ballyglunin (Bally- 

glooneen), Co. Galway. 
béAb Si a gobAnn, <\ohac 11 jt- 

muiriAn : Silvermines, Nenagh. 
béAÍ Sía 5-fíeAn, UÁc Iviijtc : 

Ballyagran, Charleville. 
béAl áca nArhnAip : Bally haunis. 
béAt Si& V.Sía}?, An CAbÁn : 

Ballyhaise, Cavan. 
béAl Sía hém, CAifleÁn An 

ÓAttjiAig: Ballyhean, Castle- 
bar. [b.] bÓAt Sía ti^3, Co. IxOfW 

ComÁm : Athleague, Co. Ros- 

eommon. [n.] 
béAl Sía L1A5, í,on5po|tc t1í 

feAftJAit : Ballyleague or 

Lanesborough, Longford. [11.] ■ 
béAl Áúa lon^puijtr, Co. Ciajiji- 

Ai$e : Ballylongford, Co. 

Kerry. 
bé,\l Sía LuAin : Athlone. [11.] 
béAt Sía Lúibe, Cacaiji *Oúm 

lA r5 A1 5 : Ballylooby, Cahir. 
béAt <\úa PA05A, Co. nA 

5 AiL tune : Bally inoe, Co. 

Galway. 
bÓAl Sía nA CoiLle, mAmipciN 

lAoi^ipe: Ballinakill, Abbey- 

leix. 
bé a I Sis 11 a vjCAijtjt^íní, 11lAin- 

ipcin nA bin lie : Castle bald- 
win, Boyle. 
béAl Si a nA 5CÁ]in, An CAip- 

leÁn RiAbAC : Ballanagare 
Bellanagare), Castlerea, Co. 

Roscommon. 
béAl Si a tia LaoJ, nieAÚup 

Ctunm : Ballinalee, Mostrim 

or Edgeworthstown. [b.l 
béAl Si a tia teAC, UÁc BojJAin, 

Co. nA hlAt/inii-óe : Balíina- 

lack, Rathowen, Co. West- 

meath. [b.] 
bé At áúa n.\ Leice, 1nip Ceiu- 

leAnn : Bellanaleck, Ennis- 

killen. 
béAl Sía nA IIIaIIacu, An Sttdt 

bÁn : Ballinamallaght, Stra- 

bane. 
béAl Sía nA 'IIatacIac, Co. peA\\ 

niAnAc : Ballinamallard, Co. 

Fermanagh. 
béAl Sía nA mbuillí, Co. ftopa 

ComÁm : Strokestown, Co. 

Roscommon. 
béAl Sía nA S^Aijtue, ClAnnA 

CAOilce, Co. ÓofiCAi^e : Bal- 

linascarty, Clonakilty, Co. 

Cork. [t>é<\-bei] 40 bé At ÁtA tiA SIuaí; : Ballina- 
sloe. [n.] 

béAÍ ÁÚA ílAJAT), Co. Citle 

Coinmj : Ballyragget, Co. 

Kilkenny. 
béAt áía UÍ05HA, Co. "Óoi^e : 

Bellarena. Co. Derry. 
bé^t áía SeAnAij (beAlAC SeAti- 

A15, tl.), Co. *Óúin nA ngAtt : 

Ballyskannon, Co. Donegal. 

béAÍ Át& Síomomn, tuimneAC : 

Ballysimoi), Limerick. 
béAt-bite, CuAn ÓOfiCAi^e : 

Belvelly, Queenstown. [b.] 
béAL Ca-mat), CAifleÁn AtvtJAiin- 

A15 : Belcarra, Castlebar. 
béAÍ X)ei-}15, ÚAite An ÚAifit, 

Co. rhui^eo : Belderrig, Bally - 

castle, Co. Mayo. 
béAt eAfA, Co. rhm^eo : Fox- 
ford, Co. Mayo. 
téAt "peijifte : Belfast. 
beAl^A-oÁn, CiLl inoceAllog : 

Bulgaden, Kilmallock. 
béAt ^uaIa, Cionn tSÁite : 

Belgooly, Kinsale. 
be At t-AUAi^e, Co. fhtiijeo : 

Bellaghy or Charlestown, Co. 

Mayo, 
bé At teice, Co. £eAji IYIatiac : 

Belleek, Co. Fermanagh. 
béAt tiA CAififije, béAt Át<\ 

£1115111, Co. CoitcAit;e : Balli- 

nacarriga, Ballineen, Co. Cork. 
béAt nA motu, Co. pojictAittse: 

Ballinamnlt, Co. Waterford. 

[s.] 

béAt nA ITluttAc, béAt Átá 

tuAin : Bealnamnlla, Athlone. 
béAt nA n^Altó^tAC, Cíjt Con- 

Aitt : Milford, Co. Donegal. 

[s.] 
béAt CAiiibeiju: : Belturbet. 
béAt Ciia^a, Co. Sti 515 : Beltra, 

Co. Sligo. 
bcAnn Aii CAi|ice, CeAÚAtáAC : 

Bennekerry, Carlow. [b.] beAnn bono, -An, ttlAJ; T)urriA, 

Co. Cijte eo$Ain : Benburb, 

Moy, Co. Tyrone. 
beAnncAjt Á]\-o UIat) (beAnncAti), 

Co. An *Oúm : Bangor, Co. 

Down. 
beArncAfi 1o;i|iAif, béAt Átó An 

f?eAT)A: Bangor Erris, Ballina 
beAnncAji ha SionnA (beAnn- 

CAft), Co. An UÍ05 : Banagher, 

King : s Co. 
beAnn éAT>Aitt, Co. bAile Át& 

CtiAt : Howth, Co. Dublin. 
beAnn TtlAT)AT)Áin, béAt peiftrte : 

Cave Hill, Belfast. [S.] 
beAnnrjiAi^e : Bantry. 
beAnn Uahia, béAt "peittfce : 

Cave Hill, Belfast. 
béAnAC, Co. Ci-|ie Co^aiti : 

Beragh, Co. Tyrone. 
beAtinA, An, stiAt bÁn: Bearney, 

Strabane. 
beAjtnA, bAite An Ró-óbA, Co. 

rhtni;eo : Partry, Ballinrobe, 

Co. Maya 
beA^nA, *OúfitAr éite : Barna, 

Thurles. 
beA|itiA, gAittnh : Barna, Gal- % 

way. 
OeAfuiA "ÓeA|i5, -An, béAt ÁtA 

^túinín, Co. nA ^Aittime : 

Barnaderg, Ballyglunin, Co. 

Galway. 
beA|inA nA Coitte téice, Citt 

Coining ; Nine Mile House, 

Kilkenny. 
beAfinA nA '^AOite, Citt Óomnj: 

Windgap, Kilkenny. 
beAttnA nA hAitte, Imp ContAix) : 

Oylgate, Enniscorthy. [b.] 
beAttnar tnó|i, Art (An beAttnAr), 

Co. t)úm nA n^Att : Barnes- 
more, Co. Donegal. 
beAfinA ui CeAttrtbAitt, CtÁjt 

Ctomne rhuijnr : Barney- 

carroll, Claremorris. 
béitín (béitin), *OjioiceA-o Ái& : 

Bcaulieu (Bewley) or (Queens- 41 [bei-t>Oc] borough, Drogheda. [By 
some supposed to be really 
beiclmn, but the final -n is 
not pronounced double.] 

beitfopmij, Co. an Cobóm : 
Virginia, Co. Cavau. [n.] 

beijiinn, Copc-Aij : Berri: 
Cork. 

beiteAC, "Opium 1K\ eiciAfi. 
LiACT>pomA : Beagh, Dronia- 
hair, Co. Leitrim. 

beiclmn, béol Át& Luom : Bav- 
tins Athlone. 

bile bó, CeACAfiloé : Bilboa, 
irlow. [C.5.U.] 

bile Uóco, Co. no in me : Bal- 
rath, Co. Meath. [S.] 

btnn éox>oin, Co. bAile Átá 
CIiac : Howth, Co. Dublin. 
[A. p.] 

biojinA : Birr. 

IHÁnno, .An, Co. ConcAi^e : 
IJlarney, Co. Cork. 

blÁtj;onc, Co. au Tjúm : Bloom- 
field, Co. Down. [C.5.U.] 

bléAUA, 1mr CeicleAnn: Blaney, 
Enniskillen. 
Óro, -An. Cionn toco, Co. 

LiAt*o|to»nA : Bnckode, Kin- 
lough, Co. Leitrim. 
boíneAnn, Coipleon An bAfi^iAij: 

Burren, Castlebar. 
boijieAnn, Co. An cióin : Bnrrin, 

Co. Clare. 
boineAnn, tlinn tiiic 5'°^^^ 

Uuom, Co. An "Ouin : Burren, 

Warrenpoint, Co. Down. 

bÓlC|tífl C|11A111 CSAfAUAC, Á]\T> 

til oca : Lower English Street, 

Armagh, [s.] 
bonnÁn, An ílemín, Co. CiAn]i- 

Aije : Bonaffe, Kenmare, Co. 

Kerry. 
X)ot, -An,mumeACÁn: Scotstown, 

Monaghan. 
bocA tflumcine JTiAlóin, Imp 

CeicleAtin: Boho, Enniskillen. 

[s.] boc An Tjúm, béAl ^ca An 

feA-ÓA, Co. tttuigeo : Bougha- 

doon, Ballina, Co. Mayo, 
bocoji An Cmn Cion, CojiCAij; : 

Western Road, Cork, 
bocon An Colóirce, COJICA15: 

College Road, Cork. 
bóÚAfi An óuAin, copcAig : King 

Street, Cork, [n.] 
bÓCAjl An Uo-ooinc, bAile At* 

Cli ac : Prospect Road. 

Dublin. 
bócAjt Spx> UIax), béol "peinrce: 

\ewtownards Road. Belfast, 
bócojt Óca tia mbó, boile oca 

Clioc : Annamoe Road, 

Dublin, 
bócojt V)Aile no "pAicce, béot 

Vein rue : Ormeau Road, 

Belfast. 
bócAjt tjinne hUomo, béol 

jreinrce: Cave Hill Road, 

Belfast. 
bócAji binne mAtuvóÁin, beAl 

JTeinrce : Cave Hill Road, 

Belfast. 
bócAn bume. &i\ : Boherboy or 

Enfield (Inn field . 
bócAjt bume, on. bÁncífi, Co. 

ÓojtCAige : Boherboy (Boher- 

bue). Banteer, Co. Cork, 
boron Cille tlluine, bAile oca 

Clioc : Lower Leeson Sti 

Dublin, 
bócon CÁinleól, "Ooine Coluun 

Cille: Carlisle Road, Derry. 
b (') c a }\ cttJAnAijje, b é a I 

JTeinrce : Springfield Road, 

Belfa 
bócAfi Cpoipe An cSeAn-Af^Aill. 

béol pe»*pce : Old Park 

Road, Belfast. [S., b.] 
bócon *ÓOTTinAi5 bftoc, boile 

Át& clioc : Donnybrook 

Road, Dublin. 
bócAn *Ónifeoi3e íoécoin, boile 

oca Clioc : Lower Dorset 

Street, Dublin, [bót-tnie] 42 bóÚAji "Óftoici-o AbAnn Cuinn, 

béAl peinrce : Beersbridge 

Road, Belfast. 
bócAfi "OnoniA ConnrtAc, bAile 

Át& CUac : Drumcondra 

Road, Dublin. 
bÓCAfl fTeAncAi-p, t)Aile Át& 

CLiaú : Harcourt Road, 

Dublin. [C5.11.] 

bÓCAJl gLeAtlTIA UlA^AIf!, CO]1- 

CA15 : Glanmire Road, Cork. 
bócAji teAfA tiA ^CeAjiftbAC, 

béAl peijipce : Lisburn Road, 

Belfast. 
bócAji LeACAii, An, CAireAl 

murhAn: Boherlahan, Cashel. 
bóÚAji TfiAjicuéip "Óthn tia 

n^Att, béAÍ peinpce : Done- 
gall Road, Belfast. 
bóÚAfi mín, .An, -An llAirh : 

Bohermeen, Xavan. 
bócAfi iflófihArncúin, bAite Áca 

CIiac : Morehampton Road, 

Dublin. [C.5.11J 
bócAji nA bAnn-OAn, C0JICA15 : 

Bandon Road, Cork. 
bóÚAfi nA CAinn.^e "Ouibe, Coji- 

CA15 : Albert Road. Cork. 
bóÚAfi nA CoilleAT), beAt 

■peifipce : Woodstock Road, 

Belfast. [C5.11.] 
bócApi 11A "OeApijAile, bfií CuaI- 

Ann : Dargle Road, Bray. 
bócApi riA hOcAjiÍAinne, t)Aile 

Át& CtiAc : Infirmary Road, 

Dublin. 
bócA-p riA Cjiá^a, béAt "peiftp ce : 

Jennymount, Belfast. [C.5.11.] 
bóÚAji rtA CnÁ^A, ^Ailtirii : 

Salthill, Galway. 
bócApi RÁ^nAtlAij, bAile Át& 

CIiac : Ranelagh Road, 

Dublin. 

bÓCAJl ÍIÁCA gAlftb, bAlle ÁCA 

CIiac : Rathgar Road, 
Dublin. 
bóÚAjt Semcille, béAl JTeifipce : 
Shankill Road, Belfast. bócAjt CimceAtLAC Cuait), bAite 

áca CIiac: North Circular 

Road, Dublin. 
bócApi CuAite nA b£Ál, beAl 

-pei|if ue : Falls Road, Belfast. 

[S., b.] 
boc píonÁin, béAl áca ati 

■peA-ÓA, Co. tÍUnjeo : Bofeen- 

aun, Ballina, Co. Mayo. 
boc ^é, *Ooipie Óoluim Citle: 

Bogay, Derry. 
boc Liac, téim An triAT)AiT> : 

Bolea, Limavady. 
boc lfleA-óóin, TTIaj; *OurriA : 

Boveen (Bovain), Moy. [b.] 
boc tflei-óbe, *Ooifie Column 

Citte : Boveva, Derry. 
boc fhi-oe, Cilt néi-óe, Co. 

•Óoijie : Bovedy, Kilrea, Co. 

Derry. 
boc CóIa, Co.ttluigeo : Bohola, 

Co. Mayo. 
bfiACAC, x\n, Imp CeicteAnn : 

Springfield, Enniskillen. 
bpACAC, -An. CviLac Uí fléilt, 

Co. Cifie eo^Ain : Brackey, 

Six iNIile Cross, Co. Tyrone. 
bfiÁg-oó^A, tlA, CtuAin Ciob- 

p.Afoe, Co. ltluineACÁin : 

Bradox, Clontibret, Co. 

Monaghan. 
bjiÁiij-oeAC, An Snac bÁn : 

Bready, Strabane. 
bfteAC-cl/UAin, béAl ÁCA 

hAmnAip: Brackloon, Bally- 

haunis. 
bfieAC-cluAm, Cilt LúcÁin : 

Bracklyh, Killucan. 
bpeActAc, béAt áca tnoJA, Co. 

nA 5Ailtime: Bracklagh, 

Ballymore, Co. Galway. 
bftéAcriiA^, CAipteÁn An bAjtfi- 

A15 : Breaghwy, Castlebar. 
bneAcrriAJ, SLi^eAC: Breaghwy, 

Sligo. 
b]ie\ccÁm, T)ún pÁT>jiAi5 : 

Bright, Downpatrick. 


fbRé-twtr] b|téAnTj|tuim, til u 1 n e a c Á n : 
Brandrum, Monaglian. 

bpéAncjiÁcu tilic íte, leim Ui 
"ÓounAbÁm, Co. CojtCAije : 
Union Hall, Leap, Co. Cork. 

bfiéAnufiÁii;, léim UÍ "Óotin.\- 

6áih, Co. co|ic<Mse : Union 
Hall, Leap, Co. Cork. [n.J 

bpémleAC, leicitt CeAUAinn : 
Briula<-k, Letterkenny. 

bpeinujte nó bpéincín, "Oún 
JeAUAinn : Brantry, Dun- 
oon. 

bpeapor. tior da ^CeAppV' 
Broadmilis, Lisburn. [b. 

bpicíní, ClÁfi Clomne tiluinif : 
Brickens (Brickeens), dare- 
morris. 

bpi CuAlAnn (bpi : Bray, Co. 
Wicklow. [Gen. of bpi is 
bpeAJ;, when the territory 
is not added.] 

bpiouAir, An, Cfioim^leAnn, 
Co. ^xoncjiorriA : British, 
Crumlin, Co. Antrim. 

bpiocAp, A.\n, bAile a.\ua Cli^c : 
Brittas, Dublin. 

bpiocAr. An, pAilíp J^ftéine, 
•Co. 1uimTii5 : Brittas, Pal 
green, Co. Limerick. 

bpí Ua 5CemtireAlAi5 'bpi), 
tVUj; nKMJin : Bree, Mac- 
mine. [Gen. of Dpi is b-peAJ;, 
when used without terri- 
tory.] 

bportiACA btA-ÓTUA : Brosua, 
Kings Co. 

bpuAC X)eA|\5, An, b.Mle T1u<\, 
Co. Cipe eo^Ain : Brongh- 
derg, Xewtownstewart, Co. 
Tyrone. 

bpuAC SeA§Ám, Co. AonujtomA: 
Broughsliane, Co. Antrim. 

bjtut; da nTJéire, CilL lllo- 
ceAllÓ5 : Brulf, Kilmallock. 

bpu5 1*103, Co. luimnig : 
Bruree, Co. Limerick. b|tuj CeuieAX), CiLl tta tnullAC: 
Chnrehtown, Butte van t. 

bpui5eAuuA, Ha, Leiciji Ccau- 
Atnn : Breenagh, Letter- 
kenny. 

buACAlAf, be a t ac An"Ootju'n ( Co. 
UofA ComÁm : Bohalas. Bal- 
laghaderin. Co. Roscommon. 

biiAile, An ( = CAipteÁn An 
UÁipmit; , C1LI Coinnij : 
Castle warren, Kilkenny. 

buAiLe Gaoc, -An, Co. Íoca 
^ApmAn : Priesthag . 

Wexford. 
buAile Tjub, <\n, "OúftlAr éile : 
Bouladuff, Thurles. 

buAiLe niAo-óó^, peAjinA til oft 

tilAo-óó^ : Boolavogue, Ferns. 
buAile Ui buAis, niA^cnomuA, 

Co. CopcAiJe : Bally\ 

Macroom. Co. Cork. 
buAilce "po|iAnnÁin, Co. 

hlApmi-óe : Mult yfaruham.- 

Co. Westmeath. 
bui-óe - AbnAC, ^le^rm da 

ttlA-OA-o. Co. n^ ^Aillmie : 
«jimagh, Glenamaddy, 

Co. Gal way. 
buin^eAr Uac, *\n, "OupitAr 

éile : Borrisleagh or Two 

Mile Borris, Thurles. 
bmp^eAp tllón Op|iAij;e: Borris- 

Ln-Ossory. 
buijijeAr Ó nt)p,ÓTiA, Co. CeAt- 

AplAc : Borris. Co. Carlow. 
pjeAf ui ÓAÚÁin, Co. Ciob- 

•p^-o áftdnn : Borrisokane, 

Co. Tipperary. 
buep^eAp Ui tuiJ-óeAC, ^n 

CeAmp.Att móp : Borriso- 

leigh, Templemore. 
OullAn, An, bAile Loca Uiac : 

Bullaun, Loughrea. 
bun AbA, ponxlAin^e : Annes- 

town, Water ford, 
bun AbAnn "DÁIa, Co. Aon- 

rpomA : Cushendall, Co. An 

trim. [bun-CAi] u bun AbAnn *Ouine, Co. Aon- 
cjiomA: Cushendun, Co. An- 
trim. 

"bun ah Coifie, CAtAifi pa tVlAfic: 
Bunnacurry, Westport. 

bun An £eA"oÁtti, Co. 811515 : 
Bunanadden. Co. Sligo. 

bun An poo Ail, *Ooifie Colurni 
Cille : Moville, Derry. 

bun An CÁibifme, ConcAiJ : 
Crosshaven, Cork. 

bun beA£, An, leicin CeAnAinn: 
Bunbeg, Letterkenny. 

bun bfiornA, KAt eoJAin, Co. 
nA nlA|imi-óe : Bunbrosna, 
Kathowcn, Co. "Westmeath. 

bun Cloi-oi^e, Co. Ioca 5ah- 
mAt\ : Bunclody or New- 
townbarry, Co. W^exford. 

bun C|iAnnAii;e, "Ooijie Coluim 
Cille : Buncrana, Derry. 

bun T)ob|iÁin, Co. T)uin nA 
ngAll : Bundoran, Co. Done- 
gal. 

bun "OubffiAtA, bAile tnónAix) : 
Bnndooragh, Ballymoney. 

bun rTlACAn, Coill triic Com- 
Áifín, Co. pOficlÁifi5e : Bun- 
mabon (Bonmahon), Kilmac- 
thomas, Co. Waterford. 

bun nA Coille, CjiorbotAji 
ttiÁmA A01-Ó, Co. nA j£Aill- 
ime: Bunnakill, Maam Cross, 
Co. Galway. 

bun nA hAbAnn, béAl Áía <sn 
peA-ÓA : Bnnnahowen, Bal- 
lina. 

bun TlAire, CfieAtfAlAC, Co. An 
clÁifi : Bunratty, Cratloe, 
Co. Clare. 

CAbÁn An CAontAmn, Co. Úíjie 

e o 5 a 1 n : Pomeroy, Co. 

Tyrone. 
CAbÁn An Ja|1|ix)a, Co. "Gum v\a 

n^All : Cavangarden, Co. 

Donegal. CÁbÁn cSíle, bAile áía CIiaú : 

Cabinteely, Dublin. 
CAbÁn Uí UA5AIIA15 (-An CAbÁn, 

CAbÁn) : Cavan. 
CAbjiAC, An, Co. An CAbÁin : 

Kingscourt, Co. Cavan-. 

[Former name of Kingscourt 

Fair (-Aouac nA CAbnAige), 

and hence still applied by 

the Irish-speaking people to 

the town : CÁ mé '5 -out 'tin 

nA CAbftAiJe.] 
CAbnAC, An, Dún ^eAnAinn : 

Cabragh, Dungannon. 
CAb^AC, An, 1ubA|t Cmn CjiÁj;a: 

Cabra, Newry. 
CAipin, An, Imp CAOin, Co. 

CoftcAi^e : Cappeen (Cop- 

peen), Enniskean, Co. 

Cork. 
CAifibne Ó ?;CiA]ix)A, Co. Cille 

*Oajia : Carbury, Co. Kil- 

dare. 
CAincleAc, Cill Coinmj • Jeu- 

kinstown, Kilkenny. [Prond. 

CA|icleAC.] 
CAiftlmn, 1ubAfi Ómn Cjiaja : 

Carlingford, Newry. 
CAi|in?;e^c, béAl CAijtbeijiu : 

Corriga, Belturbet. 
CAi^n^eAC bÁn, An, 1ubA|i Cmn 

C11Á5A : McGaffin's Corner, 

Newry. 
CAifi|i?;eAC Cjiuait), An, liop tw\ 

5CeA|i|ibAC : Baillie's Mills 

(Baily's Mill), Lisburn. 
CAiji-ji^in, An. An CAbÁn : Carri- 

gan, Cavan. 
CAi'|in$in, An, X)oi}ie Coluim 

Cille : Carrigans, Derry. 
CAitifigin, An, pojtulÁin^e : 

Carrigeen, Waterford. 
CAijiji^in tia plubói^e, Cionn 

rSÁile : Summercove, Kin- 
sale. 
CAifift5Ín 11UAT), An, mAimrr:ifi 

nA buille : Corrigeenroe, 

Boyle. 4.5 r CA1-Cv\f 


Cm pe^l, a5ii SftAC SaIac, Co. nA 
£Aittiriie : Cashel, Recess, 
Co. Gal way. 

C<MfeAl ATI g^T^Am, Sll^eAC : 

Castlegarren (Cashelgarran), 

Sligo. 
CAipeAl tnó|i. <\n, leir:n Cesu- 

4inn : Cashelmore, Letter- 

kenny. 
CAipeAl mum An : Cashel (in 

Minister). 
CAipleÁn An £>AftjiAi3 : Castle- 
bar. [Prond. C. a 5 £)AppA.] 
CaipleÁn An CAipn, Co v\on- 

c|iottia : Carneat An- 

trim. 
CMpleÁn A-n curriAip, Co. Cille 

Coinmj : ( 'astlecomer, 

Kilkenny. 
CAipleÁn ati "OApACCMt. Co. 

t)oi|ie : Castledawson, Co. 

I Jerry, [n.] 
CAipleÁn An StMAfiCAig, Co. 

CiAjijtAijje : C gory, 

Co. Kerry, [n.] 
CMfleÁn An TTlACAipe, t)Aile ati 

CAipleÁm, Co. Aoncporr.A : 

Magher Daily* . 

Co. Antrim. 
CAtfleÁn ati fiiuilmn, Co. ati 

"Oúin : Castle wellan, Co. 

Down. 
CAipleÁn An pLumsjcéA-OAi^, An 

CAir-leÁn Ri^oac : Ca<th'- 

phmket, Castlerea. 
CAifleÁn An UÁipíniJ, Cill 

ComniJ : Castle warren, Kil- 
kenny. 
CMrleÁn t)Léme, Co. itiuineAC- 

Ám : Castjeblayney, Co. 

Monaghan. [n.] 
CAifleÁn CÁpÚAige, *Ooipe 

Coluun Cille : Castlecary, 

Derry. 
CAipleÁn ClÁip Ái& "OÁ Cah^-ó, 

Co. An ClÁip : Clare Castle, 

Co. Clare. CAifleÁn Cnoc Ctiuca), Co. 
t)Aile áía CIiac : Castle- 
knock, Co. Dublin, [fl.] 

CAirLeÁn ConcubAip, DóaI Si& 
Ati peA-ÓA : Castleconnor, 
Ballina. [b.] 

CAipLeÁn Co|t|i, CeAnn Cuipc, 
Co. Co-pcAije : Castlecor, 
Kanturk, Co. Cork, [tx] 

CAipleÁn Copp, SeAn-CAipleÁn 
An fÁfAij, Co. na TTIi-óe : 
CastLecor. Oldcastle, Co. 
Meath. 

CAif leÁn eAf a Tjmbe, t)éAl St& 
lon^puipu, Co. CiAjvftAite : 
A -dee, Ballylongtord, Co. 
Kerry. 

CAifleÁn gedt, v\n, Co. Sli 515 : 

Castlegal, < '<>. Sligo. 
CAirleÁn 1npe hCotjAin, "Dome 

CoUnm ciile : ( íreencaatl , 

Derry. 
C<MrleÁn mAÚíjAThnA, CAipleÁn 

IIua, Co. Iuimni5 : Castle- 

mahon, Newcastle West, < !o. 

Limerick. 
CAipleÁn tTlAÚ^AninAC, Co. 

rhumeAcÁm : Castleblayney, 

Co. Monaghan. [A.p.] 
CAipleÁn TiA "Oeip^e, -An SfiAC 

bÁn : Castlederg, Strabane. 
CAirleÁn tia pnne, Co. Tjum ha 

n^All : Castlefin, Co. Done- 
gal. 
CAipleÁn tiA hAipceAnnAii;e, 

"OAile-ÁiiX)^Aile, Co. An *Oúm: 

Greeneastle, Ballyardle. < u- 

Down. [Locally prond. C. 

nA hlpeAnnAiJe.] 
CAirleÁn nAhéille, Co. itlui^eo: 

Xeal, Co. Mayo. 
CAirleÁn nA tTlAin^e, Co. CiApp- 

Ai^e: Castlemaine, Co. Kerry. 
CAipleÁn tia pÁipce, Cionn 

rSÁile : Castlepark, Kinsale. 
CAipleÁn nA SpÁi-oe, Co. nA 

hlAjtihvóe: Street. Co. West- 

meath. [CA1-CA11] 46 CAipteÁn PIua, An, Co. An "Oúin: 
Newcastle, Co. Down. 

CAipleÁn PIua (1 n^teAnn An 
Cuim), Co. tuimmj : New- 
castle West, Co. Limerick. 

CAipteÁn fluA LiAninA (CAipleÁn 
mi a), Cotlcoill, CO. At A 
CtiAÚ : Newcastle, Hazel- 
hatch, Co. Dublin. 

CAirlean TIua ithc "pionnA^Ám, 
t)Aile Ó sCeAfiTiAij, Co. 
Citte triAnrAm : Newcastle, 
Newtownmountkennedy, Co. 
Wicklow. 

CAifteÁn TIua r>A Sitnpe (An 
CAipteÁn TIua), t)Aile itlic 
CAipbpe, Co. popcLÁipse : 
Newcastle, Ballymacarbery, 
Co. Waterford. 

CAipLeÁti Ó ^ConAin^, Co. 
Ltnmnig ; Castleconnell, Co. 
Limerick. 

CAirleÁn llAtóin,bAite SéArnmp 
T)uib, Co. Ati ÓAbÁm : Castle- 
rahan, Ballyjamesduff, Co. 
Cavan. 

CAifteÁn niAbAC, An, beAt 
peippce : Castlerea, Belfast. 

CAipleÁn TtiAbAC, An, Co. nopA 
ComÁm : Castlerea, Co. Ros- 
common. 

CAipleÁn RiocAipT>, ttlAJ "ÓeAÍ- 
A15, Co. Citte T)A|tA : Castle- 
rickard, Moyvalley, Co. Kil- 
dare. 

CAirteÁn Uuat), An, Co. An 
"Oum : Rostrevor, Co. Down. 

CAifteAn RuAi-óní, Co. An T)úm: 
Rostrevor, Co. Down. 

CAipleÁn uSOA^Ain, Co. ttlum- 
eACÁm : Castleshane, Co. 
Monaghan. 

CAipleÁn UaLiauaiu, íTlAiniptip 
fe&p mui^e: Castlelyons, 
Fermoy. 

CAipcéAt Cnuic, Co. bAite Ái& 
cliAc: Castleknock, Co. 
Dublin. [S.] CaIax), An, béc\t 6ApA, Co. 

rhuigeo : Callow, Foxford, 

Co. Mayo. 
CaIa-ó, A11, CAÚAip SAiX)bín, 
Co. CiAppAi^e : Portmcgei, 

Cahirciveen, Co. Kerry. 
CaIat), An, CopcAi^ : Passage, 

Cork. [An CaIat> CiAp ?]. 
CaLaT), An, *Oún ^Ap, Co. RopA 

Com Am: Callow, Frenchpark, 

Co. Roscommon. 
CAlAinn, Co. Cilte CoinniJ : 

Callan, Co. Kilkenny. 
CaLaúa Hi Cpeo, LmmneAC : 

Castletroy, Limerick. 
Catti, An, Co. CiAppAi^e : Camp, 

Co. Kerry. 
CAtn eotAin^, Co. Loca gAp- 

niAn : Camolin, Co. Wexford. 

[t>.] 

CAmloC, CO. Áp-OA ITlACA : Cam- 

lough, Co. Armagh. 
CAmpop, móm Káía : Camross, 

Mountrath. 
CAnipA, An, *Ooipe Coltnm 

Cille : Campsie, Derry. 
CAOiT>eApn, An, "Liop *Oin, Co. 

An ctÁip : Querrin, Lisdeen, 

Co. Clare. 
CaoL, An, CACAift 11 a tTlApc : 

Keel, Westport. 
CaoL, An, OileÁn T)Aipbpe, Co. 

C 1 a p p a 1 i; e : Chapeltown, 

Valentia, Co. Kerry 
ÓAOÍÓ01IL, An, beAnncpAije : 

Kealkill, Bantry. 
Caouac, lon^popu tit £eAp§Ail: 

Kenagh, Longford. 
Caouac, muileAnn CeApp ua 

trii-óe : Kenny, Mullingar. 
CAopÚAnnÁn, DóaI áca An 

-peA-ÓA, Co. ítlui^eo : Kyrhin- 

nan or Castlehill, Ballina, 

Co. Mayo. 
Cajia "OpomA Ilnip5 : Carrick- 

on-Shannon. 

CApbAX), T)pOlCeAT> T1A bAUUA : 

Corbet, Banbridge. 47 [CAtt-Cott] C^fimAn : The Curragh of Kil- 

dare. [S.] 
C.\nnA, 5<Mttini : Carna, Gal- 
way. 
CAjtnAC, buipJeAp Hi ÓArÁm, 

Co. ciobfiAT) A^Ann ■ Carney, 

Borrisokane, Co, Tipperary. 
CA|\nAC, Co. S]\t><\ ITKuw : 

Carnagh, Co. Armagh. 
CAftnÁn Cloc Ui *Ó únc ax) a : 

DAite áía CLiAt : Dolphin's 

Barn, Dublin 
C»Mtr> Cuac, Co. AoncpomA : 

Carncoagh, Co. Antrim. 
Có-pn "OoninAC, TJoijie Coluim 

citte : Carndonagh, Derry. 
CA-pn eoJAin, UAcbor, Co. "Óúin 

nAn^Atl: Carnowen, Raphoe, 

Co. Donegal. 
Cav" Loca, Co. -AontjiomA : 

Carnlongh, Co. Antrim. 
Caud iVknne, béAl peippce : 

Carnmoney, Belfast. 
CAjtn tia TTIuine, t)Aile tiA 

Cjtoipe, Co. t)oijie: Carna- 

money, Drapers town, Co. 

Derry. 
CAjin tia nAltfAiiAC, bjiuAC 

SeAJÁtn, Co. AoncponiA : 

Carnalbany, Bronghshane, 

Co. Antrim. 
CAjin tia Hop, CeAMAnnur tu\ 

mi-óe: Carnaross, Kells, 

Meath. 
CAfn fill A, Síol éit.15, Co. Cilte 

irk\nncÁin : Carnew, Shille- 
lagh, Co. Wicklow. 
CAtin uSiax)aiI, popu An *Oún- 

Áin : Carnteel, Portadown. 
CAfin UAniA, &r\ Uaitti : Hayes, 

Navan. „ 

CAnjtACÁn, Cuiflce, Co. An ClÁin: 

Carrahan, Quin, Co. Clare. 
CAfitiAi5, -An, bAile Áía CLiaú : 

Blackrock ("The Rock ; ), 

Dublin, [fl.] 

ÓA|1|1A15, Ati, Co. "Óúm nA 

nJTAtl: Carrick, Co. Donegal. CAfljUMJ, An ( = CA|1|1A13 fflAC- 

Aipe Uoif), Co. ttlumeACAin : 
Carrick ( = Carrickmacross\ 
Co. Monaghan. [n. The 
gen. is nA CAiri^e (Ko/-ge).] 

ÓApjtAi^, An, Co. CiobjiA-o 
ÁftAnn : Carrick (on Suir , 
Co. Tipperary. [fl.] 

ÓAH11A15, An, *Ooipe Coluim 
Cille : The Rock, Derry. 

ÓA|i-nAi3, An, *Oún tAOJAipe : 
Stoneview or Corrig, Kings- 
town. 

CAjiftAij, An, toe ^AfimAn ■ 
Carrick (Bannow), Wexford. 

CAfljtAtx;, An. CuLac Ó5. Co. 

típe eoJAin : The Rock, 

Tnllyhogne, Co. Tyrone. 
CAftftAi5 Ainc. Co. "Óúm nA 

n^Att: Carrigart, Co. Done- 

gal. 

Ccv|\pAi5 ÁlAinn, CéAl €aiji- 
beinx : Carrigallen, Beltur- 
bet. 

CAnpAi5 Ain A-ómAiT), TTIa^- 
epomcA, Co. Co-pcAi^e: Bally- 
makeera, Macroom, Co. Cork. 

CA|i|tAi5 An t)Ainb (An CAnjiA^), 
toe ^ApimAn ; Carrick-in- 
Baunow (Bannow), Wexford. 

CAppAI^ An CobAtuAiJ, Cltl 
CAOix>e, Co. An CtÁifi : Car- 
rigaholt, Kilkee, Co. Clare. 

Cajijiaij An CorhfiAis, Co. 
Ciob|iAT3 ÁpAnn : Carriga- 
horig, Co. Tipperary. 

Calais ati CnocAijie, TTlAinirrin 
Í?eA|i niuije : Barrack Hill, 
Fermoy. 

CA|i|tAi5 An 1me, tTlAJcfiomÚA, 
Co. CopcAi^e: Carriganimmy, 
Macroom, Co. Cork. 

CA|t-pAi5 An UeApmAinn, Co. 
Cifte eo^Ain : Carrickmore 
or Termon Rock, Co. Tyrone. 

CAfi|iAi5 An CobAip, CAbÁn 11 1 
Ha^aHai^ : Crosskeys, Cavan . [CAtt-CAt] 48 CA]1|1A15 An CóÓAijt, AonAC 

UfiThumAn : Carrigatoher, 

Nenagh. 
CAfifi<M5 Ao-óa, T)oi-|ie CoUnrn 

Cilte : Carrichue (Oarrick- 

hugh), Derry. 
Ca^ai^ Át& bui-óe, An CAbÁn : 

Carrickaboy, Cavan. 

CAtlt 1 ^ 1 ^ ftÁlftft AVI gteAnnA (An 

ÓA|i]iAi5), Co. *Óúm tiA n^Att: 

Carrick, Co. Donegal. 
C4fi-|1A15 bfiAonÁm, An ÓAjijiAt5 

*Óub, ÓAite Áía CUaú : 

Monkstown, Blackrock, Co. 

Dublin. 
CAnn^i^ £>ui"óe, An, meAÚur 

C-pinm : Carrickboy, Mostrim 

or Edgeworthstown. 
CAftjiAij; Ci^|it 1A1 5 e ) Án"OACA-ó, 

Co. tuimnij : Carrigkerry, 

Ardagh, Co. Limerick, [b.] 
Ca^ai^ *Óub, An, Co^cai^ : 

Blackrock, Cork. 
CAH11A15 *Óub fhuinbteAn, t>Aite 

áca CtiAt : Blackrock, 

Dublin. 
CAjifiAig eocAilte : Strand, 

Youghal. 
Ca|i^iai5 peAfijurA : Carrick- 

fergus. 
CA|i|tAi5 ttlACAijie Uoif (An 

Caji|iai5), Co. ttlumeACÁm : 

Carrickmacross (Carrick) Co. 

Monaghan. 
Ca|^ai5 TTlAijin, t)Aile áca 

CliAÚ: Carrickinines, Dublin. 
CAnfiAi5 fhic C015U5, "Ooijie 

Colvnm Citte : Redcastle, 

Derry. 
CA|A|tAi5 tflóji, .An, Co. Cífie 

eo^Ain : Carrickmore, Co. 

Tyrone. 
CA|i|iAi5 nA bpeAjt, C0JICA15 : 

Carrignavar, Cork. 
CALAIS nA ^CAnónAC, 1mr 

CAOin "OeAJA, Co. rhumeAC- 

Áin: Channonrock, Inniskeen, 

Co. Monaghan. CAfifiAi5 nA UÓA, Léim An iftAt)- 
Ai-ó : Carrick-on-Roe, Lima- 
vady. 

Ca|1]iai5 nA Siúi|ie: Carrick- 
on-Suir. 

CAtt|tAi5 rUiACÁm, Cojicaij : 
Carrigrohane, Cork. 

CALAIS Ruat), An, S^Ainb nA 
SCaojiac, Co. tíltnneAcÁm : 
Carrickroe, Emyvale, Co. 
Monaghan. 

CAtijiAts UtiAÚAil, Co. CoiiCAi^e: 
Carrigtwohill, Co. Cork. 

CA|t|iAi5 Hi tAiJeAn, Co|\caij : 
Carrigaline, Cork 

CAjift Cuilinn, 1ubAji Cmn 
CtiÁ^A : CarquilHn or Hill- 
town, Newry. 

CAjmlAnn, T)ún geAnAinn : Car- 
land, Dungannon. [b.'J 

CÁ|\ntAc, An, Co. óiAn^tAi^e : 
Caragh, Co. Kerry. 

CAtic-jión niÁiceoige, Sti^eAC : 
Cartronmatogy or Fivemile- 
bourne, Sligo. 

CAfÁn triApcnéif "Óúin nA ngAlt, 
béAl"pei|ifce: Donegall Pass, 
Belfast. 

CAf La, gAitlitn : Costello, Gal- 
way. 

Cacaiji, An, LuimneAC : Caher, 
Limerick. 

Cacai|i A1I15, C1IL ITloceAttó^ : 
Caherelly, Kilmallock. [b.] 

Caúaih Cmn Lir, pAitír gfiéme, 
Co. tnimni5 : Cahirconlish, 
Fallasgreen, Co. Limerick. 

Cacaiji "OomnAitt, An CujtftÁn, 
Co. CiAfiiiAije : Caherdaniel, 
Currane or Waterville, Co. 
Kerry. 

Cacai|\ *Óúm lAf^Ai5 : Cahir. 

Cacai|i puireo^, Cnoc Lvnnse, 
Co. Ltnmnij; : Herbertstown, 
Knocklong, Co. Limerick, [b.] 

CAtAi|i Loif5|ieÁin CiiAim *ÓÁ 
J;uaUíiti : Cahirlistrane, 
Tuam. 49 Cacaiji í\a TYlApc : Westport. 
Caúaiji SAi-úbín. Co. CiAfi]iAi£e: 

Cahiroiveen, Co. Kerry. 
Cé, An, bAite An ÓAiruéil, Co. 

AoncftoniA : The Quay, Bally- 
lie, Co. Antrim. 
CcaILa, tlA, Co. -AoncjiomA : 

Kells, Co. Antrim. 
CcaIIa, 11a, Co. CiAjifiAi^e : 

Kells, Co. Kerry. 
CcaIIa beA^A, Ha, Co. "Óúiti nA 

n^ALl : Killybegs, Co. Done- 
gal. 
Ce^ttcftAC riA pAitipe, béAl 

áca tiaSUja^: Caltra, Balli- 

nasloe. 
CcAnA-oup, Ájm tVlACA : Mil ford, 

Armagh, [n.?] 
CeAnAnnur ill op n-d ttli-óe : 

Kells, Co. Meatii. [Locally 

CeAiiADup inóji TiA nii-óe. 
CeAnAnnuf Opjwu^e, bAile iVhc 

AniroÁm, Co. Cilte Coinr.it : 

Kells, Tliomastown, Co. Kil- 
kenny. 
CeAnAniuir- UU\\> (: I, Ájro til Ac a: 

.Mil fur. I, \i 
CeAnn An 

Feifirce : Bridge Eiid, I'" I 

ra^t. 
CeAnn Átto [S.] no Cinn Áip-o [n.], 

Co. Úíjie eoJAin : Kinard or 
I yrone. 
CeAnn bÁn, Co. Aonrjionu\ : 

Whitehead, Co. Antrim. 
CeAnn CAftAij, leictn Cean- 

Ainu ; Kiucasslagh, Leitcr- 

kenuy. 
CeAr.n' Con, Ctlt AIai-ú, Co. 

rilui^eo : Kineun, Killala, 

Co. Mayo. 
CeAnn Cleipe, *Oun ha SeAT), 

Co. coficAtte : Cape Clear, 

l>aUimore, Co. Cork. 
CeAnn CLocaiji, "DiioiceA-o ÁÚA : 

Clogher Head, Pro^heda 
CeAnn "Oyioioix^ bade 

CliAu : Church St., Dublin. rcAt-ce<\J 

CeAnn "Ojioitia, teiuiji CeAUAmn: 

Kindrum, Letterkenny. 
CeAnn dog, biojipA : Kiunittv, 

Purr. 
CeAnn ^Ajib, An, An Sjiac bÁn : 

Kingarrow, Strabane. 
CeAnn Loca, Co. liAÍ-ofiomA : 

Kinlough, Co. Leitrim. 
CeAnn mÁlAinn (SuÁipún rtlAr- 

cónAc) : Malin Head Wire- 
less Station. 
CeAnn niAjtA, Co. OojiCAi^e : 

Cork. [S.] 
Cev\nn nA nv^Ax», Cill LÚcÁin ; 

Kinnegad, Killuean. 
CeAnn puitl, poncLÁin^e : 

mi pile, Water ford. 
CeAnn SÁiLe : Kinsale. 
CeAnn SÁile, ttlutlAC ioe, Co, 

V)Aite áua CIiaú : Kiusaley, 

Malahide, Co. Dublin. 
CeAnn Cjiá^a, "OAin^eAti Hi 

cúire, Co. CiAti|iAi5e: Ventry. 

Dingle, Co. Kerry. 
CeAnn Cuijic, Co. CojtcAi^e : 

Kanturk, Co. Cork. 
ÓeApAc, An, An ÓjiiiAJ : MOunt- 

joj I !i. 

\.),\c, An, CAbÁn An Caoji- 

CAinn, Co. Cijie éoxjAin : Cap- 

b, Tomeroy, ( So. Tyrone. 

ÓeApAC, An. Cu. ^OfirlAipse : 

Cappagh, Co. Waterford. 
CeApAc An cSeAsjAil, be A l ÁÍA 

nA sUia;^ : Cappat aggie, Bal- 

lina-d.oe. 
Ce,'pAC ÓaoI, *\n, niAinifcir 

Cimin ; New Inn, Mon^ 

e\ in. 
Ce^pAC Cuinn. Co. pondA^e : 

Cappoquin, Co. Waterford. 
CeApAc moft, An, Co. tuimmg : 

Cappamore, Co. Limerick. 
CeApAc nA bpAOiueAC, CiobjiAX) 

Aft Ann : Cappawhite, Tip- 

perary. 
Ce.rp.^c 1xUATj fi An, Aon&cr U\\- 

mutiiAti : Cappaioe, Nenagh^ [C6A-Cél] 50 CeAjttiA. 1K\, Co. peAji mATiAC : 

Necarn or Irvinestown, Co. 

Fermanagh. [S. Angl.] 
CeAjtno^, An, Cnoimjtmn, Co. 

Aoncnonu\: Diamond, Crum- 

lin, Co. Antrim. [C.5.11.] 
Ceó^nó^, An, pojtc An "OúnÁtn : 

Diamond, Portadown. [C.5.U.] 
CeAftnój An bÁijco, beAt 

Veijipce: Corporation Square, 

Belfast. 
CeA-jmÓ5 An LeAmpAitl, "Ofíoic- 

eA"onAl)AnnA: Church Square, 

Ban bridge. 
CeAnnóg rflA^cuéip *Óúm iu\ 

n^Atl, béAl "pet^rce : Done- 
gall Square, Belfast. 
CeAjtnó^ 11 a Río^nA, béAt 

peifirce : Queen's Square, 

Belfast. 
CeAfAC, Uor rilic Cneoin : 

Cassagh, New Ross. 
Cev\ÚAntAc : Carlo w. 
CeAtjiAthA -am CAipil, beAÍAc 

An "Ooiju'n, Co. 1lOfA ComÁ»n : 

Carraghcastle, Ballaghaderin, 

Co. Roscommon. 

CeAÍJIAiTIA All ÓAÍA1T), CACAIjl tlA 

nujir : ( larr-ovt holly, V\ - I 
port. 

CeAÚfidrirA An éA-oAin, CúiL 
Áme, Co stiji^ : Carrow- 
neadan, Coolaney. Co. Sligo. 

CeAcjiAniA An llij^e, CACAifi na 
tTlAnx : Carrownisky, West- 
port. 

ÓeAÚiiAiriA be a?;, An, Caúai|i ua 
niAnc : Carrowbeg, Westport. 

CeAtpAtriA beite, An CAifleÁn 
fliAb-AC, Co. KofA ComÁm : 
Carrowbehy, Castlerea, Co. 
Roscommon. 

CeAtUArnA CaoI, -An, teicin 
C e a n a 1 n n : Carro wk eel 
( Kerrykeel), Letterkeuny. 

CcAtnAriiA *OobAi|i, SfiutÁn iu 
j;Coinin-, Co. An T)úin- Carrow- 
doie, Cunningburn, Co Do , \vn. CeAUjiAtriA *Óonióin, An, 1lÁc 

mAotÁin : Carro wdoan, Rath- 

mullan. 
Ó e At jtArh A T)ub, An, beat 

■peijifce : Carry du IV, Belfast. 
CeACjw\triA JjtÁinne tflójt, bAile 

An n'lócA : Graniamore, Bally- 
mote. [From Gráinne. wife 

of Diarmaid Duibhne. 

The atlj. qualifies CeAtpAih-A, 

not §|iÁmne.] 
CeACjtAniA fheA\)ónAc, -An. *Ooifie 

Coimm Cille : Carrowinena, 

Derry. 
CeAcpArhA tilon, An, béAt ÁtÁ 

An peAX)A : Carrowmore, Bal- 

lina. 
ÓeACjiAtnA ltló}i, -An, *Ooi|ie 

CoLuuu Citte : Carrowmore 

or Glentogher, Derry. 
CeACpAniA tflÓH, An, tTluine 

beA^ : Corrie's Cross, Bag- 

enalstown. 
CeAtjtAmA ua bACAi^e, CuAim 

*ÓÁ JuAÍAnn : Joycegrow or 

Brownsgrove, Tuam. 
CeAtfiAriiA UiiA-ó, An, ^Aillirii : 

Carraroe ÍCorrarm' '., Galway. 
Ce-ib All tlipeAjKM 5, t)Aile ÁCA 

CtiAc: Usher's Quay, Dublin. 

Ceib til ic ttiiAfOfH, b.MLe ÁÚA 

rliAc : Sir John Rogerson's 
Quay, Dublin. 

Céib tlettm^ron. bAile St<\ 

cLu\r : Wellington Quay, 

Dublin. 
Céib UftthuriiAn UACCAift, l)Aite 

aca cIiac : Ormond Quay 

Upper, Dublin. 
Céi-ó Cille lílic Siomo'nn, 

TJnoiceAi) tiA bAnn-uAn : Ivil- 

macsimon Quay, Bandon. 
Céit)e, An TVunleAnn lA{iAinn, 

Co. Aonu|(onu\ : Caddy, Ran- 

(lalstown, Co. Antrim, [b.] 
Céi"oeA"ó, An, Cajia "OjtoniA 

H«tf5 : Keaduo, Carrick-on- 

Shannon. I céi-cit] CéioeAT), An, Co. áfTOA ftlACA : 

Keady, ( <»• Armagh. 
Cénr., An, Inif CoNXAlj : Cain 

Enniscorthy. 
Ceir. An, C ■ 1TlAnA< 

Kj .:. < o. Eermana 
Ceip CAinn^in, CAtiA "Onoi 

tlúips : Keshcarrigan, Car- 

rick-on- Shannon, 
Ceip COftAinn, bAite An tfloc 

Keshcorran (Kesta . Bally- 
mote. 
Ceiqie Cthnce, 11a, t)Aile St\ 

CIiac : The Four C sorts, 

Dublin. 
Cilt. lYlACAine An lubAifi, Co. ah 

ÓAbÁm : Kill, Cootehill, < 
an. 
Cilt 'Cill nÁip ?), CI 

Cille Pah* : Kill, S fFan 

Station, Co. Kilctau 
Cill, An, Colli rhic ComÁii 

Co. poftrlÁinse : Kill, Kil- ■ 

maethomas, Co. Watcrford. 
Cill adaiII, bAite <^n 

KfflariL Ballymote. [b.] 
CitX Acaiti "OjiomA Pat>a, An 

CulAOfflon: Killeigh, Tulla- 

more. 
Cill Acato SmciLL, An Cut 

lílófi : Killeigh, Tullatno 
Cill <\i]ine : Kiilarney. 
Cill ALait>, Co. tiluigeo : ivil- 

lala. < o. Mayo. 

Cilt An Ajfojunp, CojtCAij : 

Killinardrish, Cork. 
Ciit An beAtAi$, Cacaijí tn\ 

niA-nc : Killavallv, Westport. 

Cill An CÍAifv* CA1 -niA 

Ruif5 : Kilclare, Carrick-on- 

Shaiiiion. [b.] 
Cill Ati CIU15, teiuiji CeAnAinn: 

Killyclng, Letterkenny. 
Cill An cutijiAit, Sjiáitj bAite * 

iThc bwAin ; Ivilcurrv, Dun- 

dalk. Cilt An "Oifijir, Imp CIvjaha 

uÁnipA-oA : Kildysart, Ennis. 
Cill An TJuin, Cacaiji nA tNAnc : 

Killadoon, West port. 
Cill An pÁil l 0. Ciot- 
•nti : Killenaul< . ( Tip- 

pcrary. [Irish Bound exa 

t J 1 Lglish.] 

Cill An rhmlinn, PHaIIa : Kil 

íavullen, Mallow. 

Cill AOÓA, CeAmpAtl ITÍÓJ1 : 

l\ill«'a. Temple more. 
Cill bÁn, An, tuimneAC : Kil 

bane, Limerick. 
Cill ÓAftpA, niA5C|tomúA, Ca 

CopcAije : KiUiarry, Ma- 
rk. 
Cill beACÁm, béol áca hArii- 

nAip : Bekan. Ballyhaunis. 
Cill ÓeA^Átn, bAite ÓAipteÁin 

IÍI15 eoCA^Áin, Co. nA hlAfi- 

ihróe: K is tie town 

'. Co. V lib. 

Cill beAfiA, bAite áúa hi : K:l- 

rry, A thy. 
Cill be Cille beAr- 

1. Cill Caoi. Co. An ÓlÁift: 

KU: ire. 

beólÁm, HÁt Luipc: Mil- 
ford, Charleville. 
Cill OneACÁtn, béAt CAinbeinc: 

KUbracken, Belturbet. 
Gilt Djiijioe, bAile áca CUaú : 

Manor Kilbride, Dublin. 
Cill bjttjyoe, Cill triAncÁin ; 

Kilbride, Wicklowi 
Cll bpit;-oe 'Co. nA m-- 

bAite <\ca CliAÚ : Priestown 
>. Meath), Dublin. 
Cill bjujTje, guAine: Courtown, 

( rorey. 
Cill bp.ijoe, CuLac Ó bVémtim, 

Co. CeACAptAC : Kilbride, 

Tullow, Co. Carlow. 
Cill bjnorÁin. Co. COjiCAige : 

Kilbrittain, Co. Cork. 
Cill bnocÁm, móm UÁÚA : Kil- 

brie ken, Mountiatli. [C1L-C1L] 

Cill bjioin, CeAnn Cuijic, Co. 

Cojicai t;e : Kilbrin, Kanturk, 

Co. Cork. 
Cilt CAijtnij, x\n UAirn, Co. ha 

illi-oe : Kilcaru, N avail, Co. 

Meath. [Locally Citle 6ajw.] 
Cill ÓAOi-óe, Co. Aii ClÁijt : 

Kilkec, Co. Clare. 
Cill CaoI, Co. An Tjúin: Kil- 

keel, Co. Down. [Pron. 

Cille CaoI.] 
Cill Ca}iuai3, Co. *Óúm ha 

ti^All : Kilcar, Co. Donegal. 
Cill CACA15, ITIA5 gAiniiie, 

Co. óille *Oajia : Kilkea, 

Mageaey, Co. Kildare. 
Cill CacIaij, Co. An 6aoÁw : 

Kilkelly or Bailieborough, 

Co. Cavan. [Locally j>rond. 

Cille C<nIcai 5.] 
Cill CeAllAij;, DéAl Át& 1i<Xrh- 

nAif: Kilkelly, Ballyhaunis. 
Cill CiA-pÁin, CÁfiiiA, Co. r.A 

5 Ail lime : Kilkerrin (Kil- 

kicran), Carna, Co. Gal way. 
Cill Ói.fí ti, "Of.oiceAX) -Abann Hi 

CeAjiriAiJ, Co. ah CÍÁin : Kil- 

kishen, Sixmilebridge, Co. 

Clare. 
Cill Clevte, T)iin pA-ojtAij : 

Kilclief, Downpatriok* 
Cill CobÁm, Co. An *Oum ■ 

Kircubbin, Co. Down. 
Cill Coc (Cill Coca), Co. Cille 
t>a|ia : Kilcock, Co. Kildare. 

[cille óoc, n.] 
Cill Ccóua, lubAU Cum C\\Á^A : 

Rilcooi Newry. 

Cill CÓ15IT), 5|1Á11A|1AX), Co. An 

lonjpuijtu : Kilcogy, Gran- 

ard, Co. Longford, [b.] 
Cill 601 mi 11 An cSléibe, Cill 

-Áifine: Kilcummin, Killarney. 
Cill 601111115: Kilkenny. 
Cilt Coice, 1nir Cójicai-ó . Kil- 

cotty. Enniscorthy. 
CiM 6ot5Ám, Co. riA gAilliiiie : 

Kilcolgan, Co. Gal way. 52 Cill Colniv\m, a.\ji-oaca-ó, Co. 

tumim^: Kilcoliuan, Ardagh, 

Co. Limerick. 
Cill ConiÁm, *Oú|ilAf éile : 

Kilcoininon, Thurles. 

Cilt COTT)A1|tle, SjlÁlX) ÓAile rhic 

ftuAin : Kilcurley, Dundalk. 

Cilt 6oilAllt, t)ÓAt ÁZA 11A 

sIuaj ; Kilconnell, Ballina- 

sloe. 
Cilt ConnlA, CtiAim *ÓÁ JuaI- 

Ann : Kilconly, Tuam. 
Cill CojimAic, An CuIac tflófi : 

Kileormac or Frankford, 

Tullamore. 
Cill CojinÁin, Ltnmneat: : Kil- 

cornan, Limerick. 
Cilt Cjuorc, l)Aile tocA tli^c, 

Co. nA 5<Mlliihe : Kilchreest, 

Loughrea, Co. Gal way. 
Cilt C|ióme, bÁmcífi, Co. 6o|i- 

cAi^e : Kilcorney, Banteer, 

Co. Cork. 
Cilt 6jiuACÁm, beAnncjiAiJe : 

Kilcrohane, Bantry. 
Cill Cúile *Ouir»A, CeAmpAtt 

"Oeil^ne, Co. 6itte TTlAncÁin: 

Kilooole, Delgany, Co. Wick- 
low. 
Cilt Ctnllinn, Cill Coming : 

Nine Mile House, Kilkenny. 
Cilt Cuiltinn aii T)|ioiciT), -An 

T)noiceA-o ttuA, Co. Cille 

*Oa|ia: Kileullcn, Newbridge, 

< o. Kildare. 
Cill Cuiffiin, Co. nA ^Alltime : 

Kilkerrin, (Jo. Gal way. 
Cill "OAijnin, HlAinirri|i féAf 

muije: Kildinan, Fermoy. 
Cill "OAingin, iriAinirxi]t eirhin, 

Co. Cille 'OAjtA : Kildaugan, 

Monasterevin, Co. Kildare. 
Ci I "OaIua, Co. An CtÁin : 

Killaloe, Co. Clare. 
Cill *DaIiia, 'Ooi|ie coluim 

Gitte : Killaloo, Derry. 
Cilt T>AniAin, -peA-pnA : Kil- 
davin, Fim^. [b.] [Clt-Clt] CiltT)A|iA: Kildare. 

Citt TJeAl^A, bAile Si,\ buiT>e, 

Co. ha trhx>e : Kildalkev. 

Athboy. Co. Meath. 
Citt *Oíoitm, LuimneAC : Kil 

dimo, Limerick. 
Citt "OjieAp, Cojia Cfn'ce : Kil- 

dress, Cookstown. 
Citt T)tioici-o. Co. Cilte T)ajia : 

< 'elbridge, Co Kildare 
Cill ÓAinomn, buiji^eAp Ua 

nT)|iónA, Co. ÓeAÚAjitAÓ: Kill- 

edmond, Bonis, Co. Carlow. 
CiUe f?pAOic, bAite An PÍIóca : 

Kilfree, Ballymote. 
Cilte 5;eAn|\A, Cill nA SeAn- 

pACA, CO. All Ó ADA in : Kille- 

ir, Killeshandraj Co. Cavan. 

CilI eróneAC, guAipe : Kille- 
nagh, Gorey. 

Ctlt^ eipean (Citt UipeAn), 

CeAÚA|tlAc: Killeshin, Carlow. 
Cill eo, ton^pojir Ui piAjiJAil: 

Killoe, Longford, [b.~ 
Citt eom, bAile TYluine : Kil- 

lane, Ballymoney. 
Cill eoJAin, Co. An *Oúm : 

Killowen, Co. Down. 
Cill pe^jt^A, "Opium "ÓÁ eitiAn, 

Co. tiAUojAomA : Killargue, 

Dromahair, Co. Leitrim. 
Cill "peAn3An ÍC1LI "peAp^A), 

CuIac Ó bpéi-ólim, Co. CeAr- 

AntAC: Killerig Cross, Tnllow, 

Co. Carlow. 
Cill finjin, LuimneAC. ■ Kil- 

Jinny, Limerick. 
Cill £mneo 4 s, ^oé gAjmiAn : 

Killihiek* Wexford. 
Cill píonÁin, Cill moceAllój : 

Kilfipane, Kilmallock. 
Cill p'onÁin/" Cop.\ Cpice : 

Killeenan, Cookstown. 
Citt ftonnAOfiAC, Co. An CtÁip: 

Kilfenora, Co. Clare. 
Citt ptoinn, teAc SnÁriiAC, Co. 

CiAfifiAije: Eilflynn, Lixnaw, 

Co. Kerry. Citl pulAiiCAij, ^\n Lup^Ain : 

Kilr'ullert, Lurgan. [b.] 
Cill tjAp&Ám, Co - ÓiAjijiAije : 

Kilgarvan, Co. Kerry. 
Cill gAftOÁm, Co. ÓoncAi^e : 

< v >ueenstown, Co. Cork. 
Cill Jt^r, béAt St a An peA-ÓA: 

Kilglass, Ballina. 
Cill sIat, bé,\l St.\ ha mbuilli, 

Co. flop* ComÁm : Kilglass, 

Strokes town, Co. Roscom- 

mon. 
Cill ^obAnn, bAite Coilpin, Co. 

Cilte tTiAncÁin : Kilgowan, 

Colbin8town, ('0. Wicklow. 
Cill £obruAC<\n, bop An 0WCA, 

Co. CiAnnAi^e : KHgobnet, 

Beaufort, Co. Kerry. 
Cill K\ic, conr^i5 : Killeagh, 

< ork. 
Citlín, Án S\\&± ban, Co. ripe 

eoJAin : Kill. rabane, 

1 So. Tyrone. 
Citlin, a on AC. UfithuinAn ; Kil- 

Leen, Nenagh. 
Ciltin ah Óúite. báite An §eAp- 

LÁnAij, Co. U>5bAi-o : Killin- 

( oole or Readypenny, Castle- 

bellingham, Co. Louth. 
Ciltin CiAp, ACAX) lip, Co. An 

CAb,Ám : Killinkere, Virginia, 

Co. Cavan. 
Cilliní "OíomA, bAile Ioca Uiac: 

K illeenadeema, Loughrea. 

' [b.] 

Cill InjeAn Lémin, Co. b<\ile 

ÁCA CIiaú : Killiney, Co. 

Dublin. 
Cill Injme bAOic, Co. An ClÁip : 

Kilnaboy, Co. Clare. 
Cill 1npe, Co. An T)úin : Kil- 

iinchy, Co. Down. 
Cill íocuAin, CAifleÁn x\a 

"Oeip^e, Co. Úípe eoJAin : 

Killeter, Castlederg, Co. 

Tyrone. 
Cill íomA, béAl Áía nA StuAJ : 

Killimor, Ballinasloe, [Clt-Clt] 

Citt íomAift, 1nif CIuaiia Uv\ni- 

fA-oA: Killimer, Ennis. 
Citl ípe^t, "OÚ11 ^eAtiAinn : 

Killeeshil, Duncan non. 
Cilt 1ú|tin, An CuIac ttlóp : 

Killurin, Tullamore. 
Cill LajÁiti, béAl peififre : 

Killagan, Belfast. 

Cllt tAffMC, bÓAL ÁtA tlA 

tnuice : Killasser, Swinford. 
Cilt Liac, T)oifie Coluim Cille: 

Killea, Derry. 
Cill tobAfi, CAipleÁn tiAÍiéille, 

Co. rhui^eo : Killour, Neale, 

Co. Mayo, [b.] 
Citl loc.% "Oún pÁ-ojtAij: Kil- 

lough, Downpatrick. 
Cill LúcÁin : Killucan. 
Cill fflAijneAnn, bAile áca 

CLiaú : Kilmainham, Dublin. 
Cilt rhÁitte, Inif CIvaiia nÁih- 

f ax)a : Kilmaley, Ennis. 
Cilt tllAincin, Co. poticlAifisje : 

Kilrnanahau, Co. Waterford. 
CittttlAtiAC, Co. Coilte Comnij: 

Kilmanagh, Co. Kilkenny. 
Cilt rhdncÁin : Wicklow. 
Citt TTlAO-óó^, nÁp tAigeAn : 

Kilmeague, Xaas. 
Citl fhAOilfiUAtiA, bAile a\CA 

hi : Kilmorony, Athy. 
Cilt mbiAn, bAile Loca Miac : 

Kilmeen, Loughrea. 

Cilt 1Í1eAT)Óir», ttlAOVOA, Co., 

rhuijeo : Kilmaine, Holly- 
mount, Co. Mayo. 

Citl tneAfÁin, Co. nA ttli-oe : 
Kilmessan, Co. Meath. 

Citt triiA-oÁin, po|ictÁin3e : 
Kilmeaden, Waterford. 

Citt rhic but)A, populA^i^e : 
Kilmacow, Waterford. [Pron. 

CltACÚ'.] 

Cilt ttlictt, Imp CtuAnA UÁtri- 

pAt)A : Kilmihil, Ennis. 
Cilt riltcil, 1TlA5C|iomcA, Co. 

Óo|icAit;e : Kilmiehael, Ma 
croom, Co. Cork. Citl ffhc nÓAiiÁin, Co. "ÓHin tiA 

n^Alt : Kilmaerenan, Co. 

Donegal. [Pron. CillicjiéAn- 

Áin.] 
Citt ttlic CueAUA, Ca}ia *OfiomA 

Rúif5 : Kilmaotranny, Car- 

rick-on-Shannon. 
Citt ttli-oe, bAile ah §AftfrÓA, 

Co. Unmnij : Kilmeedy, 

Ballingarry, Co. Limerick. 
Citl rhi-oe, bAile Át& hi : Kil- 

mead, Athy. 
Citl tftío-óriA, Caúaiji nA ITlAftu : 

Kilmeena, Westport. 
Citl iTlobi, be^lAC An *Ooijiin, 

Co. TCopA ComÁin : Kilmovee, 

Ballaghaderreen, Co. Lios- common. Citt moceAltó^ : Kilmallock. 
Cill íTloconó^, b|ií CuAlAr.n : 

Kilmacanogue, Bray. 
Cilt ril05eAnnA, Cilt Coinnij : 

Kilmoganny, Kilkenny. 

cat rr>óp, cat coca, co. cate 
T)a|ia : Kilmore, Kilcock, Co. 
Kildare. 

Citt rhóft, toe 5A|nnAti : Kil- 
more, Wexford. 

Citl rhóti, tinmneAC : Kilmore, 
Limerick. 

Citt Ttlóji fhóftÁin, x\n Cfiop 
$éAfiji, Co. An *Oúm : Kil- 
more, Crossgar, Co. Down. 

Cill rhófi tflui^e ^tAipe, "Opim 
SnÁtriA, Co. tiAcx)]iomA : Kil- 
more, Drumsna, Co. Leit- 
rim. 

Cill rilófinA, Co. CiAjijtAi^e : 
Kilmorna, Co. Kerry. 

Cill tflÓfl I1A tllAllAm, Á\W 

tilACA : Kilmore, Armagh. 
Cill tilucfiAipe, 5^uA'|ie : Kil- 

muckridge, Gorey. 
Cill ni u 1 p e , T)poiceAt) AbAtm 

Ut ÓeAjinAij;, Co. An CtÁip : 

Kilmurrw Sixniilebridge, Co. 

Clare. 


fC1t-C1tl Citl riunpe CAippj;in. t)Aile 

v\TA CllAC : Upp»T i.- 

eet, Dublin. 
CiLl TYluine tilic ttlAt$AmtiA, 

1nir C la ón a UArhpA-OA ■ Kil- 
murry MacMahon, Enni-. 

Cill nA ^C-pOf. Cv\]1A *OpOmA 

núip5 : Kilnagross, Carrick- 

oii-Shannon. 
Citl TIÁile, IdóaI CAipbeipc : 

Kinawley, Beltnrbet. 
Cill tiA LeAC, tk\ile SéAmuir 

TJuib, Co. An ÓAbÁin : Kilna- 

]*'<'k, Ballyjamesduff, Co. 

Citvan. 
Cill ha móíiA, inif clti An a 

uÁrii]>A-oA: Kilnamona, Ennis. 

Cill 11 A lllullAC, CO. ÓOJ1CA1 

Bnttevant, ( 'a ( ork. 

Citl n.\ Se Ann AC A, Co. An Cao- 
Áifi: Killeshandra» Co. ( a van. 

Cill iu\ Sít)e, tonjpojic Ui £eAp- 
JAit : Killashee. Longford. 

Cill Ofl^lAtl, CO. ClAjljlAl^e : 

Ivillorglin, Co. Kerry. 

Citl O S50lAi-óe, pope An *$ov.- 
Aiji;. Co. Uiobf.A-o A.\riAnn : 
Killoscuily, Newport, Co. 
Tipperary. 

Cult peAx>Ái|i. Co. Cille nun- 
cÁin : Kilpedder, Co. Wick- 
low. 

Cill TxAnnAifieAC, tTlAiniptin ah 
GeAlAit;, Co. Cille niAiicÁin : 
Kilranelagh, BalthiLrlass, < o. 
Wicklow. 

Citl ReACCAtp, bAtle tttónAi-ó : 
Kilraughts. Bally money. 

Cill liéi-óe, Co. "Óoipe : Kilrea, 
< o. Derry. 

Citl UlA-ÓAIUÍ LOC £ A Jim ATI : 

kilrane, Wexford, [b.] 
Cill RiAÓAin, 11a ^leAnncAi^e, 

Co. "Ouin nA h]sAtl • Kilraine, 

Glenties, ( !o. Donegal. 
Citl Ricitt, l)Aile Loca Riac : 

Kil reek ill Kilrickle Longh- 

rea. Cill UónÁm, £Ailliril : Kil- 

ronan, Galway. 
Cill ROf, Ciob|iAt) -AttAtin : 

Kilross, Tipperary. 
Citl MorAncAiJ, Coitt n'lic 

CornÁipín, Co. popcliip^e : 

Kilrossanty, KUmacthomas, 

Co. Watertord. 
Cill Tluip : Kilrush. 
Cill Ruf5di$e, llo? ComÁm ■ 

Kilroosky. Roscommon. 
Cill SeAriAij, Inif DíomÁin, Co. 

An clÁip : Kilshanny, Ennis- 

tymon, Co. Clare. 
Cilt S^ipe. Ce An An imp ha 

mi-óe: Kttskyre (Kilskeer), 

Kelts, I !o. Meath. 
C'll S^ipe, Co. tine eotj.Mti : 

Kilskeery, Co. Tyrone* 
l Sléibe. tn&Aji Cwin CfiÁJA: 

Killeavy. Newry. 
Cill cSile, imp CÓntAló : Ivil- 

tealy, Enniscorthy. 
Cill cSíle, pAttír gpétne, Co. 

tuimmj; : Kilteely, Pallas- 
green, Co. Limerick. 
Cill uSíotlÁm, CluAin IIIcaIa : 

Kilaheelan, Clonmel. 
Cill CA5Ám, tYlAinirci|t All 
t)eAtAi5, Co. Cille ITlAncAtn : 

Kiltegan, Baltiu-1 

Wieklow. 
Cill Ci^eApnÁm, t)Aite <\ca 

Cln\t : Kiltiernan, Dublin. 
Cill Conmóin, béAl Ái& nA 
StaAJ : Kiltormer, Ballina- 
sloe. 

Cill C HAITI A. 'l'éAl ÁÚA tUAHl ? 

Kiltoom, Athlone. 
Cil l CuLc^. t)Aile Ái& An UÍ05: 

Kiltulla.Lili. At henry. 
Citl Uacc, ip, tAÚA)tnA : K'il- 

wanghter, Lame. 
Citl Ua n*OA(lCA Óéifi, Cnoc 

ÓoLmm Cille, Co. An "Quin : 
ilnabbrkj Kno -k. ( '<>. L)o 
Cill llip-o, Co. Copr.Mte Kil- 

\s«irth ( o. I ork. [cm-cto] 56 Cirm Áifro, Co. tífie eoJAin : 

Kinard or Caledon, Co. 

Tyrone, [n.] 
Cinn *ÓAirh, béAÍ Áúa ua mmce: 

Kinaff, Swinford. 
Cmn ITIajia, Co. ha gAittitne: 

Kinvarra, Co. Galway. 
Cionn ÁlAinn, bAile ha hlnre, 

Co. An *Oúin : Kinallen, Bally- 

nahinch, Co. Down. 
Ciorm Cone, Co. nA'hlAfimnJe : 

Kinturk or Castlepollard, Co. 

AVestmeath. 
Cionn cSÁile : Kinsale. 
Cionti cSÁite beAj, CocAilt : 

Kinsalebeg, Youghal. 
ClAbAC, bAiie nA lunj;An, Co. 

Úíjie eoJAin : Clabby, Kive- 

miletown, Co. Tyrone. 
CtÁ-oAC, "Ooipe Coltum Óitte : 

Claudy, Derry. 
CIa-oac t)Aite ah tflutlmn, Cuil 

ifleAlUgtnr, Co. Afro a ttlACA : 

Clady Milltown, Markethill, 

Co. Armagh. 
CIa-oac T)ub, An, An CloéÁn, 

Co. nA gAiltirhe : Claddagh- 

dutf, Clifden, Co. Galway. 
ClA^nÁn, t)Aite At a CIiac: Kil- 

leglandor Ashbourne, Dublin. 
CÍAi-óe ponn, a\u, Co. "Óoijte : 

Cloyfin, Co. Derry. 
CtÁi|iín, An, btojtjtA : Clareen, 

Birr. 
ÓlAir, An, UÁc T)nomA : Clash, 

Rathdrum. 
ólAir ttlóft, An, eocAitt : Clash- 
more, Youghal. 
CÍAnn Aotja bni-óe, béAt 
■peijirce : Clandeboye, Bel- 
fast. 
CtAnnA boj;Áin, An Ó^niAJ : 

Clanabogan, Omagh. 
CÍAnnA ÓAoitre, Co. CojtcAi^e : 

Clonakilty, Co. Cork. 
CÍAonA-ó, tlA SAiteÁm, Co. Citle 
T>a]\a : Clane, Sallins, Co. 
Kildare. CtAon KALac, pone An T)únÁm : 

Clenroll, Portadown. 
CtÁ|i, An, An S\\At bÁn : Clare, 

Strabane. 
ClÁfi,An ( = *0^oiceAO An ClÁin), 

Co. An ctÁin : Clarecastle, 

Co. Clare, [n.] 
ClÁ-p, An, Cóm-f.e-5AOic, Co. 

Á]\x)A niACA : Clare, Tandra- 

gee, Co. Armagh.. 
ClÁjiAc, Co. au UÍ05 : Clara, 

King's Co. 
CLÁ|ia*oa, bAite áca CtiAt : 

Irishtown, Dublin. 
ClÁn Cloinne rhuijup : Clare- 
morris. 
ClÁjicoilt, tnómreAC tYh'Lic, Co. 

nA bAinníogtiA : Clara Hill, 

Mount mellick, Queen's Co. 
daft emij. LtnmneAC : Clarina, 

Limerick, [b.] 
CtAf ua mb|tA"oÁn, CA]i]tAi5 

filACAi|ie Uoij\. Co. ttlumeAc- 

Ám : Northlands, Carrick- 

macross, Co. Monaghan. 
CIia-jia, Caúai|i ua triAnc : Clare 

Island, West port. 
CliAc peAjinA, An Cadáu : 

Clifferna, Cavau. 
CliAÚvhume, Co. SI1515 : Clif- 

foney, Co. Sligo. 
Ctoc, An, CAipteÁn An ConiAifi, 

Co. Cille Coining : Clogh, 

Castlecomer, Co. Kilkenny. 
CIocac, Citl CobÁtn, Co. au 

TUnn: Cloughey, Kirkcubbin, 

Co. Down. 
Ctoc Arnumn, "peAMnA : Clogh- 

amon, Ferns. 
CtocÁn, An, Ar\ lior *OeA-ji5, Co. 

An RÍ05 : Cloghan, Belmont, 

King's Co. 
CtocÁn, An, An S^tAt bÁn : 

Cloghan, Strabane. 
CtocÁn, An, CAir LeÁn An Jt 11 ^ 1 " 

CA15, Co. CiAnpAije : Clogh- 

ane, Castlegregory, Co, 

Kerry. 57 [cto-ctu] CloéÁu, ^n, Co. ua x^Aillinie : 

Clif den, Co. Gal way. 
ClocÁiiAi-óe, An, Cuaitti *ÓÁ 

£uAÍAnn : Cloghan's Hill, 

Tuam. 
ClocÁn díl ^Aiúnn|te, IThnleAnn 

ha biiAipe. Co. AoncpoiriA : 

Giant's Causeway. Bushmills, 

Co. Antrim. [An c-Ainm 

lie ac ]t Ann ac Ajuf é beA^nAc 

1 iToeAjitnA-o. 1f coircinne 

Ann " An Causey.'"] 
ClocÁn Li AC, -ón, An Sjiaú bÁn : 

( loghanlea or Dungloe, Stra- 

liane. 
ClocÁn iia b]?oiúó]tAc, nUnleAim 

nA buAipe, Co. AonrponiA : 

Giant's Causeway, Bushmills, 

Co. Antrim. [S.J 
Cloc An rSionnAi5, ITlAiniptifi 

ÍAoijipe : Clough, Abbey leix. 

[I'ron. Cloc a ; cpioniiA'.] 
Cloc au cSiújtcÁnAij, Co. tioh- 

]\ax) Án a tin : Clough Jordan, 

Co. Tipperary. 
CtocAtt, An, An b,\ile £lAp, Co. 

rhut^eo: Clogher, Ballyglass, 

Co. Mayo. 

CtOCAft, An, béAl Át& All f eAT>A, 

•Co. tr.injeo: Clogher, Ballina, 

( 'o. .Mayo. 
CtocAn IIIac nT)Auhin, pope An 

TUinÁin : Clogher, Portadown. 
CtocAjt Hi toingpj;, CAUAin ua 

mA|tc : Clogher, Westport. 
Cloc bpeAc, An, An £Aij\ce, Co. 

nA ^Aillime : Clogh brack, 

Clonbur, Co. Gal way. 
Cl'oc-biiAite, StigeAc : Clogh- 

boley, Sligo. 
Cloc "f?uA|iÁirf, Co. Á|\x)A tTlACA : 

Bessbrook, Co. Armagh. 
Óloc Liac, An, Co. Cille tllAn- 

u,\m : Greystones, Co. Wick- 
low. [C.5.U.] 
Cloc lilACAine Cau (An cloc),' 

Co. An TJúin : Clough, Co. 

Down. Cloc n'lACAine "Óúin Cacao (An 

Cloc), béAl peippue : Clough, 

Belfast. 
Óloc ttlóp, Ar\, CAÚAijt nA ITlAnc: 

Cloghmore, Westport. 
CI0ÓÓ5, 1ubAft Cinn TjtÁJA : 

Clough oge j Xewry. 
ClocnÁn SuAjcoAip, bAile ÁfA 

CliAC : Cloghran - Swords, 

Dublin, [n.] 
Cloc Rwij*5, An illume beAj : 

Royal Oak, Bagenalstown. 
Cloc S^oilce, An, CAifteÁn An 

rhuittnn, Co. An *Oinn : Clogh- 

skelt (Closkelt), Castlewellan, 

Co. Down. 
c'Uo^ac, An, popr lÁiji^e : 

Clogga, Waterford. [Gen. 

nA Clo^Ai^e, /.] 
Cloicin An ttlAfijArD, Cacai|i 

•Óúm lAfgAij : Clogheen, 

Cahir. 
Cloicíní, Ha, ConcAij : Clogh- 
een, Cork. 
CloicpeÁn Suint), bAile Aca 

cIiac : Cloghran - Swords, 

Dublin. [S.J 
Cloi^eAnn, An, ^Aillun ■ 

( leggan, Gal way. 
Cloijne. niAinipnu ua bvnlle : 

Cootehall, Boyle. 
CluAin Áilbe, bAile bjteACÁtn : 

Clonalvy, Balbriggan. 
CluAin A1I15, Co. "peAn niAUAc : 

Clonelly, Co. Fermanagh. 
CliiAin AinmineAc, 1nip réoj;, 

Co. Óille Coinrnj : Cluan, 

Inistiogue, Co. Kilkenny. 
CluAin An CAonAit;, flop Cpé : 

Clonakenny, Roscrea. 
CluAin An OIICA15, CjtopAine An 

^úlAit;, Co. CiobjiA-o ÁpAtin : 

Clonoulty, Gould's Cross, Co. 

Tipperary. 
CliiAin An nóipn^, Co. Ioca ^aji- 

niAn: Clonroche, Co. Wexford. 
CliiAin Ao"6a, bAile AuaCIiau; 

CJoneej I )ul>liii. [ClU-CUl] 58 CluAin ^oibinn, Ar\, guAifte : 
Clone van, Gorey. 

CluAin bÁfro, x\n CAifleÁn 
Uiadac, Co. KofA ComÁin : 
Cloonbard, Castlerea, Co. Ros- 
common. 

CluAin beipne, ITIaJ Loca, Co. 
nA ^Aillnrie: Clonbern, Moy- 
lough, Co. Gal way. 

CltiAin ttotj, C1II "Oajia : Clon- 
bullogue, Kildare. 

CluAin CAom, CAppAi*; T)tib 
tflinpbreAn : Kill o' the 
Grange, Blackrock. [S.] 

CtuAifl CAom, Cill -Áipne : Clon- 
keen, Killarney. 

CWiaiti CeApbÁn, CAÚAip ha 
niA^c: Louisburgh, Westport. 

CluAin CiAbAij, t)Aile An tilcuA: 
Cloonkeavy, Ballymote. 

CluAm ConrViAicne, m^ocAit 
triAiiACAm, Co. LiAT-oftotnA : 
Cloone, Mohill, Co. Leitrim. 

CltiAin T)Áit, peAjinA : Clondaw, 
Ferns. 

CttlAlfl "OAttl, CAÚA1J1 T1A tTlApC : 

Cloondaff, Westport. 

CluAin *Oeoc|iA, lonspopc Hi 
peAjiJAil : Cloondara or Rich- 
mond fíarbour, Longford. 

CtuAin *OolcÁm, Co. t)Aile Át& 
CLiac: Clondalkin, Co. Dublin. 

CluAin *Opoiéi-o, inA^cpomtA, 
Co. cottcatje : Clondrohid, 
Macroom, Co. Cork. 

Clu^m eAC, ^n^AJIAT), Co - All 

ton^puinu : Cloonagh, Gran- 

ard, Co. Longford. 
CUiAin eitcin, Cnoc Lvnn^e, Co. 

Ltiimmj : Elton, Knocklong, 

Co. Limerick, [b.] 
ClwAin eoip: Clones. 
CluAin pAX)A, -An, béAl <\ca 

h-Amnatf : Clooniad, Bally - 

haunis. 
CLuAin Paíac, Coittre AmAG, 

Co. rhutjeo : Cloonfallagh, 

Kiltimagh, Co. Mayo. CluAin feAfíuA bpéAnAinn, T)ún 
An Occa, Co. da gAilliriie : 
Clonfert, Eyrecourt, Co. Gal- 
way. 

CtuAin fuvó, CAjipAi^ tiA S1Ú1 pe: 
Clonea, Carrick-on-Suir. 

CluAin pAÓriAipe, béAÍ Át& ua 
ITIuice : Cloonfinish, Swinford. 

CtuAin ponnloÓA, béAt Aza 
UiAin: Clonfanlough, Athlone. 
[b.] 

CluAin 1, "Ooipe CoLtnm cille : 

Clooney or Waterside, Berry. 
CluAini, II a 5^- eArinc Ai?;e, Co. 

"Óúm tiA n^All : Clooney, 

Glenties, Co. Donegal. 
CLuAmin, -An, pox) «ÁfTO, Co. 

CiobpAo -ÁjiAon : Cloneen, 

Fethard, Co. Tipperary. 
CluAiníní, Co. Ctlle T)A|1A : 

Straffan Station or Clown- 

ings, Co. Kildare. 
CluAinin 11 í TtUAipc, Co. Liaít- 

t)jioitia : Manorhamilton, Co. 

Leitrim. 
CluAin 10)tAipo, Cnoc An "Oinn, 

Co. nA trii-óe : Clonard, Hill 

of Down, Co. Meath. 
CluAin LaoJ, bAile An "Opoirnj, 

Co. t)úm n\ n^All : Clon- 

leigh, Ballindrait, Co. Done- 

gal. [b.] 
CIuaui iÁjtA, tuimneAC : Cloon- 

lara, Limerick. 
CluAin tipe, bAile Át<\ CLiaé : 

Clonliffe, Dublin. 
CluAin Loipce, Cill LúcÁm : 

Clonlost, Killucan. 
CluAm luj-ÓAC, triAinipcip ha 

bin Lie : Cloonlough, Boyle. 
CltiAin mÁine, TJoipe CoLtnm 

Cille: Clonmany, Derry. 
CluAtn meAlA : Clonmel. 
CluAin rhirme, Co. ha g&iltiriie: 

C loon mind a, Co. Galway. 
CluAin tnioLÁm, l)Aile Ac a 

bni-oe, Co. ik\ mi-óe : Clou- 

inellon, Aihlmv, Co. Meath, 59 [ctu-cno] CluAin IHolr, mAWiptitt nA 
Co|iv\ii : Clonmult, M idle ton. 

CluAin n'lóji, An, An CeampAll 
inón: Clonmore, Templemore 

Clu.Mti lilóp, An. Co. <\n ttío^ : 
Clonmore, King's ( o. 

CluAin ITlQfi, An, T)ún léine, Co. 
IujIkmx): Clonmore, Du' 
Co. Loutli. 

CliK\m rhóji, An, mamifcifi An 
rJeAlAig, Co. CilLe TYlAncAm : 
Clonmore, Baltinglass, Co. 
Wicklow. 

CluAin rilujicAio, U ob|UM-o 
ÁfiAtw: Hollyford, Tipperary. 

CIikmti ua Coille, ImmneAC : 
allaghan's Mills, Lime- 
rick, [s.] 

CluAin ik\ Cuile, UobAji ah 

coine : < loonacool, 

curry. 
CIuaiu ha 5;Ctoi"6e, Rof ComÁin: 

Mount Talbot) Roscommon. 

[s. Anglice.] 

CluAifi ha n^All, JTeAfuiA: Clon- 

Clv.Ain riA n^AmAn, Ci'nt ah 
tSuoAijte: Cloneygowait, Por- 
tarlington. 

.CluAin tu\ Sli^e, IllomceAC 

mític, Co. TiA tkMnuiotnA : 

Clonaslee, Mount mellick, 

Qneen'a Co. 
CluAin SAileAC. Co. £)Aile At a 

CIiaú : Clonsilla. Co. Dublin. 
CluAin CAnb. t)AiLe Sis Clu\c : 

Clontarf, Dublin. 
Cliiamce, 11a, DeAtAC An 

"Ooijun, Co. Rota Com Am : 

Cloontia, Ballaghaderin, Co. 

Roscomnfon. 
CluAince ^AbjiAC, T)|toiceAX) Aa 

■pliucjtAijje, Co. Án"OA IVK'.ca : 

Clontigora, Flnrrybridge, Go. 

Armagh. 
CluAin Ciobfixvo, Co. iflumeAC- 

Á111 : Clontibret, Co. Mon- 

aghan. CLuAin cSaiLcac, Ha "Oinne, Co. 

i)úm tu\ nv^All : Clentallagh, 

Downi . Donegal. 

CluAin Cu<a£, Illume lllón, Co. 

X)oi|te: Clontoe. Moneymore, 

Co. Derry. 
CluAin UAihA, ITlAiiiipciji ik\ 

Co|\au : (Aoyne, Midleton. 
CluAtn UÍ Cumn, Ailponn, Co. 

UofA ComÁm : Cloonyipun, 

Elphin, Co. Roscommon. 
CnApAC, Ca£ai|1 ua illAnc : 

Knappagh, Westport. 
Cnoc, An, béAl AtA hÁmtlAip : 

Knock, Ballyhannis. 
Cnoc, An, Imp CluAtiA RÁrii- 

fAT)A : Kno<-k. Ennis. 
Cnoc, An, nop C|té : Knock, 

Koserea. 
CnocAC t)eAv;. An, CAflfiAit: 

peAftjof a : Wood burn, Car- 

rickfergos. 
Cnoc Áme, Cill nioceAltó^ : 

Knockainy, Kilmallock. 
CnocÁn AH em pnn, LummeAC: 

Birdhillj Limerick. 
CnocÁn Aoibmn. Cilt llloceAtl- 

05 : Knockanevin, Kilmal- 
lock. 
Cnoc Ati t)iocÁi|ie, tTlAinipctp 

UA tu'nLte : Knockvicar, 

Boyle. 
Cnoc An Vunoéil, pojiu All "Oiin- 

Ám : Bottlehill (Battlehill 

a<-c. to P.O. !), Portadown. 
Cnoc AH CjtoCAijte, Co. Uo]\\ 

Com Ám : Knockcroghery, Co. 

Roscommon. 
Cnoc An CiKMlle, iDéAl |?eifirre: 

Knockaholet, Belfast. [D.] 
Cnoc An TJoine, An CAipleÁn 

fluA, Co. tuimmj : Knocka- 

derry, Newcastle West. Co. 

Limerick. 
Cnoc ah TJftoi^tieÁin, An 

TJnomA-o. Co. LiACOftomA j 

Johnston's Bridge, I >romo i, 
>. Leitrim, [cno-cno] 60 Choc An *Oúm, Co. nA ITInJe : 
Hill - of - Down, Co. Meath. 
[b.] 

Cnoc ah 1^f5Ai|ie, CAirteÁn An 
VmjijiaiJ : Fisherhill, Castle- 
bar. 

Cnoc An lotfiACÁm, Caúaiji nA 
niAjic : Quay, Westport- 

Cnoc An 1ubAip, CACAin 11 a 
m A]\z : Knockanure or 
Furnace, Westport. 

Cnoc An bocA, Imp CtuAnA 
tiattiva-oa : Knockalough, 
Ennis. 

CnocÁn nA biolAfiAi^e, iTlAin- 
irci|i "peAjt trim^e : Watér- 
grasshill, Fermoy. 

Cr.ocÁn nA ITlAccíne. bAite Át a 
hi : Wolf hill, A thy. 

Cnoc An OiteÁm, béAt Áúa An 
feA-óA : Knockanillaun, P>al- 
lina. 

Cnoc An Óiji, UuIac An lA|tAinn, 
Co. ponxlÁqise : Knockan- 
ore, Tallow, Co. Waterford. 

Cnoc An ftiAbÁm, béAl Caiji- 
beinr : Knookaraven, Bel- 
turl)et. 

Cnoc ah SpobóiL, bAtA]inA : 
Barnhill, Lame, [b.] 

Cnoc ay\ CeAmpAilb, UÁc Unnc: 
Knoekatemple or Free- 
mount, Charleville. 

Cnoc An Cócai}i, bAite itlic 
Ann-oÁm, Co. Cilte Comnii; : 
Knocktopher, Thomastown, 
Co. Kilkenny. 

Cnoc An uSAÍAinn, fflinneACÁn : 
Knockatallon, Monaghan. 

Cnoc AffOA, CeAÚAnÍAc : Pala- 
tine, Carlow. 

Cnoc bneAC, An, beicifi CeAn- 
Amn : Knockbrack, Letter- 
kenny. 

Cnoc bjieAC, An, tTlócA £ju\mne 
Óije. Co. ua ^Aittnne : New 
Tnn, Wood lawn. Co. Gal way. Cnoc b}iéAnAinn nó Cnoc 

bneAnn-oÁm, CAirteÁn An 

StuAfttAii;, Co. CiA|t^Aii;e : 

Brandon, Castlegregory, Co. 

Kerry. 
Cnoc bjnor, po-ó Áfm, Co. 

Ciobjwvo ÁfiAnn : Knockbritt, 

Fethard, Co. Tipperary. 
Cnoc CLoc-ónoniA, Co. l)oipe : 

Knockloughrim, Co. Derry. 
Cnoc Coluim Cille. Co. An 

"Oi'nn : Knock, (Jo. Down. 
Cnoc CfuonÁm, bAile áca 

CU&i : Summerhill, Dublin. 
Cnoc *0|ioi5in, ITInileAnn CeAtn 

nA mme : Knoekdrin, Mill- 

lingar. 
Cnoc beic|ieAc, An Sjiac bÁn : 

Knookletteragh, Strabane. 
Cnoc Locca, CluAin tTleAlA : 

Ivnoeklofty, Clonmel. 
Cnoc Lun^e, Co. Luimnij : 

Knoeklong, Co. Limerick. 
Cnoc tTlAot, An, An Ó51ÚA5 : 

Knockmoyle, Omagh. 
Cnoc mó|i, An, béAÍ Áiá An 

peA-ÓA : Knockmore, Ballina. 
Cnoc 11 a CAijite. Co. AotiCftomA: 

Knocknacarry, Co. Antrim. 

[O.] 
Cnoc ha ^CAipeAÍ, mAimrri|i 

nA péiíe, Co. Lutmmi; : 

Knocknagashel, Abbey feale, 

Co. Limerick. 
Cnoc tiA ^Cuinneo^, bAile áca 

CtiAÚ : Parkgate Street, 

Dublin. 
Cnoc nA 5t 101 5 e > ^ n t*Ár róóji, 

Co. CuvfifiAije: Knocknagree, 

Rathmore, Co. Kerry. 
Cnoc nA heojtnA, *Oftuim móji. 

Co. Cine eo^Ain : Knoekna, 

horn, Dromore, Co. Tyrone. 
Cnoc nA hUftjta, Sli^eAc : 

Knocknahur, Sligo. 
Cnoc tia muclAije, ponx An 

TíúnÁín : Knocknamuckley, 

For tad own. 61 [cno-coi] DC riA nAfijjAin, bAile Sis 

hi; Knockenargan, Athy. 
Cnoc ns n^AbA-ji, 11a LocÁin, 

Co. <\n •Quni : Laurence to WD, 

Gilford, Co. Down. 
Cnoc nA ngAthnAc, T)ruim 

SnÁrriA, Co. LtACT>itOfnA : Hill- 

et, Drnrnsna, Co. Leitrim. 

Cnoc tia UÁca, An S^ionm : 

< 'liurcli Cross, Skibbere 
Cnoc iia SgeaCAC, Coillce AmAC, 

Co. moi^eo : Bushfield, Kil- 

timagh, Co. Mayo. 
CnocUÁÚAjUÁr "Ojiottia: Knock- 

rath, Rathdrnm. 
Cnoc UeAÚA, 5leAnn HlA^Ai-n, 

Co. ÓOftCAi&e : Koockraha, 

(ilanmire, Co. Cork. 
Cnoc Ruat), An, Co. an ÓADÁin: 

Redhillg, Co. Cavan. 
Cnoc Uuatk An, tlAf Lai^ean : 

Hollywood, Naac. 
Cnoc Uí ÓoileÁm, triAinirtitt nA 

pélte, Co. luimnij; : Mount- 

eolli I o 

Cnti< baite Acd CIiac : 

mock, Co. Dublin. 

Cob (Cop), An: Tl OÍ 

• Cork or Queenstown. 

Colli, v.\n. toe ^jtman : Kyle, 
Wexford. 

Coill An iOasngin, Cacaiji na 
mafic ; Killadangan, YVest- 
port. 

Coitl An IdjiAinn, ln|-e nio- 
colmój;, Co. Ioca ^AjimAn ■ 
Killaneriu, Inch, Co. Wex- 
ford. 

Co» Li An 5*Síx>eÁin, Cuaji tllic 
éA"OAi§, Co. 1Vluijc;eo : Killa- 
teeaun, Tourmakeady, Co. 
Mayo. 

Coilt tieicne, ÓAile An rilif- 
uéAlAi^, Co. ÓoncAije : .Kil- 
behenny, Mitchelstown, Co. 
Cork, Coitl Cilte m.MJneAnn, An 

CAb^AC, Co. An ÓAbÁin ■ Kil- 

mainham Wood, Kingscottrt, 

< o. Cavan. 
Coill cUkMiA J^a5 Ann, 11a 

SAileÁm, Co. Cille TJ 

dongowea Wood, SaHlus, 

( o. Kildare. 
Coill T)0|ica, t)Aite SéAmuif 

"Ouib, Co. An ÓADÁin : Kil- 

dorongh, Ballyjamesduff, Co. 

Cavan. 
Coilli-6 CAiNnjin, Cúil RAitne: 

Killykergan, Coleraine. 
Coilli-ó CAnAnnÁm, C'sneAÚÁn. 

Co. ÁfroA utaca : Killycanai • 

Dan or Middletown, Tynan. 

Co. Armagh. 
Coillu") CotpcAiJe, CAihnAC 

leAnnÁn, Co. Cífte eojjAin : 

Killycolpy, Stewartstown, 

Co. Tyrone. 
Coilli-o gulOA, Cill Révóe, Co. 

X)oine : Harvey Hill, Kilrca, 
I )»-rry. 
Coilli-6 Iiac, Co. An "Oúin : 

Killyleagh, Co. Down. [X).] 
Ln') Iiau, Co. <\|u>A IHA< 

Kilfylea, < <>• Armagh, lb. J 

Coittfó SaojvoaIa, "Otuiun tllóji 

0lmÓ5, Co. An Diiin ; 

A b li ii eld , Dromore, 
Down. _t>.] 

Coillíní. Co. SI1315 : Cullee 

Co. Sir 
Coill u'iic ^omÁifín, Co. pojic- 

lAijt^p : Kilmacthomas, Co. 

Waterford. 
Coill ítlóti, ^n, Co. nA ^»iill- 

rnie : Kyleraore, Co. 

way. 
Coill nA CftAobAi^e, béAl An 

Áca mói|i, Co. liACT>|iomA : 

Newtowngore, Ballinamore, 
it rim. 
C01II nA 5Cuirii"oin, Co. "Óúin 

nA ngAtl : Killy^ordon, Co. 

Donegal. [C01-COU] 62 Coill ha mbán, 1TI45 "Outíia, 
Co. Cíjie eoJAin : Killyman, 
Moy, Co. Tyrone 

CoilL ha muice, Co. ÓopcAije : 
Kilnamiicky or St. Ann's 
Hill, Co. Cork. 

C01LI SaIac, béal a5ca mó^A, 
Co. 11A £<Mllmie : Kilsallagh, 
Ballyraoc, Co. < ralway- 

Coittce, S|1Á1T> tIA CAt|1AC, Co. 

av\ ctÁin : Quilty, lyiiltown 

Malbay, Co. Clare. 
Coillce Atuac, Co. rhuii;eo : 

Kiltimagh, Co Mayo. 
Coillce CtocMft, Co. tiAt- 

■o|iomA : Kiltycloghcr, Co. 

Leitrim. 
Coilt cSAileAcÁin, t)Aile Acs 

CliAt : Kilsallaghan, Dublin. 
Coimin, An, An SftAC t)Án : 

Commeen, Strabane. 
Coimíní, ttA, TKifilAf Uí £05- 

a^caij : The Commons, 

Thurles. 
CoinleAc, t)Aile Ájfo UIa-ó : 

Conlig, Newtownards. 
Coifte, Cajia "OnomA Tlúirj : 

Corry, Carriek-on- Shannon. 
CóijmeAt CpionAij, tTiA* Kv\r, 

Co. Ati T)ÚMi : Creenagb 

Corner. Aloira, Co. Down. 

[ Formerly Broom hedge.] 
Coipcéim riA CAillije, bÁmuíji, 

Co. CoftcAiJe: Kiskeam, Ban- 

teer, Co. Cork. 
ColgAé, sUgz&t : Colgagb, 

Sligo. 
CollÁn, "OjioiceA-o Áca : Collon, 

Drogheda. 
Coll ad bile, Co. ttluineAcÁin : 

Culloville, Co. Monaghan. 
Collcoill, bAile Uí bjióico, 

Co. nA bAmjn'o^nA : Culla- 

hill, Ballybrophy, Queens 

Co. 
Collcoill, Co. bAileÁcA CIiac: 

Hazelhatch, - Co. Dublin. 

[Formerly Haselhirst ] Collcoill, iVluileAnn CeAn^t nA 

m.i-óe : Colehill, Mullingar. 
Coll 605 Ain, Áno tiloCA : Col- 

loue, Armagh, [b. J 
ColtnÁn, beAnnrjjtAi^e : Colo- 
inane, Bantry. 
CotmÁn, ponclAiji^e. Arthurs- 
town, Waterford. 
Com, An, CoitcAi^: Caum, Cork. 
ConiAji, An, béAl Át& ,c;lúinífi, 

Co. ua 5 ai II itrie : Cummer, 

Ballyglunin, Co. Calway. 
ComAji, ' An, Co. An *0úm : 

Comber, Co. Down. 
ComAji ClÁX)Ai £e, *Ooi]ie Coluirh 

Cilte : Claudy, Derry. 
CotiAice, CuIac An lAnAinn, Co. 

pOjtclÁii^e : Conna, Tallow, 

Co. Waterford. 
ConniA^, Co. T)úm nA n^All : 

Convoy. Co. Donegal. 
CofiA (Cojiaca), CopA Cnice : 

Oritor, Cookstown. 
Co}ia5Ó|\-oa, T)jioiceAO nA bAtm- 

•o-.\n : Mountpleasant, Ban- 
don. 
Cojia CAirlin, Co. An ClÁin" : 

\ ew market-on -Fergus, ( !o. 

Clan;. 
Co}u\coilt, 11a SAiteÁm, Co. 

Cilte X)aju\ : Prosperous, 

Sailing, Co. Kildare. 
Co|ia Cnice, Co. Cíjie eoJAin : 

Cookstown, Co. Tyrone. 
CofiA pnne, Co. An CtÁiji : 

Corolin, Co. Clare. 
Con An Aox>Aine. Cill CACIA15, 

Co. An ÓADÁin : Corraneary, 

Bailieborough, Co. Cavan. 
Con An iflÁilín, béAl Caiji- 

beijtu : Corrawallen, Beltur- 

bet. [b.] 
Cop An triAOil-teArA, CóbÁn Uí 

UajaIIaij : Corraweelis, 

Cavau. [b.] 
Co|t beAtAi5, An, Co. Sti.^15 : 

Corballa (Corbally), Co. Sligo. 

tb.] 63 [con-cue] Cop bó, pone -An T)unAm : 

Corbo, Portadown. 
Cop t)uix>e, At), meAtup Cputm: 

Corfcoy, Edgeworthstown . 
CopcAé, béAl JTeippce ; Corkcy, 

Belfast. 
CopcAr Pjiaoic, luimneAC : New 

St., Limerick, [b.] 
COjtcAC lílófi 111 urn .\n : Curk. 
CopcAii; : Cork. 
i.'Oft Cjiíocac, SpÁix>bAile "Ói'nn 

T) e a I 5; a n : CorcreaghavJi. 

Dundalk. 
Cóp-oAl, OiteÁn CiAftnAi^e, Co. 

Ci-A|t|iAit;e : Cordal, Castle- 
island, Co. Kerry. 
Cop eAnAij, CluAin eoip : Cor- 

ranny, Clone-. 
Cop leAec, Cuil tile Alt t;inr, Co. 

-Áfi-oA ftlACA : Whitecross, 

Markethill, Co. Armagh* 
Cop-liop ttlóp, CAbÁn Ui Ra£- 

AIIA15 : Corlesmore, Cavan. 

[b.] 

Cop nA "On the A (bAile 11ua Atl 
CAipil), lon^popc Uf 1 feAft- 
4 ^aiI : Newtowncashel i 
ford. 

Cop tiA "peAntiói^e, tiof óétt 
. v\ca, Co. feAji tttAnAC : Cur 
11 af an nog, Lisbellaw, Co. 
Fermanagh. 

Cop ik\ ]?éinne, CauÁii Hi. ttAJJ- 
aIIaiJ : Cornafean, Cavan. 

CO|1 tlA JToIa, béAl -ÁÚA tuAin '. 

Cornaiulla, Athlone. 
Cupp, beAftAC, Co. Cine eo^Ain: 

Cnrr, Beragh, Co. Tyrone. 
CoppÁn, At), CACAip nA IVlApc : 

Currane, West port. 
CoppÁn, An l «*LuinnneAC : The 

Crescent, Limerick. [C.5.U.] 
Cop|i-t)Aile. <\n, CAPPA15 rrtAc- 

Ai[ie Roip, Co. lilumeACAin : 

Cor bally, Carrickuiacross, Co. 

Monaghan. 
Copploc, béAl CAif'beipr ; Cor- 

iough, Belturbet. Copp iu\ tTióiiA, Am pÁipce, Co. 
tia j^Ailtiriie : Cornamona, 
Clonbnr, Co. Gal way. 

Cop Tin a roe, bÓAl <\ca An 
|TeAX)A : Corroy, Ballina. 

Cop CobAip, béAl a.\ca béiúe. 
Co. liluineACAin : Cortubber, 
Bally bay, Co. Monaghan. 

Cup, -An, OileÁn T)Aip6pe, Co. 
ci.NppAiJe ; Knights town, 
Valentia I., Co. Kerry. 

CfiAige, Co. AoncjiomA : Crai 
Co. Antrim. 

CpAnnAC, ÁotiAc UpirmiriAn : 
Crannagli, Nenagh. 

CpAnnóg, An, bAile IIua, Co. 
Cipe eo^Ain: Crannagh, New- 
townstewart. Co. Tyrone. 

CpAnnpuipu, leicip CeAOAipn ; 
Cranford, Lctterkenny. 

CpAob, -An, béAl áca béite, Co. 
tYltnneACAin : Creeve, Bally- 
bay, Co. Monaghan. 

CpAODAC nA Cloice, UÁc V e< M ,_ 

HAin, CO. bAile ÁÍA CllAC : 

Newtown, Rathfarnham, Co. 
Dublin. 

CpAOO ÓumpA, CobAp |'jÁT)pAir:, 
Co. lunrmij : Crecora, Pat- 
rick's Well, Co. Limerick. 

CpAoploc, Co. "Oinn nA 115 All : 
Creeslough, Co. Donegal. 

CpeAcriiAOil, Co. ha gAillime : 
Craughwell, Co. Gal way. 

CpeA5» Am, slijeAc: Gregg, 
Sligo. 

CpeA^A TCtieA^ACAj, tlA, Uop 
ComÁm: Creggs, Roscommon. 

CjteA^ACA TJtlDA, tlA, SpA1T)- 

bAile *Óúm "OeAl^An : Black- 
rock, Dundalk. 

CpeA^Án, -An, -An CAppAig ttlop. 
Co. Cipe eot;Ain : Creggau, 
Carrickmore, Co. Tyrone. 

CpeA^Án. An, Co. tia ^Aillirhe : 
Mountbellew, Co. Galway. 

CpéA^; An t)Ái-o, béAl Ife^yze : 
Craigavad, Belfast. [cne-cuo] e± CpeA^Án bÁn. An, CAÚAip ua 

rtlApu : Cregganbawn, West- 
port. 
CpeAcp aIac, An, Co. -An ClÁip : 

Cratloe, Co. Clare. 
Cpioc, An *Oún beA^, Co. An 

ClÁip : Cree (Creegh), Doon- 

bcg, Co. Clare. 
Cpioc, An dompó-o "Oeipit, Co. 

£eAfi TTlAnAc: Creagh, Tempo, 

Co. Fermanagh. 
Cpioc, Co. copcAi^e : Creagh, 

Co. Cork. 
Cpioncoitl, bioppA : Crinkle, 

Birr. 
CpiceÁn tltixvó, CAipleÁn IHac- 

SAtmiAC: Creighanroe, Castle- 

blayney. 
Cpitleac, pope An TKmAin 

Crilly, Port ado w 11. 
Cpó CÁipteól, béAl "peippce 

Carlisle Circus, Belfast. 
CpoccA Ap-o, An, CeACAjitAC 

Crettyard, Carlo w. 
Cjiocua nA ^Jpéine, CuppAc 

Citle T)a|ia : Sunerofc, Cur- 

ragh of Kildare. 
Cpovcplige, teitip CeAtiAinn : 

Crolly, Letterkenny. 
Cftotmjlmn, bAite áúa CIiac : 

Crumlin, Dublin. 
Cpoimjtmn, Co. AoncpomA : 

Crumlin, Co. Antrim. 
Cpoimjtmn, Coitt bAipptmr.e, 

Co, An T)úm : Hillsborough, 

Kilwarlin, Co. Down. 
Cpoip, An, C1LI ÓA01, Co. An 

cUip : Cross, Kilkee, Co. 

Clare. 
Cpoip-beAlAc, An (Cpoip-beAtAC 

'Ópom' Wóip), Coilt iia 

^Cuipfoín, Cíp ConAitt : 

The Cross, Killygordon, Co. 

Donegal. 
Cpoipín, Co. An CtÁip: Crush- 

een, Co. Clare. 
CjiomAt?, tuimneAc : Crooin, 

Limerick. Cpop, An, bAite Aca CtiAÚ : 

Cross (or Valleymount), 

Dublin. 
Cpop, An, Cun5A feicin, Co. 

rhuijeú : Cross, Coug, Co. 

Mayo. 
Cpop, An, "Ooipe coluim Citle: 

Cross, Derry. 
CpopA beA^A, TlA, Loc ^ApmAn: 

Crossabeg, Wexford. 
CpopAipe An eAnAi^, 1npe 

tnocotmó^, Co. Loca 5A|t- 

nu\n : Annagh Cross, Inch, 

Co. Wexford. 
CpopAipe An J11LA15, Co. Cioh- 

pA-o ÁjtAiin : Goold's Cross, 

Co. Tipperary. 
CpopAipe An ttluitmn, bAite 

CAipteÁm ad Uóirci5, Co. 

CopcAije : Rock mills, Castle- 
tow nroche, Co. Cork. 
CpopAipe bAite bóicéAt), CuIac 

Ó bpéi-ótim, Co. CeAÚAntAc : 

Ballyhacket Cross, Tullow, 

Co. Carlo w. 
CpopAipe Citle T)oipe, Citt 

Comnij : Kilderry Cross, 

Kilkenny. 
CpopAipe CtuAtiA bÁinín, bÁm- 

cíp, Co. CopcAije : Clon- 

banin Cross, Banteer, Co. 

Cork. 
CpopAipe Cin^e UIax), An Ce<\tn- 

pAtt Wóp : Cuguilla Cross, 

Templemorc. 
CpopAipe nA^lAipe, 1nipCluAtn\ 

UÁmpA-oA ; Fountain Gross, 

Fnnis. 
CpopAipe nA mboiLr, CopcAis : 

St. Luke's Cross, Cork. 
CpopAipe ua SpeAÚói^e, An 

CeAmpAtt mop : Sttogue 

Cross, Templemorc. [0.] 
Cpop An ApAt-OAi^, bAite Aca 

CIiau : Harold's Cross, 

Dublin. 
Cpop An JeAptAtj;, An UAini ; 

Gaxlow Cross, Navan. 65 [CílO-CUU] Cpr.f ^n ítlAOip, SfUMT)V)Aile 
XHiin T)e<\t5^n : Hakball's 
Cross, Dundalk. 

Cpop An ttluiLmn, T)ún téipe, 
Co. lui;bAi-ó : Mullincrosa 
(Mullin's Cross), Dunieer, 
Co. Louth. 

Cpop Atl CSeATt-AfJAlttj bÓAÍ 

feippce : Old Park, Belfast. 

[Sn j?Á tlCfl. ATI b.] 

Cpop Ao-óa, meAÚup Cftuim : 
Crossea, Edgeworthstown. 

Cpop-Ap-loc, bAile SéAmuip 
*Ouib, Co. An ÓADÁin : Cross- 
erlough, BallyjamesdufF, Cj. 

Cavan. 
Cpop bAite Coimín. bAile Áía 
ctiAt : Blessington, Dublin. 

CpopbAiLe OAmumn (An Cpop), 
beAlAc An *Ooipín, Co. RopA 
ComÁm : Edmondstown, Bal- 
laghadereen, Co. Roscommon. 

Cpop bAile riA Sspíne (An 
ópop), Co. "óoipe : Drapers- 
town, Co. Deny. 

Cpopbóicpe An beACÁin, béAl 
Ái& hArhnAip : Bekaru Cross, 
Ballyhaunis. 

Cpopboiúpe An pAopAit, pope 

. OmnA, Co. nA ^Aitliriie : 
Power's Cross, Portumna, 
Co. Galway. 

Cpopbóitpe nA tAinne, An 
mmleAnn ceApp : Lynn 
Cross Roads, MuDingar. 

CpopbóÚAp rhAtriA A01T> (Cpop- 
bóÚAp íflÁmA), Co. I1A ^Alll- 
iriie : Maam Cr^ss, Cj. Gal- 
way. 

CpopbóÚAp Sm-oile, Co. nA 
^Aillirhe u* Maam Cross, Co. 
Galway. 

Cpop CaoI, An, " CeAnAnnup 
rnóp n<\ íTli-óe : Crossakiel, 
Kells, Co. Meath. 

Cpop Cille Ca rhÁm, ^éipill, 
Co. An uíot; : K\\ -avan Cross, 
GeashilL Kii g' Co. Cpop "OornnAij, C^bÁn Ui Raj- 
AttAij : Crossdoney, Cavan. 

Cpop éA-oAin Cjteitice, *Opwm 
mófi mocolmÓ5, Co. An "Oúm: 
McAdam's Cross Roads (Mc- 
Adam's Loan Ends), Dro- 
more, Co. Down. 

Cpop §eAjtft, ,om, Co. av\ "Oúin : 
Crossgar, Co. Down. 

Cpop lip Sfioige, Acaó tip, Co. 
An ÓAbÁin : Lisgrey Cross 
Roads, Virginia, Co. Cavan. 

Cpop til i c CAolÁm, Cilt Cau- 
Lai^;, Co. ^ ÓAOÁin : Cross- 
makeelan, Bailie borough, Co. 
Cavan. 

Cpop ill 15 ploinn, Co. ÁpOA 
in ac a : Crossmaglen, Co. 
Armagh. 

Cpop nA nDponiAnn, bAiLe 
SéAminp'Otnb, Co. An ÓAbÁm: 
New Inn, Bally jamesduff, 
Co. Cavan. 

Cpop pÁ-opAig, Cutpc An púcA : 
Co. Cilte Comni5 : Cross- 
patrick, Johnstown, Co. Kil- 
kenny. 

Cpop Hi "ÓubÚAi^, bAite áía 
pp-óiA-ó, co.tnjb^ix): Duffy's 
Cross, Ardee, Co. Louth. 

Cpop Ui tilAOitpionA, bÓAl ÁZA 
An peA-ÓA : Crossmolina, Bal- 
lina. 

Cpop Uí OópÁin, Ce An Ann up 
móp nA TTIi-oe : Horan's 
Cross, Kells, Co. Meath. 

ÓpuAC, An, *Oún CeAnnpAolAm, 
Co. t)úm nA n^Atl : Croagh, 
Dunkineely, Co. Donegal. 

CpuAC, An, XlÁi 5aoIa, Co. 
luiirmj: Croagh, Rathkeale, 
Co. Limerick. 

CpuAcÁn, An, An S^ibpin : 
Crookhaven, Skibbereen. 

CpuAcÁn, rriAimpuip nA builte: 
Croghan, Boyle. [CRU-CU1] 66 CpuACÁn bpí éite, TJAin^eAn 
tlA b"pÁil£e, Co. An UÍ05 : 
Croghan, Philipstown, King's 
Co. [s.] 

Cuaó, béAl Át& nA 1TlAf1ctAC, 

Co. pe<\]\ tYiAtiAc : Coa, Bal- 
linamallard, Co. Fermanagh. 

Cuac, niuine móp, Co. "Óoijie : 
Coagh, Moneymore, Co. 
Derry. 

CuAiLle, Co. Úípe eo^Ain : Six- 
milecross, Co. Tyrone. 
[S. S c] 

CuAinín, An, bAile tiA Lup^Ati, 
Co. Cíjte eoJAin : Cooneen, 
Fivemiletown, Co. Tyrone. 

CiiAinceAC bonA hAbarm : Bun- 
owen Coast Guard Station. 

CuAinceAC ÓUAin An "póm *Ouib, 
Co. rhuijeo : Blacksod Bay 
Coastguard Station, Co. 
Mayo. 

CuAmreAC *óúin tfhc pÁ-ojiAij, 
Co. CojicAi^e : Old Head of 
Kinsale Coastguard Station, 
Co. Cork. 

CuAinceAC nA CeAtrt-pAC, Co. a^ 
'Oúin : Tara Coastguard 
Station, Co. Down. [Tara 
(Co. Down) = C e a m a 1 fi , 
O'Don. Fb. Ord.l 

CuAinceAc SpAoib bpoin, tnif 
eoJAin : Innishowen Head 
or Stroovebrin Coastguard 
Station, Innishowen. 

CuAn, An, íTlume beA$ : Coon, 
Bagenalstown. 

7;uAn An ÓAipleÁm, An CuppiÁn, 
Co. CiA|i|iAi5e : Castlecove, 
Carrane or Waterville, Co. 
Kerry. 

CuAn t)Aile nA j;Cfiou, béAÍ 
■pei]\pce : Helen's Bay, Bel- 
fast. 

CuAn CoficAige : Queenstown. 

Cuati "Oojt, térni Uí "ÓonMAbÁm, 
Co. CojtcAi^e : Glandore, 
Leap, Co. Cork. Cúil, An, Co. nA hlAjiTYifoe : 

Coole, Co. Westmeath. 
Cúil Aine, Co. SI1515 : Cool- 

aney, Co. Sligo. 
Ciiil Ainu, tYleACup Cfunm : 

Coolarty, Edgeworthstown. 
Ctnl An bACAiJ, Co. AonujtoniA: 

Cullybackey, Co. Antrim 
Cuil An Cuilmn, Winne beA$ : 

Cook'ullen, Bagenalstown. 
Cinl An uSú-OAipe : Portarling- 

ton. 
Cúil Aot>a, rYlA^cpomcA, Co. 

Co|tcAi j;e : Coolea, Macroom, 

Co. Cork. 
Cuil Aca, bAile An ttlócA : 

Coola, Ballymote. 
Cúil bÁn, An, buijtjjeAp Ui 

ÓAcÁm. Co. CiobjiAT) ÁjtAnn : 

Coolbawn, Borrisokane, Co. 
. Tipperary. 
Cuil bÁn, An, CAipleÁn An 

ComAip, Co. Cille Coining: 

Coolbawn, Castlecomer, Co 

Kilkenny. 
Cinl buix>e, An, teicifi CeAn- 

Amn •. Coolboy, Letterkenny. 
Cuil burne, An, CeAC nA héille, 

Co. Cille truncAm : Coolboy, 

Tinahely, Co. Wicklow. 
Cúil ÓAipjijín, Cill Coca, Co. 

Ctlle "OAftA : Coolearrigan, 

Kilcock, Co. Kildare. 
Cúil ÓAÓnAiij, "Ooipe Óoluim 

Cille : Culkeeny, Derry. 
Cúil Óaojiac, *Ooipe CoLuim 

Cilte : Coolkeeragh, Derry. 
CinlceAC, Imp CeicleAnn : 

Culkey, Enniskillen. 
C1Í1I ÓeAnnAi^, Co. Cille tTlAn- 

cÁm : Coolkenno, Co. Wick- 
low. 
Cuil CeileAbAi|i, *Oún tTlAon- 

muije, Co. Co^OAi^e : Cool- 

kelure, Dunmanway, Co. 

Cork. 
Cuil Cnó, bAile mónAi*ó : Cul- 

crow, Bally money, [b.] 67 [CÚ1-CUR] Cúit Cporn, An, béAl {Teippre : 
• Cnlcrum, Belfast, [b.] 
CúiL "OAbA'^, "Ooipe Óotumi 

Citte : Ciildaff, Derry. 
CiiiLearm, "Ooipe Coluim Cille : 

Cullen, Derry. 
CuiteAnn Ó s;CuAnAC, OobpAi-o 

ÁpAnn : Cullen, Tipperarj. 
CmteAnn Uí Caoitti, SpÁio óti 

tiluitmn, Co. ÓopcAije : 

Cullen, Millstreet. Cu Cork. 
Cú'l £at>A, An, bAite An (fióc 6: 

Culiadda, Ballymote. [b.] 
Cútt ^|téme, 1npe tTlocolmó^, 

Co. Loca gAflfllAtl : Cooh 

gr^aney, Inch, Co. Wexford. 
Cuil tilAcnte, Co. SU515: Col- 

looney, Co. 

CÚ)t ttleAlljUip, CO. ÁjfOA 

ttlACA : Markethill, Co. Ar- 
magh, [b.] 

CúiL ttlín, An, Imp CIikva 
UÁrhfA-oA : Coolmeen. Ennis. 

Cuil til óp, An, bÍAl Ác a n,\ 
mbmlli, Co. UorA Com Ám : 
Cuilmore Stroke&town, Co. 
Roscommon. 

Cuil til óp, An, béAl ÁUA T1A 
tllmce : Culmore, Swinford. 

Ciíittilóp, An. Cacaiji tu\ tllApu: 
Cuilmore, West port. 

Cúil tílóft, An, "Ooipe Coluim 
CiLle : Culmore, Derry. 

Cinl tilintmn, "OftunTi ft» 05, Co. 
nA mi-óe : Culmullen, Drum- 
ree, Co. Meath. 

Cnii rhume, Co. Sti£i§ : Col- 
looney, Co. Sligo. [S. -| n.] 

Cuil Ó sConpA, Citl Kmu, Co. 
ConcAige : ^Mount Uniacke, 
Killeagh, Co. Cork. 

Cúit RAÚAin, Co. "Óoipe : Cole- 
raine, Co. Derry. 

Cúit UACAm, tnóin RÁÚA, Co. 
nA bAmníojnA : Cool rain, 
Mountrath, Queen's Co. 

Cúit SnÁrhA "Di-óe, tlACCA-pAije, 
Co. "Ocnpe : Culnady, Upper- 
lands, Co. Derry. [b.] CÚlt CjlÁJA, ÁjlT) fÍllC tlAj^vA, 

Co. An T)úin : Cultra, Hully- 

woodi Co. Down. 
Cúit Ui h Attn a, Cpop ITI15 

■pioinn, Co. Áp-OA 111 AC A : 

Cully hanna, Cross maglen, 

Co. Armagh. 
Cm nee, Co. An ClÁip : Quin, 

Co. Clare. 
Cuipjnr c 11 prim in An : 

Curr 
Cmpu An Coipnéit, bAite Ác a 

CtiAc : Cornels^ourt, Dublin. 
CÚinC An t?Arbu' 5, T)iiii ]0ÁT) uMs: 

Bishopscourt, Downpatrick. 

Cúipc An púcA, Co. Citte 
Coming : Johnstown or 
Fonlkesconrt, Co. Kilk» 

CÚipC ATI CSéAf]tA15, CO. Cop- 

CAije : Court :n i isherry 
Cork/ 
Cúijtc "Oói^ce, Srt y CACAin *Óó>n 
IAP5A15 : Burnoourt, Cahir. 

CÚlJIC tÍllC SCAppAlT), CO. COM- 

cAi^e : Courtmacsherry, Co. 

Cork. 
Cut -ooine, btioptiAÓA éite, Co. 
An UÍ05 : Coolderry, Brosna, 
King's Co. 

CÚt-T)01]ie, CAjtpAI^ tÍlAGAipe 

txoi p, Co. rhuineAcÁm : Cool- 
derry. Carrickmacrossj Co. 
Monaghan. 
CúL -le-5|tém, Cajia "0]ioniA 

Kt»r5 '• Coolegreau, Carrick- 

ou-Shannon. 
CÚIÓ5, ^, bAite áca CtiAc : 

Co^lock, Dublin. 
Cut SaIac, *Opir.m mop, Co. Art 

*Oúm : Coolsallagh, Dromore, 

Co. Down. 
C 11115 a peicirv, Co. ttlm^eo : 

Cong, Co. Mayo. 
Clip An ClÁifi, Imp Cl«AHA ttÁrh- 

pA-oA : Cooraciare. Ennis. 
Cu-pn^c, An, An |?eApAnn ptiAji, 

Co. CtAnttAi^e : Currow, Far- 

rantare, Co. Kerry. [ctm-Dei] 68 Cu|1|iac, An, bAile Ioca ftiAbAc: 

Curragh, Loughrea. 
CujifiAc beice, ClÁjt Cloinne 

rhuijup : Bally nastangford, 

Claremorris. 
Cu|1|iac beite, mAiniptifi fe&\\ 

inuije : Currabeigh (Curra- 

beha), Fermoy. 
CunpAC bui-óe, An, béAl Áua 

tuAin : Curraghboy, Athlone. 
CujtjiAc C<\m, An, *Ooi|te Cotinm 

Cilte: Culmore Station (Cur- 

raghcam), Derry. 
CuftftAé Citle *o*\fiA : The 

Curragh of Kildare. 
CunnAC Clóx), loc 5<\jimAn : 

Curracloe, Wexford. 
Ciin|iAC pnne, inumeACÁn : 

Silverstream, Monaghan. 
CufifiAC 5^ A r> ^ n > CuIac ati 

lApiAmn, Co. pOfitlAipse : 

Curra glass, Tallow, Co. 

Waterford. 
Cufi|iAc tife : The Curragh of 

Kildare . 
Cuft-|1AC tiA ^Coinín, nop Cfté : 

Curraguneen, Roscrea. 
CuppAC Uuat>, An, Lon^pojiu Hi 

peAji^Ail : Curraghroe, Long- 
lord. 
CujifiAC Ciaji, An, CuAim *ÓÁ 

guAÍAnn : Curragh West, 

Tuam. 
Cu|i|tA-5|tÁi5, CftÁijU: Blenner- 

ville, Tralee. 
Cu|i|iAii;, Co. Sti^ij : Curry, 

Co. Sligo. 
CupjtÁn, An, Cnoc Ctoc-ójtomA, 

Co. LiAt-ofiomA : Curran, 

Knockloughrim, Co. Leitrim. 
CujifiAn, An, Co. Ói^tijiAije : 

Currane or Waterville, Co. 

Kerry. 
CujifiÁn UtiAX), An, UópiÁn mop, 

Co. ha 5Ailtime : Curranroe, 

Gran more, Co. Gal way. 
CvippA £a-oa, An, pojiclÁi|i5e : 

Barrack St., Waterford. "OAijeAn ( = T)Ain5eAn), Ctnn 
Áinx), Co. Citieeo^Am: Dyan, 
Caledon, Co. Tyrone. 

T)AiintiA5, béAl áca An £eAT>A : 
Dooleeg, Ballina. 

T)AiniLiA5 CiAnÁm, "OpoiceA*o 
áúa : Duleek, Drogheda. 

"OAin^eAn Ó bpÁilje (An 'OAin- 
^eAn), Co. An UÍ05 : Dingen 
or Thilipstown, King's Co. 

T)Aipbpe, co. CiA}i|iAi5e : Val- 
encia Island, Co. Kerry. 

*OaI Uí ÓAÚAfAi^, bAile bfii^in, 
Co. bAite ÁÚA Cti At : Dally- 
haisy (Delahasey), Balbrig- 
gan, Co. Dublin. 

*OAriif [iAt, Cajia T)pomA Uiiif5 : 
Dowra, Carrick-on-Shannon. 
[b.] 

"Oajiac, Citl 1TioceAtlÓ5 : Dar- 
ragh, Kilmallock. 

*Oa|iac, 1nip CIviaiia tl,\nipA"OA : 
Darragh, Ennis. 

T)AfnriA5 Ua nT)uAC ("OApiriAJ, 
T)eA|iniA5), mAimrui|i LA015- 
ire : Durrow, Abbeyleix. 

T)A|ic|iAi5e Commpe, iTlACAifie 
An lubAifi, Co. An ÓAbÁm : 
Dartrey, Cootehill, Co. 
Cavan. 

T)eAtbnA mop, bAite ha jCpop, 
Co. tiA hlAprhi-oe : Delvin, 
Castle pollard, Co. West- 
meath. 

"OeAnbó^, Art, Co. AoncpomA : 
Dervock, Co. Antrim, [b.j 

"OeApctAC, An, Céi-oeAX), Co. 
Án-oA itiaca: Darkley, Keady, 
Co. Armagh. 

*OeA|i5, An, Co. Úífte eoJAin : 
Derg (Castlederg), Co. 
Tyrone, [n. gen. nA T)eifi5e 
" Óí mé A-p a' "Oei|i5 "==I was 
in Castlederg (Co. Don.). An 
*OeAp5 is properly the name 
of the river Derg.] 

*Oeil5inip, Co bAile At a CIiaú: 
Dalkey, Co. Dublin. 69 ['oei-'ooi] Oeit^ne, Co. Cille tVlAncÁin : 

IMgany, Co. Wicklow. [n.] 
"Oeip^ne nioconós : Delganv. 

[S.] 
"OeipeAOAp, *.\n, triA^cpomuA, 

Co. CopcAi^e : Tarelton or 

Teerelton, Macroom, Co. 

Cork. [So in Bally vourney ] 
T)ípeApu, Oui, béAl Ái& r..\ 

SIuaj : Dysart, Ballinasloe. 
*OípeApu "OiApniA-OA, Co. Cille 

"Oajia : Tristledermot or 

Castledermot, Co. Kildare. 
ThYeApcítlÁipr;ín,béAl jTeippce: 

Desertmartin, Belfast. 
"OípeApu liiAOilcuile (An "Oíp - 

eApc), muileAnn CeApp n,\ 

trh-óe : Dysart, Mullingar. 
*OípeAp:: cSeAp^upA, imp Cóoid, 

Co. CopcAige : Desertsur_ 

Enniskean, Co. Cork. 
"Oo^aí, TV, LuimneAC : The 

Docks, Limerick. 
"Ooipe ("Ooi*pe tnóp) : Derry. 

[n. 

"Ooipe An Caca, CiJneAUÁn, Co. 
ÁtvoA true a : Derryhaw, 

Tynan, Co. Armagh. 

"Ooipe An CpAobAip, "Ooipe 
Column óilte : Derrychrier, 
Derry. [b.] 

"Ooipe An *Oúm, Acat) gé, Co. 
£ea ft ttlÁtiAc : Derrydoon, 
Newtownbutler, Co. Fer- 
managh. 

"Ooipe An pobAit, ITIaj "OuthA, 
Co. Úípe eo^Ain,: Derry- 
fubble, Moy, Co. Tyrone. . 

'Oo'.-pe-Ajt-^linnib, CpopbóÚAji 
lÍIÁniA -Aoijtf, Co. nA^Aittime: 
Derryerglinna, Maam Cross, 
Co. Galway. 

"Ooipe beA.r, An, Leiuip CeAn- 
Ainn : Derry beg, Letter- 
kenny. 

"Ooipe boite, bAltA, Co rhir^eo: 
Derryvohy, Balla, Co. Mayo. "Ooipe bui-oe, An, *\n Cpop 
§eA}i|t, Co. An T)úm : Derry- 
boy, Crossgar, Co. Down. 
"Oo;pe CAI5A15 : Derry. [S.] 
"Ooipe CAOCÁin, "OeApbó^, Co. 
^oncponiA : Derrykeighan, 
Dervock, Co. Antrim. 
"Ooipe CiAbÁin, pope An T)un- 
Áiti : Derrykeevan, Porta- 
down. [b.] 
"Ooipe Cmn "Óino, pope An 
"OúnÁm : Tiie Birches, Porta- 
down. [b.] 
"Ooipe Coluim CiLle : Derry. 

[S.] 
"Ooipe eoJAin, bAite Nua, Co. 
Úípe eo^Ain : Derryowen or 
Baronscourt , Newtown- 
stewart, Cj. Tyrone. 
"Ooipe £at>a, An, <\n lup5Ain : 

ryadd, Lurgan. 
"Ooipe £a*oa, An, bév\l An ÁÍA 
móijt, Co. liAt-opomA : Der- 
radda, B alii n a more, Co. 
Leitrim. 
"Ooipe £ÁL, pope An *OúnÁm : 
( rabtree Lane, Portadown. 
[0.] 
"Ooipe ITeApnAip, *An lup5Ain : 
Gawley'a Gate, Lnrgan. [o.] 
"Ooipe pLoinn, béAl Cóipbeipc : 

Derrylin, Beltnrbet. [b.] 
"Ooipe t;oppAi-ó, pope An "Dan- 
Am : Derrvgorry, Portadown. 
*Ouipe I.AO15, fYlAJ "Outtia, Co. 
Cípe eo^Ain : Derrylee, Moy, 
Co. Tyrone. 
"Ooipe LeAfCA'in, 1nip CeicleAnn: 

Derrylester, Enniskillen. 

"Ooipe leAÚAn, Coill tia SeAn- 

ftÁÚA, Co. An ÓAbÁm : Deiry- 

lane, Killeshandra, Co Oavan. 

"Ooipe ttlin, ^n, *Oún geAnainn : 

Granville, Dnngannon. 
"Ooipe nA Cacjiac, "Dun fflAon- 
iriuije, Co. Co-pcAiJe : Derry- 
nacaheragh, Dunmanway, 
Co. Cork: ['ooi-'oomj 70 "Ooipe ha Cloice, ^aiILitti : 
Derrynaclough, Gal way. 

T)oipe tiA CnAOibe, beAl Caiji- 
beii'.u : Derrynaereeve, Bel- 
turbet. 

"Ooipe tía 5|toi5e, bÁinríjt, Co. 
Co]icAije: Derrynagree, Ban- 
teer, Co. Cork. 

*Ooi|ie riA hlnpe, Caji a "Opoitja 
Uúi^5 : Spencer Harb.ur, 
Carrick-on-Shannon. 

*Ooi|ie tluife, An céi-oe^-ó, Co. 
Áp-oA tTiACA : Derrynoose, 
Keady, Co. Armagh. 

T>oijie SeAnbile, po\\z: An "Don- 
Am : Derryanville, Porta- 
down. [b.j 

*Ooipe CjtAfnA, An LujijAin : 
Derrytrasna, Lurgan. 

*Ooipe Ui bjiiAin, J^ojtu 1nre 
5^WAi|ie, Co. tiA g.Mtlime : 
Derrybrien, Gort, Co. Gal- 
way.' 

*Ooi|ie Hi CacaiI, pope An "Oún- 
Ám : Derryhale Corner, Port- 
adown. 

"Doi^e Ui CeAjinAij, tiop liéil 
Át a, Co. peA|t tllAnAC: Derry- 
harney, Lisbellaw, Co. Fer- 
managh. 

T)oijie Hi tOonn^Aite, Imp Ceir- 
teAnn : Derrygonnelly, Ennis- 
killen. 

*Ooipin, An, b?At Át& glúinín, 
Co. nA ^AiLlime: Derreen, 
Ballyglunin, Co. Galway. 

"Ootjiin Aip^ne, Cajia *0|torriA 
TlniVS : Derreenargan, Car- 
rick-on-Shannon. 

*Ooipjn guAlAnn, bAile ÓAip- 
LeÁm 1TI15 eocA^Ám, Co. 11 a 
hlA-prrn-óe : Derrygolan, 
Castletown Geoghegan, Co. 
Westmeath. 

T)oi|iin SAileAC, An, biopjiA : 
Derrin sallow, Birr. "OoIa, Aon ac U|vnixiniAn : Dolla, 
Nenagh. [Or T)ÁIa? — -see 
G.J., 13, 94. O'Donovan 
has *OoIa.] 

"OomnAc, An, Liof nA S51AC, Co. 
peA-p triAnAC : Donagh, Lis- 
naskea, Co. Fermanagh. 

"OorhtiAC An eic tlAécApAC, 
beAHAC, Co. Cipe eoJAin : 
Donaghauie Upper, Beragh, 
Co. Tyrone. 

"OorrmAC beACAC, Co. t)\ite 
At a cIiac : Donabate, Co. 
Dublin. 

"OoinnAC bftoc, bAile Áca CLiac: 
Donnybrook, Dublin. 

T)orhnAC bpuACAip, *Ooine 
Colin m Citte : Eglinton or 
Donnybrewer, Derry. 

"OoriinAC Cacai j, Cttl Coca, Co. 
Cille T)apa : Donadea, Kil- 
cosk, Co. Kildare. [Pro- 
nounced "OotrmAC CÁ-Á.] 

"OomnAC CluAnA, An lup^Ain : 
Donaghcloney, Lurgan. 

"OomnAc *Oi, Co. An T)úm : 
Donaghadee, Co. Down. 

"OomnAC ttlAijin, CAppAij tflAC- 
Aijie Tloir, Co. rhnmeACAin : 
Donaghmoyne, Carrickma- 
cross, Co. Monaghan. 

"OothnAC mó}i, Cojw\ Cpice : 
Dunnamore, Cookstown. 

"OomnAC móp, COHCA15 : Don- 
oughmore, Cork. 

"OothnAC mó|t m 1115c Cob a, 
1ubA|t Cinn C+1Á5A : Don- 
oughmore. Newry. 

*OoihnAC mop mmje "OÁIa, 
bAite Uí bpóite, Co. tiA bA'n- 
•piojnA: Donaghmore, Bally- 
brophy, Queen's Co. 

T)orhnAC móp tfluije lomcLÁip. 
Co. tipe eo^Ain : Donagh- 
more, Co. Tyrone. 

"OorhnAC pÁ-opAij. An 11 Aim : 
Donagh patrick, Navan. 71 Poom-Tmcr T)orhnAc SeActdinn "Don 

SeAcnAill;, *Opuim ftioj, Co. 

nA mme : Diinshaaghlin, 

Drumree, Co. Meath. 
"OopAr, An, beAtmcpAi^e : 

Dorms, Bantr 
*D|iipeo5 = T)ún cuatiac), t)AiLe 

A t a C 1 1 a c : D ris I 

(=Drnmcondr&), Dublia. 
"OpoiceA-o Abonn LA5Ám, beat 

peifipce : Albert 

fast. 
"OpoiceA-o AbAnn Hi CeAjiri 

Co. An ÓlÁifi : Sixmi] 
Clare. 
"OnoióeAO Aiptinne. DuoniAt), 

Co. LiAcojiomA: Esli 

D: o. Leitrim. 

X)]toiceAT) au ÓeméAOAi^, CiLl 
mnij : Bennett 

Kilken 
"Opo-ceAo An óuttcéAfiAi^, 

ÓADÁn Uí Ua-aIIai^ : But- 

lt'; tn. 

"OpoiceAo am ÓAirteÁm, 

gasman : Castlebridge, \ 

ford. 
"OpoiceAO An ClÁip, Co. An 

ClÁin : Clarecastle, Co. Clare. 
' [n.] 
"OpoiceAO An ClÁipín, Co. iia 

£Ailtime : Clarin B: 

í 1 dway. 
"Op.oiceA-o An "O.M^nín. Co. Citle 

Coinnij 1 

Kilkenny. [S.] 
"Dj'.oiceA-o An lilionnAin. Cop- 

CA15 : Minane B r i 
rk. 
"OpoiéeAT) An OiteÁm, thule 

Át& ciwvc : Island Bridge. 

Dublin, [tl. ?] 
"DpoiceA-o Áúa (An "OpoiceAt)) : 

Drogheda. 
"OpoiceAo t)Aile An "Ooipe, 

rriuine tttóp, Co. "óoipe i 

Ballinderry Bridge, Money- 
more, Co. Derry. T)|ioiceA"o ÓAiLe OeAjAin, An 
bócAji Dump, Co. no. mróe : 
Johnstown Bridge, Enfield, 
Co. Meath. 

"OfioiceA-o lieAÍAC am Aijtgn), 
SjtÁ'-o tX\ile rhiC buAin : 
Silverbridge, Dundalk. [n.] 

"OnoiceA-o TÍ)éiL dti Áía m 
Dév\l áca ha SlwAj; : Ballina- 
more Bridge, BaUinasloe. 

ceA-o béimeAnn, "OpoiceAO 
Ác a : Beamond, Drogheda. 

[b.] 

"OpoiceA-o beinéio nó "OjioiceAO 

An ÓeinéA-OAiJ, CiltÓomni^: 
. aettsbridge, Kilkenny. 
"OpoiceA-o t)tle Cat a. v\ca-o lip, 

Co. An ÓAbÁm : Billis Bri 

Vir_ tnia, I in. 

"OpoiceATj DpuAic peApju pA, 
m An niA-OAi-6 : Limavady 

Junction, Limavady. [b.] 
"OjioiceAT) CAirLeÁm loipce, 

DeAlAC ATI ClfAlAlg, Co. nA 

hiApnnxje : Rochfort Bri 

Co Westmeath. 

"OftOlCéATJ CApnocc. Co. Aon. 
cpomA : Shank Co. 

itriin. 

cga-o CeApbAllÁm, CeAn- 
Ann up nA tTh-úe : Cai 
town, Kells, Co. Meath. 

"OpoiceA-o "OómneAC, nei-oín, 
Co. Ci AppAije : Bla'-k water 
Bridge, Ken mare, C 

"OpoiceA-o "Oub.^Uv.re. An S 
..las Briú. 
1 ne. 

"OpoiceAD "Oubpoip An ITIuit- 
eAnn 11 »1), "Oun £eAnAmn : 
New Mills. Dungannon. 

"OpoiceA-o eom, loc ^ApmAn : 
Wellington Bridge', Wex- 
ford. 

"OpoiceA-o gu'-pu An fhuije, 
CAbÁn An ÓAOpÚAinn, Co. 
Úíp-e 005 Am : Gortavoy 
Bridge, Pomeroy, Co Tyrone. ['ORO-'Ontl] 72 *0|ioiceAT) "LÁc^Aig, 1mr Ceic- 

LeAnn : Thompson's Bridge, 

Enniskillen. 
*0|ioiceA-o beit^lmne (Leii:j;linn 

-An *Ojioicit>), tTlume beA?; : 

Leighlinbridge, Bagenals- 

town. 
T)|ioiceA-o ttli5 Uix)i|t, Co. peAfi 

rriAtiAc : Maguire's Bridge, 

Co. Fermanagh. 
*OjioiceA"o ttlvn5eo, luDAti C?nn 

CjiÁJA : Mayo Bridge, 

Newry. 
*DjioiceAX) tiA bAnn-OAn ("Ojioic- 

eA-o bAntroAn) : Bandon. 
T)noiceAT> da bjiuixme, An Sjiaú 

bÁn : Victoria Bridge, Stra- 

bane. 
*OjtoiceAT> tiA CtuAnA CAome, 

Liof nA 5t>oi5e, Co. luinimj; : 

Barringloirs Bridge, Lisna- 

gry, Co. Limerick. 
T>noiceA-o nA CnAnnAi^e, 1nip 

CluAnA RÁnipA'OA : Cranny, 

Ennis. 
"D)ioiceA-o nA *OotnA, b^ile 

Át a CliAt : Ball's Bridge, 

Dublin. 
*OnoiceA-o nA "Ofunpp^e, Cop- 

CA15 : Dripsey, Cork. 
*0|ioiceAT) nA "pLiucjiAiJe, Co. 

Á\\x>& true a : Flurry bridge, 

Co. Armagh. 
*Of!OiceAX5 nA hinpe, bAile Á±& 

CliAt: Island Bridge, Dublin. 

[n.?] 
•OjioiceATj nA tnuilcp, Imp 

CtviAtiA UÁrh^A-oA : Maurice's 

Mills, Ennis. 
*0](OiceAX) nA pÁijice, JTeAjinA ; 

Parkbridge, Ferns. 
*OpoiceA-o nA S5UAD, bAile nA 

triAjiCftA, Co. CojiCAiJe : 

Ladysbridge, Castlemartyr, 

Co. Cork. 
*D]toiceA-o nA SionAi^e, beAnn- 

cttAiJe : Pearson's Bridge. 

Bantry. T)|io»ceA-o nA SpAtACA, T)oifie 
Cotuim Citle : Straths- 
bridge, Derry. 

*D|ioiceA-o nuA, An (^Jonx An 
1omAijie), béAÍ Áca ua SluA.5: 
Newbridge, Ballinasloe. 

"OnoiceA-o íIua, An, Co. Cille 
Comni^ : Goresbridge, Co. 
Kilkenny. 

T)poiceA-o fluA, An, Co. Citte 
T)a|ia : Newbridge, Co. Kil- 
dare. 

*0]\oiceA-o tluA, An, CnÁi^lí : 
Blennerville, Tralee. 

T)fiotceA-o Ui b|HAin, LuimneAC: 
O'Brien's Bridge, Limerick. 

*0)ioiceA-o Uí *ÓÁIai$, bAite 
SéAmuip T)uib, Co. An CUbAm: 
Mountnugent or O'Daly's 
Bridge, Ballyjamesduff. Co- 
Cavan. 

*OnoiceA-o Ui ttlAC^AthnA : Ban- 
don. [Af\] 

'Onoi^neAC, *Oun tTlAonmui^e, 
Co. Co-fiCAiJe : Drinagh, 
Dun man way, Co. Cork. 

*Onoi5neAC, Loc ^AfnriAn : 
Drinagh, Wexford. 

T)]iomA'o, Co. biAt-o|iorriA : 
Dromod, Co. Leitrirn. 

T)|iomAinn, CACAtft nA trUfic : 
Drummin, Westport. 

"OjiomAnn, T)ún JeAnAinn : 
Drummond, Dungannon. 

T)|\omAnnA, RÁc Lutjic : Dro- 
mina, Charleville. 

*OjiomAnnAib KiAr*5, An Luji5Am: 
Drumnabreeze, Lurgan. 

"OjtomA SeAJÁin, in a 11 a: 
Dromahane, Mallow. 

*Otton5, An, CAbÁn Hi Ua^aII- 
A15 : Drung. Cavan, 

*0|tuim, An (An "Ojiom), An 
CeAmpAtt móp : Drom, 
Templemore. 

*0|tuim, An, Uor *Oajiac, Co. 
rhumeACÁm : Drum, New- 
bliss., Co. Monaghan. 73 [•onu-Tntu] T)puim, -An, SlijeAc : Drum, 

Sligo. 
*0|iuim Acait) "OoniAin, T)puim 

rriófi rhuije cobA, Co. ati 

T)úin ; Drumaghdone, Dro- 

more, Co. Down. 
*0|iuini An Caoic, Ap"o ITIaca : 

Drumachee, Armagh, [b.] 
T)puim AH ÓorriAifi (T)pom An 

CumAip), CiLt moceAllog : 

Dromacomer, Kilmallock. 
*Ojtuim An Cpuib, CAifleÁti 

niAu^AriinAc : Drumacrib, 

Castleblayney. 
*D) inm An "Oubf pACA, LmmneAC: 

Dromindoora, Limerick. 

[b.] 

*Opuim An eAf a, bAile nA hlnre, 
Co. An "Dum : Drumaness, 
Ballynahinch, Co. Down. 

*Opuim av\ eAfbui^, Citl Óaú- 
tAij, Co. An CAbÁm : Drum- 
anaspic, Bailieborough, Co. 
Cavan. 

*Ofuiim An 1P1A1-Ó, Wnine tnóp, 
Co. t)oifte : Drumanee, 
Money more, Co, Deny. 

*Opuim A-n LobAip, béAl CAip- 
beinc: Drumaloor, Belturbet. 

*Ofitrim An Uóir>, C<MrleÁn An 
itluilinn, Co. An T)úm : 
Drumaroacl, Castlewellan, 
Co. Down. 

T)puim An Coije, 1ubAji Óitin 
CftÁ§A : Drumantee, Newry. 

"Opium Á]\x>, An, Co. SI1515 : 
Dromard, Co. Sligo. 

"Opium Áfro nA ^Cpor, An *D|iuim 
móp, Co. tipe eo^Ain: Drum- 
ardnagross, Dromore, Co. 
Tyrone. m 

"Onumi bÁn, béAl Áca nA tYlA-pc- 
Iac, Co. "feAjt triAnAC : Killa- 
deas, Ballinamallard, Co. 
Fermanagh. 

•Opir.m bÁn, An (An "Opom bÁn). 
t)«ptAf éile : Drombane, 
Thurles. •Ofiuim beA$, An, UÁtbor, Co. 
T)úin nA n^All : Drumbeg, 
Raphoe, Co. Donegal. 

"Opmm béAnAC, bAile nA hlnre, 
Co. An T)ii m: Dromara, Bally- 
nahinch, Co. Down. 

*Opuim bol^, Leicip CeAnAmn : 
Drumbologue, Letterkenny. 

*0|uinn CAOin, bAile Hua, Co. 
tipe eo^Ain : Drumquin, 
Newtownstewart, Co. 
Tyrone. 

"Opium CA0111, pAili'r 5l 1 ® ine ' 
Co. Linmi-115 : Dromkeen, 
Pallasgreen, Co. Limerick. 

"Opium CAOin, SpAÚ An UptÁip, 
rip ConAill : Drnmkeen, 
Stranorlar, Co. Donegal. 

*Ojiuim CAopÚAinn, Cajia "OpomA 
Kóip5 : Drumkeerin (Drum- 
keeran), Carriek-on-Shaunou. 

*Opuim CAjtAX), "Oún léijie, Co. 
LujbAiO : Drumcar, Dunleer, 
Co. Louth. 

"Ontnni CAf Ai-oe, béAlCAipbeipr: 
Clover Hill or Drumcassidy, 
Belturbet. 

*D|U!im CÁr5» béAl CAipbeip" : 
Drumcask, Belturbet. 

"Opuim CliAb, Sli^eAC : Drum- 
cliffe, Sligo. 

*Opuim Collcoilte. Ac CIiac 
CuAlAnn : Dublin Castle, &c. 

"O-puim Collcoille, tlÁt Luipc : 
Drurncollogher, Charleville, 
[Corrupted to "Opom CoIIa- 
áuift.] 

"Onuim Con^A, CApA "Opom a 
llthfs : Drumcong, Carriek- 
on-Shaunon. 

*Ojiinm ConmAic, An CAbÁn : 
Drumconnick, Cavan. 

"Opium ÓonnpAÓ, bAile Áca 
CliAÚ: Drumcondra, Dublin. 

"Opuim ConnpAC, bAile Aca pp- 
■Ó1A-Ó, Co. lu^bAi-ó: Drumcon- [T)TlU-t>ttt!] 74 rath (Drumcondra), Ardee, 

Co. Louth. [Pron. locally 

"Opuim CÓTnp.Á'.] 
*Opuim CpiA-ó, b<Mle nó sCjior, 

Co. tiA hlAjirrnT>e : Drumcree, 

Castlepollard, Co. West- 

meath. 
*Ofiinm Cpuitne, Cúil HÁtAin : 

Drumcroone, Coleraine. 
TDpuim CuAp, 1nip CeicleAnn : 

Drumcose, Enniskillen. 
"Opuim t)Á eitiAji, Co. Liac- 

T)|iomA : Dromahair, Co. 

Leitrim. 
T)puim T>ÁIac, An cSfiÓn Catti, 

Co. AoncjiomA : Drumdoliagh, 

Stranocum, Co. Antrim, [b.] 
T)puim *ÓÁ tiA^, Co. ConcAiJe : 

Drimoleague, Co. Cork. 
T)puim *OÁ itluije, "OAin^eAn 

Ua bpÁilje, Co. An Riot; : 

Mount Lucas, Philipstown, 

King's Co. 
"Opuim "OjioiJneAC, 1ubApi Cinn 

CÍIÁ5A: Drumdrinagh, Xewry. 
"Opium eAC, bamcip, Co. Cofi- 

CAiJe : Dromagh, Banteer, 

Co. Cork. 
*Ofuiim é&^<s, Cilt CAttAiJ, Co. 

An CabÁm : Drumeague, 

Bailieborough, Co. Cavan. 
"Opuim CArhnA, Sean-CAir leÁn 

An "pÁpAi^, Co. ha mi-óe : 

Drumone, Oldcastle, Co. 

Meath. 
"Opuim peAnnÁm, ponx An *Oun- 

Áin: Drumannon, Portadown 

"Opium ponn, An, bAile An 
tilóuA : Drumfin, Bally mote. 

*Opuim ppAoic, T)oine Coluim 
Cilte: Drumfries, Derry. 

T)puim jCau, 1ubA|t Ómn CpÁJA: 
Drumgath, Newry. 

*Ojunm ^piipin (T)-puim 'Opeip'n), 
^Aittirii : Drumgrimn, Gal- 
way. "Ojiuim guilt, mumeACÁn : 

Three Mile House, Mon- 

aghan. 
*Opuimín, "Oún Léifie, Co. luj- 

bAix) : Dromin, Dunleer, Co. 

Louth. ["Ojiuim 1115, s. ?] 
"Ojiuim 1nbip, AoriAC UpmurhAn: 

Dromineer, Xenagh. 
"Opuim IneApclAmn, bAile An 

j;eA|\lÁnAi5, Co. lu^baix» : 

Dromiskin, Castlebelling- 

ham, Co. Louth. 
"Opium In^, bAile Áúa CtiAC : 

Carrickmines, Dublin. 
"Opuim IA05, "OjioiceAT) ha 

bdn-riA, Co. An *Oum : Drum- 
lee, Banbridge, Co. Down. 
"Opium Lia^ac, bAile tluA, Co. 

Ci]te eojAin : Drumlegagh, 

X e w t o w n s t e w a r t , Co. 

Tyrone. 
"Opuim biAC, An, bAite tluó, Co. 

Cijie eoj.Mn : Drumlea, Xew- 

townstewart, Co. Tyrone. 
"Ojiuim lip, lon^popc Hi "£eAji- 

5Ait : Drumlish, Longford. 
"Opuim triAolÁin, 'íTluine móp, 

Co. "óoipe : Little Bridge, 

Moneymore, Co. Derry. 
"Ojtuim 1TleAX)ónAC, An, Imp 

CeiuteAnn: Church Hill, 

Enniskillen. 
T)jiuim tTlóp, An, Co. SI1515 : 

Dromore West, Co. Sligo. 
"Opuim íl1ó;i, An, Co. Cipe 

e o 5 a 1 n : Dromore, Co. 

Tyrone. 
•Ojiuim móft mocotmó^ (nó 

ColmÁm), Co. An "Ouin : 

Dromore, Co. Down. 
"Opuim tnóp Coiji, Co. itlunieAc- 

Á»n : Swan's Cross Roads, 

Co. Monaghan. 
"Opuim TTIui^e Cobó, Co. ah 

"Oúm : Dromore, Co. Dowo. 
"Ojiuim muiteann, Ailponn, Co. 

Hop a Com Am : Drummullin, 

Elphin, Co. Roscommon. 76 r T)lU1-T)tltri *Opuim tYlumeAcAm, "Ooi+ie 

Coltnm Cille : Bridgend, 

Derry. 
"Opium ITInitAij, CIuaiti eoip : 

Drumncully, Clones. 
"Opium nA CoitLe, CAipleÁn 

iviAt^AriiriAc : Drumakill, 

Castleblayney. 
"Opium nA "OApAC, "OuriiAC, Co. 

-AonutiomA : Drumadarragh, 

Doagh, Co. Antrim. 
*Ojiuim nA 'Ooiriine, ^opu 1npe 

5uAi|te, Co. nA J^Ailtime : 

H<j<ton, Gort, Co. Gahvay. 
"Opium ha hUAriiA,"Ooipe Colium 

Citle : Drumahoe, Derry. 
*Opium tiA hUAtriA, lACApnA : 

Millbrook, Lame. 
"Opium da SLA-OAi-óe, béAl CAip- 

beipr : Drumosladdy, Bel- 

turbet. 
"Opuimne Ciíil, t)Aile dtl tílÓC4 : 

Drumnacool, Bally mote. 
"Opium Op^Ain, Á\vo til ac a : 

Hamilton's Bawn, Armagh. 
'Opium UAitne, Cajia TJnoiriA 

Uúirs: Lawderdale, Carriek- 

on-Shannon. 
"Opium UAiúne, tnócA JtiÁtnne 

Ói^e, Co. nA hiA-ptrii-óe: Dnim- 

ranev, Moate, Co. Westmcath. 
"Opium Uío^, Co. TiA nii-óe : 

Drumree, Co. Meath. 

Dftttim SAlTÍ|tA1"Ó, v\n bÓCAp 

bun5e, Co. tiA mme : Sum- 

merhill, Enfield. Co Meath. 
"Opium SeAn-b'^, Co. LiAtronomA: 

Drumshanbo, Co. Lei trim.. 
"Opium S^me. ^\n Ceip, Co. peAfk 

niATiAc : Druinskinny, Kesh, 

Co. Fermanagh. 
"Op'um SnÁTriA, Co. biAÚ"opomA : 

Drumsna, Co. Lei trim. 
"Opium Sopn, Co. "Óoipe : Drum- 

snrn, Co Derry. 
"Opium SúJA-ó, Co. -AoncjiomA : 

Drumsough Junction, Co. 

Antrim. *Oftuin5, ^pÁriApAT), Co. An 
LonsCunpr : Dring, Granard, 
Co Longford. 

T)puippeAC, An, CopCAig : Drip- 
. . Cork. 

"DuDA-ó. "OpoiceAO Át& : Dowth, 
Drogheda. 

T)ujAip, DAile tluA, Co. Cipe 
eo^Aiti : Dooish. Newtown- 
stewart. Co. Tyrone. 

"Oub-ÁÚ, Clll mÓMtlA. CO. ClApp- 

Ai§e : Duagh, Kilmorna, Co- 
Kerry. 

T)ubcAipeAl, bun an feAT>Áin, 
lX\ile An TT1ÓCA, Co. St^it; : 
Doocastle, Bunnanadden, Co. 
Sligo. 

"OubcA]u\i"ó, An, An SpAc bÁn : 
Doochary, Strabane. 

*Oub5Ap|\-ÓA, Cill nA SeAnpÁÚA, 
Co. An CAOÁin : Doogarry, 
Killesbandra, Co. Cavan. 

Oab^tAf, ConcAtj : Don.' 
Cork. 

*Oubj;opu, CAÚAip tiA tllApc : 
Dugort, West port. 

"ÓubteAp^Aix), v\cat) bin-off, Co. 
Lu£DAi'ó:Raven8dale, Mount- 
pleasant, Co. Louth. 

"Oublinn, Imp "OíomÁin, Co. An 
ClÁip : Doolin, Ennistymon, 
Co. Clare. 

"Oubpop, bio|ipA : Fivealley, 
Birr. 

TKlbtAIC, tlOp DApAC, Co. fill 

eACÁm : Doohat, Newbliss, 
Co. Monaghan. 
*OubcArhtAcr:, CAifLeÁn ITIac- 

5 a rim ac : Dooh anile t, Castle- 
blayney. 

"Ouibpeic, "OúplAp éile : Dovea, 
Thurles. 

"Oiune, TiA, Co. "Óiun nA n^Alt : 
Downies (Downings;, Co. 
Donegal. 

THiriiAc, A.\n, Co. AonupomA : 
Doagh, Co. Antrim. [Dum-mml 76 T>uttiac beAj, Av, Leicifi CeAn- 

Ainn : Doaghbeg, Letter- 

kenny. 
*Ouitiac Í41Á5A mui|tbceAn, 

bvMte At a ctiAÚ : Sandy- 
mount, Dublin. 
T)ún ÁriA, T)un béip.e, Co. tuj- 

bAi-ó : Dunany, Dunleer, Co. 

Louth. 
T)ún An Occa, Co. nA ^Aitlmie: 

Eyrecourt, Co. Galway. 
*Oún-Ap-Ailt, CiLt nA TTIutlAC : 

Doneraile, Buttevant. 
*Oún Ápm ("Oún Á\\x> CiAnÁm ?), 

Co. Citte triAncÁm : Donard, 

Co. Wicklow. 
*Oún beA$, x\n, Co. An ClÁip : 

Doonbeg, Co. Clare. 
T)ún bleipce (An X)ún), Co. 

tuimmj: Doon, Co. Limerick. 
T)ún bó, Co. t)oi|ie: Downhill 

or Dunbo, Co. Deny. 
"Oún bómne, t)Aile Ái& CU<si : 

Dunboyne, Dublin. 
*Oún CeAnnf aoLaix), *Oún íia 

n^Atl : Dunkineely, Done- 
gal. 
T)ún CeAjimnA, Cionn cSÁile : 

Old Head, Kinsale. 
*Oun CiAftÁiti, Hop C|ié : Dun- 

kerrin, Roscrea. 
T>ún CoilteAX) Cpo-oÁn, Cttoim- 
' £linn, Co. AoncpomA : Dun- 

drod, Crumlin, Co. Antrim. 

[s.] 

*Oún ConÁm, popctÁipje : 

Duncannon, Wateríord. 
T)ún CojtmAic, Loc ^AprriAn : 

Duncormick, Wexford. 
"Oún Cuauac, bAile Áza CLiac : 

Drumcondra, Dublin. [S.] 
*Ovin Ctnnn, "UAin^eAn tlí cúipe, 

Co. CiA-p-pAi^e : Dunquin, 

Dingle, Co. Kerry. 
Dún T)Á LeAtjjÍAp: Down- 

patrick. [S.] 
T)ún "ÓArh, "Ooipe Colinm Óille: 

Dunaff, Derry. [b.] *Oún T)eA|HTivji5e, Cionn tSÁile: 

Dunderrow, Kinsale. 
*Oún X)M|imAX)A, béAl peippce : 

Glarryford or Dundermot, 

Belfast. 
T)ún *Ooipe, Cilt ttleApÁin, Co. 

via tTh-óe: Dunderry, Kil- 

messan, Co. Meath. 
*Oún *Oorr,nAilt, Co. at\ *Oúm : 

Dundonald, Co. Down. 
*Oún "OporriA, Co. au *Oúm : 

Dundrum, Co. Down. 
"Oún T)|tomA, Co. bAile Áía 

CliAt: Dundrum, Co. Dublin. 
"Oún *0}iomA, Co. CiobjiAT) 

ÁpAnn : Dundrum, Co. Tip- 

perary. 
T)ún "OjionsÁin, Co. CiobpA-o 

Á]u\nn : Drangan, Co. Tip- 

perary. 
*Oún eA"OA|tAi5, béAl peippce : 

Dunadry, Belfast. 
*Dún eocAitte, CiobpAit) ÁfiArm: 

Donohill, Tipperary. 
T)ún "peAnnACAiX), Co. "Óúin ua 

n^All : Dunfanaghy, Co. 

Donegal, [n.] 
*Oún peAjic, Citt Coinrni; : 

Danesfort, Kilkenny. 
"Oún ]?ionnACAix), Co. "Óúm nA 

n^Alt : Dunfanaghy, Co. 

Donegal, [n.] 
T)ún ^Api, Rop ComÁm : French- 
park, Roscommon. 
*Oún ^ApbÁm : Dungarvan. 
T)ún ^ApbÁm, bAile ttlic Ar,n- 

■oÁm : Dungarvan, Thomas- 
town. 
*Oun geAnAtnn : Dungannon. 
*Oún ^uAipne, TTlAiniptip tiA 

CopAn : Dungourney, Midle- 

ton. 
*Oún lom^Ám, CAÍAinn, Co. 

Cille Cointitj : Dunnamag- 

gan, Callan, Co. Kilkenny. 
*Oún lomjÁm, ttop ComÁin : 

Donamon, Roscommon. 77 [•own -e At>] "Oún LA03, beAl "peijtrre : Dun- 
loy, Belfast. 

"Outi tAOJAifte : Dunleary or 
Kingstown. 

*Oún leAcjlAire : Downpatrick. 

T)ún léit.te, Co. tujbAit) : Dun- 
leer, Co. Louth. 

"Ovin leoTK\, béAl ÁÍAtíA Sliu\t: 
Dunlo Hill, Ballinasloe. 

*Qún lóic, Citl Áifine : Dunloe, 
Killarney. 

T)ún LtlAT>Áin, Co. (Mte lYlAft- 
rÁm : Dunlavin, Co. Wick- 
low. 

*Oún niAOl, <\n, CuIac réill, 
Co. cí|ie eo^Ain : Dun movie, 
sixmilecross, Co. Tyrone. 

*Oún tnAonmuije, Co Co|tcAije: 
Danmanway, Co. Cork. 

*Oún lilic ConÁtn, po|iclÁijt^e : 
Duncannon, Waterfor<l. [( >ld 
form.] 

T)iin tilic pÁT)fiAi3, Cionn 
cSÁile : Old Head, Kinsale. 

*Oún mó|i, v\n, bAile tia lilnre, 
Co. au "Oútn : Dunmore, 
Ballynahinch, Co. Down 

Dún móp, A.\n, pO|\ulÁi|i5e : 
Dunmore, Waterford. 

T)6n ftlóft, An, UiK\im "ÓÁ JoaL- 
Ann : Dunmore. Tuam. 

T)«n tfltiTfieA'ÓAij, Co. <Aon- 
ujiomA : Dunmurry, Co. An- 
trim. 

*Oún tu\ t)Cnoit), Cjioimjtmn, 
Co. AonrjtomA : Dundro'l. 
Crumlin, Co. Antrim. [n.] 

T)ún • nA rrUmipirjieAC, "Uun 
gAnbÁm : Abbeyside, Dun- 
garvan. É - 

*Oún nó niAn.fc, An Sjw\t bÁn : 
Dnnnamanagh, Strabane. 

*Oún ua n^Ab 0. ji, teAcr tli Con- 
cubAif., Co ad CtÁi|i : Doona- 
gore, Labinch, Co. Clare. 

*Oún riA u^aII : Donegal. 

T)ún iiA UÍ03, Co. An ÓADÁltl : 
Kingscourt. Co. Cavan. "Oún da SéA-o. Co. CojiCAi^e ■ 
Baltimore. Co. Cork. 

T)ún Ó^Áin, S)iÁiT) tiA CaÚ[1ac, 
Co. aí\ CtÁifi : Doonogan, 
Miltown Malbay, Co Clare. 

*Oún pÁt)fiAi5 : Downpatrick. 

"Oún UéAmoinn. Sjk\ú ati £ót)Áin, 

•) Co. ttluineAcvi 1 : Dunrvmond, 
^tranooden, Co. Monaghan 

T). n SaIac. v\n. SjtÁi-o tia Caú- 
jiac, Co. An CIaiji : Dun sal - 
lagh, Miltown Malbay. Co. 
< 'lare. 

"Oún SAinn^, *D|,uim UÍ05;, Co. 
ua mi-óe : Dunsany. Drum- 
ree, Co. Meath. 

"Oiín SoOAijice, An mAÓAine 
bume, Co. AoncjioniA: Dun- 
severiek, Bushmills, Co. An- 
trim. 

*OúncA, TlA, ittuileAnn Ce 
nA nii-óe : The Downs, Mu"- 
1 in gar. 

*Ojti tU\bAi|i, "Ofio^ceAT) Áió : 
Donore, Drogheda. 

T)ú]ilAp éile nó "DújtlAp tlí 
-AncAij : Thurles. e<c-ó|iuim Ua niAine, béAt Áía 

nA SLuaj : Aughrim, Ballina- 
sloe. 
eAC"ó|tuim uí bjtom, Co. Cilte 

mAnrÁm : Aughrim, 

Wioklow. 
eAc-ójunm Uí ÓealtAij, beAÍ 

Át& ua SIuaJ : Aughrim. 

Ballinasloe. 
é At) An, An c-. Co. ^onrnomA : 

Eden, Co. Antrim. 
■éAtDAn "Ooijie, Co. An UÍ05 : 

Edenderry. King's Co. 
Ó At) An ua t)Cot 1 c, "Oún 5^eAn- 

Ainn : Edendork, Dungan- 

non. 
é At) An riA 5CA011AC, ponu ^ 

T) ú n Á 1 n : Edenageeragh, 

Portadown. [evVO-peA] 78 é<vck\n Óffooijie, "OjioiceAT) nA 
bAnnA : Edenordinary, Ban- 
bridge, [b.] 

éAX)An Cjieilice, Cf Oftnj;titin, 
Co. An *Oúin : Edentrillick, 
Hillsborough, Co. Down. 

eA-OAfi^ADAt, beAnncjAije : 

Adrigole, Bantry. 

eA"OA|inAC, An Cfcip, Co £eAfi 
niAriAc : Ederney, Kesh, Co. 
Fermanagh. 

eA^lAir, buifije^f U í ÓArÁm, 
Co. tiobjiA-o ApiAnn : Aglish, 
Borrisokane, Co. Tipperary. 

eA^tAif, An, CeApAC Ómnn, Co. 
poficlÁi|i$e : Aglish, Cappo- 
quin, Co. Waterford. 

eA^ÍAif , *Oún geAnAinn : Eglish, 
Dungannon. 

eAlApC|lAC, ÁffO ttlACA : Allis- 

tragh, Armagh. 

eATlAC ClUATIA, *On01CeA"0 nA 

b^nnA : Annaclone (Annagh- 
clone), Banbridge. 
eAnAC eitre, Cpoimjtinn, Co. 
An T)úm : Annahilt, Crumlin 
or Hillsborough, Co. Down. 

e^nAC inó^l, tTlAOCAlt tflAtlAC- 

Áin, Co. LiAÚT)|tomA: Annagh- 

more, Mohill, Co Leitrim. 
eAnAiJ J^eAlA, Co. rhuineACÁm: 

Anyalla (An nay all a), Co. 

Monaghan. 
CAnr-pino : Antrim. [S.] 

eAfCA mófi^, síot éiiit, Co. 

Óttte triAnrÁtn : Askamore, 

Shillelagh, Co. Wicklow. 
CAr 5^ 1 P cine 5 Co * l/Uimnij : 

Askeaton, Co. Limerick. 
eAf5|\AC, An ÓgriiA^ : Eskra, 

Omagh. 
eAr nA *0<A|iac, CtuAin eotf : 

Essnadara, Clones. 
eAÚAfilA, Co|icaij : Aherla, 

Cork. 
eACApilAC, UiobjtA-o AjtAnn : 

Aherlow, Tipperary. 6iT)neAC, 1mr CLuAnA tl&mf At)A: 

Inagh, Ennis. 
^ i r?> 1 1 , i ton5po|ic Ui feAji^Atl: 

Esker, Longford. 
CocAilt : Youghal. 

pA-óbAC, CAirleÁn nA til ^n^e, 

Co. ciA|tnAii;e : Fybagh, 

Castlemaine, Co. Kerry. 
f?AX)lÁn ( = "pAolÁn), beAnn- 

ctiAiJe : Felane or Waterfall, 

Bantry. 
pAin^, Co. Ltmrmtj: Foynes, 

Co. Limerick. 
f\\ifice, An, Co. nA ^Ailturte : 

Clonbur, Co. Gal way. 
j?Aicce, ÓA-OAn *Ooit»e, Co. An 

ni'05 : Fahy, Edeuderry, 

King's Co. 
•pAicce, Uor An púcA, Co. 

ÓiAntiAije : Faha, Beaufort, 

Co. Kerry. 
|?Aitce An ColÁirce, bAtte áúa 

Cíiaú: College Green, Dublin. 

pAÍAC ^LÚn pÁT)J(A15, ITlACA»! e 

RÁCA LujiAi^, Co. X)oipe : Fal- 

laghloon,Maghera Co. Derry. 
JTÁt ÓdflftAC, An, beiui]t Ce.Av,- 

Ainn : Falcarragh, Letter- 

kenny. 
^AOlÁn (pA-olAn), beAnncjiAije: 

Felane or Waterfall, Bantry. 
■pÁ|iuj% An, bAile mórAiT) : 

Pharis, Ballymoney. 
■pAÚAin, An, CLoc rhACAifte Cac, 

Co. An T)tnn : Seaforde, 

Clough, Co. Down. 
"pAÚAn ttlnjiA, "Ooipe CoVinm 

CiLte -. Fahan, Derry. 
"pe.A-oÁn, An. 1ubAp Cmii UjiÁ^a: 

Fathom, Newry. 
■peAjiAnn, An, Cojicai^ : Farran, 

Cork. 
j?eA|tAtin An cSA^Aijtc, Co. Aon- 

z]\on)A : Priestland, Co. An- 
trim, [b.] 
|?eA|iAnn puAji, An, Co. ÓiApfi- 

Ai^e : Farranfore, Co. Kerry. 79 [peA-pon] JTe^fiArn piAjtAif, ConxAiJ 
Blackpool, Cork. 

J?eAjiAnn Hi CeA-|itiAi5, SL^pac 
Carney, Sligo. 

*péA|t bÁn, An, Co. An fti'05 
Ferbane, King's Co. 

1?eA|tíiÁin, 11a, Co]tcAi5 : Far- 
nancs, Cork. 

p e a n n a rhójt rh a o -ó ó 1 5 e 
(peA|mA) : Ferns. 

peAjtCA *Ofioi5in, CilL ÓAttAij;, 
Co. An ÓAbÁin : Fartha- 
dreen, Bailieborough, Co. 
Cavan. 

J?eAncA §eAnfi % CiiAim 1)Á §uaI- 
Anti : Castlegrove, Tuam. 
[The article is not used be- 
fore it : " CÁ mé i f)]?eA|iCA 
JeAnjt = I am in Castle- 
grove."] 

J?eAjitAip CuAmA, Co. Aor- 
rnoniA : Toomebridge, Co. 
Antrim. [S.] 

peAncAtm, An, T1a ^teAnnr.vi^, 
Uíp ÓonAitl : Narin, Glen- 
ties, Co. Donegal. [Gen. on 
")i?eÁj\tAinn.] 

fTeócAnAC, t)Aile An §Aji|fÓA, 
C.o. Luimnij; : Feohanagh, 
Ballingarry, Co. Limerick. 

£iacaiI, -An, tuimneAi : Feakle, 
Limerick. 

pAt)AC Ruat), 1mr CltiAnA RÁth- 
f atm : Connolly, Ennis. 

pi ax) "OAiTiAift, Cill moceAÍLój : 
Fedamore, Kilmallock. 

■piAnnAju, An, CjiÁi^tí : Fenit, 
Tralee. 

pniorcún, béAÍ peijirce : Finis- 
ton, Belfast.-* [b.] 

pox) -Aim time, An nÁr : Allen- 
wood, Naas. [b.] 

pOX) An ÁÍA, ^|lÁnA|tAX), CO. AU 

ton^pinpu : Finea, Granard, 
Co. Longford. 
pox> Áftx>, Co. CiobpAX) Áp.Ann : 
Fethard, Co. Tipperary. po-óÁf<-o,pojii;lÁifi5e: Fethard, 

Waterford. 
PoxSajica, Rof Com Ám : Fuerty, 

Roscommon. 
pox> Cuilinn, bAile Áca Clu\ú : 

Dunville Avenue (Cullens- 

wood), Dublin. 
pox> T)iíin, bAile An pinll, Co. 

Cille Comnii; : Fiddown, 

Piltown, Co. Kilkenny, 
pox) ponn. An Sjiaú bÁn : 

Fyfin. Strabane. 
poxmAc, T)oijte Colwm Óille : 

Feeny, Derry. 
ptQxVndé, trunne beA$ : Fenagh, 

Bagenalstown. 
poxniAc, tlÁt Lin|ic : Feenagh, 

Charleville. 
poxmAc beA?;, Cajua *OnomA 

nibfj : Fox field, Carrick-on- 

Shannon. 
pomiAOAiji, pojiclAiji^e : Fen- 

nor, Waterford. 
ponncAmi,T)oine Colmm Óille: 

Fin cairn, Derry. 
ponn^lAf, bAile ÁtA CIiac : 

Finglas, Dublin. 
ponnriiAi;, bAile motiAiX) : Fin- 

voy, Bally money, 
ponnnnnj, An pÁij'.ce, Co. nA 

^Aillime : Finny, Clonbur, 

Co. Gahvay. 
ponnCArhnAC, Co. Úíf e eoJAin : 

Fintona, Co. Tyrone. 
ponncún, An SjtAÚ bÁn ; Fin- 

town, Strabane. [n. The 

-nnr- like English -nt-.] 
JTodaji pncin, bAile ua sCrtor, 

Co. nA hlA|imiT)e : Fore, 

Castlepollard, Co. West- 

meath. [S.] 
pencil, t)io|i|AA : Fortel, Birr. 

[b.j 

•poit-pe, TIa, An peAfAnn £uaji, 
Co. CiAjitiAit;e : Firies, Far- 
ranfore, Co. Kerry. 

"ponx>juiim, béAl Áua biiAin : 
Fardrum, Athlone. [pOtt-SATl] 80 pojimAOit, tTlACAifie An Itf&atjf, 
Co. An ÓAbÁm : Formoyle or 
Mountain Lodge, Cootohill, 
Co. Cavan. 

■ponnocu, tTlAOÚAit ttlAnACAm, 
Co. LiAt-ofiomA : Farnaught 
( Fornaght), M o h i 1 1 , Co. 
Leitrim. 

ppArA, riA, InbeAji nÁile, Co. 
l)iiin ha n^All : Frosses, 
Inver, Co. Donegal. 

popjtAc rhóji, ^n, n. (po|i|iAc 

TTIÓjl pÁDjlAl^, S.), bAlle ACA 

hi : Narraghmore, At by. 
popton^pojtc OileÁm béAfi]iA : 

Bere Island Military Station. 
Euajváti n^s pémne, Co. tiA gAitt- 

ime: Oranmore, Co Galway. 

[S.] . 
"puijiceÁit, SfiÁixíb.Mte *Óúm 

"OeAt^An : Forkhill, Dun- 

dalk. [Gen. puijiceÁlA.] 

^AbAitín, Art, *Oún *OjtomA, Co. 
CiobjiAT) ÁnAnn : Golden, 
Dundrum, Co. Tipperary. 

^AbÁl T)|ioitia Sú^ax) : Cooks- 
town Junction Railway 
Station or Drumsough Junc- 
tion. 

^ADAlniAOÚ, Ctnnx An púcA, 
Co. Citte Comni£ : Galmoy, 
Johnstown. Co. Kilkenny. 

gAbAt rhin^e tTlAigm, Co. Loca 
5;A|imAn : Macmine Junction, 
Co. Wexford. 

5aoaL cSnLcói-oe, Co. CiobpAT» 
ÁnAnn : Limerick Junction, 
Co. Tipperary. 

^AbfiÁn, Co. Cilte Coinni^ : 
Gowran, Kilkenny. [n. 
Locally pro:id. S"t^ n '-] 

^Aitlirh or An J^'t^ini (Muns. N : 
Galway. 

^Ainm-f. beAnnrjiAije : Gar- 
nish, Bantry. 

^Aipe, Imp CtnAnA UÁriipA-oA : 
Fountain Cross, Ennis. ^aIIac Ui CeAtlAij;. Co. ua 
5Ai'tinie: Castleblakeney, 
Co. Galway. 

^AÍtÁn An "ÓÁijfO, béAÍ peijifre: 
Whitewell, Belfast, [b.] 

^AlLbAile, An, CAbÁn An Caoji- 
ÚAinn, Co. Cijte eoJAm : Gal- 
bally. Pomeroy, Co. Tyrone. 

^AlLbAite -eAtA^lAiji», Ciob- 
jiAi-o AjtAnn : Galbally, Tip- 
perary. 

^AilbAíle Úípe heo^Ain : 
Stewart stown, Co. Tyrone. 

5AH05IAC, Co. t)úm ua ngAll : 
Milford, Co. Donegal. [11. 
For béAl tiA ng.] 

^AOftCAX), A^, CtAnnA CAOitxe, 
Co. ConcAige : Geragh (Gear- 
agh), Clonakilty, Co. Cork. 

^Aot T)obAi|i, Leicifi CeAnAinn : 
Gweedore, Letterkenny. 

^Aot SÁile, béAÍ Áca An f eA"OA: 
Geesala, Ballina. 

5AfiArcA|i, béAl leice, Co peAfi 
irunAc: Garrison, Belleek, 
Co. Fermanagh, [b] 

^AjitMCA-ó, An, bAite uí t)ÁtAi5, 
Co. Cijie eojAin : Garvagh, 
Ballygawley, Co. Tyrone. 

^AnnACA-ó, An, Co. t)oijie : 
Garvagh, Co. Derry. 

5A|\bACAt), An, T)|toiceA-o nA 
bAnnA : Garvaghy, Ban- 
bridge. 

^HbACAT), triAOÚAlt til An AC: Nin, 

Co. LiAÚ-o}iomA 

Mohill, Co. Leitrim. 
^AnbAifie, An, Inir CeiuteAnn : 

Garvery, Enniskillen. 
5^nbtfiÁin, TIa, CuAim "ÓÁ §uaI- 

Ann : Garrafranes, Tuam. 
gAjtcoitl, iriume ÓeA^ : Garry- 
hill, Bagenalstown. 
^AfifiÁn An jsAblÁm, Co. Cilte 

triAnrAm: Woodenbridge, Co. 

Wicklow. 
^AtijiÁn Áji"o, Arty béAt Áía An 

peA-ÓA: Garranard, Ballina. Garvagh, 81 [5Ati-5le] ^AjtjuÁn ^iobúin, Calais n* 
Smijie : Garrangibbon or 
South Lodge, Carri» k-on- 
Suir. 

^AjtftÁii LeAr^An, An, bAile ón 
toe a. Co. UopA ComÁin : 

ranlahan, Ballinlov 
Roscommon. 

^ApniJA "O^at, t)é^l ah Acs 
móiji, Co. LiAÍroftomA : I 
dice, Ballinamore, Co Lei- 
trim. Í X)m] 

^App-ÓA *Oe;r, Cill Óoca, Co. 
Cilte "Oajia: Garadice, Kil- 
cock, Co. Kildare. [t>.] 

5^.p|\x)A <OubU\ip, pAilíp5fiéine, 
Co. Luimmj : Garrydoolis, 
Pallasgreen, Co. Limerick. 

[t>.] 

5<\|t|ix)A fTionn, An, bftuj Ri 
Co. tuimnti; : Garryiine, 
Bruree, Co. Limerick. 

gAftfrÓA n a heAÍAOAfi, btvt 
j?eippce : Botanic Gardens, 
Belfast. [C.5.11.] 

gAfijrOA CóiicÁqro, Cope- 
Upton, Cork. 

gA|t|rÓA 11 í SpeAÍÁtn, Cnoc 
Luinjse, Co. tuimnij ■ Garry- 
long, Co. 
Limerick. 

gAfAfiÁn, Uop n'v.e Cpeom : 
Gusserane, New K 

5-^t 50pm. An bAile ITIeAO- 
óriAC : Galfform, Ballvmena. 

[t>-] 
5eA^pA"ó An fioffAio, T)á|tlAf 

éilé : Milestone, Tin 
[b.] 

^eAnii-eipcip.j^^S fteAÍAi^. Co. 
Cille"OA|iA: Broadford, Moy- 
valley, Co. Kildare. 

^e<\UA OÁn, An, Cúinc An púcA, 
Co. Citte Coinm^ : Gatha- 
bawn, Johnstown, Co. Kil- 
kenny. 

geACA t)Án, An, tumme^c ; 
Whitegate. Limerick. geAUA bÁn. An, tVlAinirctn ha 
CopAn : Whit" Midle- 

ton. 

^eACA lilic AnilAoib, An Lup- 
5A111 : ( I Lur- 

l. [b.] 

geACA móp. An, bé At St a An 
feA-ÓA, Co. rhuijeo : Bing- 
hamstown, Ballina, Cu Mayo. 

geACA nA pAipce.béAl peiftpre: 
Parkgate, I 

^eACA Sah l^Lp.óp, "OpoiéeA-o 
: Laurence 
Droghei 

geACA tuAÚniiimAti, LuimneAC : 
Thornond Gate, Limeri 

geiptt, Co. An R105 : Geas] 
King's Co. 

^eópA-oÁn, "Ooipe Cotuim Óitte: 
::aden, Derry. [b.J 

^ioIcac, bé At Át& ru\ SLiK'J : 

Gnilkagh, Ballinasloe. 

^LAipe, 1nip CtvAfiA RAihfAOA : 

Fountain Cross. Kii 
glAfÁn, An, béAl Áúa luAin : 

Glasson, Athloi 
^Iap CA011Ó5, bAile áúa CIiat: 

Glascoynock Berkeley Ro 

etc.), Dublin., [b.] 
^LAf X)pomAtin, Cilt CaoI, Co. 

ah T)úin : Glasdrummond, 

Kilkeel, Co. Down. 
5lAp leAC, Cap]-.ai^ fflACAifte 

Uoip, Co. tfluineACÁm : Glas- 

leck, Carrickmacross, Co. 

Monaghan. 

5'vAp riAOI-ÓeAtl, bAlte ÁCA 

CliAt : Glasnevin. Dublin. 

gteAnn, An, toe gAfimAn • 
;nn. Wexford. 

gleAHfiAOóifi í'gen. ^leAnn- 
adhac), bAite ÓAfpteÁifi An 
Róipcit, Co. CopCAiJe : Glan- 
wortli. Castletownro-he, Co. 
Cork. 

gleAnn Ame, toe 5C01U5, Co. 
ÁpoA ttuca : Glenanne, 
Loughgilly, Co. Armagh. [5te-5te] 82 5le.\rin Aifub, Co. AoncjtoniA : 

Glenarifte, Co. Antrim. 
j^leAnn An AonAij;, CfiAorloc : 

Glen, Creeslough. 
<;leAnn ah CAOjiCAinn, Co. 

pofii:lÁifi5e : Glencairn, Co. 

Waterford. 
^leAnn An Coifte, An to.ute 
• meA-óónAc : Glen wherry, 

Ballymena. 
^te^nn An TflíjieÁm, Cittbfnoc- 

Áin, Co. CojiCAije : Howe's 

Strand, Kilbrittain, Co. Cork. 
^LeAtin ah pjiéACÁin, rnAinirtifi 

peA|i tnuije : Glenville, Fer- 

moy. 
gle-Ann AfimA, Co. AoncjioniA : 

Glenarm, Co. Antrim. 
^leArm bÁn, An, OobnAit) 

ÁjiAnn: Glenbane, Tipperary. 
^teAnn t)Á|i|t, beiciji CeATiAinn : 

Glenvar, Letterkenny. 
gleAnn beiúe, Co. CiAn-pAiie : 

Glenbeigh, Co. Kerry. 
^leAnn t)|HAin, Imp CófitAX) : 

Glenbryan, Enniscortby. 

[t>.] 

^teAnn bftuACÁn, Cnoc tum^e, 
Co. Lmrnnii;: Glenbrohane, 
Knocklong.. Co. Limerick. 

gleAnn "ÓUAire, OinteAji muije, 
Co. AoncfiorriA : Glenbush, 
Armoy, Co. Antrim. 

gteAnn bui-óe, An, -An CluAmin, 
Co. "LiAt'0|iomA : Glenboy, 
Manorhamilton, Co. Leitrim. 

JleAnn CaoI, An, An t)Aile 
IIua, Co. Úífie eo^Ain : Glen- 
hull, Newtownstewart, Co. 
Tyrone. 

^leAnn CÁtifiÚAiJe, An ÓÁfift : 
cac, Co. CiAjitiAij;e : Glencar, 
Caragh, Co. Kerry. 

gleAnn CiocÁn, Cojicaií; : Bar- 
rackton, Cork. 

^LeAtin Cotvnm Citte (^leAnn), 
Co. t)úin tiA ngAll : Glen- 
columbkille, Co. Donegal. gteAnn éofibju\i£;e, Co. turni- 
ng : Glin, Limerick. 

^LeAnn *OÁ tocA, RAt *OfioinA : 
Glendalough, Rathdrum. 

^leAnn "Ó^oile, T)oi|ie Cotinm 
Cille : Gleneely, Derry. 

^leAnn *OomAin, beicijt CeAU- 
Ainn : Glendowan, Lecter- 
kenny. 

gleAnn Óa-oa, Co. LiAÍroftomA : 
Glenade, Co. Leitrim. 

^tev\nn eo^Ain, bÓAÍ f?eifirue : 
Glenone, Belfast, [b.] 

gteAnn fAi-ole, Co. Óilte tTlAn- 
cÁin : Glenealy, Co. Wick- 
low. 

jgleAnn peAftnA, Co. tiAt - o|toniA: 
Glenfarne, Co. Leitrim. 

vJleAtin "pmneACCA, Co. Aon- 
qiotriA : Glynn, Co. Antrim. 

^teAnn JTLeir^e, Citt Áijine : 
Glenflesk, Killarney. 

^teAnn £jteAi;<\bAil, Co. Aon- 
■cpomA : Glenravel, Co. An- 
trim. 

gleAnn gAible, Cajia T)|iomA 
Uuif5 : Glangevlin, Carrick- 
on-Shannon. 

^teAnn ^Ajib, Ari, beAnncjiAi^e: 
GlengarrifF, Bantry. 

^leAnn ^uaiI, T)i;nl^r élle : 
New Birmingham, Thurles. 

gleAnn lAf5, CobAji An Coine, 
Co. SI1515 : Gleneask, Tub- 
bercurry, Co. Sligo. 

^leAnn íolÁm, CAirleÁn ah 
1i)A-p|iAi5 : Glenisland, Castle- 
bar. 

^teAnn triAJAifi, Co. Co^Cii^e : 
Glanmire, Co. Cork. 

^leAnn ttlAOilu5fiA,rtÁt'0]ioniA: 
Glenmalure, Rathdrum. 

gleAnn ttlolín^, buifijeAr Ua 
n"OjionA, Co. CeAtAjilAC : 
Glynn, Borris, Co. Carlow. 

^leAnn Hrió|t, An, po-pdAi^e : 
Glenmore, ^iYaterford. 83 [Sle-soti] £teAnn da sC^ieAbAfi, bAite a:i 
tflifcé-dtAij, Co. CorCAije : 
Anglesborough, Mitch els- 
town, Co. Cork. 

gleATin riA Wa-oat), Co. da 
^Aillirhe : Glennamaddy, Co. 
Galway. [^LeAnn tia tIIa-o- 
Ai-óe also.] 

gleArm tia mine, t)Aile An 
t)ócAi|t, Co. tí)Aile Si a CUac: 
Glenomena, Booterstowu, Co. 
Dublin. 

J^leAnn nA mui^e, t)éAt Si a An 
peA-ÓA : Glenamoy, Ballina. 

^LeAnn Cacaiji, "Ooine CoLuim 
CiLte : Glentogher, Derry. 

gleAnnuAi^, Da, Co. "Ótnn tia 
n^Alt : Glenties, Co. Done- 
gal. [The gpl. is nA n^lo^nn- 
uac, hence nA ^leAnncaij, 
scarcely nA ^leAnnuA." 

^teAnnuAn, An, X)é<\l Ái& nA 
SIua^ : Glantane, Ballina- 
sloe. 

^leAnnuón, An, CofiCAi^: Gloun- 
thaune, Cork. 

^teAnncÁn, $>°l tr: fttAOitui-ojte, 
Co. ConcAi^e : Glantane, 
Lombardstown, Co. Cork. 

^lmnr^e, béAl Ái& 11105^, Co. 
nA ^Ailliriie : Glinsk, Bally- 
moe, Co. Galway. 

^níom nA ^CoileAC, An ílÁi 
tflón, Co. CiAnjuMJe : Gneeve- 
guilla, Rathmore, Co. Kerry. 

50b An Coine. CACAin ha VTtajur: 
Achill Sound, West port. 

50b An g-eóntiÁm, OéAl ]?ei|ifce: 
Garronpoint, Belfast. [*.\n 
c-Ainm ReACjtAqriAC.] 

£ob An TThAnAigfAn LeAftjAiTJ, 
Co. ah CAbÁm : Gubaveeny, 
Blacklion, Co. Cavan. 

^Ob UUTJA An SÍA, CAUA1|1 nA 

TTUnc : Roonah Point, West- 
port. 
goiUn, An, An Ssibnin : Goleen, 
Skibbereen. ^oifitín, An, t)Aite tflic An 

DÁinx), Co. nA 5°i^ 1I ^ e : 

Gurteen, Ballymacward, Co. 

Galway. 
^oincín, ^n, t)Aile An til oca : 

Gurteen, Bally mote, 
^oijt'íp, bAile nuA, Co. Ú?|ie 

fcoJAin : Gortin, Newtown- 

stewart, Co. Tyrone. 
"goijnríní, Ha. Co. i\a v^Ajlliriie : 

Gorteeny, Co. Galway. 

50|tC ATI CAipil tlACTAno.C, OA'le 

nuA, Co. Cine eo^Aui : Gorti- 

cashel Upper,. Newtown- 

Stewart, Co. Tyrone, 
^onc ah ClÁin, DéAjiAC, Co. 

tí)*e eo^Ain : Gortaclare, , 

Beragh, Co, Tyrone, 
^onc An Coipce, 'Opoice^-o 

AbAnn VI i óeA^HAij, Co. o^n 

CLÁm : Oatlield, Sixmile- 

bridge, Co. Clare, 
^ofit ad Coince, beinp CeAn- 

Ainn : Gortahork, Letter- 
ken 11 y. 
sJO|tu at. Cm 11, An Lcah^aix), 

Co. An ÓAbÁm : Gortahill, 

Blacklion, Co. Cavan. 
5°t* c A»i eAfA, "Ooifte columi 

CiLle : Gortnessy, Derry. 
^onc An 1omAijie (An *OnoiceA"0 

flu a), "DéAÍ Sía n& SLua5 

Newbridge, Ballinasloe. 
3^onc Ann A, 1TIaoLt>a, Co, 

rhuijeo : Annetield, Holly 

mount, Co. Mayo. 
5°r c An uSLéibe, Co. CiAjifi 

Ai£e : Gortatlea, Co. Kerry 
5°P U An cSjiuúÁm, X)é.\l 

peinrce : Brooklield, Belfast. 

[C.5.U.] • 
5onc t)|teAUAn, CAbÁn Uí Ra£- 

AIIA15 : Gortbrattau, Cavan. 
^Ojtc 1nre ^uAipe (+sr\ ^onu), 

Co. nA 5Aillirhe : Gort, Co. 

Galway. 
^Oftc bomÁm, 1nir CLuatia RÁrii- 

f a-oa : Barefield, Ennis. [SOti-SttA] 84 5o|ic tflAOilui-óf,e, Co. Cojt- 
CAije : Lombardstown, Co. 
Cork. 

5o}ic nA CAiltije, 1mr Ceic- 
teAnn: Florence Court, Ennis- 
killen. 

5o|\c riA CfitnnneAccA, An leAft- 
^ai^ó, Co. An ÓAbÁin : Gort- 
nacrinnagh or Wheathill, 
Blacklion, Co. Cavan. 

$ojiu ha jCAiftjtsín, "Ofiuim *ÓÁ 
eiciAji, Co. Li^t-ofioniA : Gort- 
garrigan, Drornahair, Co. 
Leitrim. 

5°t tc 11A "o^Aob, tlor* ComÁin : 

Gortnadeeve, Roscommon. 

* 5 t 1ct1A hUAtriA, Át riA nUjilAinn, 

Co. Citle Coirmij: Gurtnahoe, 

Urlingford, Co. Kilkenny. 

gopc IliAbAC, An, Co]iA Cnice : 
Gortreagh (Gortrea), Cooks- 
town. 

^OJIC uí niAOA-óÁm, béAt áía 
ua SLua5 : Gurty madden, 
Ballinasloe. 

5I1Á15 Ce ac <vnt ac (An JjtÁi^) : 
Carlow - Graigue (Graigue- 
Carlovv, Graigue.) 

^nÁij; nA tllAnAC, thnfi^eAr Ó 
nDnónA, Co. Cilte Comnii; : 
Graiguenamanagh, Borris, 
Co. Kilkenny. 

5I1Á15 nA muilue lAttAinn, Co. 
nA 5Aillime: Woodford, Gal- 
way. 

5I1Á15 nA Spix)eoj;, CeAtAntAc : 
Graigue-na- Spidogue, Carlów. 

5ttÁmneo5 = tnócA gjiÁmne 
Ói^e (ia"o AfiAon, An Áic 1 
3C0. nA hlAjiThi-óe A^ur An 
Á1U 1 5C0. nA gAittnrie). [tl] 

5fiÁmne Ó5 = tTIóca gfiÁmne 
Ói^e, Co. nA jsjAillirhe : 
Woodlawn, Co. Gal way. [11.] 

^nÁmne Ó5 nó 5fiÁmne05 = 
tnóuA gnÁinne Ói^e, Co. nA 
hlAjinii-óe: Grenogue = Moate, 
Co. Westmeath. [A.f\] gjiÁmf eAc, An, Át nA ntlfitAinn, 
Co. Coille Coinm^ : Grange, 
Urlingford, Co. Kilkenny. 

JjiÁmreAC, An, bAite nA hlnre, 
Co. An X)úm : Gransha, Bally- 
nahinch, Co. Down. 

gjiÁmreAC, An, Citl WoceAlt- 
05 : Grange, Kilmallock. 

gjiÁinreAC,An,eocAill: Grange, 
Youghal. 

gnÁmreAC, An, peAncAir CtiAm a> 
Co. AonunoniA : Crosskeys, 
Toomebridge, Co. Antrim. 

JjtÁmreAC, An, ITIaj "OurhA, Co. 
Cijte eo^Ain : Grange, Moy, 
Co. Tyrone. 

gjiAmreAC, An 5 Sli5eAc: Grange, 
Sligo. 

5ftÁinpeAC ^tr: An CAipcin, 
*Ooifie colmm Citle : St. 
Johnston's, Derry. 

5|u\mfeAC An tDeitteo^AiJ, "Dim 
Léijte, Co. LuJbAix) : Grange- 
bellew, Dunleer, Co. Louth. 

5jiÁmreAC An *Oípijic, 'Oún 
Léine, Co. lu^bAit) : Grange- 
bellew, Dunleer, Co. Louth. 

jgfiÁinreAC £)Aile An uSAlAmn, 
peAjiCAir CuAmA, Co. Aon- 
qiomA : Grange of Bally- 
scullion or Grange Corner, 
Toomebridge, Co. Antrim. 

5ftÁmreAC £>Aile iobAiji (An 
gnÁmreAc), toe ^AjmiAn : 
Broadway, Wexford. 

5-fiÁinreAC gAOite, t)Aite 
StÁmJe, Co. nA irhx>e : 
Grangegeeth, Slane, Co. 
Meath. 

5nÁmreAC ttlic Cacait, Co. 
Cilte TTlAncÁin : Grangecon, 
Co. Wicklow. 

^nÁinreAÓ Séim, Co. Ioca 5 A 1 t- 
niAn : Ramsgrange, Co. Wex- 
ford. 

5^iÁnA|iA-o (5iiÁn|iA"o, gtiÁnÁjfo), 
Co. An tonjpuijic : Granard, 
Co. Longford. ^peAriAC, bpu$ UÍ03, Co. l/mm- 

nis : Granagh, Bruree, Co. 

Limerick. 
SftUMiac, An btÁpnA, Co. Cop- 

CAi£e : Grenagh, Blarney, 

Co. Cork. 
^piAnÁn, ^ri (=TJún ^ApbÁm), 

bAile fh ic AnrmÁm : Dun- 

garvan, Thomastowu. 
^piAnÁn, An, mócA gpÁmne 

Ói^e, Co. tiA hlApnn-óe : 

Mount Temple, Moate, Co. 

Westmeath. 
gpiAtiÁn, An, tteiT)in, Co. ÓiAJlp- 

Aije : Greenane, Kenmare, 

Co. Kerry. 
gpiAnÁn, An, TCÁt "OpomA : 

Greenane, Kathdrum. 

5|U ATI pO|1C, An (5|t1AnpO|1C;, Co. 

L«5bAix>: Greenore.Co. Louth. 
5pip-pciAll, "Ooipe ÓoUnni 

CilLe : Greysteel (Gresteel), 

Derry. [b.'] 
^puAjÁn, An, bAile Hi bpóice, 

Co. v\a bAinpiojjnA : Grogan, 

Ballybrophy, Queen's Co. 
gpuibe, Art, Co. rhumeACÁm : 

Rockcorry, Co. Monaghan. 

[Gen. in "Aouac riA ^pmbe,'' 

old song.] 
gtJAqie : Gorey. 

ílA5Afcún, TTlAinipnp An beAt- 
A15, Co. Citle TTlAnrÁin : 
Hackets^vn, Baltinglass, 
Co. Wicklow. 

1aLI, An (gen. ua hdtle), Co. 

rhuijeo : Neal, Co. Mayo. 
lAf^AC, Co. Sl^itc Easky, Co. 

Sligo. 
1meAC, Cuit An uSut)Aipe : Emo, 

Portarlington. [b.] 
ImleAC 1ubAip, CiobpAiT) ÁpAnn: 

Emly, Tipperary. 
ImleAC mó|i, CAÚAifi SAi-óbín, 

Co. ÓiAfifiAije : Emlaghmore, 

Cahirsiveen, Co. Kerry. 85 [5ne-im] 

InbeAp An ÍACApnA : Larne. 
ItibeAtt móp, An c- : Arklow. 
InbeAji tlÁite, Co. "Óúm nd 

n^Att : Inver, Co. Donegal. 
InbeAp Seinine: Larne Harbour. 
1n-opeA&Án, ^AilUrh : Inverin, 

Gal way. 
Imp ApcÁm, Dún tia Sóat), Co. 

ÓopcAije : Sherkin Island, 

Baltimore, Co. Cork. 
1nip bA-obATi, pAice £obA, Co. 

*Óúin tu\ n^All : Boa Island, 

Pettigo, Co. Donegal. 
Imp beA^, Ciu\n ÓopcAige : 

Spike Island, Cove of Cork 

(Queensfcown). 
1nir bó JTinne, Co. tiA ^Ailtinie: 

Inishbofm, Co. Galway. 
1nip CAipte, CopcAig : Innis- 

carra, Cork. 
Imp CAoin, Co. ÓopcAi^e : 

Enniskean, Co. Cork. 
Imp Caoiu "OeAJA, Co. rhum- 

eACÁin : Inniskeen, Co. 

Monaghan. (Local pron. 

eAtiAp^AOin). 
Imp CeiuleAnn : Enniskillen. 
Imp CionAir, CopcAij; : Innis- 

kenny or Waterfall, Cork. 
Imp ClAon, An SpAc bÁn : Innis- 

cleen, Strabane. 
Imp CluAnA UÁrnpAT)A (imp) : 

Ennis. 
imp Cópt ait) : Enniscorthy. 
Imp *OíomÁm, Co. av\ ÓLÁip : 

Ennistymon, Co. Clare. 
Imp eApjpAC AbAtin, béAl Ác a 

An |?eA-ÓA : Enniscrone, Bal- 

lina. [Now proud. imp 

S5peAbAinn.] 
Imp Co^AnÁin, Co. CopcAi^e : 

Innishannon, Co. Cork, 
fmp $tAp, An, An tTlultAC móp, 

Co. AoncpomA : Greenisland, 

Greenisland Station, Co. An- 
trim. 
Imp LeAmnACCA, CtuAin meAÍA: 

Marlfield, Clonmei [ini-t^u] 86 Imp trieA-óóin, ^Ailtini : Inish- 

maan, Galway. 
Imp tfhc Aot>a, béAl peippce : 

Island Magee, Belfast. 
Imp móp, tior béil áúa, Co. 

f?eA|i niAnAC : Innismore, Lis- 

bellaw, Co. Fermanagh. 
1nip ha mbpeAÚnAC, ^éiptt, Co. 

An UÍ05 : Walsh Island, 

Geashill, King's Co. 
Imp SionnAC, Cvjati Co-pcAige : 

Haulbowline Island, Queens- 
town. 
Imp céo^, Co. Citte Commj : 

Inistioge, Co. Kilkenny. 
1mr CiA|i, 5AiltiTii : Inishere, 

Galway. 
1njp Ct^e ^mjpAinn, bAite Át& 

CI1AÚ: Island Bridge, Dublin. 

[S. 5c] 
1nip €pÁj;A CaIL (ScÁipuin tTlA|t- 

cónAÓ) : Inishtrahull Wire- 
less Station. 
1npe ^AOAp, bAite áca CIiaÚ: 

Inchicore, Dublin, [b.] 
1npe 5eiiriieAC, tTlAJcpornÚA, 

Co. CopcAije : Inchigeelagh, 

Macroom, Co. Cork. 
1upe tlÁcA, CopcAig : Little 

Island, Cork. 
1npe Hi UACAilte, Cojicajj : 

Crookstown, Cork. [S.] 

ÍOCCApl, ACAT> Llfl, CO. ATI 

CAbÁm : Eighter, Virginia, 
Co. Cavan. 

1omAipe, An c-, "Opuirn tnóp, 
Co. Cipe eo^Am : Tummery, 
Dromore, Co. Tyrone. 

lomrhóm, beAt eApA, Co. 
rhui^eo: Ummoon, Foxford, 
Co. Mayo. 

1ompÓT) "Oeipit, An z-, Co. peAjt 
triAnAc : Tempo, Co. Fer- 
managh. 

loppnp "ptonnÁm, An ClocÁn, 
Co. nA 5Aittinie: Errislan- 
nan, Clifden, Co. Galway. 1ubAji, An u-, *Ooipe Coluim 

Cilte : Ture, Derry. 
1ubAp Cinn UpÁ§A (An cinbAp, 

Tl.) nó 1ubAjt Cmn CpÁcUA, S.: 

Xewry. L<vÓAp, An, bÁmcíp, Co. Cop- 

cAige : Lyre, Banteer, Co. 

Cork. 
tAX)Ap, An, CLAnnA CAoitce. Co. 

CopcAije : Lyre, Clonakilty, 

Co. Cork. 
tAX)Ap. An, 1nip CÓJ1ÚA1-Ó : Mile 

House, Enniscorthy. 
ÍA-ÓAp An CpompÁm, Liop 

Cu At Ail : Lyracrompane, 

Listowel. 
tAj; An Coipe (L05 An Coipe), 

Áp-o ttlACA : Legacorry or 

Richhill, Armagh. 
ÍA3 An ttlA-oAib, *Oún pÁ-opAi^ : 

Leggamaddy, Downpatrick. 
La£ Ua néill, béAt peippce : 

Legoniel, Belfast. 
ÍA5 tli CeAltAlj, béAÍ CAip- 

beipc: Leggykelly, Belturbet. 
LA15, Co. feAp ITlAUAC : Leggs, 

Co. Fermanagh. 
lAicion, CiobpAi-o ÁpAnn : Lat- 

tin, Tipperary. 
"LÁiúpeAc CopAX), bAite Aca 

Upuim, Co. n a tni-oe: Laracor, 

Trim, Co. Meath. 
LÁniAC, bun An f?eA"oÁin, Co. 

611515 : Lavagh, Bunnan- 

adden, Co. Sligo. 
tAnn AbAi§, Co. AonrpomA : 

Glenavy, Co. Antrim. [S.] 
tAnn beAj, An, UopnA ^CeAp-p- 

bAc : Lambeg, Lisburn. 
tAnn béipie, Co. luJbAi-o : Dun- 
leer, Co. Louth. [S.] 
LÁp eApA, sii^eAC : Larass or 

Strandhill, Sligo. 
Lacac (/.), Co. T)úm nA ngAtt : 

Laghey, Co. Donegal. 
t,AUApnn : Larne. -V [tAí:-teij LÁt|iAC, CAirteÁfl triAtgArhnAC : 

Laragh, Castleblayney. 
UÁÚjiAC, nei-oín, Co. CiAjtpaije : 
Lauragh, Kenmare 
Kerry. 
LeAbA Sío"OA, 1nif CIuaua n 
t>a-oa : Labasheeda, Ennis. 
ceAc, an Ceir\ Co. £eAt.i IT 
Lack, Kesh, Co. Ferma 
LeACA An e^-OAin, ^\n f 
t u i m n e a c : Flagmonnt, 
Feakle, Limerick. 
Le.\CAin, t>éAl Sía ua mbuillí, 
Co. Ror-A ComÁiti an, 

rokestown, Co. Roscom- 
mo 
Le/\CAiTi "Oub, ClAnnA CAOilue, 
. coTicoi^e : Lackendnff, 
Clonakilty. < o. Cork. 

a mójiA, CuIac SeAfCA, Co. 
úobjiATj Ánann : Lackamoi 
Newport. Co Tipperai 

vMtiuiJ, "Ooitie Coltnm 
Cille v, Derry. [t>.] 

"LeACÁn, A.\n. l)Aile *Áta Cl 

Lacken, Dublin. 
teACÁn. Lon^poftc Hi peAfi§Ail: 

Lacken, Longford. 
Leacán, SI15CAC : Leckaun, 

>?1L 
Le.'.CAti iiA ftdfcm^e, 

CL«Ainin, Co. LiAtronoma : 
Leckanara I inorhamil- 

;. Co. Lei trim. 
le^c SnAiruAC, Co. CiAjijiAi^e : 

Lixnaw, I «j. Kerry. 
tcACCÁn, DévAl Sts Déiúe. Co. 
tflttineacain : La ; ;ton, Bally- 
bay', Co. Monaghan. 
teACc ^attain, CtiiAin Coif: 
Stpnebridgej> Clone?. 

c ni : tnufA, "Ooijie Col 
cille : Slaughtmanus, J 
Leócu rhuiji>eAf a, v\n SftAÍ I 

Laghtmorris. ^trabane. [&.] 
LeACC nA mDÁt 1 "©, Lior Danac, 
Co. fhuraeacáin : Latnamard, 
Newbliss, Co. Monaghan. u U? Corcub^ij 1 . Cleocri. Co. 
An CtÁijt: Lahinch, Co. Clare. 
n, Co. t)Aile Si& Cl- 
an. Dublin. 

coill, t)éAl f?eitif-e : Elm- 
. Belfast, [p.] 
\m c o 1 1 1 , Co. luimtiit : 
Longhill, Co. Limerick 

n, "OfioiceAT» 
banna: Lenaderg, Banbridge. 
I nA fflófi, An, UÁc ect 
Co. 11A hlAfuhi"óe : Lenamore, 
Rathowe :meath. 

n C^bÁm : 
I icklion, Co. Cavan. [/., 
\ leangan or na Lean- 
-'). Locally the dat. Lean- 
si nom.] 
5Aix> "ÓorhnAill, Co. LlAC- 
■ omA : I il. Co. 

ltrim. 

n 

Air.n : Largan ter- 

puic, Co. Cille *0-<r a : I. 
lip, Co. Kildare. [n.] 

tardane, Ballina. 
LeAtAjvoÁn eom, CluAin CAjib, 
tK\ile Ac* Cliat : St. John's 
Lontarf, Dublin. 
mi ponnbfio^A. Civ 
bAite áca CIiaú : 
itehall Terrace, Cloi 
>lin. 
LeatOAile, ITIaj Loca, Co. ua 
sTAilliTTie : Levally. Moy- 
longh, Co. Galway. 
teAcriACA O'ófláin, All CeAmpAtl 
món : Latteragh, Temple- 
more. 
Leatnaic, 5 o, Co. to 

paint : Abbeylara, Granard, 
Longford. 
Léim An t)fiAT>Áin, Co. Cil' e 
T>AfiA : Leixlip, Co. Kildare. 
[C.5.U. - 
oin.1 [tei-tio] 88 téim An tflA-oAi-ó : Limavady. 

téim tÁflA, CA|t|lA15 CuaúaiI, 

Co. ConcAit;e : Lemlara, 
Carrigtwohill, Co. Cork. 

léim tlí "ÓonnAbÁm (An Léirn), 
Co. CopicAiJe : Leap, Co. 
Cork. 

teitbeAppi, An SpiAt bÁn : Lif- 
ford, Strabaiie. 

Leit-ceAÍpAthó, Cnoc An Cnoc- 
Aijie, Co. RopA ComÁin : 
Lecarrow, Knockcroghery, 
Co. Roscommon. 

LeicJleAnn, t)Aile ttuA, Co. 
Cine eo^Ain : Leglands, New- 
townstewart, Co. Tyrone. 

Leitjtmn, An tiluine beA^ : 
Leigh lin (Old Leighlin), 
Bagenalstown. 

teit^lmn An X)|toici"o (*OjtoiceA"o 
Leitjlinne), Illume t)eA^ : 
Leighlinbridge, Bagenals- 
town. 

teicipi, An, Co. peA\\ tTlAnAC : 
Letter, Fermanagh. 

teicip; t)AjijiA, *Oún ua n^,.\tl : 
Letterbarra, Donegal. 

teici|i t)|iAon, Imp CeiuteAnn : 
Letterbreen, Enniskillen. 

teiui|i CeAUAmn : Letterkenny. 

Leiciji P11A15, Co. 11A ^óillirhe : 
Letterfrack, Co. Galway. 

Leiuifi 1Tle<\ttÁm, ^Aillith : 
Lettermullen, Galway. [Loc- 
ally Leiuipt TTliolLÁm.] 

teiui-p; ttltc An tDÁijix), A^ SftAC 
bÁn : Lettermacaward, Stra- 
bane. 

teici|i mó|i, ^Ailtirn : Letter- 
more, Galway. 

tiAt-o|iuim, t)Aile Ó 5Ceó|mAi5T, 
Co, Cilte íTlAncÁm : Round- 
wood, Co. Wicklow. 

tiAt-onuim, Ca|ia T)|tomAUúif5: 
Leitrim, Carrick-on-Shannon. 

liAC-o|iuim, "OfioiceA-o nA bAnnA: 
Leitrim, Banbrid« r e. LíonÁn Cmn rhAfiA, Co. nÁ 
5 Ait lithe: Leenane, Co. 
Galway. 

tiopÁn, CojiA Cjiice : Lissan, 
Cookstown. 

liop An Coitl, beAlAC An *Ooi|n'n, 
Co. RopA ComÁm : Lisacul, 
Ballaghaderin, Co. Roscom- 
mon. 

tlOf AU CplAOpAlj, tnAjcfiomcA, 

Co. CojicAije : Lissacreasig, 
Macroom, Co. Cork, 
liop An púcA (nA hAcptAÍ), Co. 
CiA|i|iAi$e : Beaufort, Co. 
Kerry. 

llOf An CSAthAI-Ó, triAOl"OA, Co. 

tlhuijeo : Lissatava, Holly- 
mount, Co. Mayo. 

tiof An cSu-oAi)\e, An C|ior 
$eAti]i, Co. An "Oúin : Lis- 
tooder, Crossgar, Co. Down. 

liop An tlip^e, C0JICA15 : Water- 
fall or Inniskenny, Cork. 

tlOf Api-OACAIT), C0|1CA1§ : Liss- 

ardagh, Cork. 
tiop-Afi-toc, tTlAinipciji nA 

t)úitle : Lisserlough, Boyle, 
liop t)Án, Co. An "Oúm : Lisbane, 

Co. Down. 
liop bÓAlAix), *Oún tTUonthuit;e, 

Co. CopcAije : Lisbealad, 

Dunmanway, Co. Cork, 
liop béit Át a, Co. "peApi TTlAnAc: 

Lisbellaw, Co. Fermanagh, 
liop bó T)uibe, TTlACAi|ie An 

1ubAip, Co. aw ÓAbÁm : Lis- 

boduff, Cootehill, Co. Cavan. 
liop bp;eAC, An, Co. An 10115- 

puijic : Xewtownforbes, Co. 

Longford. 
Liop CeAnntiiji, teAcc Hi Con- 

cut)Aip, Co. An CtÁifi : Lis- 

cannor, Lahinch, Co. Clare. 
Liop CeAfinAi^. CAU^i-p ha íT\a\\z: 

Liscarney, Westport. 
Liop CeAtinbAilt, CiLl wa fflutt- 

ac : Liscarroll, Buttevant. &9 [lio-Uo] tiop Cmn péifi, guAipe : J-is- 

kinfere, Gorey. [b.] 
tiop CtuAnA, An SpAC bÁn : 

Liscloon, Strabane. 
tiop ColrnÁm, Ati "OeApbos, Co. 
AoncpomA : Liscolman, Der- 
vock, Co. Antrim, 
tiop T)AOin, Co. An ClÁip : Lis- 

deen, Co. Clare, 
tiop "Oa^ac, Co. itluineACAm : 

Xewbliss, Co. Monaghan. 
tiop *OeAji5, An, Co. ah UÍ05 : 

Belmont, Kings Co. 
tiop "OobApr, bAile Uí "ÓÁU15. 
Co. Cíp-e eo^Am : Lisdoart, 
Ballygawley, Co. Tyrone. 
[b.] 
tiop "Oub, Aca-ó tip, Co. An 
ÓAbÁm : LisduiF, Virginia, 
Co. Cavan. 
tiop "Oúin beAjtnó, Co. An CtÁijt: 

Lisdoonvarna, Co. Clare, 
tiop dlcin, Co. CiAppAije : 

Lisselton, Co. Kerry, 
tiop ÍApA, An Ó^niA^ : Lislap, 

Omagh. 
tiop leAthÁin, C15 tnotA^A, Co. 
CopcAi^e : Lislevane, Timo- 
league, Co. Cork, 
tiop tiAt, Afro iflACA : Lislea, 

ATmagh. 
tiop tiAÚ. béAl JTeippce : Lis- 
lea, Belfast. 
Lior Iiac s CAmLoc, Co. Áp"OA 
niACA : Lislea, Camlough, Co. 
Armagh, 
tiop tmne, *Ooipe Coluim Cilte: 
Lislin or Linsfort, Derry. tiop triAolÁin, Dun pÁ-ojiAi^ : 
Bishopscourt, Downpatrick. 

tiop IVhc ^ApjiAi-ó, -An uSpÁi-o, 
Co. nA hlA]uhix)e : Lisma- 
caffrey, Street, Co. West- 
meath. 

lior rnóp tyiocu-oa, Co. popu- 
lÁip^e: Lismore, Co. Water- 
ford. 

tior nA CfiAobAise, Co. An T>ú»n: 
Lisnacree, Co. Down. 

Li Of 11 A -OCOII, A|VO ITIaca : Lis- 

nadill, Armagh, 
tiop nA 5CA011, ITlACAip.e An 

UibAip, Co. An ÓAbÁin : Lis- 

nageer, Cootehill, Co. Cavan. 
tior nA 3CeArin, Cill Áinne : 

Headford, Killarney. 
tiop nA 5CeA|i|ibAC : Lisburn. 
tior tu\ Spoi^e, Co. turning: 

Lisnagry, Co. Limerick, 
tiop nA ton^, bui-óeACAi|i, Co. 

lÍ1uineAcÁm: Lisnalong. Rock- 

corry, Co. Monaghan. 

tlOr nA ftlttC, tVlACAipe RÁÚA 

tujiAij, Co. "Óoipe : Lisna- 

muck, Maghera, Co. Derry. 
tiop nA Koc, tlA CeAjmA, Co. 

Í?eA|t niAiiAC : Lisnariek, 

Irvinestown, Co. Fermanagh, 
tiop nA SeAn-cpé, "Ofiwm móp, 

Co. An "Oum : Kedhill, Dro- 

more, Co. Down, 
tiop nA S51AC, Co. feAp; HlAnAC: 

Lisnaskea, Fermanagh, 
tiop nA SpiAn, tiop ha 5CeApp- 

bAc : Lisnastrain. Lisburn. [Uo-tos] 90 tior póit, Co. ctAjijiAije: Lis- 

pole, Co. Kerry. 
tiof RiAin, Co. An Lonjpuijiu : 

Lisryan, Co. Longford, [b.] 
tiof nói-oírt, béAt peifirce : Lis- 

rocklen, Belfast, 
tiop UtiAineAC, CluAm meAlA : 

Lisronagh, Clonmel. 
tiop Se^lbAij, An CcMfteÁn 

UiaIjac, Co. ttopA ComÁin : 

Lis sal way, Castlerea, Co. 

Roscommon, 
tiop CuacaiI : Listowel. 
tiop CulAiJe CopijiÁn, "Opiumi 

móji, Co. An "Othn : Listully- 

eurran, Dromore, Co. Down. 

LlOp UÍ ÓAÚAfAlj, lT11f CluAUA 

UÁiinfAt)A: Lissycasey, Ennis. 

Lipni, An CeAmpAtl mop : 
Lisheens, Templemore. 

tipin nA 5C11UAC, CtnAinin Hi 
tlUAipc, Co. l,iAtx)^oniA : Lis- 
sinagroagh, Manorhamilton, 
Co. Leitrim. 

toe Aitlinne, Cajia "Of torn a 
núif5 : Lough Allen, Car- 
rick-on-Shannon. 

tocÁm, TIa, Co. An "Ouiti : Gil- 
ford, Co. Down. 

tocÁn, An, CeAnAnnur tnó-p nA 
tTh-óe : Loughan, Kells. 

toe An CeAnncAij, Cacaiji "Óúin 
1A T5 A1 5 : ^ ew Inn, Cahir. 

toe An OiteÁm, Ctoc fhACAifie 
Cau, Co. An *Oum : Loughin- 
island, Clough, Co. Down. 

toe b|tiC|ieAnn, "OpioiceAT) ha 
bAnnA: Loughbrickland, Ban- 
bridge, [loc bfuclionn, tl.] toe "Oub, CAbÁn Uí Ua^aííaij : 

Lough Duff, Cavan. 
toe ^ATrinA, CAbÁn Uí Ua^aII- 

A15 : Lough Gowna, Cavan. 
toe ^AfimAn : Wexford, 
toe 5CÁI, Á]\v> ríUCA: Lough 

Gall, Armagh, 
toe 5C01I15, Ájfo itlACA: Lougli- 

gilly, Armagh. 
toé5iAll,béAtpei|ifr;e: Lough- 

giel, Belfast. 
toc^lmne, An CAipleÁn RiAbAC, 

Co. RofA ComÁm : Lugh- 

glynn, Castlerea, Co. Ros- 
common, 
toe lAf^, Co. "Gum nA n^Att : 

Lough Eske, Co. Donegal, 
toe tthc 1luAit)|ii, An Calais 

fflofi, Co. Cijte eoJAin : 

Loughmacrory, Carriekmore, 

Co. Tyrone, 
toe tnuj-óojmA, CAifteÁíi IYIac- 

5AmnAC: Loughmorne, Castle- 

blayney. 
toe nA Cáca, Co. Sti^i^: Lough- 

nacaha or ChafFpool, Co. Sligo- 
toe OllAjibA : Larne Harbour, 
toe Uém, Co. tiAtx>|\omA : 

Lough Rynn, Co. Leitrim. 
toj An Coit/ie (tA3 An Coipe), 

Á)\t> til ac a : Legacoiry or 

Richhill, Armagh. 
to$ An CujijiAii;, S]tÁiT)bAile 

tAoi^ipe : Lugacurren, Strad- 

bally. Queen's Co. 
to5 An puilt, CAipteÁn au 

tXAftjiAij: Lugaphuill, Castle- 
bar. 91 [ton-mac] lon^potir, t) 1 o |i |i ^, : Longford, 
Birr. 

ton^popc Hi pe^tiJAit (Lon3- 
popc) : Longford. 

torot), Cobón Uí RAJAttAij : 

Lossett, Cavan. 
lotfiA, bionnA : Lorrha. Birr. 
LttACAifl ttló|i ix)i|i T)Á Inbeon, 

t>Aite bp'S 1 " : Clonalvy, Bal- 

briggam. [s.] 
luocmog, An UeAmpo.lt tnón : 

Longhmoe, Templemor^. 

[P.O. have erroneously 

Lough more !] 
tuAcnor, Ájro-An-nÁic, Co. i)úm 

no n^Atl : Loaghroa Point, 

Ardara. Co. Donegal 
tub, An, mtJine tnófi, Co. "Óoifie: 

The Loup. Moneymore, Co. 

Deny, [11.] 
tubjojtr, An, ^ot/.u ttlAOilui-ópe, 

Co. CojtCAije : C n or 

Lohort, Lombardstown, Co. 

• urk. 
tuojojtcÁn, An Sjibpín : Lower- 
town, ^kibbereen. 
tub ha Coillije, mume men, 

Co. t)oi|ie: The Loup. Mone}*- 

more, Co. Deny. [A.f.] 
. tugbA-ó, Inir CAOin "Oeo^A, Co. 

ttlumeocóin : Louth, Innis- 

keen,»Co. Monaghan. 
tui^ne, t)éAt JTeifirce : Luney, 

Belfast. 
tuimneAC : Limerick. 
tuft^A, An, béot loxoj^e, Co. 

rhui^eo: Lurga, Charlestown, 

Co. Mayo. tup- : Lurgan. 

tujtjvMn, An, "Oún 50.11, Co. RofA 
Com Am: Lurgan, French 

Co. Roscommon, 
turco, Co. t)oite ÁCA CIiau : 
Lusk. Co. Dublin. tTlACAine, -An, An SnAÍ bÁn : 

Maghery. Strabane. 

mo6iM|ie. An, ITIA5 "OurhA : 

/mtv- Moy. 
ITlACAife An £>ile, ClnAin eoir : 

Magheravelly, Clones. 
nflACAine An ÓneASÁin, An Sjiaí 

t>ón : Magher ra- 

bane. 
TTlACAine on lubAiji. Co. An 

Cad Am : Cootehill, Co. Cavan. 
moc0.1t/e &b& heocAilie, An 

boile meA-óónAC : Ahogliill, 

Ballymena. 
mAcoi|ie cIuatia, CeAnAnnufnA 

mióe: Magheracloone, Kells, 

Co. Meath. 
lYlACAine rio^Ai-oe, Co. "ooifie : 

Magherafelt, Co. Deny. 
mACAjfte ftomn. An tun^o-m : 

Magheralin. Lurgan. 
mACAine 5Att, bor n.A $ce. 

boc : Magheragall, Lisburn. 
ITlACAifte leoriicoitle, Oileó.n on 

guAil, Co. tine eojAin : 

Mount joy, Coal Island, Co. 

Tyrone. 
rrtéCAine meA-óónAc, Co. peon 

monoc : Magheramena, Co. 

Fermanagh. [mAC-mA5] 92 TTiACAifie tnóji, An, Co, "Oúm nA 

n^Att : Manorcunningham, 

Co. Donegal. 
tYlACAijie triviJ-óoiinA, Co. Aon- 

^liomA: Magheramorne, Co. 

Antrim. 

tTlACA1|ie UÁtA, *OÚn *0|tOTT1A, Co« 

An *Oúm : Maghera, Dun- 
drum, Co. Down. 

tTlACA1|te UÁÚA LtJflAlj, Co. 

*Óoijie : Maghera, Co. Derry. 
tTlACAine Sa5aII, 1ubAji C>nn 

CpÁ^A : Magherasaul, Newrv, 
tTlACAifie SeAjicÁin, béAl 

JTeijipce : Raskarkin, Belfast. 
niA-oA-óÁn, An Céi-oeAX), Co. 

Áfi-oA itiaca: Madden, Keady, 

Co. Armagh. [t>.] 
ITlAJ, An, "Ooi|ie Coluitti Citle : 

Muff, Derry. 

tTlA^ACAX), bÓAt AU Át A ttt(3l|1, 

Co. tiAÚT)|iomA : Newtown- 

gore Village, Ballinamore, 

Co. Leitrim. 
ITIA5 Ai]i5it), t)Aite An ÓAirteÁm, 

Co. AontfiomA : Moyarget, 

Ballycastle, Co. Antrim. 
ITlAJ ÁtAinn, tlA tocÁin, Co. An 

T)úin : Moyallen, Gilford, Co. 

Down. 
TTIaj; An pAix>, 1nip CeicLeAnn : 

Monea, Enniskillen. 
ITIA5 An rtlAoiji Uuai-ó, muiteAnn 

CeA|i|i tiA tTh-óe : Moyvore, 

Mullingar. 
triAj An CuAiji, An CAifteÁn 

UiAbAc, Co. ílor-A ComÁin : 

Mantuar (Mantua), Castle- 

rea, Co. Roscommon» 1TIA5 Ajit), An, teicift ^415, 
Co. tiA 5Aittime : Moyard, 
Letterfrack, Co. Galway. 

tY)A5 A|inAi"óe, 1 nUíb Cemn- 
feAÍAig : Adamstown, Co. 
Wexford. [S. 5c] 

ITlAJ bActA, mócA g|iÁmne 
Ói^e, An lA|inii-óe : Moy- 
voughley, Moate, Co. West- 
meath. 

rriAg tDeAtAi^, Co. Citte "Oaha: 

Moyvalley, Co. Kildare. 
ITIA5 ComAiji, Co. AoncfiomA : 

Muckamore, Co. Antrim. 
ITlAg Cof5|tÁm, Cúit llAÚAin : 

Maoosquin, Coleraine. 
iTlAgcfiomcA, CojicAij : Ma- 

croom, Cork. 
ttlA^ Cuitmn, Co. ha j^AilLiriie : 

Moycullen, Co. Galway. 
tTlAJ *OeAnrriAit;e, TTIaj; beAlAi§, 

Co. Ctlle "Oajia : Moydervy 

or Longwood, Moyvalley, Co. 

Kildare. 
ITIA5 "Óeil^e, CeApAC Ctnnn, Co. 

po[n:lÁi|i5e : Modeligo, Cap- 

poquin, Co. Waterford. 
ITIA5 *OuIa, Co. *Óoi]ie : Castle- 

dawson, Co. Derry. [S.] 
TDa^ "Outtia, bAite Ái& CLiac : 

Phibsborough, Dublin. 
tTU^'OumA (An ITIA5), Co. Cifte 

eo^Ain : Moy, Co. Tyrone. 
ÍTIA5 "OuriiA, ton^pofic Ui £eAfi- 

JAit : Moydow, Longford. 
rriA5 GaIIa : Mallow. 
triAi; éile (ITIA5 lie), bAile ua 

ttlAncfiA, Co. CopcAije : Mo- 

geely, Castlemartyr, Co. Cork- 93 [mAg-m<M] tTlAJ; eoéAille, Cnoc Cloc- 
■ójiomA, Co. "Óoifie : Mayo- 
gall (Mayoghill), Knockclogh- 
rim, Co. Derry. [b.] 

ITIA5 "pon-OAlbA, CAipleÁn An 
t)A|i|tAi5 : Manulla, Castlebar. 

tTlAt; gAinme, Co. Cille "OA^tA : 
Mageney, Co. Kildare. [b.] 

tTlAJ i^tAf, t)Aite Loca UlAC : 
Moyglass, Loughrea. 

f»TA5 leACCA, Cill CacIaij, Co. 
An ÓAbÁin : Moyiat, Bailie- 
borough, Co. Cavan. 

ITIA5 bocA, Co. riA ^Aillime : 
Moylough, Co. Galway. 

tTlAJ boip^te, béAl "peiufce : 
Mallusk, Belfast. 

niA^ triAi^m, Co. bocA gaftman: 
Macmine, Co. Wexford. [S.] 

maj ttleA-óóm, buimneAC : New- 
townsandes, Limerick. 

niAJ itlic Coilléin, Cóin-|e- 

5JA01C, CO. Á|1T)A 111 AC A : 

Eleven Loanings (Eleven 

Lane Ends), Tanderagee, 

Co. Armagh, [b.] 
IVlAJ neAlcA, CeAtiAnnur da 

illi-óe : Moynalty, Kells, Co. 

Meath. 
rriáj TluA-ÓAT), Co. Cille T)ajia : 

Maynooth, Co. Kildare. 

[iviuij JIua-oau, tl.] 
1TJA5 Uac, Co. An *Oúm : Moira, 

Cj. Down. 
TTlAJ Uuax), ^n, Co. "Óoiite : 

Myroe, Co. Derry. 
ÍTIA5 SAi5"oe, An uSnón CAm, 

Co. AonujiomA : Mosside, Stranocura, Co. Antrim. 
[Form in Rathlin I. (pron. 
Mó-see'-(/é). Other local 
forms (in Rathlin), mejt- 
fAOi'ce, m Ajir aoit>' .] 
ttlAÍ; SeAfCA, Co. An ClAip : 

Moyasta, Co. Clare. 

ITIA5 Ueici-ó, Cotll nA mince, 

Co. ÓopcAi^e : Vicarstown, 

St. Ann's Hill, Co. Cork. 

ITlAi-oe bÁn, An, tTlACAi|ie An 

1ubAi|i, Co. An ÓAb'Áin : Mad- 

abawn, Cootehill, Co. Cavan. 

ITlAi^eAn, An CeampAll mop : 

Moyne, Templemore. 

TTlAiJeAn, beAlAC ad "Ooijiin, Co. 

no|\\ Com Am : Moyne, Bal- 

laghaderin, Co. Roscommon. 

niAijeAn, Caftan Uí Raj All ai 5 : 

Moyne, Cavan. 
mdijean, UÁc "OfiomA : Moyne, 

Rathdrum. 

tllAi^eó nA Sax An, -An bAile 

^lAf, Co. rhui^eó : Mayo, 

Ballyglass, Co. Mayo. 

mÁi^ifCiji ^AOice, Cacai^ Sai-ó- 

bín, Co. ÓiAjtpAi^e : Master- 

geehy, Cahirsiveen, Co. Kerry. 

tflAinifCiji, An, bvnmneAC : 

Manister, Limerick. 
tTlAinifciji An b)eAlAi5, Co. Cille 
TTlAncÁin : Baltinglass, Co. 
Wicklow. 
m Ainipti |i buice, TD-jioiceA-o áúa: 

Monasterboyce, Drogheda. 
TTlAinipcift Cinéil ]?e»cín, bAile 
Ioca Riac : Abbey, Lough rea. 
tTlAinirciji Cimin: Monasterevin. [rrivM-rmA] 94 irUinipnji feAfi muije (An 

tfUmifci|i) : Fermoy. 
tflAinircifi ponn, An, Co. Aon- 

cfiomA : "Whiteabbey, Co. 

Antrim. 
1T)Ainir-ui|i ÍAOijire : Abbeyleix. 
íriAinipcijt leAtjtÁtA, 5]iÁr)AfUAT), 

Co. ton5pui|it: : Abbe}^lara, 

Granard, Co. Longford. 
íflAinipciji Iiau, An, Co. An *Oúm : 

Grey Abbey, Co. Down. 
tttAinipcifi tiA bmlle : Boyle. 
iTlAinipciji nA CopAn : Midleton. 
tTlAinirci|i nA Cjioij-e flAoriiw, 

*OújilAp éile : Holycross, 

Thurles. 
triAinipuiji nA"péite, Co. tuimmj: 

Abbeyfeale, Co. Limerick. 
tTlAinircijt Ó "oCópnA, UjiÁijlí : 

Abbeydorney, Tralee. 
triAinipciji Uéi-om, Co. &I1515 : 

Monasterraden, Co. Sligo. 
mAtnifCi|i SfiutjtA (nó Sjih£aiji) 

TTluileAnn CeAjtfi nA TTh-oe : 

Abbeyshrule, Mullingar. 
TtlAinipcifi CeAp, -An: Midleton. 
TtlAimrci|t CtJAix), An : Fermoy. 
mÁlAmn, "Ootfie Coluim Cille : 

Malm, Derry. 
mÁUitin bi$, Co. T)úin tia 

n^All : Malinbeg, Co. Done- 
gal, [n.] 
mÁÍAinn rhófi, ^leAnn Coltnni 

Cille, Co. *Úúm nA n^All : 

Malinmore, Glencolumbkille, 

Co. Donegal, [n.] 
TTlAlAfirÁn An ApbA, t)Aile áúa 

CU At : Corn Exchange, 

Dublin. fllAtAfrcÁn CuAftrvN, An, t)Aite 
áúa CliAt : Stock Exchange, 
Dublin. 

WaIIa ( = 1TIA5 GaIU) : Mallow. 

rriAti^A-ó An eAttAij, bAile ÁCA 
CtiAc: Cattle Market, Dublin. 

mÁm, An, Co. nA ^Aitlirhe : 
Maam, Co. Gal way. 

tTlAOilinn, bAile TIua t)úitce 
CaIIa, Co. Co^cAije : Meelin, 
Newmarket, Co. Cork. 

tTUolAn, An, Cinl UACAin : 
Blackhill, Coleraine. [b.] 

iTlAot-oA, Go. rhuijeo : Holly- 
mount, Co. Mayo. 

TTlAOi-ooriinAC, *Ooi|ie Coluim 
Cille : Muldonagh, Derry. 

[b.] 

ITIaoI TlAicniJe, Cacaiji nA 

rriA|iu : Mulrany, West port. 
tTlAon Coluim Cille, bAile Ái<\ 

hi : Moone, Athy. 
TTIaocaiI ttlAnACÁm, Co. Iiau- 

•ojiomA : Mohill, Co. Leitrim. 
triAii^AT) An 1me, C0HCA15 : 

Butter Market, Cork. 
TTlA|15AX) ua 5CAPAH, *Ooiite 

Óoluim Cille: Horse 

Market, Derry. 
meACAin, Imp CeicleAtin: 

Macken, Enniskillen. 
ITIeAtvip Cpiuirn : Mostrim or 

Edgeworthstown. 
meif.f in, pOjiclÁiji^e : Arthurs- 
town, Waterford. [b.] 
miAn^up, Cill TTIoceAlló^ : 

Meanus, Kilmallock. 
ttliAf, An, tiop ti.i 5CeA|i|tbAC : 

The Maze, Lisburn. [b.] mi-cn'real, An ifUnne tteAs; : 
Myshall, Bagenalstown. 

míliuc, Tjún An Occa, Co. tia 
5Aillime : Meelick, Eyre- 
court, Co. Gal way. 

miliuc An Loca, Co. muijeo : 
Meelick, Co. Mayo. 

min An AOT>A!fie, Cv\p|u\i5 £)Ái-pji 
An gleAnnA, Co. tnim tia 
D^Att : Meenaneary, Car- 
riek, Co. Donegal. 

min An LÁbÁm, Co. "Óúm nA 
nSAtl : Churchhill. Co. Done- 
gal. 

min 5^ vA T» All, bAile v\ca JTéic, 
Co. "Óinn nA n^AlL : Meen- 
glass, Bally bofey, Co. Done- 
gal. 

min tÁfiAC, teiuiji CeAnAinn : 
Meenlaragh, Letterkenny. 

tnin tia Cjtoipe, 5teAnn Coluim 
Cille, Co. "Óúm nA ti^aII : 
Meenacross, Glenf-olumbkille 
'Co. Donegal. 

TThonloc. t)eAt Áca tk\ SIuaj : 
Menlongh, Ballinasloe. 

TTlionnÁn eiblmne, poncLÁij^e : 
Faithlegg, Waterford. 

mom An beAlAit;, bAile Áua 
CtjAt : Yalleymount or 
Cross ; Dunlin. 

morn i|tD, ^Ciob|iAi-o Átu\nn : 
Monard, Tipperary. 

morn Cvnnn, pOficlÁijije: 
Mooncoin, Waterford. 

móm rhóji *Óoifie tocAi|i, Co. 
*Óoi|te: Moneymore, Co. 
Derry. 95 [mit)-mou] 

morn nA nlon^AncAf. bAile nA 
C|toife, Co. X)oine : M> 
neaney, Draperstown. 
Derry. 

morn nA SAi^eA-o, ^uAine : 

Moi ( rore}*. 

móm nA SeAjtbÁn, lTk\CAi|te 

R.ÁCA IutumJ, Co. "Óoifie : 

Moneysharvan, Maghera, Co. 

Derry. 
morn Raca : Mountrath. 
móin CAlbÓfO, KOf ComÁm j 

Mount Talbot, Roscommon. 

[n.] 

mómceAC tnític (móm mític), 

Co. tia t>Ainnío5nA ; Mouni- 

mellick, Queen's Co. 
moncpéA|\LAf, Co. "Úúm nA 

n^Atl : Towneytallan or 

Mountcharles, Co. Donegal, 
móftf tiÁit) "OAnmAft^, t)Aile *\ca 

CIiac : Gt. Denmark St , 

Dublin. 
TVIójifnÁi-o tia Uío^nA, t)éAl 

■peipfce : Gt. Victoria St., 

Belfast. 
mópfttÁi-o Seoinpe. CojtCAit; : 

Gt. George's St.. Cork. 
móuA, v\n=móuA gttÁmne Ói^e 

(iat) A|\Aon, An Áic 1 5C0. UA 

5Aillime Ajup An bAile rnóp 

t 5C0. ua hlAnrhi-óe.) 
tnócA gfiÁmne Ó^e (^fiÁmne 

Ó5, 5|iÁinneo5, An ITIóca), 

Co. ua ^Aitlirhe : Woodlawn, 

Co. Galway. [móu-mtn] 96 móuA gjiÁmne Ói^e (^jtÁmne 
Ó5, ^jiÁinneo^, An mora), 
Co. tu\ hlAjiriii"óe : Moate 
(Moategrenogue), Co. West- 
meath. 
mócA Uí peAjt^Ait, tneAÚup 
C t» u 1 m : Moace Farrell, 
Edgeworthstown or Mos- 
trim. 
múcÁn, Cúil rheAlLJuir, Co. 
Á\\t>& itIaca : Mowhan, Mar- 
kethill, Co. Armagh. [b.] 
mucjior, Citt Áijwe : Muek- 

ross, Killarney. 
mu^óojwA beA^, An SflAt bÁH, 
Co. Cífte eoJAin : Mourne- 
beg, Strabane, Co. Tyrone, 
muijeó (tTlAijeó nA Saxau), An 
bAile 51 Af, Co. rhuitjeo : 
Mayo, Bally glass, Co. Mayo. 
TYIuileAnn, ah, bAile itluinne, 
CoficAij; : The Mill, Bally- 
vourney, Cork. 
muileAnn, An, SjAifito nA 
5Cao(iac, Co. rhumeACÁm : 
Mullin, Emyvale, Co. Mon- 
aghan. 
tTluileAnnAn Í)aca, ponulÁij^e: 

Mullinavat, Waterford. 
muileAnn An pucA, Co. Ioca 
5A|imAn : Foulksmills, Co. 
Wexford. 
muileAnn An tSÁile, pojtu- 
lÁijige : Salt mills, Water- 
ford, [b.] 
muileAnn bAile An puill 
(muileAnn), Co. CiLle 
Coimt-15. : Piltown, Co. Kil- 
kenny. muileAnn CeAftfi nA mixje (*\n 
muileAnn CeAnji, An muil- 
eAnn) : Mullin gar. 

muileAnn lAftAinn, An, t)éAl 
CAifibeijtc : Swanlinbar, Bel- 
turbet. 

ITluileAnn lAfiAinn, An, Co. 
AoncjiomA : Randalstown, 
Co. Antrim. 

muileAnn lAfiAinn, An, Ci|t 
ÓotiAill: Glenties, Co Done- 
gal. [A.fJ 

muileAnn nA buAire, Co. Aon- 
cjiinm : Bushmills, Co. An- 
trim. [An t-Amm frleAC- 
jiAnnAC.] 

muileAnn nA Cloice, beAl 
]?ei|tfce : Clo ugh mills, Bel- 
fast, [b.] 

muileAnn nA Cfioire, An bAile 
meA-óónAC : Moorefields, 
Bally me na. 

IHiuleAnn nA CuAice, C15 tii 
héille, Co. Óille m^nuÁm ■ 
Mullínacuffe, Tinahely, Co. 
Wicklow. [Also bAiLe ua 
CuAice.] 

muileAnn Cifim, An, ClÁfl 
Clomne muinip : Dry Mills, 
Claremorris. 

muileAnn Uí ÓeAllACÁm (An 
ITluileAnn), I u 1 m n e a c : 
O'Callaghan's Mills, Lime- 
rick. 
muileAnn Uft, An ("OfioiceAT) 
"Duopoir), "Oun geAnAinn : 
New Mills, Dungannon. [b.J 97 [mtn-mut] muileAnn Úfi, -An, teiuijt CeAn- 
Ainn : New Mills. Letter- 
ken ny. 

muilce "pAjtAnnAin, Co. tia ViIaji- 
rni-oe : Multyfarnham, West- 
meath. [n.] 

mumeACÁn : Monaghan. 

Illume An f\\ic, An mmleAnn 
lAftAinn, Co. ÁoncjiomA: 
Moneynick, Randalstown, 
Co. Antrim, [b.] 

mume An rheA-ÓA. bAile Ác a ati 
UÍ05 : Monivea. At henry. 

mume beA5, An : Bagenals- 
town. 

ITluine ConAltÁm, t)éAl ÁÍA An 
peA-ÓA, Co. iT)uii;eo : Bonni- 
conlan, Ballina, Co. Mayo. 

mume *Oi'5e, gAjtDACAV, Co. 
"óoijte : Moneydig. Garvagb, 
Co. Derry. 

illume "ÓubAtcAij, Sti$eac : 
Moneygold, Sligo. 

mume ^aII, nop C]ié : Money- 
gall, Roscrea. 

ttlume §tAr, An, peAjtUAip 
CuAinA, Co. ÁoncjioniA : 
Moneyglass, Toomebridge. 
Go. Antrim. 

mume Uac, muileAnn CeAjtn 
tia mix>e : Moneylea. Mul- 
lingar. 

ttlume tnotinj, guAijie: Mona- 
molin, Gorey. 

mume mótt, Co. t)oifie ; Money- 
more, Co. Derry. mume tia htU\niAn, T)ún "Otions;- 
Ám, Co. CiobnAt) Átunn : 
Mullinahone. Drangan, Co 
Tipperary. 

mume Ru\bAC, ComAjT, Co. ati 
*Oum: Moneyrea, Comber, Cu. 
Down. 

mume Rom, Am muiLeAnn Iaji- 
Ainn, Co. -AonurtoniA : Money- 
rod, Randalstown, Co. An- 
trim. 

muincijT bftiAin, Cmn Áin-o, Co. 
Cme eo^Am : Munterbyrne, 
Caledon, Co. Tyrone. 

niuinbce (gen. muinbceAn), 
bAiLe Si a CtiAÚ : Merrion. 
Dublin. 

mui|tir*5, Co. rhui^eo : Mur- 
risk, Co. Mayo. 

mui|tnín, CLÁn Clomne ttluiftif: 
Murneen, Claremorris. 

mulÁn peAt)Ai|i, t)éAt jTeinpue-" 
Peter"* Hill, Belfast. 

mullAC, An, SjlÁfO nA CAÚjtAC, 

Co. An CtÁi]i : Mullagh. Mil- 

town Malbay, Co. Clare. 
tTlullAC An tDnornA, mAinipciji 

nA "péile, Co. luimnij; 

Brosna. Abbey feale, Co. 

Limerick. 
mullAC An cSém, pofic An "O 

Ám : Mullantine, Portadown. 
mullAC t)Án, -An, S|iÁi*orJAile 

"Óinn *OeAl5An : Mullagh- 

bawn. Dundalk. 
mullAC CrruACÁm, "OAinjeAn Ó 

bpÁitje, Co. An TIÍ03 : 

Croghan Hill, Piiilipstown, 

King's Co. [n.] [mtii-oit] OS mullAc ImeAnnó, béAl peijipre: 
Cliftonville, Belfast. [S.jc] 

muttAC I40151II, CeAnAnntjj- 
tia mi-óe : Mullagh, Kells, 
Co. Meath. 

tnultAC móji, <\n, béAt pei|i|-ce, 
~Co. Aot)Z]\o™& : Mullaghmore 
or Greenisland Station, Bel- 
fast, Co. Antrim. 

ITIuUac mó|i, An, CliAtmume, 
Co. SI1515 : Mullaghmore, 
Cliffoney, Co. Sligo. 

tttuLLAC TIA SAlLeAC, Á\\T> ttlACA : 

Woodview, Armagh. 

ITIuIIac da Sí-óe, "Dúti 5A|i, Co. 
UofA Com Am : Fairy mount, 
Frenchpark, Co. Roscommon. 

ITIuIIac UAitnije, Caúaiji ua 
iTiAjtc : Mallaranny, West- 
port. 

ITIuIIac Stinn, CuIac fléitl, Co. 
true eoJAin : Mullaslin, Six- 
milecross, Co. Tyrone. 

muttAC Cije UuAix)}tí, OiteÁn 
An guAil, Co. Úí^te eo$Aiu : 
Mountjoy, Coal Island, Co 
Tyrone. 

ITlultAij, T1a, Co. ífluirieACÁin : 
Smithborough,Co. Monaghan. 

tTluttAij *Ó|iuim Sattijiaix), An 
tDóÚAfi bui-óe, Co. riA miT>e : 
Summerhill, Enfield, Co. 
Meath. [n.] 

m«tlAi5 heAOAtfine, t)Aite áía 
CtiAt : Mulhuddart, Dublin. 
[S.] 

munsAiftic, LuimneAC : Mun- 
gret, Limerick. mujibdc, bAile Hi beACÁin, Co. 

An clÁifi : Murrough, BaUy- 

vaughan, Co. Clare. 
tDujibAC, An, CuIac SeAfCA, 

Co. Ciob|iA-o ,ÁfiAnn : Murroe, 

Newport, Co. Tipperary. TIÁf Iaijpau (An nÁf, r\Ár tia 
HíoJ) : Xaas. 

tleA-o SeA|i|tAi5, An Ceif, Co. 
peA]\ triAtiAc : Nedsherry, 
Kesh, Co. Fermanagh. 

nei-oin, Co. óiA|i|iAi5e : Ken- 
mare, Co. Kerry. 

nuAconsbÁil : Xavan. [s.] 

nuAÓon^bÁil, Ciotin cSÁite : 
Nohoval, Kinsale. 

DuA-óÁt, Co. TiA tni-óe : Navan, 
Co. Meath. [n. So called 
in the neighbourhood of 
Trim, Kildalkey and Ath- 
boy.--0'Don.] ObAiji, An, CeAtiAtinAp nA tVli-óet 

Xobber, Kells, Co. Meath. 

[Gen. nA hOibjte.] 
O-ÓAjt, CuAim t)Á guAlAnn : 

Ower, Tuam. 
Ó5mA5,An (An Ó£ttia$): Omagh. 
OileÁn An JuAit, Co. Ci|te 

eo^Ain : Coalisland,Co. 

Tyrone. 
OiteÁn An zS)úc\\A, 1ubAfi Cirm 

CftÁJA : Sugar Island, Newry. 
OiteÁn béAft^A, t)eAnnu|tAi5e ; 

Bere Island, Bantry. 99 [01t-pAti] OileÁn ÓeApAije *Óonin<Mlt, 
UAfiÁn móji, Co. ua ^Aillinie: 
Island, Oranmore, Co. Gal- 
way. 

OiteÁn CiAjinAiJe (An r-OileÁn), 
Co. CiAjijiÁije : Castleisland, 
Co. Kerry. 

OileÁn éA-oAit, CAirleÁn An 
bAn-jiAis : Islandeady, Castle- 
bar. 

OileÁn IYI15 Ao-óa, béAÍ peijirxe: 
Island Magee, Belfast, [n.] 

OíleÁn ua CAin^e, An S^ibjiín: 
Kockisland, Skibbereen. 

OileÁn nA hlnfe, *Ooitte Cotuim 
Cilte: Inch, Derry. 

OiteÁn Cije Sui^jiAinn, bAite 
áca CIiac : Island Bridge, 
Dublin. [S.5C] 

OiteÁn Uí ÓeAllAi^, tiop nA 
5CeA|t|ibAc : Stoneyford, Lis- 
burn. 

OinreAjt mui^e, Co. AoncpomA: 
Armoy, Co. Antrim. [Ajia 
illume in Rathlin. Cp. t)Aite 
ÓitcAije (Meath) for bAtte 
Óintiji, Oristown, ace. to 
O'Don.] 

OmA|i " bÁn, t)éAt peijirre : 
Omerbane, Belfast. 

Ó méic, 1ubAf Cmn CjtÁJA : 
Omeath, Newry. [n. An 
abbrev. of CuIac ó tnéit ; 
v. uí rhéiú triAjiA.] 

Ó^Án móji, Co. nA ^Aitlinie : 
Oranraore, Co. Galway. [n.] Oft UACUA1J1, Co|iAC}iíce: Oritor, 
Cookstown. [b.] 

Oppi-oeAt gteAnnA Áme, Cnoc 
tuiti^e, Co. luimmj : Hospi- 
tal, Knocklong, Co. Limerickc pAilir, An, nor* tfhc Cneom : 
Palace, New Ross. 

pAilir CAon^iAi^e, tummeAC : 
Pallaskenry, Liraeru-k. 

pAilir 5T^ ,tie » Co. buimni^ : 

Pallasgreen, Co. Limerick. 
pAitíp UÍ tilAOitmuAi-o, An 

Cut ac til on : Pallas or Blue 

Ball, Tullamorc. 
pÁijtc, An ( = CairteÁn ua 

pÁince), Cionn cSÁtte: 

Castlepark, Kinsale. 
pAijic tilAoilb|u^-oe, béAt» 

■peijtfce : Marlborough Park, 

Belfast. [C5.nO 
pÁipc lilófi, An, Co. AoncnomA: 

Parkmore, Co. Antrim. 
pÁific nA 5CI0C, CobA]t An 

Coijte, Co. SI1515 : Stone- 
park, Tubber curry, Co. 

Sligo. 
pÁific ua SAileÁn, béAt peifipuei 

Willowfield, Belfast. 
pÁific Cine íoccAiji, "Ooiite 

Óoluim cille : Park, Derry. 
pAice ^obA, Cíjt ÓonAilt : Pet- 

tigo, Co. Donegal. 
pAnujiAige, bAite a^ nóx)bd, 

Co. rhuijeo : Partry, Ballin- 

robe, Co. Mayo. [pAS-pOR] 101) pAfÁirce, -An, Co. COficAi^e: 

Passage, Cork. 
pArÁirce, -An, poficlÁijije ; 

Passage, Waterford. 
pAf An puince, Co. Ápx>& triACA: 

Poyntzpass, Co. Armagh. 

[Omeath name. Originally 

it may have been pAr An 

púinn^, Poyntz' Pass, from 

Lieut. Poyntz temp. Eliz.] 
ptÁf An t)ótAi|i lAjiAinn, Cuit 

íIaí ai n: Railway Place, 

Coleraine 
ptÁr pionnAbjiAC, bAile -Áca 

CIiac : Went worth Place. 

Dublin. [C.5.U.] 
plÁr nA tDftÁ^AT), béAl £einrz;e: 

Bradbury Place. Belfast. 

[C.5.U.] 
plum, An, bAite Dua, Co. Cine 

eo^Ain : Plumbridge, New- 

townstewart, Co. T3 T rone. 

[n.] 

pocÁn, -AonAC UjiriiutriAn : 
Puckane, Nenagh. 

pottAÍ, CAbÁn Uí KajaIIaiJ : 
Poles, Cavan. 

pott An ^1^51-0, CoftcAi5 : 
Poulanargid, Cork. 

poll An uSionnAi5, CuAim "ÓÁ 
guAlAnn : Fox hall, Tuam. 

poll An cSomAir, t)éAt Áca An 
peA-ÓA : Pullathomas, Bal- 
lina. 

poll nA Uinme, gAillirii : Salt- 
hill, Gal way. [Áic folccA 
nA bpÁmAiju', ó ceAnx.] pott UéAmumn, béAt -Áca 
iTloJA, Co. ua ^Aitlinie : 
Pollremon, Ballymoe, Co. 
Gal way. 

poll rtuA-ó, An CuIac Ó5, Co. 
Cijie eo^Ain : Sandholes, 
Tullyhogue, Co. Tyrone. 

ponuAc beAtAiJ, bAite -Áúa 
CtiAt: Portobello, Dublin. 

[b.] 

pojic An AonAij, Co. CiobfiAT) 
-ÁjiAnn : Newport or Tully, 
Co. Tipperary. 

pojic An Í305A15, C1II CobÁin, 
Co. An "Oúin : Portavogie, 
Kircubbin, Co. Down. 

pojic An *OúnÁm : Portadown. 

pone An £ioIIa gjiuArnA, beAnn- 
CA|1 -Áji"o UtA-ó, Co. An *Otnn : 
Groomsport, Bangor, Co. 
Down. 

JOojic An CotcÁin, Co. UiobjiAT> 
-ÁjiAnn : Portland, Co. Tip- 
perary. 

pojic An cSAtAinn, teiciji CeAn- 
Amn : Portsalon, Letter- 
kenny. 

pojic t)Aite nA n^Att, bAite 
-Át a CIiac : Ellis's Quay, 
Dublin. 

pofic ÓAOiTÚJm, bAite -ÁÚA 
CIiac : Kevin's Port or 
Camden Street, Dublin. 

ponxclÁ-ÓAc, Co. ponxlÁifise : 
Portlaw, Co. Waterford. 
[Prond. pojic-A-tÁc.] 101 JOOR-UAC] pope ClAinne eoi;Ain, béAt 
■peijifce : Portglenone, Bel- 
fast. [«An c-Ainm UeAc- 
nAnnAC.] 

ponu ClÁiji, pope An "OúnÁin : 
Portclare or Favor Royal, 
Portadown. 

pojtu CníonÁm, bAite St* 
CUac : North Wall, Dublin. 

pope tAin^e : Waterford. 

pone ÍAOijire : Maryborough 
or Portloix. 

pofic me4|tnÓ5, t)Aite *Oub- 
JaiU, Co. £)Aile St* CtiAt : 
Portmarnock, Baldoyle, Co. 
Dublin. 

pojic rhi3 *Aoix), "OAinbne, Co. 
Ci Ann^se : Portraagee, Val- 
encia Island, Co. Kerry. 

pOfie fYloffl, «An, ITlAJ "Duma : 
Blackwatertown, Moy. 

pone n& bmtie lK\me, Co. 
"Ooipe : Portstewart, Co. 
Deny. 

pone ha CiLte móijie, toe 
5A|im^ti : Kilmore Quay, 
Wexford. 

pojiu nA hlnre, T)noiceA"o St* : 
Laytown, Drogheda. [pone 
nA tilnre also=Peel, in the 
Isle of Man.] 

pope nA peinW*o, Co. *n T)úin: 
Portaferrv, Co. Down. [s. 

i no 

pone nojiuir, Loc 3C01I15, Co. 
aÁ|\-oa iviaca : Mountnorris, 
Lcughgilly, Co Armagh. 

[b.] pojtc OmnA, Co. nA ^Aillirrie : 

Portumna, Co. Gal way. 
ponx Uua-o. <An, xAonAC Ufi- 

rhurhAn : Portroe, Xenagh. 
pone ttuir, t>éAl aÁua An ye*v*: 

K<j-:sport, Ballina. 
poftc Uuir, Co. *AonenonK\ : 

Portrush, Co. Antrim. [S. 

"I n. (UeAC|tAinn).] 
pope SAÍAinn, leicifi CeAnAinn: 

Portsalon, Letterkenny. 
pprrnce. *Ooifie Coluim Cilte : 

New Buildings, Derry. 
pjioclAif, An, «An niuileAnn 

lA|tAmn, Co. «Aoncfiom a : 

Win Corner, Kandals- 

town, Co. Antrim. 
p^uclAir. An, Co. Tjúm nA 

n^Alt : Brack] .Done- 

gal. 

pinnce, An, Co. An "Oáin : 

Warren point (The Point», 
Co. Down, [fl.] 

pumce An LuACjtutr*, «Án*o-An- 
fiÁic, Co. "Óúin nA n^Alt : 
Loughros Point. Ardara. Co. 
Donegal. 

puieeAl Ria5ac, An, «Acat> Lift, 
Co. An ÓAbÁm : Virginia 
Koad, Virginia, Co. Cavan. 

UacIa 'Racjia), t)Aite An C.nr- 
leÁm, Co. xAonenornA : Rath- 
lin Island, Ballycastle, Co. 
Antrim. 

TlACfiA (CAifleÁn Uacjia,, bédi 
St* nA SIUA5 : Shannon 
Bridge, Ballinasloe. [náuíiÁt] 302 rtÁircín, t)Aite Át& t)ui"óe, Co. 

r\A mi-óe : Clonmellou, Ath- 

Doy, Co. Meath. 
RAiceAn (UAÚAin), -An CuIac 

ítlóji : Rahan, Tullamore. 
TXÁicín, ,An, IT1A5 nAjtnAit>e, Co. 

tocA ^A|tmAti: Raheen, 

Adamstown, Co. Wexford. 
UÁicíní, CAir leÁn An tDAftfiAii; : 

Raheens, Castlebar. 
ttArÁn riA JTAitce, toéAl £eijirxe: 

Rosetta, Belfast. [C.5.U.] 
ílÁt, -An, Co. *Óúm ua n^Alt: 

Ray, Co. Donegal. 
U<xtAin CTlAiceAti), -An CuIac 

irión : Rahan, Tullamore. 
UÁt An tííAfifiAij, ClAnnA 

ÓAOitce, Co. CojicAije : 

Rathbarry or Castlefreke, 

Clonakilty, Co. Cork. 
TCÁt An 1ubAi]t, 1mr CójttAi-ó : 

Rathnure, Enniscorthy. 
UÁú An CeoiueÁm, íTíaJ CaIIa 

(rriAllA) : Burnfort, Mallow. 
UÁt -AjinAi-óe, Citt túcAinne : 

Raharney, Killucan. [t>. 

TtÁt -Ái|ineA-ó ?] 
nÁc £)eAnnám, tior nA ^CeAjifi- 

bAc : Ravarnett, Lisburn. 
UÁt "Óite, Co. CeAÚAjttAc : Rath- 

villy, Co. Carlow. 
tlÁúbot, Co. "Óúm nA ngAÍt : 

Raphoe, Co. Donegal. 
RÁt Caoc, -An, Ciob|iAix) -ÁjiAnn : 

Rathkea, Tipperary. 
UÁt CaoIa, Co. tuimni^: Rath- 

keale, Co. Limerick. [íl.] n&i CeAnnAij, bAite SLÁinge, 
Co. nA mibe : Rathkenny, 
Slane, Co. Meath. [n.] 

nÁt CiAjiA^Ám, An Cuíac fhójt : 

Mount Bolus, Tullaraore. 

UÁc CobÁm, t)iojt|iA : Rathcub- 
bin, Birr. 

UÁc Cotpcv, T)ún pÁ-opAig : 
Raholp, Downpatrick. 

UÁc Connie, ITluiteAnn CeAftjt 
ua rrii-óe : Rathconrath, Mul- 
lingar. 

UÁc ÓOfimAic, mAinirci|i £eAfi- 
mui5e : Rathcormac, Fermoy. 

UÁt Óuaiji, -An bótAji bui-óe, 
Co. ua tTh-óe : Rathcore, En- 
field, Co. Meath. [RÁt CunÚA 
is also found.] 

UÁt Cúit, t)Alle ÁCA CtlAÚ : 
Rathcoole, Dublin. 

UÁc Cúil, t)Áincí|i, Co. CO|i- 
cAii;e : Rathcoole, Banteer, 
Co. Cork. 

UÁc X)Ain5in, rriAinifciti An 
t)eAtAi5, Co. 6iUe niAnn- 
cÁin : Rathdangan, Baltin- 
glass, Co. Wicklow. 

Íl-Át T)oninAi3, t)Aite Uí frfioite, 
Co. ua t)Ain|u'o5nA : Rath- 
downey, Ballybrophy, 
Queen's Co. 

UÁú *0|tomA : Rathdrum. 

UÁt OAunA, Co. tí)Aíle Át a 
CtiAc : Raheny, Co. Dublin. 

TlÁc eAfbtnc pnr.15, Cnoc 
Cotuim Óille, Co. An *Ouin : 
Gilnahirk, Knock, Co. Down. 
[S.] 1G3 [UÁt-UáC] nit Cappinc, nit eo^Ain, Co. 

nA hlAnrhi-oe : Rathaspick, 

Kathowen, Co. West meat h. 

nit eo^Aiti, Co. r\A 1ilA|tnii-óe : 

Rathowen, Co. Westmeath. 
nit f Aft&ró, ílor ComÁin : 

Rahara, Roscommon. 
nit £eAjinÁm, Co. t)Aile áca 
CLiac : Rathfarnham, Co. 
Dublin. 
nit poiftceAltÁm, 1ubAn Cinn 
CfiÁ^a : Rathfriland, Newry. 
nit poc, T^uim Uioj, Co. tiA 
iVh-óe : Rathfeigh, Drumree, 
Co. Meath. [S.] 
nit JTjiaoic, An Ófiop §eAfifi, 
Co. An "Oúin : Raftrey, Cross- 
bar, Co. Down, [b.] 
TlÁr £aoIa, Co. luimni j; : Rath- 

keale, Co. Limerick. [S.] 
nit ^A^bÁin, Cill coinnij : 

Clifden, Kilkenny. 
TtÁc 1om*óÁin, Citl T)ajia : 
• Rathangan, Kildare. 
nit Lao^, béAl áca An -peA-ÓA : 

Rathlee, Ballina. 

nit LeACAn, béAl áca An £eA-ÓA: 

Rathlacken, Ballina. [Now 

often pronounced UÁileAcÁn.] 

nit tuJA, ÍAÚAfinA : Raloo, 

Lame. 
nit Luific (An UÁc) : Charle- 

ville. 
UÁÚ TTlAOineAf , t)Aile áúa Cli aú: 
Rathmines, Dublin. [Tadhg 
O'Neachtain's historical 
poem.] 
nit ttlAot, -An, Cilt Comni5 : 
Rathmoyle, Kilkenny. nit tTlAotÁin, t)Aile An fhocA : 

Rathmullen, Bailymote. 
nit niAolÁm, Co. *Óúin nA 
n^Atl : Rathmullen, Co. 
Donegal. 
nit triAonAf, bAite áca CtiAc : 
Rathmines, Dublin. [From 
Gilbert de Meones, Elr. Ball's 
His. of Co. Dublin.] 
nit ITlAonAp Uacua|iac, bAite 
a\ca CliAC : Upper Rath- 
mines, Dublin. 
nit TTIeAllcAin, Co. TJmn nA 
n^Att : Kamelton, Co. Done- 
gal. 
nit moliA-óÁm, An bóuAfi 
buiT>e, Co. nA tTli-óe : Rath- 
molyon, Enfield, Co. Meath. 
nit fhó|t, An, Co. Ó'AjtftAije : 

Rathmore, Co. Kerry. 
nit rhoji, An, TIÁp LAi^eAn : 

Rathmore, Naas. 
nit nA mbeAC, béAt Áca ah 
•peA-ÓA : Rathnamagh, Bal- 
lina. 
nit tiaoi, Co. Óitle niAnuÁm : 

Rathnew, Co. Wicklow, 
nit CAmnAij, bAite Hi b}ioite, 
Co. nA bAinfiio5;nA : Rath- 
do w n e y , Ball y b r o p h y , 
Queen's Co. 
nit CAnAix>e, CjiÁiJtí : Rath- 

anny, Tralee. [b.] 
nit C05, bAile áca CtiAÚ : 

Ratoath, Dublin. 
nit Cuaj, CutAC Ó b"péi-ótim, 
Co. ceAUApilAC : Rathtoe, 
Tullow, Co. Carlow. [b.] [ttáÚ-ílM] 104 UÁt u a sCojimAic, CALAIS ha 
Siui|ie : Rathgormack, Car- 
rick-on-Suir. 

ReACjtA "OÁil Ria-oa (tteACftA, 
Racjia, RacIa), t)Aile An 
CAipteÁm, Co. -AoncjtomA : 
Rathlin Island, Ballycastie, 
Co. Antrim. [Pron. in Rath- 
lin ReActAmn, ReAcbAmn.] 

ttéi-ó -Áfronóige tttófi, CuIac 
SeAfCA, Co. CiobfiA"0 -ÁjtAnn : 
Reardnogy or Rear Cross, 
Newport, Co. Tipperary. 

Réi-cteAC beA^, CeAnAimur tia 

mi-óe : Relaghbeg, Kells, Co. 

Meath. 
Réi-óleÁn, CojtCAi^ : Rylane, 

Cork. 
Réi"ó nA nDoijii, triA^cjiomcA, 

Co. Co}icAii;e : Runanirree, 

Macroom, Co. Cork. 
Riijne, -Ánt)ACA"ó, Co. buunnij: 

Reens, Ardagh, Co. Limerick. 
Rmn, -An, ^AftbACA-ó, Co. T)oifie: 

Ringsend, Garvagh, Co. Derry. 
tlmn -áijit) "Óftic, Cionn cSÁite : 

Scilly, Kinsale. 
Unin An CobAluAiJ, CuAn Cojt- 

CAi^e : Ringacoltig or Rush- 

brooke, Queenstown. , 
Rmn An ttlAOit, Co. nA ^Aitlime: 

Renvyle, Co. Gal way. 
Rmn An Róiruij;, tTlAinirciii nA 

CojiAn: Roche's Point, Midle- 

ton. 
Rmn Á\\r>, -An, Co. CiAfi-fiAije : 

Valentia Harbour Railway 

Station. Rmnin, -An, béim 11 í "ÓonnAbÁm, 
Co. ConcAige: Rinneen, Leap, 
Co. Cork. 

Rmnin, c\n, S|iÁiT) nA CAtjtAC, 
Co. An clÁifi : Rinneen. Mil- 
town Malbay, Co. Clare. 

Rmn ttlic C013I15, *Ooi|ie Col- 
li im Citle : Quigley"s Point, 
Derry. 

Rmn ttlic ^ioIIa Uuaix), Co. am 
*Oúm : Warrenpoint, Co. 
Down. [teAt am piimue .1. 
bAile biA-órAC.] 

Rmn rhic ^OfimÁm, bAite 
bin^in, Co. t)Aile Ái& CliAt: 
Gormanstown (The Rinns), 
Balbriggan, Co. Dublin. 
[S. 5 c] 

Ruin rhofi, -An, Cloc rtiACAi|ie 
Cac, Co. An X)úm : Mines- 
town, Clough, Co. Down. 

Umn til inn ocean (.An Rmn), 
t)Aile áca CIiac : Ringsend, 
Dublin. 

Rum rhujtcAVÓ, -An Ssibijtin : 
Xewcourt, Skibbereen. 

Rmn nA S^jtine, Ron CAinbfie, 
Co. cojtcAije : Reenascreena, 
Rosscarbery, Co. Cork. 

Rmn ma SpÁmneAC, SfiÁiT> nA 
CAtfiAc, Co. .an ClÁiji : Span- 
ish Point, Miltown Malbay, 
Co. Clare. 

Rmn Ó ^CuAnAC (-An Rmn), "Oún 
^AfibÁm : Ring, Dungarvan. 

Rmn Seitnne, ftéAl peijirce : 
Island Magee, Belfast, [s.] 

Rmn Cott-Áfi-o, t)éAl JTeinrce : 
Whitehouse, Belfast. [S.] 105 [nin-nos] Tlinn Ua S^i-oe, bAile nA niAnAé, 
Co. copcAi je : Ringaskiddy, 
Monkstown, Co. Cork. 
ttobAp, An, InipCéot;, Co. Citle 
Coinm^ : The Rower, Inis- 
ogue, Co. Kilkenny. 
Uó-o, 4n, é^-oAn "Ooire, Co. <vn 
Kiog : Rhode, Edenderry, 
King's Co. 
ttop=Rop rhic Upeom : Ross = 

New Ross. 
nop, Ar\, bAile Séamuip T)uib, 
Co. An ÓAbÁm : Ross, Bally- 
jamesduff, Co. Cavan. 
nop, An, CAipleÁn ah V)a|1|i<M3 : 

Koss West, Castlebar. 
flop v\n "OoihnAi^, 'Ooipe Coluim 
Citle : EbringtoD or Rosse- 
docy, Derry. [S.gc] 
nop beA^, <c\n muileAiin U\pAinn, 
Ci'n ConAitt : Rosbeg, Glen- 
ties, Co. Donegal, 
nop beite, Co. Ci^ppAi^e : 

Rossbeigh, Co. Kerry. 
Uor CAip.bpe, Co. CopcAi^e : 

Rosscarbery, Co. Cork. 
Tlof CacaiI, Co. nA ^Aillitrie : 

Rosscahill, Co. Galway. 
nop Ceiue, sb^eAC : Rosses 

Point, Sligo. 
nop ComÁm : Roscommon, 
flop Copp, bé^l teice, Co. TTeAfi 
TTlAnAc : Roscor, Belleek, Co. 
Fermanagh, 
ílop Cpé, éile Uí ÓeAjipbAill : 

Roscrea, Ely O'Carroll. 
nop T)ub, Co. popctÁip5e : 
Rossduff, Co. Wateríord. nop eó [s.], 'nmp, [n.]), co. 

t>Aile Sía CIlaú : Rush, Co. 

Dublin, 
nop ponn^Uipe, momceac 

tnílic, Co. nA bAinpíoj;nA : 

Rosenallis, Mountmellick, 

^ueeirs Co. 
nop Spéme, pox) Áfro, Co. 

CiobpAT) A|tótiti : Rosegreen, 

Fethard, Co. Tipperary. [b.J 
nop 1nbip, béAt ieice, Co. pe*\\ 

niAr.Ac : Rossinver, Relleek f 

Co. Fermanagh, 
nop tÁifi, Loc SApman ; Ross- 

lare, Wexford, 
nop lÁip (ScÁipuin niApcónAc) : 

Rosslare Wireless Station, 
nop Liac, CLuAm eoip : fU 

lea, Clones, 
nop triic cpeom (nop rhic 

Ctituinj : New Ross. 
nop móp, t)éAt Áía £1115111, Co. 

Copcói^e : Rossmore, Balli- 
neen, Co. Cork. 
nop tnón, CpopAipe An 5ÚUM5, 
Co. CiobpA-o .JpAnn : Ross- 
more, Gould's Cross, Co. 
Tipperary. 
no^ móp, 5p ai 5 X)A mmica 

lAp^mn, Co. nA ^Ailtiriie : 
Rossmore, Woodford, Co. 
Galway. 
nop muc, cpopbócAp mÁniA 

<Aoit>, Co. nA ^Ailluhe : 
Rosmuck, Maam Cross, Co. 
Galway. 
nop nA Citle, teicip CeAnAmn : 
Rossnakill, Letterkenny. [nos-se<\] 106 Hop neAmlAC, bé-dt Áca SeAn- 
A15, Cíp CohaiII : Rossnow- 
lagh, Ballyshannon, Co. 
Donegal. 

íiop SjuAbAi^, ^n SpAc bÁn ; 

Fintown, Strabane. [A. p.] 
Hop SuiAllÁm, TttAinipcip n<\ 

CopAn : Rostellan, Midleton. 
Hop Cope, CAÚAip nA triApt : 

Rosturk, Westport. 
UuAX)Án, CopA "pmne, Co. An 

ClÁift : Ruan, Corofin, Co. 

Clare. 
UuA-ó-jlAp, An, CuIac An lAp- 

Ainn, Co. populÁip^e : Curra- 

glass, Tallow, Co. Waterford. 

[n.J 

Uux)a bÁn, C1II CobÁin, Co*, ax^ 

"Oúm : Rubane, Kircubbin, 

Co. Down. 
TIÚP5AC, -An, CluAin eoip : 

Glenbrook, Clones. 
Uúp^AC, *OpomA-o, Co. tlAU- 

■opomA : Rnskey, Droraod, 

Co. Leitrim. 

SAiteÁm, riA, Co. Cille T)AfiA : 

Sallins, Co. Kildare. [b.] 
SAiL-riiA5, CluAin eoip : Selloo, 

Clones, [b.] 
SÁinn-le-50, *Oún ÍAO^Aipe : 

Sandycove, Kingstown. V. 

SonnAc 50. 
SeAnACÁn, *OpoiceAT) nA bAnnA : 

Katesbridge, Banbridge. [b. 

Formerly " Kate McCay's 

Bridge."] 
SeAnA-cAOX), Imp CluAnA RÁrii- 

PAX)A : Shanahea, Ennis. SeAnA-JApp-ÓA, TTlAinipcip nA 
CopAn: Shanagarry, Midleton- 

SeAnA-^uAtAinn, LuimneAC : 
Shanagolden, Limerick. 

SeAn-bAile, An, bAite áca 
CliAc : Oldtown, Dublin. 

SeAn-bAile, An, béAt Ái& nA 
StuAj : Oldtown, Ballinasloe. 

SeAn-bAile, An, ITlAinipcip 
ÍAoigipe : Oldtown, Abbey- 
leix. 

SeAn-bAile móp, An, bAile 
ÓAipleÁm An TXóipci.^, Co. 
ÓopCAige : Shanballymore, 
Castletownrocke, Co. Cork. 

SeAn-cAipleÁn, An, f?iox> Áp"o, 
Co. CiobpAT) ÁpAnn : Rose- 
green, Fethard, Co. Tip- 
perary. 

SeAn-cAipleÁn An pÁpAig (An 
SeAn-cAipleÁn), Co. nA tTli-óe : 
Oldcastle, Co. Meath. [A.^.] 

SeAncuA, mom RÁca : Shan- 
ahoe, Mountrath. 

SeAn-lÁtpAC, *0vin mAonniuige, 
Co. CopcAiJe : Shanlaragh, 
Dunmanway, Co. Cork. 

SeAn-leit^lmn, An ttlumebeA^: 
Old Leighlin, Bagenalstown. 
V. teiújlmn. 

SeAn-riiÁp, An, CliiAinín tlí 
TxUAipc, Co. LiAÚ"opotr>A: 
Shanvaus, Manorhamilton, 
Co. Leitrim. 

SeAn-rrmllAc, Co. "Óoipe : 
Castledawson, Co. Derry. 

SeAn-pAilíp, pAilíp ^péine, Co. 
tuimnij; : Old Pallas, Pallas- 
green, Co. Limerick. Iu7 [seA-sse] SeAnuftuib, bAite áca CtiAÚ : 

Santry, Dublin. [S.] 
SeAn-cfontiAC, CAirteÁn TTIaí;- 

SArhnAC: Shantonagh, Castle- 

blayney. 
SeA|tbÓ5, An r-, Co. An tti'05 : 

Sharavogue, King's Co. 
SeAjtbó^A, tlA, An m 111 lean n 

lA|tAmn, Co. AoncjtomA : 

Sharvogues, Randalstown, 

Co. Antrim. 
SeA|icÓ5» CAjtjtAis niACAi|te 

ttoir, Co. niumeAcAm : Sher- 

cock, Carrickmacross, Co. 

Monaghan. 
SeAn5"ónuim, "Oún JeAnAmn : 

Sherrygroom (Sherrygrim), 

Dungannon. [b.] 
Sé bAite tiA S^nine (lU Sé 

bAite), bAite tu\ Cnoire, Co. 

t)oine : Sixtowns, Drapers- 

town, Co. Derry. 
Semcitt, bAite Áca CIiau : 

'Hh an kill, Dublin. 
Semcitt, béAl peifipce : Shan- 
kill or Wood vale, Belfast. 
'Seinpsífie, beAnn éAT)Aifi, Cuac 

éATDAijt : Baily, Howth, Co. 

Dublin. 
Séip&At eAfó^, Co. £)Alle ÁÚA 

CtiAc : Chapelizod, Co. 

Dublin. [A*r.] 
SéipéAl 1oróitt>e, Co. bAite 

áca CtiAt : Chapelizod, Co. 

Dublin, [b.] 
SéipéAÍ nA CAijtn^e, mAinircifi 

nA péite, Co. tuimnij; : Rock- 

chapel, Abbey feale. Co. 

Limerick. SetrceAnn Oxjaji, An OJ1TIA5 : 

Seskanore, Omagh. 
SeirceAnn Siu5aiI, bAiLe Dua, 

Co. Cine eo5Ain : Sheskin- 

shule, Xewtownstewart? Co. 

Tyrone. 
^eireAC CoilteA-ó gnéine, bAite 

Uí "ÓÁtAiJ, Co. tifte eo^Ain : 

Seskilgreen, Ballygawley, 

Co. Tyrone. 
S^Aipo, An, tuimneAC : Scarriff, 

Limerick. 
S^Aijib ha sCaojiac, Co. tflinn- 

eACÁin : Scarnageeragh or 

Emyvale, Co. Monaghan. 
S^AificeACA An gtinne, An JTeAfi- 

Ann JTuAfi, Co. CiAfifiAije : 

> -artaglen, Farranfore, Co. 

Kerry. 
S5AnbACAt) "Oub, Art, Co. An 

T)úin .- Scarva, Co. Down. 

[F. Eli/. 
S^ÁntíAn, An, CtÁji Clomne 

ttluipir : Scardaune, Clare- 
morris. 
S^eAc An bACAij, bAite Aca 

CtiAC : Bath Avenue, Dublin. 
S5eAC ITlAircin, An *OjioiceAT> 

nuA, Co. Citte Comnij: 

Skeaghvasteen, Goresbridge, 

Co. Kilkenny. 
SjeADAC, *D ú n pÁ"0|iAi5 : 

Scaddy, Down pat rick. 
Sjeit^ Sjei^ie, Co. bAite áca 

CtiAC : Skerries. Co. Dublin. 

[S.] 
S5eine, Co. AoncftomA : New- 

towncrommelin, Co. Antrim. [sse-sná] 108 S$eifií, Co. bAite áía CtiAt : 

Skerries, Co. Dublin, [n.] 
S51ACÓ5, An, T)«n geAUAmn : 

The Bush, Dungannon. 
S51ACÓ3 An IajiIa, bé\dL peijifce: 

Skegoniel, Belfast. [S. Angl.] 
S51ACÓ5 An iflíle, CA|inAi3 "peAji- 

§uró : Mile Bush, Carrick- 

fergus. 
S$ibf\ín, An : Skibbereen. 
Sjoit tfluine (An Ssoil), An 

S^ibin'n: Skull (Scull, Schull), 

Skibbereen. 
SsneA^Án, ^ n » Ar * CuIac tflóji : 

Screggan, Tullamore. 
S^|ieArhÓ5, tonjpofiu Uí "peAjt- 

5Ait : Scramoge, Longford. 
Ssjiín, An, toe ^AftmAn: Screen, 

Wexford, 
Sjnín Á-ÓAThnÁm, Co. SU515 : 

Skreen, Co. Sligo. 
S^jiín Cottnm Cilte, Co. ha 

mi-óe : Skreen, Co. Meath. 
Sí-óeÁn, An, Caúaiji nA triA|iu : 

Sheean, Westport. 
Si-oenhAm, béAt £ei]irr;e: 

Sydenham, Belfast. 
Síot éilig, Co. Cilte mAnuÁin : 

Shillelagh, Co. Wicklow. 
SteAiiiAn mójt, muiteAnn CeAfifi 

ha mi-óe : Slanemore, Mul- 

lingar. [S.] 
SliAb Uuax), po|ictÁi|i5e : 

Slieverue, Waterford. 
Sli^eAC : Sligo. 
Sti^e tflófi, An z;-, béAÍ f?eifirce: 

Broadway, Belfast. [C.5.U.] SmeAjimAiT), bAile ÁÚA'piti'óiA'ó, 
Co. tujbAi-ó : Smarmore, 
Ardee, Co. Louth, [n.] 

SmiofiAmAjt, t)Aite Áúa £ijróiAT>,. 
Co. tu^bAi-ó : Smarmore, 
Ardee, Co. Louth, [s.] 

SnAi-óm, At) r-, An tlet-oín, Co. 
CiAfitiAije: Sneem, Kenmare, 
Co. Kerry. 

SonnAC 50, *Oún ÍAO^Aijie : 
Sandycove, Kingstown. 
[Perhaps SÁinn - fie - 50 or 
SÁmn-te-5Ó= corner to sea. 
The 18th century form is 
Sandy go Point, in A Chart 
of the Bay of Dublin and 
Sea Coast from Wicklow to 
Balbriggan, by Bernard 
Scale and William Richards, 
1765. Rocque about 1773 
has Bullock Rock. In 1821 
the form is changed to Sandy- 
cove Point.] 

Sóffo Cotuim Óitte, bAite áúa 
CliAc : Swords, Co. Dublin. 
[S.] 

Spi-oéAt, An, 5A1II1ÍÚ : Spiddal, 
Galway. 

Spíonó^, "Ooifie Cotuim Cilte : 
Speeuoge, Derry. 

SfiÁi-o, An u-, bAile ah 1ubAi|i, 
Co. AoncnomA : Straid, Bally- 
nure, Co. Antrim. 

SnÁi-o, An r>, CAifteÁn An 
bAntiAi5 : Straid, Castlebar. 

Sjiáit), An c-, tTluiteAnn nA 
buAire, Co. AoncjiomA : 
Straid, Bushmills, Co. An- 
trim. 


[suá-síuS] SpÁit) -Acait), Cill Coinni^ : 

Johnswell, Kilkenny. 
SpÁi-o Aine, béAt "peippte : 

Anne Street, Belfast. 
S|iÁi"o AlbAtiAc, An z-, *Oún 

geAnAinn : Scotch- Street, 

Dungannon. 
SpÁi-o An ÓAibéAÍAij, tf&iteÁiá 

CIiaú : Capel Street, Dublin. 

[C.5.0.] 
SpÁno An ÓAipleÁin, toé gAfi- 

mAn : Barrack Street, Wex- 
ford. 
SpÁi-o An CAipleÁm, St^eac : 

Castle Street. Sligo. 
SftÁfO an CajdaiIL bui-óe, Cop- 

CAij : Grand Parade, Cork. 
SjiÁi-o An CApcAip, S]\x> rh aca : 

Barrack Street, Armagh. 
SpÁix> An ÓAjiCAip, Imp CIuaua 

UÁtnpA-oA : Jail Street, Ennis. 

SpÁlT) All CLÁH1, bAile Sza 

Cuac : Clare Street, Dublin. 
S;tÁiT) An CtÁip Uaccaiji, luim- 

neAC : Upper Clare Street, 

Limerick. 
SpÁi-o An Coimimg, bAite Ái& 

CIiac : Commons Street, 

Dublin. 
SjtÁi-o An CpeA^Ám. "Ooipe Col- 

umi óilte : Creggan Street, 

Derry. 
SpÁm An "OamA, t)A:te Áca 

CLiaú: Dame Street, Dublin. 
SpÁit» An *Oiu)C, bAile Áca 

CtiAÚ: Duke Street, Dublin. 
SjiÁtT) An "OúinpméAjiAi j, pojic- 

tÁip^e : Beresford Street, 

Waterford. SfiÁit) An CAfbuij, TJoipe Cot- 

mm óitte : Bishop Street, 

Derry. 
S|iÁi-o An feipcije, bAile Át& 

CliAt: Westmoreland Street, 

Dublin. 
SflÁfO An §Aptr»AOit, béAt 

peiprce : Garmoyle Street, 

Belfast. 
it) An lAjttA, llluileAnn 

Ceófijt UA mi-oe : Earl Street, 

Mullmgar. 

lit) An t-úbÁin, tiop 

v;Ceó|tfibAC : Bow Street, 

Lisburn. 
t> An lflAinni|ti5, bAile . 

CtiAC: Manor Street, Dublin. 

SflAlT) An TTIÓUA ÍOCCAIf, bAite 

Sza CLiac : Lower Mo 

Street, Dublin. 
SjtÁit) An n'luitinn, Co. Óojv. 

c*i£e : Millstreet, Co. Cork. 
Sp.Ái-o An puipu, An tr-1nbe.\p 

móp : Eerrvbank, Arklow 

[bj 

SpÁiT) An puipc, poprló.ip^e . 

Eerrybank. Waterford. [n.j 
SpÁiT) An puijiu, SpÁi-o&Aile 

*Óúm "OeAl3An : Qua}' Street, 

Dundalk. [b.] 
SpÁiT) An U103 ÚUA1-6, bAite 

Áúa CIiac : Xorth King 

Street, Dublin. 
SjtÁit) An UvjipéAÍAi^, bAile 

áza CliAc : Ptiissell Street, 

Dublin. 
SpÁix) An CeAmpAill, pope An 

T)únÁm: Church Street, 

Portadown. [sít<S-sná] 110 SfúiT) An UÁijtínij, béAl 
peijipce : Waring Street, 
Belfast. 

SjtÁn) Á\\x>, An u-, bAile Á£& 
CIiaú : High Street, Dublin. 

SjtÁiT) áía ati Lon^puinc Luini- 
neAé : Athlunkard Street, 
Limerick. 

S|iÁi-obAile (nó An SjiÁi-obAile): 
Dundalk. [n.] 

SjtÁi-obAile, An, Coitt ttlic 
toniÁipín, Co. poficlÁijise : 
Strad bally, Kilmacthomas, 
Co. Waterford. See SpÁi-o- 
bAile *OéipeAc TTluiriAn. 

SjiÁi-obAite, An, Co. tiA bAm- 
jiío^nA nó LA0151P ÍAi^eAn : 
Stradbally, Queen's Co. or 
Leix of Leinster. SeeSpÁix>- 
bAite ÍAoi$ife. 

Spóvi-o bAile -ÁÚA CllAC, SjlÁfO 
bAile iTlic t)uAin : Dublin 
Street, Dundalk. 

S}iÁit> bAile blÁc, An tu^Am : 
Queen Street, Lurgan. 

SjtÁmbAile TjéireAC mumAn, 
Coill ttlic ÚomÁipín, Co. 
pontlÁifi5e: Stradbally, Kil- 
macthomas, Co. Waterford. 

S}iÁiT)bAile *Óúin "OeAl^An : 
Dundalk. [S.] 

S|tÁi-obAile ÍAoijire : Strad- 
bally, Queen's Co. 

SpÁi-o £>Aile ttlic buAin : Dun- 
dalk. [S.] 

SjiÁi-o bAile ITI15 Aox)A, beAnn- 
caji, Co. An "Oúin : Bally- 
magee Street, Bangor, Co. 
Down, [b.] Sjuai-o bAinfuo^nA éifieAnn : 

Queenstown. [A.j%] 
Sjiáit) biccójtiA, An Luji^Ain : 

Victoria Street, Lurgan. 
SjiÁi-o CAince CuaIaup, 11. 38, 

bAile á£a CliAÚ : Gt. Bruns- 
wick Street, No. 3S, Dublin. 
SfiÁi-o ÓAinúe CuAl^nn, 11. 72, 

bAile Ác a CliAc : Gt. Bruns- 
wick Street, No. 71, Dublin. 
SjiÁi-o ÓAonriJin Uaccaiji, bAile 

aÁca CliAc : Upper Kevin 

Street, Dublin. 
SfiÁi-o CAOijie eAbpo^, béAt 

peip.pce : York Street, Bei- 

fast. 
SfiÁm clAnn bfieApAil Uaccaiji, 

bAile -ÁÚA CliAt : Upper 

Clanbrassil Street', Dublin. 
SjtÁix) COjicAije, bAile ,áca 

CIiac : Cork Street, Dublin. 
SjiÁi-o "OAjirnAije, béAl peippce; 

Durham Street, Belfast. 
SJ1Á1X) *Óoimnic, ^Aillim : 

Dominick Street, Galway. 
S|tÁiX)"Óún CAijin, béAl JTeippce: 

Duncairn Street, Belfast. 
SftÁi-o éA-obÁi|i-o, UnmneAC . 

Edward Street, Limerick. 
SjiÁfO eom, C1II Comnij : John 

Street, Kilkenny. 
S}tÁiT)-peA|iAnn, "Uoijie Coluim 

Cille: Straidarran, Derry. 
SjiÁi-o feAftcAift, bAile At a 

CIiac : Harcourt Street, 

Dublin. [C5.11.] 
S|iÁi"orÍlA|tcuéip'Óúin nAn^All, 

béAl |?ei|tpce: Donegall 

Street, Belfast. Ill rsnA-siiál SpÁi-o rhójt, ^n u-, bpí CuAlAnn: 

Main Street, Bray. 
Spc.1i) ttlóp, An u-, Ca5Áu 11 í 

UajjaIIaií; : Main Street, 

Cavan. 
SpÁn> iilóp An Cmn €uait>, Cop- 

CA15 : North Main Street, 

Cork. 
SpÁit> trio]! An Cmn Cuai*ó, 1nir 

Cópx Ai-ó: North Main Street, 

Enoiscorthy. 
SpÁm íf\ó)\ An Cmn CuAit), toe 

^AprriAn : North Main Street, 

Wexford. 
SpÁi-o nA bpeAUAine lYtoifte, 

bAile áca CIiac : ( 

Britain Street, Dublin. 
SpÁit) nA CAipp5;e, UPÁ15 ti : 

Rock Street, Tralee. 
SpÁit) nA CAtnAC, Co. An clÁip: 

Miltown Malbay, Co. Clare. 
SpÁit) nA Cpomói^e, béAl 

"peipfce : Cromae Street, 
'Belfast. 
SpÁi-o nA Cuimpe, *Oún IA03- 

Aipe : Cumberland Street, 

Kingstown. 
SpÁit) ua T)oiplm5e, Imp Ceir- 

leAnn: Darling Street, Ennis- 

killen. 
SpÁi-o nA "Ouibeipe, béAt 

jreijtpce : Divis Street, Bel- 
fast. 
S ft Áit) t\a j^Ainriie, béAt fTeippte: 

Sandy Kow, Belfast. 
S|tÁit) nA LéAnA-ó UAcuAip, béAt 

■peiftrce : Upper Meadow 

Street, Belfast. SjtÁit) v\a ITlAinifCjieAC, C«Ati 

CojiCAi^e : Midleton Street, 
Queenstown. 

SpÁit> nA tYkvinnifte, béAl 
peippue : Manor Street, Bel- 
fast. 

SjtÁit) ha pÁn ce, *Ooipe Coluim 
Citle : Park Avenue, Derry. 

SpÁi-o nA Uáca íoccAip, bAile 
StA cliAt : Lower Baggot 
Street, Dublin. 

SpÁlt) HA UÁUA UACCAip, bAite 

At* CtiAC : Upper Baggot 
Street, Dublin. 

SpAIT) T1A UÍO^nA CUAIX), béAt 

peififce: North Queen Street, 
Belfast. 

SpÁit) nA CuIca, CeAtAptAC : 

Tallow Street, Carlow. 
SpÁit) UéAluAn, luimneAC : 

Rutland Street, Limerick. 
SpÁit) Sati SéAm, bAile «5ca 

CIiac: James Street, Dublin. 
SpÁit) San SéAm, "OpoiceAt) áca: 

James Street, Drogheda 
SpÁit) Saii ComÁp, bAile St& 

CIiac : Thomas Street, 

Dublin, [n.] 
SpÁit) Sau ComÁp, bAile nieAt)- 

ónAc : Thomas Street, Bally- 

mena. [b.] 
SpÁit) Seoijipe Íocca|iac, *Oun 

LAOJAipe : Lower George's 

Street, Kingstown. 
SpÁit) Seoijipe Uaccajiac, "Oun 

tAoJAifte : Upper George's 

Street, Kingstown. 
SfiÁfo UAlbóit), bAile Sía CliAt: 

Talbot Street, Dublin. [SRÁ-SRU] 112 SfiÁit) Cii;e LAi^eAU, bAtte aca 

CU&t : Molesworth Street, 

Dublin. 
SjiÁit) Ci^e ua ngeAtc, béAl 

^eitirue : Grosvenor Street, 

Belfast. 
SjuÁi-o tobAi|i pÁx>iiAi3, bAile 

áía ctiAt : Nassau Street, 

Dublin. 

SjlÁlT) ÚOmÁlf UÍ lflÓt1T)A, ÓAllt 

áúa CUaú : Aungier Street, 
Dublin. 
SjtÁj-o Uí bfiAonÁm, brn' CuaI- 
Ann: Brennan's Parade, Bray. 

SfiÁiT) Hi Cor.Ailt, pO|ictÁi|i5e : 
King Street or O'Connell 
Street, Waterford. 

Sjiáit) UiLtiAm, luimneAC : 
William Street, Limerick. 

SflÁlT) UlttlAm ÍOCtAflAC, lubAfl 

Cmn CfiÁ^A : Lower William 
Street, Newry. 
S|iÁi-o U1IÍ1ATT1 UdccAjiAC, luim- 
neAc -. Upper William Street, 
Limerick. 

SjlAlt, An U-, DAlVe ATI 1vÓT)OA, 

Co. rhuijeo : Srah, Ballin- 
robe, Co. Mayo. 
SjiAitíní, bAÍÍA, Co. tfluijeo : 
Sraheens, Balla, Co. Mayo. 

S|1A1C ttlÓjt, ATI U-, CACA1J1 UA 

rriAtiu : Srahmore, Westport. 
St/Aob, -An, T)oifie Coluim Citle: 

Shreeve (Stroove, Shrove), 

Derry. 
S|iaú Aifir, peAftnA : Strahart, 

Ferns. StiACAti póoÁin, Co.ltluineACÁm: 

Stranooden, Co. Monaghan. 
SjtAÚ An UfiVÁift» d'fi CouaiII : 

Stranorlar, Co. Donegal. 
Sjiaú bÁn, An : Strabane. 
SjtAt bó pAic, Cifi ConAilt : 

Bally bofey, Tyrconnell. [S] 
Sjiac "OoriiAin, An, CAbÁti 11 í 

UajaIIai^ : Stradone, Co. 

Cavan. 
SjiAt nA n^AllbAile, *Ooi]ie 

Coluim Citle : Stranagal- 

willy, Derry. 
SjiAt SaIac, An, Co. nA 5A1II- 

irVie : Recess, Co. Galway. 
SfieAc An CuAin, Cuau ConcAi^e: 

Harbour Row, Queenstown. 
SneAÚ An "OÁ CeAinpAll, bAile 

Át a CtiAc : Granby Bow, 

Dublin. 
SneAt tflui-jibteAn, bAile áca 

CliAu : Merrion Row, Dublin. 
Sjión AbAnn, tiop CuacaiI : 

Shronowen, Listowel. 
SjiotiAiil, Ciobt/iAiT) ÁjiAnn : 

Shronell, Tipperary. 
Snón Catu, An u-, Co. Aon- 

tfiornA : Stranocum, Co- An- 
trim, [b.] 
Strnb bjiAom, *Ooipe Coluim 

Óitte : Shrove (Shreeve, 

Stroove), Derry. 
Sjtub bfiom, *Ooi|ie Coluim 

Citle : Shrove (Shreeve, 

Stroove), Derry. 
Sf.ucAiji, CuAim *ÓÁ guAtAnn : 

Shrule, Tuam. 113 [stiu-stn] SjiucÁn, ^n, CltiAiníní, Co. 
Citte "Oajia : Stratfan, Straf- 
fan Station, Co. Kildare. [n.] 

SfiutÁn nAgCoirrin, Co. An *Oúin: 
Cunning burn, Co. Down. 

SfuiúAfi ^uAifie : Gorey. 

ScÁit) ÓLuAnA CAjtb, t)Aite ÁtA 
CIiac : Vernon Avenue, 
Clontarf (The Furlong of 
Clou tart). 

ScÁipiÚn <\n DADAlj, Co. áofl- 
c|toniv\ : Doagh Station, Co. 
Antrim. 

SrÁipún b<\ile an ÓAijite, béAt 
jTeippue : Ballycarry Station, 
Belfast. 

SrÁipiún ÚAile An cSjturÁin, 
Co. ua 1ilA|tirn-óe : Streams- 
town Station, Co. We«t- 
meath. 

SCAipiÚTI tí)Alte *Oubj<\llt A£Uf 

Sucvnn, Co. bAite Stt CtiAC: 
. Baldoyle and Sutton Station, 
Co. Dublin. 

SrÁipuin ÓAi^ji^e hAo-ÓA, Co. 
*Óoi|te : Carrichue Station, 
Co. Derry. 

SrÁipiún óille CopmAic : Kil- 
eormac or Frankford Station. 

ScÁipuín "OoriinAij bftuACAift nó 
ha mui^e, Go. X)oi\\e : EgUn- 
ton (Donnybrewer) or Muff 
Station, Co. Derry. 

ScÁipiún *Ojioici-o ah Uioj, 
l)Aile Át a CIiac : Kings- 
bridge Railway Station, 
Dublin. ScÁipiún gAibte muije TYlAi^m, 
Co. Loca ^AjimAn : Macmine 
Junction Station, Co. Wex- 
ford. 

SuÁipiún §A|tjtÁiri An gAbtÁin, 
Co. Óitle tllAncÁin : Wooden- 
bridge Station, Co. Wicklow. 

ScÁipuín tu\ Cloice teitne, 
bAite a.\ca CtiAt : Broadstone 
Kail way Station, Dublin. 

SCv\i|Hin nA jCtnAuiíní, Co. 
CiLle "OAjtd: Stralfan Station, 
Co. Kildare. 

ScÁipiún tiA CfnucA AguplTluije 
*OutiiA, 1 -ocíjt néill : Trew 
and Moy Railway Station, 
Co. Tyrone. 

ScÁtpiún SpÁioe Amienp, bAtte 
áca CtiAt : Amiens St. Rail- 
way Station, Dublin. 

ScÁipu'in Sjteite nA nlA^CAjiAi^e, 
bAile Át a CtiAt : West-land 
Row Railway Station, Dublin. 

SuÁipiún CpÁJA ttlic ^ioltA^Ám, 
Co. X)oi|te : Magilligan Sta- 
tion, Co. Derry. 

SuAitcpeAC, -An c-, ttlACAifie 
RÁÚA lu^tAij, Co. "Óoipe : 
Swatragh, Maghera, Co. 
Derry. [Sometimes masc. : 
" bAite An cSuAiccjtii;."] 

SuApmAp, Co. t!)Aite ÁtA CtiAt : 
Swords, Co. Dublin. [n. 
Formerly colloquial.] 

Sui-oe An lApitA, tYlmteAnn ua 
buAipe, Co. ^onupomA : Sin- 
eirl, Bushmills, Co. Antrim. 

Sui-óe An Róm, nop Cpé : Shin- 
rone, Roscrea. [SIÍ1-UAO] 114 Sui-óe pnn, Co. t\\\e eojAin : 
Sion Mills, Co. Tyrone. 

Sm-óe Uinrinn, t)Aite ua lujt^Ati, 
Co. tí|te eo^Ain : Syunshin 
(Sciencien), Fivemiletown, 
Co. Tyrone. 

Suit au CobAirt, Calais feAfi- 
ju^A : Mile Bush, Carrick- 
fergus. CAitibeA^tr, An, Co. CiA^Ai^e : 

Tarbert, Co. Kerry. 
CAice An *Ooine, Co. feAjt 

triAnAC : Maguire's Bridge, 

Co. Fermanagh. 
CAite niAbAc, An, An O51Í1A5 : 

Tatty reagh, Omagh. 
CAitite, An tlei-oín, Co. CiAjtn- 

Ai§e : Tahilla, Kenmare, Co. 

Kerry. 
CaIa™ HA hlnneonA, CAirleÁn 

niAtJArnnAc: Tullynahinera, 

Castleblayney. 
CAniAn An tíop^A, Cionn cSÁile : 

Ballinaclashet, Kinsale. 

[A. r .] 

CATÚAn An cSAÍAinn, Co. "Óúiti 
nA n^Att : Mountcharles or 
Towneytallan, Co. Donegal. 

CATUtACC (CATTllACCA TTlAOlt- 

nuAin), t)Aite áúa CtiAÚ : 
Tallaght, Dublin. 

CaúiIacc, 1nif CeicleAnn : 
Tamlaght, Enniskillen. 

CaítiIacu Ua 3C|tiiAiX)lAOic, 
UAccAjtAije, Co. "Óoifie : 
Tamlaght O'Crilly, Upper- 
lands, Co. Derry. CAtrmAC, An, teicijt CeAUAinn : 
Tamney, Letterkenny. 

CAninAC <:.n CneAmA, CAirteÁn 
ah £)AfinAi5 : Ta>vnaghaknaff 
( Tawny kinaff), Castlebar. 

CAriinAc beAlcAine, Cóin-jte- 

3AOIC, CO. ÁffOA tTlACA : 

Laurelvale, Tanderagee, Co. 

Armagh. 
CAmnAC b|ieAC, An, An bAile 

tneA-óónAc : Tawnybrack, 

Ballymena. 
CAtnnAc'Óub, An, Cilt CacIaij, 

Co. An ÓAbÁm : Tonyduff 

(Tunnyduff), Bailieborough, 

Co. Cavan. 
CAninAC gtAr-cinn, An u-1om- 

pó-ó T>eiril, Co. feAr» mAnAC : 

Tonyglasken, Tempo, Co. 

Fermanagh. 
CAtrmAC leAnnÁn, Co. Cine 

eoJAin : Stewartstown, Co. 

Tyrone. [tX] 
CAriinAc tiAt, An, Cajia *0|iomA 

UútfS : Tawnylea, Carrick- 

on-Shannon. 
CAninAC tflón, An, ITU3 *OuniA, 

Co. Cine eoJAm : Tamna- 

more, Moy, Co Tyrone. 
CAninAC tlAorh, Co. An T)úin : 

Saintfield, Co. Down. [S.] 
CAob An fhuitinn,An Sjiac bÁn: 

Fintown, Strabane. [A.r.] 
CAob §Anb, An, jgAillirii : 

Taylor's Hill, Galway. 
CAob rílóft, An, p.Mce &obA, 

Cin ConAill : Tievemore, 

Pettigo, Co. Donegal, 115 [U40-reA CAob nA Coille, bAile Áca 
CUac : Sandyford, Dublin. 

CAob nA pÁijice, béAt JTeijipue : 
Ravenhill, Belfast. [C.5,11.] 

CAOb UftCAIfl, Cllt ÓACL4M5, Co. 

An ÓAbÁin : Teevurcher (Tee- 
worker), Bailieborough, Co. 
Cavan. 

CAplAÓ, CAipleÁn mAC^AmnAe : 
Taplagh or Broom lie Id , 
Castleblayney. 

CAfAc, Á|tti rilAcA : Tassagii, 
Armagh. 

CeAC All (juprinm, bAile óca 
CliAC : ( us torn Hous\, 
Dublin. 

CeAC a:i £61-0 (C15 An £01-0), 
bAile v\ca C'uac : Tinode, 
Dublin. 

CeAC ÓÁnÁm, b..\ile An £eAn- 
IÁ11A15, Co. lujbAi-ó : Sta- 
bannon, Castlebellingham, 
Co. Louth. 

CeAC bóoicín, "Oún ^aji. Co. 
rtopA ComÁin : Tibohine, 
Frenchpark, Co. Roscommon. 

CeAC blAÁm, Cfioimjlinn, Co. 
An *Oúm : Toghblane, Hills- 
borough, Co. Down. 

CeAC Caoiii, TTIaoIt)a, Co. 
rhmijeo : Tagheen, Holly- 
mount, Co% Mayo. 

CeAC CoimpeÁm, toe ^AjtmAn : 
Tacumshane, Wexford, [b.] 

CeAC ColtÁm (C015 CotlÁin), 
-An UAim, Co. nA TTIix>e : 
Staekallen, Navan, Co. 
Heath. CeAC "OAirmACA, S. (C015 "OAnV 
uaiu, n.), mumeACÁn : Ty- 
davnet, Monaghan. 

CeAC "Ooijce, An, Co. ua 5A1H- 
iriie : Maam Cross, Co. Gal- 
way. 

CeAC ^iu^fiAinn, bAile Átá 
CliAt: Island Bridge, Dublin. 

I'eAC ton5<.\n, bAile tlUA nA 

CpÁJA : Stillorgan, Black- 
rock. [S. Angl.] 
CeAC niAoLÁm (C015 lYldotAin, 

n.), bAile bfiijtn, Co. bvMle 

<\ca CIk\c : Stamullou, Bal- 

briggan, Co. Dublin. 
Ceo.c niic Có-oó, toe ^AjtmAn : 

Tagoat, Wexford, [b.] 
Ccac rhic Con. mII, béAl Sis 

ua Sludj; : Taughmaconnell, 

Ballinasloe. 
CeAC mocuA (C15 tnocui, n.), 

SjiÁiobAile tAoi^ipe : Tima- 

hoe, Stradbally, Queen's Co. 
CeAé tnolA^A (C15 nioU^A), 

Co. cojtcAije : Timoleague, 

Co. Cork. 
CeAC ÍTI0IÓ5 (Cit moló^), Co. 

bA.le áúa CIiac : Templeoge, 

Co. Dublin. 
CeAC tttofAjiiA, toe ^AfimAn : 

Tomhaggard, Wexford. 
Ce^e tllunriA, Co. tocA ^AjimAn: 

Taghmon, Co. Wexford. 
CeAC munnA, tnuileAnn CeAnp 

nA mi-óe : Crooked Wood, 

Mullingar. 
CeAC nA Cúince, bé^l JTeinpce : 

Court House, Belfast, [b.] [ueA-ueA] 116 Cede via sCeitjte mile, ttof 

ComÁm : Fourmil ehouse, 

Roscommon. 
CeAc nA héitle (C15 ha héitle), 

Co. Citte TttAnuÁin : Tina- 

hely, Co. Wicklow. 
CeAc UiajIa, Cloc ttlACAitte 

Cau, Co. An "Oiim : Tyrella, 

Clough, Co. Down. 
CeAc Sa5|ia, bAile áca CIiaú : 

Saggar t, Dublin. [S.] 
TeAC S1011A15, inuiteAnn CeAfifi 

nA tTh-óe : Tashinny, Mullin- 

gar. 
CeAc Ca5|ia, bAile áúa CIiac : 

Saggart, Dublin. [S.] 
UeAtiiAiji bjieAg (CeAtriAiji) : 

Tara. 
CeAmpAlt Ati CtocÁin. béAl 

Ac a An feA-ÓA : Newtown 

Cloghans, Ballina. 
CeAmpAtl bA|AfiA 5 CoftCAij; : 

St. Finbarr's, Cork. 
CeAmpAtl buióe, An, Co. 

St»5»5 : Templeboy, Co. 

Sligo. 
Ce.xmpAtl "Deit^ne, Co. Citte 

triAncÁin : Delgany, Co. 

Wicklow. [n.] 
CeAmpAlt "Ooifte, An CeAmpAtl 

mop : Templederry, Temple- 
more. 
CeAtnpAlt "ponn, An (bAile 

bAlcinjt), Co. An "Otiin : 

Bally waiter, Co. Down. [S.] 
CeAmpAtl pofiCAm, bAile An 

puilt, Co. Citte Coinnij : 

Templeorum, Pilltown, Co. 

Kilkenny, [n.] CeAmpAtl 5eAt, An, CofiCAij : 

Whitechurch, Cork. 
CeAmpAtl ^teAnncÁn, luim- 

neAc : T em pleglantine, 

Limerick. 
CeAmpAtl mAot, An, "Do^te 

Coluim Citte : Greencastle, 

Derry. 
CeAmpAtl mÁjtcAin, "OftoiceA-o 

nA bAnn-oAn : Templemartin, 

Bandon. 
CeAmpAtl tffófi, An (C. m. éite 

Uí fró^ApuAij) : Templemore. 
CeAmpAlt nA hÁji"OA, ClAnnA 

CAOilce, Co. Co|icAi$e : Ard- 

field, Clonakilty, Co. Cork. 
CeAmpAtl nA SeAn-boite, 

■peAjinA : Templeshanbo, 

Ferns. 
CeAmpAlt pÁt)|iAi5, béAt 

feinrce : Templepatrick, 

Belfast. 
CeAmpAlt CuAite, An CeAmpAlt 

mó|i : Templetuohy, Temple- 
more. 
CeAmpAtl Uaccai|i, ThijitAf Hi 

f Ó5APCA15 : Upperchurch, 

Thurles. 
CeAn^A, An. minteAnn CeAjtji 

nA mi-óe : Tang, Mullingar. 
CeAftmonn, An, Co. "Óúm nA 

n^All : Termon, Co. Done- 
gal. 
CeAjunonn Cajijiac, An, béAt 

ÁÚA An feA-ÓA : Termoncar- 

ragh, Ballina. 
CeAjtmonn J?eicin, T>fioiceAD 

ÁCA : Termonfeckin, Drogh- 

eda. 11 ~rei-cob Ceileann, An CAppAij, Co. "Óúm 
na n^All : Teelin, Carrick, 
Co. Donegal. 

CemnupeAc, muine TTióp, Co. 
"Dope : Tinteragh, Money- 
more, Co. Deny. 

C15 bpÁcAp nA CAÚpAc. T)puim 
1K\ I1A5, CO. ÓOJ1C M£f : 

Caheragh, Drimoleague, Co', 

Cork. 
Ci^eacÁn, T)ún geAnAirm : Grey- 

stone. Dungannon. 
CijneACA, bóite Loca Hi 

Tynagh, Loughrea. 
Ci^iieACAn, Co. A.\pt>A tVlACA : 

Tynan, Co. Armagh. 
C15 Hud An TJÁ pouA, TTUIIa : 

Xew Two- pot House, Mallow. 

[to.] 
oobpAi-o Á]\ó.nn : Tipperary. 

Cíp ón 1ubAip, foaile At* CIiac: 
Terenure, Dublin. 

Cip "ÓÁ Jl óf, bui pseAp Ui Cor- 
am, Co. tiobpAT) <\pAnn : 
Terryglaaa, Borrisokane, Co. 
Tipperary. 

C'p lilic CoileÁm (cíp IWAC 
CoileÁm;, Imp CIuatia Rátt.- 
V\voa : Tierinaelane, Ennis. 

Uíjt nA 5Cin5, Co. ftopA Domain: 
Kingsland, Co. Koscoininon. 
[A. 

C»p RéAtuAn, tTlAJcnomcA, Co. 
CopcAije : Tarelton or T 
elton, Macroom, Co. Cork. 
[So in Macroom district.] 

C3n ÚnA, béApAC, Co. Cípe 
eoJAin : Tiroony, Beragh, 
Co. Tyrone. Cíp ui OfiAonAin, béAl Sca tia 
raAftcUc, Co. feap ITIaiulc : 

Wnitehill, Ballinamallard, 
Fermanagh. ~b.] 
Cip Wí ÓACÁin, IVlACAipe RÁÚd 

lufiAij, Co. "óoifte : Tirkane, 

Maghera, Co. Derry. 
C A £ >pc inpe 5u.Mj»e, 

Co. nA 5Aillime : Tobber, 

( rort, Co. Galway. 
CobAp, «5n, iiióca gp.Ámne r> 

Co. íia hUptr.i-óe : Tnbl 

Moate, Co. Westmeath. 
CobAp An Ódiptr 5 : Cap- 

- ell. Cork, [b.] 
CobAp An Coipe, Co. SI1515 : 

Tubbercurry. Co Sligo. 
CobAp t)AOicin, TDoifte Coluim 

Citle : Churchtown, Derry. 
CobAp bpi^-oe, béAl At* UiAin : 

Brideswell, Athlone. 
CobAp rhiipéioe, t)Aile Sts 

CliAt : St. Margaret 

Dublin, [b.] 
CobAp móp, An, bsAt peipfce : 

Tobermore, Belfast. 
CobAp muine, "Dún pÁ^jtAig : 

Tobermorj rnpatrick. 

CobAp nA h^bA Duibe 

CobAfi), popclÁipje : Luk 

well, Water ford. 
CobAp pÁ-opAi5, Co. LaimiU£ : 

Patrickswell. Co Limerick. 
CobAp pApcnÁm (CobAji pAp- 

tolóin), triAinipcip peAp 

mmje : Bartlemy, Fermoy. 
CobAp peA-cAip, bAile Ioca 

Uiac : Peterswell, Loughrea. [cob-uu^l 118 CobAjt UÍ05 An DothnAij, Cop- 

CA15 : Sunday's Well, Cork. 
CocAn, -An, An cloc Liac : The 

Togher or Round wood, Grey- 
stones. 
CocAjt, An, CjiÁi^lí : Causeway, 

Tralee. 
CocAfi 11A b*peA}i, -An TttACAijte 

bui-óe, Co. AoncjiomA: 

Giants' Causeway, Bushmills, 

Co. Antrim, [n.] 
Cóin-lc-^Aoic. Cill truncÁin : 

Thonlagee, Wicklow. 
Cóin-ne-^Aoic, CACAijt tu tVlAnc: 

Tonragee, Westport. 
Cóin-]te-5A0ir, Co. An. ÓAbÁin : 

Bailieborough, Co. Cavan. 

[A.p.] 
CÓm-|te-5Aoiú, Co. Á\\x>\ IVIaca : 

Tanderagee, Co. Armagh. 
Cojiac (OileÁn CopAi^e, Co|i- 

A15), Leici|t CeAtiAinn: Tory 

Island, Letterkenny. 
CnÁi^, -An, -An CAirteÁn tluA, 

Co. luimni^: Strand, New- 
castle West, Co. Limerick. 
CfiÁi5 £>Atle ttlic buAin (C|iÁij 

bAile, C|iÁi$bAiLe) : Dun- 

dalk. [A.r.] 
C|tÁi5 CjiíonÁin, bAite áca 

CliAÚ: North Strand, Dublin. 
ClidijU : Tralee. 
CnÁij ttlóp, ponxtÁijise : Tra- 

more, Waterford. 
Cfieitic, C1LI S3Ípe, Co. tr\ie 

eo^Ain : Trillick, Kilskeery, 

Co. Tyrone. CniAn, An, An CAipUÁn UiAbAC, 

Co. UofA Com Ám : Trien, 

Castlerea, Co. Roscommon. 
C-|iiah tÁijt, beat Áca iia muice: 

Midiield, Swinford. 
Cjiiafi tnóp, An, A]\r> 1TIACA : 

Thomas Street, Armagh. 
CftiAntoc, teiCi|i CeAtiAinn : 

Trentagh, Letterkenny. 
CuAt-ó, An, Co. An *Oúm : Toy, 

Co, Down. 
CuAim, *Oun bleirce, Co. 

turning : Toom, Doon, Co. 

Limerick. 
CuAim Ap"o, An, béAt Áca riA 

SluAJ: Toomard, Ballinasloe. 
CuAim beolA, Co. tiA gAilliriie : 

Toombeola, Co. Galway. 
CuAim "ÓÁ guAÍAnn (CuAim) : 

Tuam, Co. Galway. 
CuAim 5|téine, tuimneAC : Tom- 

graney, Limerick. 
CuAim Uí ttleÁ-ójiA, AonAC U|<- 

thurhAn: Toomevara, Nenagh. 
CtlAmACA, filAJcuomcA, Co. 

CojtcAije : Toames (Tooms), 

Macroom, Co. Cork. 
CuA)i, An f CuIac SeAfCA, Co, 

CiobpAT) ÁpAnn : Tour, New- 
port, Co, Tipperary. 
CuAjt totr5|ieÁin, CobAji An 

Coijie, Co. £11515 : Tourle- 

strane, Tubbercurry, Co. 

Sligo. 
cua|i rhic éA-oAij, Co. rhui^eo : 

Tourmakeady, Co. Mayo, 
Cuaji mop, An, An S^'bjttn : 

Toormore, Skibbereen. 119 [UUA-UUt] Cuaji nA J?oIa, An CAipleÁn 
Dua, Co. Luimnit; : Tourna- 
fulla, Newcastle West, Co. 
Limerick. 

Cuac tfhc CaoiI, pojtc An "Oún- 
Ám : Scotch Street, Porta- 
down. 

Cuaú ó gCottljiAllA, Citl "ÓÁ- 
Iua, Co. &r\ ClÁip : O'Gon- 
nelloe, Killaloe, Co. Clare. 

Cuac Ua SiopcA, v.\n tleioin, Co. 
CiAftfiAiije : Tuosist, Ken- 
mare, Co. Kerry. 

Cuilp^, AiLpionn, Co. tlopA 
Com Am : Tulsk, Elphiu, Co. 
Roscommon. 

CuLac, An, Co. An ClÁip : Tulla, 
Co. Clare. 

CuIac, O^n, ton^popc UÍ f\íAjt- 
5 Ail : Tully, Longford. 

CuIac ati lA|tAinn (CuIai^ An 
lAju\irm, All CuIac), Co. pO|ic- 

• tÁin^e : Tallow, Co. Water- 
ford. 

CuIac an lut)Atfi, Cojia Cfiice : 
Ciiurclitown, Cookstown. 

CulACAnnA, CiLL Óoinnij; • 
Cuffe's Grange, Kilkenny. 
ft.] 

Cul^c v\n Cjíéin, "Ooijte ÓoLuim 
Cille : Tallin train, Derry. 

CuIac ^n Uipje, t)Aile nA 
hlnpe, Co. ^\n *Ouin : War- 
iugsford, Bally nahinch, Co. 
Down. 

CuIac Cjtomn, 1nip CluAnA 
UÁmpA-oA : Tullycrine, Ennis. CuIac Cuac, tYlACAi|ie An 1ubAi|i, 
Co. An ÓAbÁm : Tully co,' 
Cootehill, Co. Cavan. 

CuIac "Óocu, TTIuileAnn t)A»te 
An puitt, Co. Óilte Coinmj : 
Tullahought, Piltown, Co. 
Kilkenny. [Cut a hocc ?] 

CuIac "péi-ólim, Co. ceACAfilAc: 
Tullow, Co. Carlow. [n. 
Traditionally remembered as 
CuIa péitim in 1835 or so.] 

CuIac fojiccijm i nUi'5 f?éi-útim- 
te : Tullow, Co. Carlow. [S.] 

CuIac LiAp, UÁc Luipc : Tully- 
lease, Charleville. 

CuIac tilAOin, TTlACAifie An 
1ubAi|t, Co. An ÓAbÁin: Tully- 
vin, Cootehill, Co. Cavan. 

CuIac fheAnnÁn, T)ún tfluijt- 
eA-ÓAij, Co. Aonc|ioiru\ : Suf- 
folk, Dunmurry, Co. Antrim. 
[S. Angl.] 

CuIac rhó|i, An : Tullamore. 

CuIac nA Cfioipe, Cojia Cfiice : 
Tulnacross, Cookstown. 

CuIac nA llAOih, Co. An T)úin : 
Saintfield, Co. Down. [S.] 

CuIac nA Sajahc, Uop nA 
3;CeA]t|\bAc : Larabeg, Lis- 
burn. [S.] 

CuIac néitl, Co. Ci^e eoJAin : 
Sixmilecross, Co. Tyrone. 

CuIac Ó b"péi-ólim, Co. CeAtAji- 
Iac : Tullow, Co. Carlow. 

CuIac 05, Co. Cifie eoJAin : 
Tullyhogue, Co. Tyrone. 

CuIac TliAin, Acat> Ú jt , Co. Cilte 
Comn>5 : Tullaroan, Fresh- 
ford, Co. Kilkenny, [n.] [uut-tmn] 120 CuIac Hop tttÓAjtÁin, Ccnllce 

AU ClOCAIH, CO. LlACOjIOmA : 

Tullyrosmearn, Kiltyclogher, 
Co. Leitrim. 

CuIac UuACÁin, béAt áca 
hAmnAip : Tulrahan (Tulro- 
haun), Bally haunis. 

CuIac TluA"óÁin, Acat> Újt, Co. 
Cille Coinm^ : Tullaroan, 
Freshford, Co. Kilkenny. 

CuIac UuA-óÁin, tVlAi; T)urriA, 
Co. t'\)\e eo^Ain : Tally rone, 
Moy, Co. Tyrone, [b.] 

CuIac SeApcA, Co. CiobpA-o 
ÁftAnn : Newport or Tully, 
Co. Tipperary. 

CuIac toijt, ttop ttlic Cjteoin : 
Tullogher, New Boss. [Pro- 
nounced CuIac Izh, which 
seems to be the Ossory 
pronunciation of the form 
given.] 

CulcÁn, Co. li'tojiomA : Tul- 
laghan, Limerick. 

CuuIac, An, CAipteÁn An bAjiji- 
A15 : Turlough, Castlebar. 

CuuIac mó|i, -An, bAile At& 
An UÍ05 : Turlonglimore, 
Athenry. 

UAccA^Ai^e, Co. "Óoijie: Upper- 
lands, Co. Derry. UAcuAftAffo, Co. nA 5Aitlitrie : 
Oughterard, Co. Gal way. 

UA15, An, gen. nA hUAijc : 
Navan. [Used by some in 
Farney , Co. Monaghan : 
where, however, the other 
form An 11 Aim, gen. ua 
hlUinie, is also in use, thus 
11 Aon ac nA htlAi^e " or 
"Aon ac ha 1U1 ai in e " = Navan 
Fair. The two have even 
been heard from the same 
persoirs mouth.] 

Uaioi, An, gen. ua hUAiriie : 
Navan. . 

UAthAnnA, tlA h-, CojtCAij : 
Ovens, Cork. 

UAJ1ÁU mop, Co. ua ^Ailliine : 
Oranmore, Co. Galway. 

UbLA, CiobjtAT) AjtAnn : Oola, 
Tipperary. 

Hi líléit niá|u\, 1ubAu Cinn 
Chája: Omeath, Newry. [n.] 

U|ilÁ|i, béAÍ Át a liAriitiAip : 
Orlar, Ballyhaunis. 

UjtnAix>e, An, An rhutne beAj : 
Nurney, Bagenalstown. 

UjtnAi-óe, An, An Sjiac OÁn : 
Urney, Strabane 

UnnAi-oe, An, Cilt X)ajia : 
Nurney, Kildare iAUconn\ucus<vá "Oo pmneAf ní nÁp 6 r int>éAncA -óAm .1. An ttéAriinÁ-ó -oo rstnobA-o 
1 Dcúr n-A mbCApc rut ah cornmgeAr a\\ An leA&Ati vein. IttunA 
mbeA-ó tiA cló-oóipí Agof An t>úiI mrtie ú"0 aca 1 t)coimhi$ax) LeAOAti 
te a hAon ApAbAó; n! truvji pn -oo beA-ú An rSéAi. Sm niAfi "oe 
loureAX>Ati "óa LeAÓAp ponne reo ; pti n>A|i a cápIa nÁfl ú'fulÁiii 
leó All péAtiii«Á'í> T>o cup Alt An LeAtAnAÓ nÁp óóit< w, AgUf é pin 
tnLe 1 gceApc-A&Al'ó m'fu|iAlA pent/ tno cini> ciubAifce iat) ! 

Cuisim Anoir nAó ceA|«c Aon |»éAth|tÁ* x><> rsi'ioi).\t'> nó 50 mtoeró 
An LeAOAn Ajt y*i) fa ótó. Cigvo pnAomcr 1 n-AigneA-ó oume le 
linn cló&UAilce .v leAÓAiPj pnAOince íiaó bíonn Aige a> cu^t nnr 
•00 Ait«. Léi$eAnn pé pocAl nó Ainm inp An ció Agur cutgeAnn 
pé 50 mbAí> £*\p <oon pobAl ctiAipirS éigin 00 fpÁOc Ai|i "uo 
•óéAnf a*ó ní b»\ foitéi|te amt ní b<\ folupin\ipe é ap An uile cunu\. 
Acc .ií SÁt)A\) i'Mni LeAnAthAinc "ue pn j tmh ivoóf§, ir vollur "oon 
CfAogAl é, ní iiac yollup "uo c'Lótjóiju'V) iia IoaDah yo. 

UftÁóCAim aj» 'ocúf Af mo óotnóAttAiT) A5«f rtTfeAji CAbpiusce péin 
VA §nó .1. ap $iircÁtii tluAtiÁtn tlAmAtcán. 111 íle glóip leir An 
gCoim-ói-ó ! Ci peADAf Aguf bipwc Ag ceAóc aiji ó roin, n! tnonAWi 
if do Oío-úcap Aije IÁ. Do cApvó opm é ó foin 1 int)Aile C\irleÁtn 
CAtpAfSe Aguf mé as t>ul a^ ciuupc 50 RACiAinn .1. oiLeÁn faiwsc 
AC4 nnjt éipmn Aguf ALbAin. Seo niAp t)0 tpÁéCAf Aif A|i DfitteAX) 
■úAin 50 iiCipmii, mé txróAfi a^ cAnAríiAinc RAétAnn AgUf í aj bAinc 
cipc "oíom : — 

" CACAif An llAmAlcúuAC ojun 6 fom 1 mt)Aite An CAifCéil 1 
gCAttiAi^e "OAiL tliA'OAj <\ic a nibími]^ A|t An iút 50 nnnic Agtif a 
•océirntp -do óoiri"óeAéc 50 epic cotntAó. CÁinig bireAó mó|\ Ai|t ó 
foin, mile 5^6111 x>o Oia ah a fon. CÁnn Ag FAgÁil c^b|t.\ uaixj 
Anoir cuit)e»\cc." 

ITlAitreAn An méix) pn "OAm aji rhéA-o mo cupAni An uaiji fin Agur 
mé "o'éif cóttAinue 6it»eAnn A^ur AlbAn -00 bAinc AtriAé. 

"Oo óonncAf "OAm nÁp b'eipe Agur nÁ|t d'uaIaó a\i An leAbA^ T)Á 
SCinitpnn leif C|tÁct 5eÁí<|i a^ nA jtéAtnfui'óiéttb gleAfCAtt 1 
^coiccmne teif nA bAnmAnnAib Áice acá Ann. 1f beA5 fAin cpAoc 122 

do pmneAf A|t Atl tiéAmfuiólíi$A"ó " i " — nio|i CAll daiii ó, rnA|i if 
é if mó ADeijiceAn i scommnoe, Agwf cibé Ainm ik\c cjiáccaÁ a 11 
^ mAlAipc oe itéAttifiwótttgxVó 'nA tAob, bíoO a -ueimin gup " i 
tern leir rin, no num,\ dcóid, bíoO a riiitteÁn ah mo chid eotuif 
(nó Air.eolmr) vein. 

Ace poé av\ jmo if mó bí ah m'AisneAÓ, -oo bi casIa agttf 
fAicóeAf o|un An cé b-Ainpe-A'ó DfÁfO Af An leAbAn 50 gce-dpfAD fé 
nÁft b'feAjtp Agur nÁjt tiiAifige 00 pno oÁ noéAnfAD ré nÁ " 1 " 

00 cup le sac aoii Ainm piAm oíob, cuip 1 scÁr, a fiOf 415c sup 
céApc 00 cpAcc ah beic " 1 mt)Aile &t& CUac " 50 n-impeocAD 
fé An cteAr céA-onA Aft An Spac X)Ár\, Ap-An Ogmuij, Ap An nSt'Áis 
nó ah Aon Ainm eile gup snÁtAó leif An n5<*eóil5eoip ó "óúrcAf 
(aii pe^tt bocc do niAfLui£eA-ó 50 mime fÁ DéiDeAnAige) " Ajt " 
do cup Leir. X)Á DAille An cé fin, do ÉtnsveAD ré ap An Dcoipt 
dá gcluinpe^D fé " yAn Cgming " Agur a leitéioí a béAt Dtnne 
iiac beAD Ann 50 oeoiD n,\ noeop acc dío$a Djtoc-$AeDit5c\ 
&5Uf ní lié AmÁin An tru\c léiginn do hacad AmtigA a\\ An gcumA 
fain acc An r5ot>Áitte féin (ati peAji bocc eile bA mime pÁn LAfg 
as An nS^eoilgeoip if mó Agup if ctúicige Díob tnle), aii rSolÁipe 
péin, ADei|tim, o'féAOfAD feifeAti otil a\\ re^oóro Aguf a\\ feAcpÁn 
aji nóf An AfAil dá mb'éigeAn dó eotuf do cup a\\ áic do beAD 

1 b^AD ó bAile, Aguf 50 Deimin ní rriAic An puo peAft léigeAnncA 
Ap fÁn AStif Ajt fUAiD|ieAD Ajt Airte nA mbeicióeAó n-éigciAlicA De 
ceAl beAgÁin eoluir do cup u aid féin a\\ bAile beAg bíDeAé azá 
1 n-imigcéin uaid, ní n^c tocc Aip. 

tlÁ cósúAtt onm nA " íiAirceAÓAif DéAHluigte " Agtir nA tiut)Af 
eile úd do ctijt 1 nDeipeAD An leAbAip ciaji. 11ac mop An reoD 
Dúinn 50 liÁitngce AinmneACA fHÁi'oeAnnA "OpoiceAD Áca "o'fAgÁit 
'iu\ .sceAfc, mAji gtijt f5tn'ot>AX) fíof iad yul A]\ cAilleAD An ^AeDits 
TAn Áic fin? 

Cá Aon hud AmÁm 50 bftnl AitpeAC món Agur dá n-Ab|u\inn 
bpón ojtm fAoi, Agtíf bíoD fé mAjt eifiomplÁin a\\ Dume beic 1 
gcÁf iDin dá coiiiAinte Aguf An coriiAiiile bA meAfA Díob do 
DeAtiAm \?Á DeipeAD riAp, mÁ'r eAD nAÓ fÁ DeiiteAD ciaji caLI é. 
Sin é 50 bfiiil " SonnAc 5° " TÁ^tA óm tÁim péin a\\ Sandycove. 

Seo mAtt tÁjilA DAm beit 1 5concAbAi|ic Agur 1 gcÁr idiji dá 
con'uMnle. ftiÁTi-Af Sandy go Point a\\ au áic ya btiADA:n 1765 
A5«f níojt éijii5 tiom duI ní bA f'A fi^I' ^il 1 - "OÁ bpéADfAinn, 123 

b'péi-oiji gu Dfui§mn *Sanlygo, *Sanlcgo *mp, Agup t>á Dptnginn 
T)o uí An ceipc cntuMX) pin pévócigté AgAin. tl^c nnpe Ati C|UiAg 
ttluipe Agup gAti coríiApttigAti iu\ hÁice "o'pajáiI 1 n-Aon léAftpgAil 

azS níop pwe ni lé.\pr5v\il tu\ bliA-ónA ú-o? T)o paoileAp ^p -ocúp 
gup ap *poniu\c c^ims Sandy — . Uá pn mAit 50 leóp, Ajtpa rmpe 
tiom péin, acc 'pé put) if siiíuac Ann <.\n |téAmfuróiu&A a O " pe " 
nó " le " beic poirh " 50 " (.1. p-vippse), AihAil mAf ,.\cá p<\n Atnw 
Cóin-pe-50. TX\ opíg pin tjo pmAoineAp Af " SAinn-te-56-" Acc, 
AfipA mé Uom péin Apfp, nf AtoAipteAf " pÁinn " in-oiu acc 1 
SConnAÓCAiD. CÁ opiop "oúinn 50 mt>e*.\-ó pé 1 Dpeiimi 1 nllíb 
V)pium CuAlAnn LAigeAn? Uu-o eiie &v aji pmAoineAp, ir caoI 
cun'uMis Atl CIAtt v\ci le ;í piinn " 1 gConnAÓCAlti féin. HlA'f t ,l, "° 
£ So scinpceAn " corner " m&p OéA|ttA aih, .1. " ci mé 1 rimn 
= c< I am in a corner," "cuiiteAO 1 pinn é" = " He was put 
in a corner," ni hionAnn é Agup cúinne nó coinnéAl. " Cluipi-oe' 7 
An koCv\1 ip peAfif Ppe*StUT "oo 1 gCCnse^x) 111un'u\n. Agup 
" ceAnnCA " if cóimupís t>ó Ann, A5up iat> ap<noh dá nglé^p Ap 
An Aifce gcéAtMVA. 11 í fAgAnn rAin, AihtAó, nac De^-6 4 nYdlAipx 
D'tipÁro Af " pÁinn " 1 n\1i0 t)|tiam CtiAlAnn p<\-o ó. A511P f"' 
iHAf v\cá An ceipc, mé pern 1 pAinn as " rÁmn " ti'uineApDAro 
Ainm tiA liÁice beit Af n- v \ óofftAfttugA'ó ■o'ug'OAitAio nA peAn- 
LéAppsÁiL ip pine da bpuil X)'iAppm<\ AgAinn. Ace 'pé meApAÍm 
Atioip 5"P " -SÁinn-le-gó " bA -óóicige beit Ann le Linn nA 
S^e-Oilse beit *n4 beACAi-ó 1 nllib V)|num Cu<M<\nn, 50 tnóp-inóp 1 
1151011 Af An mbAit bv\x) beitce ap An npoc^l " 50." 

'Sé mo spe^rj^n cpiix>ce Agup mo pSAttA^ millre^c é ?o -oeitnin. 
Ace fóipíop x)ói$ce gé^p -oe^cpvAé ! 11í'l lei$e^p nÁ neApc nÁ póp 
ÁfAé AgAm Aif ! C7i pé tiA|t o|tm 1 gceAfC, -OAf n-oóií; ! Li n-^on 
■oÁ nT>eA]tnA piuDAl A5«p puiulónj pÁn mobile be^s polcc^ ASUf 
pÁrrtAipeAéCA pAin coip p^ippse, c<M*oé -oo-cípmn . 4 p $sc c^ob -oíom 
^cc M SonnAé 5ó " Agap é 1 n-Áipx>e fÁ n-A múntAín lAfAinn so 
tie.\p Agup ^o cuacaIac (mAf meApAim Anoip) 1 n-émfeAéc. 11^c 
éAÓCAC "oo cuic a cpoi"óe A\y An teAt)0 Oocc (.1. opm-p^) ati li 
pAin? 11í né AriiÁin sup ttnc An lug a\\ An lAg Agv\m Agup An 
cpioll ap An cpe«.\ll A5^m, acc "oo ttnc mo -óu-OAm A^up mo -ÓA-o^m 
opm asuv m o puTD Asup mo pat) uile uAim ! (tí'éigeAn t)Am mo 
tAppAinj; a beit ^s^m ^r nA CAnArhnAio cum mé.vo mo -óoilseApA 
A5up mo -óobpóin -oo cup 1 n-urhAil.) 111o épe&t rhAit)ne ! ílf 124 

t)<\og<\L 50 gctHjtptT) J-\ii|tCAnn Ku\§Uii§te "Ofiin tAo&Aijte "oe é-áin 
Agup -oe copcAp o\\tA yem ua múnlAí uttAtnn ?m T/AitTJCAnAm ! 
1r ciubAirceAc mAft rgéAl é ^gtip ir ifréat-A mó|t lioni é 50 "oeApfcc^. 
CÁ *oo rhéAi) An t)ftóin acá ojtm iiac puajiap óm céill Agup óni 
fuAitmnc gAn AniAroiSe ceoil nó mo ■óeApmA-o AmafOige óslÁcáip 
t)o •óéAtiAif) a\\\ Aguf nío|t $Ain aoÍ> nÁ fojuf -o-Atn 50 troeAcafo 
fé jh>"0 t>e^s 1 t>f ad opm : — 

SAinn Le 56, 

Coip tT)*\|tA VHnm iiaó ciaii T)ó? 

Sine íú nÁ 6-A"OAfl ttiAix), 

"Oá mbe^-u pc<M|t an euAin f at> ctó-ó ! 

SÁnm le 50, 

ITIéAtiAti -oó niA)t pm £<.\c ló. 
VtiAim nA cumne Aim lei) fail 5 
CÁ fUAim cuume a\\ pÁil ip tnó? 

SÁmn le 5Ó, 

CAipteAt tr\A\iA V-A01 11 í 5Ó. 
Cpic y\n cuniA-ú Aim pi loó ; 
Upic pin pnÁiii SAn locc it) £ó. 

SÁinn le 50 ! 

tTlé 1 fÁinn -oApipit) do ! 

T)íc peAn-é<Mpc pÁ troeAttA pom, 

AifipAp nióp X)o $01 n 1110 £nó ! 

SÁinn te 50, 

niAiiAéc An a rcAin pi -oó, 

llÁp pÁ5 leAnniAin rS^it "OÁ Lu<vó ! 
•QÁ t>pÁ5AT>, t)A-ó í>UAn Án ró$ ! 

SÁinn te 50, 

CÁ bpuit a r^Aijt 1f a cló-ó? 
tlí léin "OArh 5AOix>eAl nó 5aU 
ÍIaó ^it)e -oaII Att -oo fnó-ó ! 135 

Siinn te 50, 

tTÍójt an ronAr, tnóp An fog ! 
Amm t>A-o oeicce as sac. n-Aon, 
'S gup teir -no dca-d <\oo rvd rto$. 

SÁinn te 50 ! 

Cia -oo OAinfeAT) -oe a ctox)? 
Cia -oo ouipfeA-o accIot) ope 
TVcir A woeACAi-O roue te po? 

Simn te 50, 

(\\5co1p .\ijt t)o men mo bpo ! 
FoptAnn móp t>o pmne.\p OfC, 
Ss-dm-Att jijt -no copp 'f -no 616*0 ! 

SÁinn te 50, 

'Sé, -n<\t< tiom. mo cpAoioin cn6 I 
frtipiop ! bug^r cut T)on ce^pc ! 
CÁmceAp me ! nfoji fieAcc An gnó. 

[SonnAc 50 ! ! !] 

tftAttce&p T).\m-i\\ 'c nu\irrOv\p t>ó ! 

6 pah áic 1 n-u\pAnn viK\p ! 
11c ! mo liiite cpuA$ A ctó'ó ! 

SÁinn te 50, 

Cum CioepAf pom At» "00 fmó-ó? 
Cum fteAf múnlA púc 50 t)|t^t ? 
Fiu cú vom, a &ámn te 50 ! 

% SÁinn te 56. 

Ace trio-o -oeipeA-o Leif An -ooitSeAr "ooiteigirre pn peAfCJ ; 
t)'féiT)iít 50 -ociocpAi-óe X}Áp kcaí>aip Aguf "OAf Dpóipicin for. -AgUf 
b'Fémip eite sup " Sonn-te-56 " aca Ann tap éir An CfAO^Ait ! 

"Pótpíop -oói£ce ! if eige^n -oiiinn ctiro 5eAg eite -oe iu\ hAinm- 
neACAin x>o ccapcu^at) fA "óeineA-b tn\p. CAtt AStlf a AepAnnAi£e 126 

A^iif a Antijtéi'óe acá Áji n-oinnfeAncAf itroiu TO'eif conn riiAit 
Aoire -oo -óut tAitur Agur ní Áitngim é beit bun or cionn le 
cahaii'iaihc tu\ S^e-óilse i n-ujmiótt n4 nCiiieAnn. " 1p leójt ó 
tflojt a -oiceAll." Cibé Ainm nAó ftnt ceAi<c Anoif "o'éif Ájt n*oícitt, 
caic^ca)» é ceAticu§A-ó An céAT) UAip eile beimi-o 'nA cúttAm. 

"O'v'éA-op^inn a pÁ-ú 50 bjuiil Áit rmmnfeAncAf corn hACttAnnAc 
com hAitfijtéró' le n-Ájt rcAifi féin Agur 50 bfinl bAinc aca *oá 
céite. ITlAitceAn miinn An T)eAt<m<yo Agup rnolCAjt tinn An ceApc 
aji An ifOOAji fAin péin. 

11 í cuinfeAX) cttíoc Aift feo gAn tiA ctó'oóitií *oo cuji fÁn mAiT)e 
<Mn'r- "póijtíojt 5éA|i ! níott leAnA-OAfi -oe riiACArAtfiAit An leAbAift 
C115AX) -oóib t^oim né Agur oá -oeAfSAib ym cÁ An cion C|tom x>e 
riA le^CAnACMb loicce aca. Acc CAiT)é An rhAiteAr X)Am beit A5 
geAitÁn? *OéAnv^n> fin An cleAr céAT>nA leir An gcéAt) leAOAft 
eile te&y foift lÁmAib aca. 

S. i. ReArtiStnt>iti5<vO ik\ n-^tintAtifi, -«a. Ail ponn, 4n : The genitive of this is rk\ h^ileac pnne. 

Aitt, 4n : "The Naul," with double reflection of the original 
Irish article, is the common use of the name. In Co. 
Wexford one also finds The Oyle=An Ailt. 

Aon^c Unmurh<\n : Preposition &p 9 as one should expect, e.g., -oo 
biof a]\ au AonAc==I was in Nenagh. 

St "úfiom : The "O- of the latter part is not aspirated in the 
usage 50 hÁt T)|iom = to Ardgroom. 

b.Mle Abann Cvunn, See'. \ Three prepositions are commonly 

with names beginning with lx\ile. viz.. 1 must asnal), ^5 
and pÁ, though not with quite the same application. 
Thus bí fé 1 mtk\ile «Abann cumn = he was in Connswate ■ 

1».«., he was undoubtedly tliere in the town «ailed Conns- 
watei : definite) ; bí re a 5 baite ADAftfi Cumn, he wa 
Connswater (nearly the same as the preceding, but not 
so definite) ; bí ré f<\ bv\ite A.\b<.\nn Cumn, he was "about " 
Connswater, he was in and around about Connswater, he 
was somewhere in the town of Connswater or in its 
neighbourhood (indefinite). It may be added that the 
preposition &fi also is found used with bAite as a common 
noun standing alone when it is employed in the Be 
of *- townland," e.g., bí fé Afi dti mbAile fin, he was in 
' that townland, '"' CÁ caiUu Afi An mbAile feo 'f if Ainm 
■01-re tnii|ie, v 4i there is a girl in this townland and her 
name/is Mary," &e. On the other hand, if the three 
other prepositions already mentioned be used with bAile 
as a common noun the sense is quite otherwise, viz., 
" home : " : CÁ pé 'fAfi mbAile (^3 or Aije bAile, pÁti 
mbAite) — there does not seem to be much distinction 
except in the case of the last which is indefinite when 
compared with the first two. Ap is also found before 
bAile móf = town. e.g., bí fé Af ah mbAile mop, he was 128 

in the town (in town). With b<\ile mop as a proper 
name thiags are quite otherwise, as then the prepositions 
i, a 5 and |M are used often even without the article, e.g., 
"bí tné i mbAite tnóp A$up 1 sCAipleÁn CÁbA." &c. For 
motion do and cum are used, e.g., cuai-ó r é -oon (a) bAite 
or cuacó pé cum an ('uti a', 'ua) bAite, he went home ; 
CUA1-Ó ré cum ad ('un a') bAile móip, he went to town. 

bAile Ú |t : Names of this type are often used without the article, 

though sometimes found with it. 
bÁp-oA, An ( = the garrison or garrisoned castle): A frontier 

castle of the early Pale. The English *' The Ward " is 

the etymon, as from this word the Irish bÁp"OA is a loan, 
be a Lac, An : One should expect Aft with these ; unfortunatel} 7 , 

both of the places so named are in Anglicised districts. 
bócAp : &\\ is used with this. 
bfieActAc : A\\ is used, e.g., Aft An mbpeActAiJ, in Brackley 

(Mon,> 

CAbp^c, An = Kingscourt : The preposition is An, e.g., bí mé Ap 
An jCAb|iAi5 (CAbjtAi£) itroiu, I was in Kingscourt to-day. 

CAippjeAc, An ") One should expect aji to be used with these. 
CAipji^in, An J Unfortunately, I have no recollection of having 
heard instances of them in proper names. 

ÓAji|iAi5, An : So far as I know, all the places so named take Ap, 
that is, of course, when the fact can be tested by occur- 
rence in an Irish-speaking district. Thus Carrickma- 
cross, which is usually An CAppAic in Irish, is alluded to 
thus : bí mé Ap a' CAppAic iiroiu=I was in Carrick to-day, 
and Carrick in Co. Donegal is spoken of in identical terms. 
The genitive of An CAjipAic = Carrickmacross is Ha CAip^e, 
whieii is often used rather idiomatically, as in ca ]\&X) 
jtiAice it'. CAip^e intnú a^aiti = I didn't need to go to 
Carrick to-day. I should add that a$ can also be used 
with Caji 11A15, as in the opening line of the old song : 

An pAib tu A3 An 5CAPPA13 nó An bpACA cú 

vein mo sjuvó ? 
Were you at Carrick or did you see my love ? 129 

ÓeApAc, An : The preposition with such names is usually Aft, 
e.g., Ap An jjCeApAij (ÓeApAis) = in Cappagh, A|i ua 
CeApAé<Aib = in Cappagha. So, with an adjectival name 
also, as in *Afi An ^CeApAij Uuaitj, in Cappaghroe. But 
in compound names like CeApAé óumti we get i ^CeApAc 
Óuinn showing loss of original preposition and of inflec- 
tion, both due to the weakening of linguistic conscious- 
ness through the mere formation of a stereotyped proper 
name. This remark indeed applies all round to ttatle 
(cf. i mbAile mójt with loss of article) and other place- 
names of similar combination. 

Citin Áijro and Cinn ttlA|tA (if not Cmti "ÓAirii which is very un- 
certain) are remarkable instances of the survival of the 
old locative case of CeAnn (Cinn from * quenni). In Cinn 
S\]\x> we find, not only the noun, but also the adjective 
in t lie locative. The Four Masters, however, use this 
name in the dative form Cionn S]\t>, but that merely 
shows that some antique forma persist in dialect alone. 

Cionn ÁlAirm, Cionn cSÁile, &c. : Names of this kind show a 
provincial use of the old dative as nominative. In Ulster 
this is invariably so even in speech. 

CtÁijtín, v\n : One might, perhaps, expect aji ay\ $CtÁiftín = in 
Clareen, but the place being in an Anglicised district the 
local use has perished. 

ClocÁn Iiau, An=Dungloe: Aft is always used, e.g., bí mé aji a' 
ÓlocÁn liAÚ = l was in Dungloe. Other ClocÁn-names 
are no doubt subject to the same usage. 

Cjtopbóitjie : These names take Ap, eg-, aji ua Cftor-bóitjnb, 
at the Crossroads. So with Cjtoir-beAlAi j. 

Cu|t|iAc, Aii : These names often take Aft, e.g., au au jCuppAc, 
but sometimes other usages are found. 

"OAinjeAii, < An = T)Ain5eAn Ui Cvnr-e, Dingle : In expressing 
motion to x)o is used, e.g., a$ t>uI -óon ('on) "OAin^eAn, 
going to Dingle. The same preposition is found also 
with Uóirh, Rome, An UobAft, The Rower, -An "OAinseAn, 
Dingle, and An Sjiac t>Án, Strabane. 

"Ojui m, An : Aji An -o]tuim = on the ridge or hill; f A *Ot< uirri:== i n 
Drum. 1 always with compound names, e.g., i nTjftuim 
An Coi^e, 1 nTjftuim SeAn-bó, &c. 130 
eac-ojiuim -. 1 is used, e.g., " cÁ riA-o rínce ríor i n-eAc-ófitnm." 

f?Ál CAjtjiAc, >dn : ,Aji is used, e.g., aji An f?Át óajijiac = in Fal- 

carragh. 
J?eÁfitAnn, ,An : The nominative form, which occurs in a grant 

of James I. as " Ffarhin," seems to be no longer in use. 

Peter Walsh uses the genitive in the first line of his 

song tnÁifie tlíc Cóil : 

"filÁ céi-óim 'un au peÁfitAmn 45 ót rÁile níop mó." 

From the genitive, An peÁnxAinn, the Anglicised form 
Narin is derived. 
■pojtmAoit : 1 is used, as in " 1 bpofiniAott AOibmn da bpAnn." 

5A|ibACA-ó, Ar\ : The preposition is &y, e.g., &\y a' g^|ibACA"ó = in 
Garvagh. 

§jiÁi5, -An : Places so named invariably take Afi, at least so 
far as my knowledge of them goes, e.g., x>o bior <\ji An 
n5|iÁi5 in-oiu, I was in Graigue to-day (Kerry). 

5|iÁmreAc, An : These names also take aji, as in 

" £)í mé 1 mumeACÁn A5ur aji An St 1 ^ in P5-" 

teAjijA, -An : .Aft An teAfi^Ai-ó = * in Blacklion/ but on the other 

hand 1 teAn^Ai-ó T)omn-áitl. 
tuji^A, -An : Places so called take &\\, hence *&]\ An tuftsin = in 

Lurgan, as the following extracts from Irish and Scottish 

folk-songs show : 

" -A coif nA cnÁ5A A|t An Lufi^Ain "OfiAOi^m." 

" Air a Lurgainn hi 
Air a Lurgainn ó hó." 

iflAinipciji, -An (Co. Lurnimj) : A\\ An triAinirciti = in Manister. 
In other places of the name fA tflAmircitt is the usage. 

multAc, -An : -Aft is the preposition usually found with place- 
names so called. So also when an adjective follows, 
e.g., -aji An mutt-Ac bÁn = in Mullaghbawn, &c. When a 
genitive follows, however, 1 is used, e.g., 1 mtitlAc Ci^e 

ftUA1T>ní, &c. 131 

ójtuaí; (Ó^rriAJ), An : This name takes aji, as in 

" bím A5 5|iéAf Ai"óeAcc a\\ An Ósrnuij;." 

UuAT)-$l<5f, An : <S]\ is used with this form of the name, e.g., &\\ 
An nuA-ó-jLAr = in Curraghglass. An An sCujifiAC glAf 
should also be expected. 

SfiÁi-o, -An r- : An is sometimes used with place-names so called, 
e.g., a)\ a' cSfiÁi-o = in Street, Straid, &c., but i with com- 
pound names, e.g., i Sjiái-o An puiftz: = in Ferrybank, &c 

SjiAir, An r- : Ap is ^° found with place-names of this kind, 
e.g., Aji au SfiAic or Aft An cSpAic, in Srah, &c. 

S|iAr, An : A]t is the proper preposition for this also, e.g., Aft An 
S|iac or A|t An cStiAt = in Strath, &c. 

SjiAt t)Án, An : As might be expected from the preceding, Aft is 
always found used of the present name, e.g., 

11 Y A5 -oiot ha mbtiój Ajt a' rrSnAt bÁn " 
11 and selling the shoes in Strabane." 

For "to" (motion) the old usage of -oo survives in ó 
•Óoifte "óon ('on) cSnát bÁn, from Derry to Strabane, but 
in this -óon has scarcely a stronger sound than 'n, as it 
coalesces with the final vowel of the name that precedes 
it (t)oi|\e'n or "Óoin' 'on). 

SjtAt SaIac, An: A|t is used, as one would expect, e.g., aji au 
SftAt SAlAc = in Recess. 

S«Aif:r|\eAC, An u- : This name is usually feminine. It takes 
aji and is inflected in the dative, e.g., aj\ a' cSuaiccjuj — 
in Swatragh. It is explained locally as meaning "a 
through-other place " (i.e., a, village of mixed population, 
Irish, Scotch and English ? or a place where things are 
not kept neat and tidy ?). At any rate, the local explana- 
tion* clears up its derivation, for it is evidently a noun in 
-jidc, -neAc formed from puAicue, kneaded, mixed, of. 
mAijjteAC, bo^jtAc, &c. 

CAmnAC, An : One should expect to find Aft used with such 
names, but I can recollect hearing only 1 with some com- 
pound names formed from the word. 132 

Cdob, &c. : Aft is the more usual preposition, especially when 
the article is employed, thus, Aft An Caoio tflóifi, Aft An 
CAob Cpom, &c., but i "oCaoio An rhvnlmn, &c. (compound 
names), especially when the name is felt to be stereotyped. 

CeApmonn, An : Ap is often used, e.g., Aft An CeApmumn, in 
Termon, Tarmon, &c. 

CócAji, An : Ap seems to be the correct usage; e.g., aji An cocaji, 
in Togher, &c. 

Cóin-fie-5Aoic = Tanderagee, Co. Armagh. This is corrupted 
to CAp-pe-3Aoit in Omeath, a fact which seems to show, 
when taken in connection with the Anglicised form, that 
the local sound must have been CAin-pe-sAotc. 

CpÁi£, An : A\\ is always used, e.g., &\\ An CftÁi$ (-oCpÁij). 

CpÁij lí)Aite = Dundalk : 1 -oCpÁis bAile seems to be the usage. 

CpÁtjlí (properly CpÁi^ U): 1 -oCpÁijU is used. This and the 
preceding name show the principle that when CpÁi$ is 
followed by another element in the genitive the preposi- 
tion is 1, whereas An CpÁij takes Aft, as stated above. 

CuIac, An : Towns and villages so called take i with the 
article, e.g., ta CuIai^, whereas Ap An uuIaij (t>c«Lai5) = 
oa the hillock. Also in compound names 1 is the norm, 
e.g., 1 "oCuIaij An lAftAinn, in Tallow, &c. This is similar 
to what has been remarked about t)Atte, CeApAÓ, "Oftuim» 
in u ll ac, CftÁij, &e., above. 

tlAtj, An = Navan : 1np An Uai5 = * in Navan,' is used. 
Uauji, An — Navan : Inp An UAim=in Navan. Cu^Ap pÁ n-oeAftA An méi-oín peo aj P^asa-ó An leAOAtp peo 
T)Am : 

Ballin- 1 n-A^Afó toAile nA : CÁ *óÁ "óeipmipeAcc Atft ptu 1 
^ConrAe AoncponiA, .t., Ballin toy = bAite nA CtiAtge, Port Ballin- 
trae = bAite nA CpÁ^A. 1 UeAcpAinn *OÁil T1iat)a 'pea-ó puAjtAp nA 
hAinmneACA ^Ae-óiL^e. b'péi-otp 50 bpuil ceAnn AmÁtn eite 1 
5C0. An "Oúm, .1., Ballinran=bAtle nA n*OpeAn ? 133 

Art- i n-A^Ai'ó Á]\T) : 1 -oCín tléill Ajup 1 bpne ^Alt acá An 
nóp po a\\ bAil, .1., Articlave = ^t l '° An <Héib, Artnagross = Áp-u 
nA sCjiop, Artigarvan=^|fo uí gAnbÁin, Artane = ^n-o ^'"^ 1 ". 

Mills 1 n-AJAi-ó muileAnn : CÁ An nóp po aj\ bMt aji pu-o tiA 
tíjie ó 1mp C|tÁJA CaII 30 hOileÁn Cléipe. Seo t)eipmineACCA 
Aiji, .1., Dry Mills = -An WuileAnn Cinrn, XewMills = v\n inuileAnn 
OjS O'Callaghan's Mills = muileAnn Uí CeAltAcÁm, Bushmills = 
muilcAnn nA buAire, Rockmills — Cnop Aine An ttluilmn, -jnl. 1p 
léift Ap fAin sujtAb Ainm coimcionóil An pocAl muileAnn, cé 50 
bpinl uirhijt iot|tAit) Ann leip, .1., minlce nó muilní. ciU-AinniiicACv\. 

"OeijiceAp " Cilte " m*p Ainmni-ó 1 n-ionAt) "Cill" irnA 
liAinmneACAib pin 1 n-ointeAH-tiiAipceApc n<\ cíjie, .1., 'p A rói'óe 
A5up 1 nOijt^iAtLAib 50 hÁifiite. *OeipmineacrA Ain pm, .1., Cilte 
Cajui — Oil ÓAifititj, Cille CaoI = OH CaoI, Citle ÓaIcaij = 
C1II CACIA15, Citle Coc=Oll Óoc (Oil Coca), -||it. b'péfoin 
5U|t "Cille nA CÚite" bA-ó ceAjic x>o beic An Killiucoolo ("Citlín 
An Óthle " |v\ leAbAj\) An An ^cuniA cé<\-onA. An péi*oin 50 bpuil 
" Cille pftAOiéV ( 1 sConnACUAib) A^up u Olle ^eApnA " (1 
mbpeipne) ojica pAin leip? CÁ11) Ammne<ACA eile An PA5Á1I 1 
^cAinc An oinceAn-tuAipcipc nAC pint dti nóp fAiti ionncA, 50 
rr\ó\\-rnó\\ Ap ÁiceAtniAib acÁ 'p A cin-o eiLe -oen cífi, .1., " C1II 
•OApA," "Oil Coinne" = Oll Coinnij, "Oil Sléibe " (copAni- 
tu^AX) con/oine, "Olléibe' 5 An CAnAniAinc;, "]pt. bíonn "Oil 
T>a\\a " (•' CunfiAc Cill "Oajia") A^up "oil Sléibe " ("pÁcjtún 
Citl Sléibe ") 1 n-A n5emit)in leip. "OROICCVVO vVtv\, I. 

A geACv\í. 

"Do bíoó bAllA cimceAll cajiu pÁ "ÓncnceA-o Ái& pa-o ó, A^up 
peAcc n5eACAÍ Aft An rnb<\llA pin. X)ubApcAp 50 n-onui-otí 5AC 
oi-úce iao A|i iiAijt An tneAX>om oit>ce, -oo péi|t An cpeAti-jnÁip. 
"Oo leA5A-ó Ati bAtlA A^up nA 5eoiCAÍ peo uile acc AmÁin geACA 134 

SAn ÍAbjup. "Oo bí cunrme pop p a bluvuAin 1835 aji AinmneACAib 
A 5 U T *V lÁtjtACAib riA n^eACAÍ. Cait) tiA ceicpe cmn copAij 
(.1. 1 — 4) aji Ati "ouAob ÚUA1Ó -oen ti)ómn Ajup nA cjti cmn eite 

(.1. 5 7) Aft At! T)UAOlb úeAp "Ol. 

-dinm 5Aex)il5e. 


-Ainm béAjttA. 


SuixnuJAT). 


f Aft An "OCAob 


1. 


^eACA S|lÁlt)e 11A jCApAtl 


West Gate 


*' ciA|t "oen 


bAile móp 


o. 


An geACA Ú 


P 


New Gate 


I Aft An "OCAOb 
( CUA1T) 


3. 


5eACA IIÍ05 


An t)onitiAi5 


Sunday's Gate 


(A|l At! "OCAOb 
i. COIfl tlJAI-C 


4. 

5. 


geACA SAn LAbpÁp 
geACA bAite ÁCA CtlAC 


Laurence's Gate 
Dublin Gate 


(Aft An "OCAOb 
( COIfl 
>> 


6. 


5eACAT)úitíce(.i.'ÓAinitiA5) 


Duleek Gate 


(am An "OCAOb 
( teAp 


7. 


geACA SAn ! 


Scorn 


John's Gate 


(Aft An "OCAOb 
( tlAfl 


A iriÓR-SUÁ1T)e. 
! 
r StiÁi-o nA sCapaII = West St- 


9 c 


SnÁi-o SAn lAbjiÁp = Laurence S 


t* 
< 4) 

k) p 8 

PC 


SftÁt-o An AonAi5 = Fair St. 


SfiAiT) nA SeApAi = Shop St. 


53 


SpÁio nA bpiotóifieA-ó * = tete 


r's St. 
«5 


SftÁt-o nA bpA*ó = Dyer St. 
^ SnÁix) a' CobAi|i = Stockwell L, 


me. 
sl'i ' 


| SjiÁn> SAn séAm = James' St. 


•p 


) SpÁi-o SAn Seom = John's St. 


• *T)obíox) piolóiní inpAn tppÁi-o peo te tnJAi-o pionnúpt/imiftc 
An nA cioncACAib Ajup ca An c-Ainm uijici "oa rnbÁftfi. 135 xmoiCeAT) &t&, II. 

"The wall, commonly called the town wall, which formerly 

environed it, lias almost disappeared. Some detached portions 
of it remain still in different parts (on different sides) of the 
town, where they serve to enclose partly, either a garden or a 
yard attached to a house, or a churchyard, as may be seen at 
St. Mary's Church, to the south of the Boyne, where a portion 
of the so-called town wall encloses the churchyard to the south 
side. 

The seven gates on this wall, said to be shut at the hour of 
12 o'clock every night, according to custom, have all, except 
Laurence's Gate, been destroyed as well as the wall. Their 
names and situations are yet remembered. The four first- 
mentioned here are to the north of the Boyne, the other three 
to the south. 

1. West gate, geACA SjtÁi-oe tiA jCapaII, to 
the west of the town. 

2. New gate, ^eAUA ú\\, to the north of the 
town. 

3. Sunday's gate, ^eACA Kioj An *OorhnAi3, to 
the N.E. 

4. Laurence's gate, ^caca SAn LAOfiAp, pron. 
LoftAf, to the E. 

5. Dublin gate, geAUA £>Aile Át& CIiaú, to 

theE. 

6. Duleek gate, ^eAUA t)AitnliA3, pron. 

•Óúitíce, to the S. 

7. John's gate, £eAUA SAn Seóin, to the W. 
The principal streets are — 

West St., SfiÁi-o tiA 5CApAtl. 
Laurence's St., SftÁi-o SAn ÍAbjtAr (not -Aif). 
Fair St., SjiÁi-o An AonAiJ. 
Shop St., S]iÁi-o nA SeApA-ó (pron. -ait)). 
Peter's St., SftÁix) nA bpiotóijte-ó.* 
Dyer St., SfiÁi-o nA bpA-ó. 
^ Stockwell Lane, SjiÁi-o a' CobAift. Laurence's gate 

is still in good 

preservation. -3 a> 

o 

H * Street of the pillars : in this street there were pillars to 
which were fixed stocks (so called) where delinquents were yoked as a punishment, hence the Irish name." 136 

South of j" James St., SjiÁi-o Sdn Seutn. 
Boyne I John's St., SpAix) SAn Seom. 

We would not have taken down the names of the streets, 
but in order to get the Irish names of them when we had an 
opportunity." 

Ordnance Survey Letters, Co. Louth, 
pp. 182, 183. 'OROlCeAT) Áfcá, III. 

" Drogheda, situated on the River Bojme, about 4 miles from 
the sea to the west, is commonly called "0|toicex: (pron. dra-ith, 
the a like a in blade) [Latine Pons], literally signifying Bridge, 
or *0|ioicec Ái& [Pons vadi], literally Bridge of the Ford. 

*Ofioiceu is the name most commonly used both by the in- 
habitants who speak Irish and by those who live in its im- 
mediate vicinity, but if they be asked the name of Drogheda 
in Irish they answer T)|toicec Át a, which they thus explain, 
saying, -ofioicer; signifies a bridge and Át (they never pronounce 
it áúa on this occasion) signifies a, ford — the bridge built within 
the town over the Boyne gave the town the name of "Ojtoicer;, 
because it is supposed the first houses of it were built convenient 
to this bridge, and the water of the Boyne flowing under the 
bridge is called At, a ford, which is sometimes postfixed to 
"Ofioicer, making the compound word (name) *Oftoiceu ÁtA. 
Those who live at a far distance from it call it always by the 
last name. There are other ancient names of it still retained 
by some persons. Sarsfield, whom we have mentioned on (in 1) 
our former letters, says the ancient name of it was At t)ún 
rtviAi-óe, and Jones says the ancient name of it was "Oun T)ub 
ftuAi-úe and that of Dundalk was T)ún T)eAt5<Mn, pron. not -An ; 
others ray it was called Treda prior to it having got the 
denomination of Drogheda. 

In Acta Sanctorum, p. 652, col. I. we find it called Pontana." 
Ordn. S. Letters, Louth, pp. 173 & ITS. 137 

1U\S Vk\ RÍOg. 

án ru\p = Xaas : This was the colloquial form of the aame In tlie 

counties of Kildare and Meath ap to the time of the 
Ordnance Survey. We nee 1 scarcely doubt that it >vas 
so called all through Leinster before the bulk of it had 
become Anglicised even in the early 19th' century. At 
Xaas itself the Ordnance Survey investigator, Thomas 
"Conor, even obtain e J a tradition that " nap bAijneac '■' 
was the " ancient name/' a form revealing itself at once 
as a modernisation of the IIÁp 1. 15 vn of the Mid. Irish 
texts. Can it have been the case tiiat Irish lingered at 
Naas, though long a stronghold of English ascendency, 
-imply on account of its ancient Irish historical associa- 
tions ? On the other hand, the language seems to have 
been already lost at the same period in several rural 
districts not far from the town. 

JTóp SpÁmneAc — Corpse Lane: " póp SpámneAc, obs., Corpse 
Lane at Naas town took its name from a great slaughter 
of the Spaniards made there. The place is said to have 
been formerly called póp SpÁinne^c, Vhich is explained 
as signifying * the ford of the Spanish,' from a small ford 
in it, in which lay heaps of the lead bodies of the slain.' 5 
T. OConor, in O.S. Letters, Co. Kildare, p. 164. 

lÁn a X)&c = Back Lane : " There is a tradition that there was 
formerly a friary in Bakehouse Lane, lÁn a' t)ic, now 
commonly called Back Lane, leading from the town 
towards the old graveyard which lies close to the N.W. 
of North Moat in Xaas West townland. This lane was 
. denominated from a bakehouse being formerly in it, and 
its houses, at least some of them, are said to be erected 
over the vaults of this friary. " lb., p. 154. 

There is evidence in the above^ viz., pop = < ford, 5 lár, =z 
1 lane ' (also found in Co. Meath, e.g. t U\n Slap = Greenbatter), 
and bÁc = ' bake, 5 that Irish, as retained at Naas, had become 
full of borrowings from English. Of this, curiously enough, I 
have received independent corroboration. Mr. Joseph Clarke, 
formerly secretary to the Publication Committee of the Gaelic 138 

League, once informed me that he had met a woman from Naas, 
a Mrs. Walsh, who claimed to have some native Irish. She 
insisted that, in her Irish, h«f a' cfA$Ai|tx: = the priest's house, 
the form húp = « house' being evidently from older English. 
Another peculiar word of hers was l,éi|ipeói|t= * wall-ivy/ which 
seems to be from Fr. lierre, 'ivy,' whereto the Irish termina- 
tion -r*eoift has been added. 

Another Irish word from Naas is gtAifíííí = ' wearers of the 
leek in Naas on St. David's Day.^ (T. O'Conor, U.S. Letters, 
Co. Kildare, p. 147). ciu CAinm$. 

sru\iT)eAmiA, -\\\l. 

SjiÁiT) bÁitcín, Walkin's St. 

-An bAite gAe-óeAÍAC, \ 

An cSjiÁi-o ^Ae-óeAtAC, > Irishtown. 

" b<Mle An £Ae-óili5," ) 

bA'ite An guAil, The Coal Market. 

SjiÁi-o eom, John St. 

SfiÁi-o a' gfiAome, Green St. 

LónA tfiícít, Michael's Lane. 

T|iuim léin (dhreym len), Back Lane. 

SnÁiT) a' "Oem, Dean (Dane) St. 

bAite An tlir^e, Water Gate. 

SnÁiD William, William St. 

S|iÁi-o SéAmuf, James's St. 

A' p'fiaeiT) (P'rade), the Parade. 

For High St., Rosen St., Patrick St., Parliament St., 
Vicar St. and Market Gate no Irish names could be got. 

Á\ze<xnn& eite. 

" Cnuc An gizébó," " Altymount " (Altamont). 

bAite TIua nóc, Burnsgrove. 

bAite An Ttinnce, Webbsborough. 

CoitL pÁifine, Kilfarney. 

bAite An poitt, Ballyfoyle. 

Cnuc a' bjiAnAi|i, Knockabranar. 139 

44 múcA Aca\ the Moat of Johnswell." L iri0C A AcatoJ 
44 bujiJAip (bupAoip'), Bonis. " [buijijeAp.] 
44 SeAnA-LoclAin, Old Loughlin." [SeAn-Letcijlinn-] 
44 toctAin nú', New Loughlin*" [leicj;lnin nuA. 
44 X)noiéeAx> téic^tinn' (léi-ctm), Leighlinbridge." 
bAile SeAÚAi^e, Sheastown. 

"CúnntAe pottclÁp.-oe (popclÁpse), Co. W&terford. 
ttÁc a' boinéip, Bonnetsrath. 
44 CAi|i|t5Ín, Kilkearon, the road to Kilkenny.'* 
bun An lomAifie, Ridge, ;t the Butt of the Ridge." 
44 cÁim a' -out in (=-óo*n) Cacaiji, I am going to the City ^Kil- 
kenny)." 
"Opoicio-o (dhrí'-hidh) ponxtÁifise, Waterford. 
^AbjieÁn (Gou-raun'), Gowran. 
An "Oeijnín Uuat>, the Diniu River. 
beil bó, Belbo dr. and Eng. the same sound) = Bilboa. 
tAclAinn, Leighlin (T. Cody, Kilfarney). ieAt-De<Miiu\ ón áireAíitHMD. 

bA mop An Áipe -óúinn an" uAipib leAc-beAnnA A$up cojifi- 

CeAtflATTITIA fUAflAmAN tlAC ftAlb 10nnCA ACC CpÁCC beA^ pUAflAC 

a\\ ÁiceAnnAib, an bAin Leo, "]pl. UÁ bAiLiu^A-ó beA^ -oéAntA 
A^Ainn -otob po, a bpuNmÓN Af tiA LictieACAib út> -oo p^NÍob SeAÁn 
ó T)onnAbÁin A$up a lucu cun$AncA cum Iancoiti, oipi^eAC 
fTojifiACÁnACCA An OjfOonÁ'p pAn Aimpift pn. 1 LeAbAfilAinn ha 
1iAcAT»Aime AUÁii) nA LicfieACA i mbAile Át& CIiau. 1p mop An 
cpuAJ nac pÁ ctó acÁi-o um An tjcaca fo. trui-o'N teip nA ceAt- 
pAmtiAib acá ionncA, ni "0015 tiom jup yA^Ap Aon ceAnn aca £An 
bAinc Ap, An méi"o "oíob 50 pAib cpÁcc &\\ ÁiceAnnAib ionncA. 
"Oo cuipeAp leó beAjÁmín eile -óíob -oo puApAp péin. CÁ uuilleAX) 
aca 1 S5. O., LI. 110, 111, 116, 4$up 118. bA-ó maic liom $0 
3CAbfiócAx> ^ac Aon gAe-óeAl tiom an An pli^e peo. 

obÁinn pia sditise (1 bjreANAib prunAc). 

* 4 tní-Á-ó éips ip at) bÁi-óce, 

A5 jut 1 n-AJAix) An Áip-o 50 IÁ bpÁÚA." 

O.S. Letters, Ferm., 71. 
[St. Feber's curse on the Sillees Kiver.] 140 

All zÁt ÍS10I, -])\l. 

Aox) Ó lYlAlAitle, .1. yile ^eAfinnitnjeAC, ecu. 
" X><\]\ a bpeil 1 ^Cjn'omAij ; 
Ó foin 'un ah Ác' ípl ; 
t)Af tfiÁtje loc Silionn ; 

T)Afi oitiaiJ nA mboc ("Oaji O^trnni; ha mboc ?) ; * 
"Oaji tlÁpaí ha bóinne ; 
"Oaji rhócAÍ gjiÁmn' Ói$e ; 
'S -OAjt a bpuil pA ílonin eojipA 

"Oo cliAbdiftí ceAjtc ; 
T)Afi'A) feAnrhnÁ irtífi 
Oíonnf Amuij A]i fiubAl oix>ce, 
ÓAp b'piopAC -no íomonn 

-A leiti-oí feo 'beAijtc." 

Ánáinn, -]\\l. 

" 1 mt)Aile áca am UÍ05 a bí, 1 tnbAile Áca cLiac acá, Ajup 
1 nÁftAinn a beAf" (.1. ÁjfocACAiji tiA héipeAnn). 

CAjinjAijie 1 5ConnACCAib. 

Á\ir> tlA UIAgxVÓ. 
"SÚll Uí "Óuoda le VlÁjtX) tlA UlA^AT)." 

0.8. Letters, Co. Sligo, p. 353. 
Át au poncÁin. 

" CAbAqt tno beAnnACc-f a cum m'oioe, 
ITlAC U í UlX) Afl Át a' pojtcÁin." 

O.S. Letters, Co. Derry, p. 146, 

Át I1A5 tfiAonAsim, -||tl. 

"The Suck overflows its banks in this parish, and there is 
a prophecy that it will yet drown Athleague, which will happen 
as soon as the waters cover the L1A5 ponn which stands in the 
ford. The words of the prophecy are : — "By the cave of Bocks," but perhaps really = by Omagh of the buck-goats. 141 

' bÁic[p]i"óeAft Ác tiA5 ; 

T)óitff]fóeA|t toe 5tmne ; 
bem 5tm[n]pce nA F*r A ^ % > 
'S CLuAm -ÁtAp 5<\n ■ouine.' " ODon., 0.8. Letters, Co. Rose, I., 114. bAlle ÁtA CtU\C. 

" £o bAite <Áúa CIiac mÁ réi-óim, 
FéAT»p4i a óe tiv\c "ori^inn plan; 
'S mÁ titlim 50 h&iflifin, 
béiT) péipín cin^e mo ^pÁ-ó." [£o héipinn = A bAite.] SeAn-jiÁ*ó Oift^iAltAc, b»Mte áúa h " An pA"OA T)0 flublAÍp ? T)0 CAtlA^ Ó fjlAIT) bAite áca hí 

(ÓVÁhí)." 

SeAn.AnijtÁn fnuirimeAc. 

bAH.e £mÁis. 

M baite pHÁip tia mbttACAib píox)A, 
1p HATMjtc tflic Có-ua A5 $óoaiL nA ^óoiúe." 

CAOineA-ó OppAi^eAC. 

na bcMUéiT)ig (bAinéA"DAig?). 

11 ÚAinic bAipéi-oit 'im íia cípe, 

RmneA-OAji ^níom tk\c pAib ceApc : 
"O'pÁi^eoL-OAji Uonói-oij; caoc 

lp«mn piA-o CeApói-o triAoL Ann a pAC ; 
"Óóip.c piAt) puil Ab' uAiple nÁ píon 

A3 pio-oÁn CaoI Óon iia Sac." * 

O.S. Letter?, Co. Mayo, I., 295. 
[* In townlaiid of Creeves, parish of Rathreagh.] 142 

i( T)&\y(&) eAÍAcÁn if -oaja UaIíais 

1f "OAfl tlA CfieACAtACA flUA"Ó4, 

*OAfi 'OfiornpA'OA fUAft nuAifi tui^eAnn An pneAccA aji a t-aob, 

"OAjt Ónoc t)Aite CÁÚAit 

1f T)A|i tttuiteann "O^om CjieApnA, 
ni |tAt)Af te cfií |tÁite 1 mbotÁn An rptéibe." 

"OoírinAtt Ó ttíojbAjfoÁm (aji An óonAc 
•oó Anoif) -oo j?UAin i ^conrAe 
ttiimtnj ó RifceÁ|fo T)o but'. 

" CeAftmonn t)AttA pÁn bmn ctui^, 
f?onn btÁit *oo beAnnui^ pA-onm^ : 
SttJA^ ó CeAriijiAiJ '5Á roJA, 
pjAift Ó CeAnnAij cétVo-fioJA." 

510HA íof a mó|i rriAc pnbipj. 

beanti-A bó. 

n If pAi-óbfie beAnnA bó nÁ éine p a t>oV' 

O.S. Letters, Cavan and Leitrim, 259. 

bearm é<voAiti. 
" TÁ cuAicín 1 mbmn éd-oAin 'f ní péAT)Aim a meAltAT>." 

SeAn-amjiAn. 

béilín. 

" béitm binn nA ^cuac aji bjtuAc nA mAfiA 
béilin binn nA jcuac Aft bjiuAc tiA CfiÁ^A." 

O.S. Letters, Co. Louth, 206, 

beitlDSinig. 
" beijvopnij beA^ nA fpíonÁn." 

SeAn-|iÁ*ó 1 ^concAe na ttti-óe» 143 

CAl^AC, -jfiU (1 ^concóe SI1515). 

" 'Sé 5|ii<sr)Án éipe[Ann] Conru\cr[A] ; 
'Sé ^fiiAnÁn Conru\cc CAipbjte ; 
'Sé jjuanAn ÓAijtbjte CalfUM^e ; 
'Sé spiAnÁn ÓAljtAije CaI^ac ; 
^5 U P 'f® St 11 ^ 11 ^ 11 CAI5A15 ^n Cnoc." 

O.S. Letters, Co. Sligo, 215. 

CARRvvn ;ctmru\n). 

" CÁ fóp A3 bun CAjtfiÁin ^ati ujtAOCAT) 
An CAjtjiAij $u|i CAtlleAT) 50 reAcmAtU\c éAnnA." 

O.S. Letters, Kerry, 144. 

cedtftAfftá tnic rhéit. 

*' CeAtnAriiA TTIic lfléiú, ceACfiArriA ftAe^A ru\ Cúile, " ' Car- 
rickmaemea is the best quarter in Coole, ; a proverbial expres- 
sion current in Enniskillen parish. 

O.S. Letters, Fermanagh, 16. 

Clll Am, Killare (1 jconcAe ua hlAjtrhi-óe\ 
"LÁ e^fbuij; Aoix) tAinic An jaoc 50 CilleÁi|t CiLl San 

SjUAbA-O ATI fÚCAI^e 1-Olfl CÁ|\'OA1 , Óe A^Uf CÍÁft 
(nÓ eA"OA|A ctÁfl AJUf CÁ|COa).'' 

[púcAijie = úcAi|te.] I US. Letters, Wmth. I., 141. 

cilt be^t^c. 

" Cilt tDeAUAC ua $cloc, 
"pói-ojie 'juf Hop, 
t)Aile ua bpiArc 
^5up pox)Aint)in oocc. ,! 

SeAnpocAt 1 ^conc^e ah ClÁip. 

Clll 6AttA1§. 

" Bailieborough was anciently called Com pe saoi[c] . . . 
The town is now called Bailie borough by the English-speaking 
people and Cille CoI:aij by the Irish-speaking people."' — O.S. 
Letters, Cavau and Leitrim. 

[But I heard several call this town " Cille caIcaij" in Irish. 
— s~ t.] 144 

Citt eóin (i ^concAe Ati ólÁiji). 

" Coiji-óeAlbAC ftuA-ó An peilt A^ur An éicij 
A rhAjib a beAn 'p a clAnn i n-éinpeAcc — 
plleAT> An bjiA-oÁm ón fjiwt 

ptteA-ó jAn pint jAn peoit, 
Sun btm mAji fin miteocAp Siot mbfti^m 
tlA nx>eAfACA fiA"ó Ar Citt eom ! " 

O.S. Letters, Clare, 45. 
[CoifvóeAlbAc puA'ó = Turlough Koe McMahon.] 

clAnn cdtÁm. 

"The following lines preserved in the memory of the Mann 
(TMnilan shew that the O'Kanes were independent of O'Neill 
until latter times, probably until the 16th century : 

1 ClÁfl ClAUACCA JAbA-Ó leÓ, 

"OtteAm cjiót>a tiA n-Afim njéAti 
SeAÓu 5'céAT) bliAT>Ain bÁT)Aji Ann 

Snt fA -ocAini5 opcA ctiiAin no ceit$ Hi tléitt.'" 
O'Don., O.S. Letters, Co. Derry, 134. 

An ÓtOÓ j?AT)A (.1. Giantsgrave i mbéáfitA). 

CÁ An bAite biA-órAc ro i bpAjiótpue Uáúa UónÁin 1 ^ConrAe 
Úiob[iA"o ÁfiAnn. CÁ CAijtce cloice Aft cnoc acá Aft An mbAite 
peo, Ajuf if é An r-vMnm acá aji An jcnoc, .1. 
"An Cnoc Ajt a bpuAijt ponn piop." 

O.S. Letters, Co. Tip., I., 143. 

cnoc m^oit*oorhriAig, 

" Cnuc tTlAot T)onn 
LÁn -oe JAbAi|i 
triAi-om •OomnAc CÁf^A." 

rjomÁf Suac ón jCumAjiAC ■o'Aitjup. 

cnoc uisnig, nfii. 

" An Irish rebel, when he mounted the scaffold at Mullingar, 
enumerated the most remarkable heights to the west of Mul- 
liuoar in these words : 145 

'peicim Cnoc tlipnii;, Cnoc Aipce, 
Cnoc Uacuaji TlÁtA, 
ITIOCA flUAT) í>All' Loca Luaúa, 
1f CAifteÁn jm-oa se-Al ClÁ-pt^.' 

This rhyme saved his neck, but why nobody knows. 1 ' 

O.S. Letters, Wmth., I., 116. 

[peicim = -oocím, Accim.] 

coRcomnu^t) (cone a rnoTmtuvój. 

" tTlAinifr;i|i ÓOficomjiuA-ó aji An cAob ó cuai-ó "oo toe tuijic 

1TIAJ1 A bptJlt AVi CÚplA fAOfl A CA1J15 AT) ClíplA -OAOJt A 
CUJ1 " (cU1f1 = CUJ1 ?). 

O.S. Letters, Clare, L, 34. 
ctmru\ó cill DoUA. 

" 'S 5ii|i A5 CujtjtAC Cill *Oa|ia a fS^jiAf te siuvo mo 
cfioi-óe." 

SeAn-ceól UIuac. 

•ouoióeAT) ru\ bAnn^. 

" -Ai^e T)|ioiceA-o tia bAnnA 'pé f^Aji me le jfiÁ-ó mo 
é|ioi-óe." 

SeAn-ceót peAjinmut^eAC. 

Tmoióe*vo uí -ó^taig. 

11 1r fAOfi mAic mife, mÁ lei^im mo LÁm te fuuAim — 
te b|n'j mo -ómne 50 fjAOilpnn 3AC cÁr X)Á cfiuAf ; 
Ó'n cnn^A ^ati jmxjeAC a cuijipnn bÁ-o aji cuati — 
1p -oeimin ^uji mife cuifi "OfioiceA-o Uí T)ÁIai5 -puAf." 

1TIS. A5 SéAmuf tflAC COTÍ15A1II. 
Óutija : " cu " fA f3|iíbinn ; crh. cum^i-fi x>o fiéiji CAnAmnA 

*OÚn UÍ {Motrin (1 ^concAe CiobjiA-o ÁfiAnn). 

This fort was levelled by the Bagwells, an act of vandalism 
that makes O'Don. quote the following lines : 
" *OÁ bf ui^mif ceA-o cum mAfibtA, 

'Sia-o An céA-o bei-pc iat> t>o teAjpAimif, 
'S if -oeimm ju-p bmn -oo ^fieA-Of Aimip-ne 
Bagwell ^ur Maude." 

Old Croppy Song, O'Don., O.S. Letters, Co. Tip!, I., 107. 146 

" LÁ i b£Airi5 ; 
LÁ i ^coilt ; 

tÁ a$ bAtnr rlAC ; 
LÁ Aft An -oc^Áig ; 
tÁ inr An rnbÁ-o ; 

LÁ a 5 ceAÓc Ap ; 

-A^Uf Atl reACCTTlAT) tÁ 

l)íor A5 cuji mo rhAi^ifCjieÁf' — 
An tÁ bA meAf a aca a\\ fA-o." 

[eiblín uArAl ttí t)piAin a puAifi ó *ÓoriinAll Ó hAoTJA^Ain f a 
ÓACAiji ttlAoil -oeic mile ó f Ain$ ; "50 téiji " a bí 'nA T>eijieAt>, 

ACC 1f X)ÓCA 5UJA " Aft J?A"0 " AX\ CeAflC.] 

po^u peicín (t>Aite pobAiji). 

" -Ancoijte 1 5CI01Ó; 
tíifje gAn bftuiú ; 
tnoinrcijt An ffiAt ; 
muileAnn £An pfiut." 

O.S. Letters, Wmth., II., 25. 
-Ancoifie, anchorite. momrcifi = mAinirciti. J 

^RÁriAtlAX) (SUÁtlÁUT)). 

" If St^ 1111 ^ ^t 1 " é " (= " it is uglily high "), S. O'O. 
Sin TTiAji A"oub<Mnx feA|t íTIóca gjiÁnAfiAi-o, nuAift a cuifteA"ó 
An ptÁn mín A]\ obAiji tia f Aori, A^ur é -oÁ cup 1 gcéitt nÁtt ÚAium 
ré teif. flí't Ann acu bfiéAS-feAncAf, mAjt ip iotiAnn gnÁnAfiA-o 
^5 u f 3tiÁn-ot]teAT) .1. pjieAbÁn An SfiÁm nó An ajiBa. 

mis me-A'óoin. 

"Imp tneÁ-óom, 
lntf 3An 'Y AT1 

Imp $Ánn 3"ofiCAc ; 
ITlunA -ocu5Ai|i leAC 'fiÁn 
,c\n tÁ céi-óeAnn uú Ánn 

bé i*ó uú An tÁ rm '•oo tftOfSA-ó." 

CoLtim "Oe bAilif. 147 

Le&tílÁt (i ^cotroAe Ati ÓAbÁm). 

" CfÁí: bíox> pÁcjiAic if bf 131T) a' beAnnu^A-ó nA héifiionnA, 
beAnnuit; pÁujiAic tia hÁifoe A^uf bfiji-o nA hípt (nA ViÁire 
áji-oa, if bjnjji-o riA hÁice ífle). ÓAf fiA-o -oÁ ceile A13 leAÚfu\t 
(Laragh). T)'fiAftiAi5 pÁcfAic -oo ttftiji"© cA*oé An c|\uú Ann a 
f«Mb fí. T)o f tieAjAijt fí 50 jiAib aji a leActfÁt (having half her 
prayers said, unde nomen parochioe)." 

[" There is another LeAÚf At (half-fort) in Fermanagh and 
another in Longford or Annaly. — J. O'D."] 

0.8. Letters, Cavan and Leitrim, 123. 

IOC n-e^ÓAÓ. 

^Uacai-ó mé cum tiA coitteAX) 

If bAinfix) mé ctiffAC, 
Óif ciocfAix) ah conn fUA"ó 

A]\ bAile fio5 n-eACAC." 

OS. Letters, Co. Derry (O'Don) 
rru\ó<Mne flomn. 

"^Á tlACC fUtjÁfOAf 

t)í f iAm 1 nx)Án -OAm 
Ó céi-ó *Óf01CeAT) ÁZA 

50 x)cí ITlACAife "ptoinn ! " 

eo^An ConnAccAC, "peAfnmui$eAc. 

mÁlAinn, -]fi. 

•''The patron saints of Malin, Clonca and Culdaff may be 
collected from the following old verses repeated by Shane 
O'Dogherty^f Bree. They were composed when the inhabitants 
of the two parishes refused to admit the mortal remains of a 
strange woman into their churchyard : 

' Ca cuijiúeAf 1 mÁlAinn í 1 -oceAmpAtt coif mAfA 
CÁ le hAJAi-ó cfÁbAix) A3 bjiÁicjie 'f aj mAUAij. 
CÁ ^ofmÁn mAf rÁ fe 1 n-Áic tfluif jeAllAiJ ; 
T)A}\ ceAfCAill uÁ lonn mo ttiáLa, ca [n]-fÁ5ÚAf A5 mo 
oaUaío. 148 

CÁ CtuAin Caúa A3 Cottitn Cille, ir* Cút T)AbAc a$ 

Óa léi^eAnn fiAt) -oÁ scomAiji cAitleAó fieACA ua t^^^Án 
(aud they will not suffer a runaway hag to be interred 
in their churchyards).' " 

O'Don., O.S. Letters, Co. Don,, 32. 
móin éite. 

" móin -átmA A^up tnóin éite, 
An *oÁ mó.in if mó 1 n-éijtinn." 

Saying in Meath and Monaghan. 
O'Don., O.S. Letters, Kildare, passim. 

tnóin riA n-ion^AncAS. 

" The most wonderful townland in Glenconkeine is Money- 
neeny, in Irish tnóin ua u-lon^AnrAp, i.e., the bog of wonders. 
Here there was a Court of Magic held in the reign of King 
Arthur, and the gentry (= fairies) have hind folks played many 
surprising tricks in it of late years. 

There is a curious well in Moneyneeny, the water of which 
would curdle new milk." 

O'Don., O.S. Letters, Co. Derry, 181. 

tnu mtte ac. 

" Six) tnuijibije ua -ocorm, 
Si"ó uiatti tiAC -oeAfinA-ó peAtt, 
Six) AOibirm ua mbAti y ionn, "]fTl." 

O.S. Letters, Co. Mayo, 9. 

ílÁC pÁtlAlt)e. 
" RÁú £ÁtrAix>e ua $ctoc séAu" 

SeAn-UÁT) 1 5COUCA au ÓAbÁin. 

An rtobAn. 

" mo ééAT) mile beAntiAcc -o'feAji caíai-ó au ftobAiji, 
Ó'f é cuiu Anonn mé ^au teitpiuse au bÁit)." 

O'Don., O.S. Letters, Co. Rose, 13, 149 44 SeAnnouine -ÓÁ fi<vó : 'gAC -ouine A^Aib acá '-out t)on TC.ob,.\ti 

Ceix>5ix) 'p ceA c únnj\Aé (Armpo; A5up | ^ | 5 , 'ó ; cAjtAbAbc." 

ComÁp rilAC Cóoa -o'^iCfiif i ^Coitt 
£Áij\ne 1 nOpnAijib CeAp. 
[Cei-051-ó — * ; corae ! "] 

nos mic crteoin. 

" Uop Wac C|tiúm nA cAoi-oe." 

11 The name it received in all the little songs of the district 
(Co, Kilkenny) which mentioned it. : 

(J'Don., U.S. Letters, Co. Kildare. passim, 
runs (-=nos eó). 

<{ lOpjA-OAÍ péACAIjt Of Rtllf." 

Cojt i Smúix), Ceót peAjtntriuiseAC. 

ssrtín Aó Affinal n. 

" S5pín pspeAbAc íia peACc -oueAmpAll." 
1 Scrinium scopulosuin septein templornm (vei nun .' 

O.S. Letters, Co. Sligo, 310. 

SllAti t>e*\C^. 
14 'Sé -oo beAÚA A|i StiAb beAÚA ! " 

O.S. Loiters, Ferm., I 
[triAjt cui|\^eA|i pÁitce poiriAu pAn Áic fém.] 

sUAtt t>l<vómA. 

" íTlipe *OomnAtt Ó "OubpLÁm^e 
nÁjt lAp ajiiaiti le nÁijte, 
1p jeobA tú i SliAb btÁ-óm' mé, 
tld mp nA $teAr.nuA ip mó ceo.'* 

Old song, J Don., O.S. Letters, Q.C., L, 129. 150 

sti-Ab sCAllAinn, 

" CAttAnn triAC jtíoj cíjie tSuAin 

CÁ AT)tAicúe Aft a' uAob cuai-ó "oen trtiAb, 
A ceAnn ríop 50 toc nA ^Con, 
5 S a copA f «Af cum a' urléibe." 

O.S. Letters, Co. Derry, 227. 

" Callann Mór, a giant who lies interred in Carnanbane, in 
the townland of Ballybriest, where massy rocks yet. mark his 
grave." "toe da ^Con = toe peA-ÓA, Lough Fea, on the 
boundary of Tyrone and Derry," O'Don. 

SCUAg lAlge-Atl, -jnl. 

" Scuaj; tAi^eAn Agtif SctiAS téic^tinn 
-An -oÁ fcv>A5 ir Áiji-oe 1 n-éifnnn, 
*Oa mbei-óeA-ó cujtjiAicín £>péAnAilt 
-A)1 ScuAJ téitjlinn." 

11 Old saying at the Roval Oak, Kilkenny." 

O'Don., O.S. Letters, Wcx., &c. 

CÍtl flACRAC TTlUAlt)e. 

" Cijl pACflAC, 

CÍjt fA'OA JUAOAC." 

O.S. Letters, Co. Sligo, 363. 

CtltAC, -]\\l. (1 5ConcAe An cIáiji). 

"mocinlte ÚutAiije (nó 1 -oCutAiJ) ; 
moconnA f A bptACAit ; 
pngm Cuince 

1r ttícín CtuAine." 

CuIac == Tulla; An pACAit = Feakie ; Cuince = Quin ; CluAine 
= Cloney. O.S. Letters, Clare, 154. 151 ceARUtnste. 

a.\ic Ci£e au rhe<\pAi5 : " Si d^e ah irieAfAis "=Attymass, O.S. 

Letters, Co. Mayo. 
Si L143 pnn : Delete this paragraph. Si L145 ponn poji Suca 

and Si tiA$ TriAonAcÁm both = Athleague ou the Suck, 

0.>S'. Letters, Co. Ros. t I., 114. 

bAile an Ioca (Co. UofA Com Ám) : Full name bAile Ioca Hi 

■plomn, O.S, Letters, Co. Bos. 
bAile An tóibín : Correct to bAile U3ibm. The colloquial form 

is or was bail' tóibm (bAil' LÁibm), written in O.S. Fubl- 

book thus: bul:' LÁuibm. The coalescence of the two 

l/s shows that the article could not have been there. 
bAile ÓAifteÁin tfh^ eocAjÁm^ Castletown Greoghegan : Local 

form given as bAile ÓAir-leÁm ru\ n^eocAsÁn in O.S. 

Ijctters, Wmth. 
bAile Cai ple^m Uí CoirmeAlbÁm : Correct to bAile CAipleÁm 

Cm.i "OÁ béATiA = Castletownkindelan, O.S. Letters, Wmth. 
bAile C|iuaic, Ballycroy : bAile po-ó CfuiAice (McFirbis), bAile- 

i-cjiuAic (Connacians of district), bAile CjtuAix>e (Ultonian 

colony of district), O.S. Letters, Co. Mayo. 
bAile eAfA *Oaiia : Better béAl eAfA *Oajia (locally beul 'fZA\\<s, 

O.S. Letters, Co. Sligo). 
bAile eocA-ÓA rhic ÁjvoJAiL, Co. "Óoijie : Bellaghy, Co. Derry. 

[Omitted.] 
bAile riA muc : Correct to béAt Si& tia muice = Ballinamuck, 

O.S. Letters, Co. Longford. 
bAile SlÁin^e = Slane : Correct to bAile SlÁme. The local 

form is bAil' SlÁme (bol'lÁmne). 
bAile Hi CacaiI: Correct to bAile ÚácaiI ; see rhyme so headed. 
beÁ-ómón = Beamond, in O.S. Field-book. Hence T)jioiceA-o 

t)éimeAnn should read so. 
beAl Si a ^Aipe : O.S. Letters have beul áca ^ájiúa. 
béAl Sis ha niAjiclAC : The modern form is béAl Si& tia 

niAllACC = Ballinamallard, 0,S. Letters, Co. Fermanagh. 152 

Doc p'onÁm : " boc £AonAn ,J = Bofeenaun, O.S Letters, Co. 

Mayo. Probably pronounced boc pAonÁin (cf. p AO|\cAnn, 

Mayo = p'o]tcAnn). 
boc CóIa : " boc ÚviaIa," O.S. Letters, Mayo. 
bnéAncnÁcc fhic Ice : Correct to bfiéAncftÁcc rhuije bice. 
Am buijiJeAf tiAc : Correct to buijtjéif téic (Borris of Liath). 

This was the ancient name. The modern one is bui^ei^ 

a' T)á rhile == Two Mile Borris, O.S. Letters, Co. Tip. CAirleÁn nuA = Greencastle (near Moville), Co. Donegal, O.S. 

Letters, Co. Don. 
CeAtiti tiA h^a-d : Correct to Cionn Át a 5&t> == Kinnegad, O.S. 

Letters, Wmth. 
Oil beA^Ám : Correct to Oil beucÁin = Kilbeggan, O.S. 

Letters, Wmth. 
Cill Coificinn (CAijicinn) = Kilkerrin, Co. Galway (East), O.S. 

Letters. Delete Oil Cuijijiin. 
Cill túcÁin : Correct to Oil túcAmne h= Killucan, O.S. Let- 
ters, Wmth. 
Oil mbiAn : Correct to Oil miAti = Kilmeane (Kilmcen), O.S. 

Letters, Eos. II., 90. 
Oil Oii^lAn : The Ann. Innisf. A.D. 1215 have CilVfojislA ; 

no doubt we should now spell Oil poji^lAU. 
Cill ó ScolAi-óe : Correct to Oil Opcuille (local form) = Kill- 

oscully, O.S. Letters, Co. Tip., passim. 
Oil CuAmA : Correct to Oil Cum a = Kiltoom, O.S. Letters, Co. 

Eos. The P.M. has Oil Cottia = OllCornA? 
Cloc t?uA|iÁin : Correct to Cloc An UiAbÁin, as O.S. Letters, Co. 

Armagh, reflect. 
CIuaui 5aoa (no 5AbAnn) = Clongowes ; see O.S. Letters, Co. 

Kildare. 
CUiAince gAbttAC : O.S. Letters, Co. Armagh, give CluAmce 

5A0JAA, but O'Don. may have missed the final -c which is 

silent in Or. 
CnocÁn An CeAmpAill = Kosegreen, near Clonmel, O.S. Letters, 

Co. Tip. Insert this and delete Uof 5ii éine - M3 

Coill óatti = Crooked Wood, Mullingar. Insert this and delete 
CeAc ttltiiinA. 

*0|iomA'o (CixijijtAije) : Recti? *OjiunK\tin ; so pronounced by the 
natives ace. to O'Don. in O.S. Letters, Co. Kerry. 

"Ojiuim CtiAb : Correct to "Oftuim óliAb = Drumclitte. tterSi 

Co. Sligo. 

T)ún Cuinn = Dunquin : The F.M. have Thin Caohi. The name 
seems to have changed. 

"OúncA, tlA : Correct to An Thin = Tlie Downs, O.S. Field-book, 
parish of Taghmon, Wmth. 

eanAr CiiAn = Annaglulown : The older name is Pauac Thim. 

gteAtin tteAÚA = Glenveagh, Co. Don., O.S. Letters. 
^teAtin f eAjtriA = Gleufarne : " gtmn feAjmA " locally, 
L> tters, Co, Ferm. 

gleAnn íolÁm : " gteami pAotÁm '' = Glenisland, O.S. Let : 
Mayo. 

1nir eirci|t AbAtin : Ifiif SsfieAbuinn is common in authorita- 
tive texts and is therefore not wrong. Older name : Soijen 
Uip^e caji Attaints 

li'ibÁn Th'se, UnmneAc : Bod}'ke, Limerick. [Omitted.] 

mAinirr;i|t ttéi-om : Correct to lilAiiiifCif Uéu-oÁm = Monaster 
raden, O.S. Letters, Co. Sligo, 235. 

tVhonnÁn eibtmne = Faithlegg, is rather the Hill of Faithh 

It is called also irhormÁn £éi"ótim. The parish of Faith- 
legg is Called ]?éi-ólinn and ^éi-ótim, O.S. Letters, Co. Wat. 

SjtutAiji ^uAi^te = Sruille, near the Barrow, Co. Carlow, O.S. 
Letters, Q.C., II., 43. 

UaecAftAije : The proper name is At An pojtrÁm = Upperlands, 

I Letters, Co. Perry s 146, 149, 154 utnueAt) eite. 

Aóa-ó ti|i = Virginia: In The Gaelic Journal, Apl., 1909, pp. 
175, 176-7, Dr. Carrigan ; s critique of porx-feAncAr L, this 
was clearly shown to be the old name of Virginia. 

At ah poficÁin = Upperlands (formerly Ampurtane), Co. Derry) : 
Insert this. See tUcc-AjiAi^e. 

t>Aite áía An UjicAiji = Horseleap, Co. Westmeath : Prond. 
locally (O'Don., O.S. Letters, Wmth.) Blah-an-ruchair. 

CAOjiÁn mó|i ha ^Aittiíhe = the top of Taylor's Hill, Galway. 

Citt beA^Áiti = Kilbeggan, seems reflected in the following : " The 
common name prevalent among those persons who make 
an attempt at its Irish name is triAinir-ueAifi Cttte bo^Am/' 
O.S. Letters, Wmth., 320. 

Oil LúcÁin = Killucan : This seems to be the form used by 
the Four Masters at 1450. The O.S. Letters, however, give 
Citt lúcAmne as the local form. 

CtiiAin óotmÓ5 (not included) : Another name for Lambeg. 

OAitritiA3 óiAnÁm (DAimtiAs) : I heard the local pronunciation 
from Peter McDonagh of Somerville, Co. Meath, as "Onm 
Liacc' (" T)ú' Iiac" for T)orii Iiacc, "OAtr) tiACc). "Ouitice 
given as gen. under "OfioiceA-o áca II. seems strange. 

•OjtotceA-o teitjtmne = Leighlin Bridge : Occurs in Three Frag- 
ments and other authorities. I heard this name in Kil- 
farney, Co. Kilkenny, as < "0|iuitio'o léit'tmn'," whilst 
Leighlin (Old Leighlin) was called there ÍActAin (also at 
Johnswell, as well as SeAnA-LActAin). 

T)jiuim t)Án (from O.S. map) = Killadeas : The latter (from 
Coitti-ó "OiAf ?) seems a new Irish name due to a recent 
resident. 

*Ofunm óonnjiAc = Drumconrath : "Oftuim £óm$Á? is the Mon. 
form. Locally (in Meath) it is pronounced nearly as spelt, 
viz., 'Ojiuim ÓonnjiÁ'. 155 

-An T)ut)CA|iAi-ó = Doochary : The gen. is rk\ T>ubcA|tA-ó, as one 
-would expect. 

T)ún bjtóÚA = Dunbrody, Co. Wexford : So called in Co. Kil- 
kenny, ace. to O'Don. 

T)ún 1orri5Áin = Dunnamag«ran : Dr. Carrigan has proved this 
to be the true form, but many fancy that Dim na inbo^im 
is the name, and the pronunciation is rather like it. ■puijiceAit, gen. f:ui|iceÁlA = Forkhill : This is my owu recollec- 
tion of the sound, but' I notice that good scribes write 
JToipceAll in the nom. 

^leAnn tia mine = Glenomena : Explained locally as the old 
name of Foster Avenue and as signifying "the glen of 
the mountain." It was revived by a local resident. 

5ftÁn4fUAT) = Grauard : This was the form used in Co. Longford 
when O'Don. was traversing it on behalf of the 0. Survey, 
although 5|u\nÁ|tt) seems not to have been quite unknown. 
5ju\n|uvo is used in Co. Cavan. 1npe ^\?Mfi = Inehicore : Older form Inchegore, but 1nre Óaoiji 
is given somewhere in O'Reilly's dictionary. tv\5 An óoifie (to^ ax\ Óoifie, = Richhill : The former is the 
Oriel, the latter the Donegal, form. This place is men- 
tioned in the ball id about the death of James Murphy. 

te^fpuic = Leixlip : So obtained locally for O.S. Letters, Co. 
Kildare. It seems to have arisen thus : Laxhlaup (Norse 
original), *teAfduip (with metathesis of x) s *leArpluic 
(with metathesis of final syllable;, leArpuic (t dropped 
through dissimilation). Léirn An t3jiA-oÁin then was non- 
existent as the Irish name, though no doubt it may not 
be worse than the Latin Salt us Salmonis, also a mere 
translation. 

teicjlmn An T)tioici-o = Loughlin Bridge : Obtained loyally for 
O.S. Letters, Co. Carlow. 156 

WaJ SAiij-oe = Mosside : Though I have spelt the name in 
this way, the pronunciations I heard seem to all represent 
merely a naturalisation of the English name. 

tnóin An *Ojioici-o : Old and proper form men "Ojioicit> = Mona- 
drehid, O.S. Letters, Q.C., II., 191. 

tnóin CaIoói-o = Mount Talbot : The Irish name was written 
down in English " phonetics" by a local resident who 
knows no Irish and was unaware of any connection with 
the* English form. 

muiteAnn CeAjift = Mullingar : So found in the best authori- 
ties, but muiteAnn 5eAfi|t is certainly two or three cen- 
turies old. This town was familiarly called An muiteAnn 
(R. Tipper), cf. An ííUinipci*i, An dubAfi, &c. 

muitue pAfiAnnAm: The only form in use, O.S. Letters, Wmth.; 
but the first part has taken the place of buAitce. 

Sseipe : '''Scifie tDjiA^Aix) " ( = S5ei|ie ftpA^A-o nó bjiAi^-oe), i.e.. 
Skerries in Braid, in O.S. Letters , Co. Berry, remembered 
there in tradition. 

CobAji An ÓAipín = Capwell : So given by an Irish speaker in 
Cork ; perhaps doubtful. The original well may have been 
a covered one. An tJAirh = Xavan : This form of the name, according to 
O'Don., was used in his time "in the neighbourhood of the 
town itself and in the direction of Nobber and Moynalty." 
I have heard it from natives of Lower Meath, Louth and 
Monaghan. It occurs in Friar O'Mellan's Journal of the 
War of 1641. O'Don. is probably right in assuming that 
the three forms, An Uaitti, An UA13, and tluA-óÁr;, are all 
abbreviations of TluAconsbÁit, the older name in the 
Annals, &c. 

(^n cnioc.) .BOSTON COLLEGE 
3 9031 01161888 tb/^-.lJ:'-'- Author -= — ■". - ri r- , ,'. r ; Q e | Title T5^ rt4 . Boston College Library 

Chestnut Hill 67, Mass. 

Books may be kept fa two weeks unless a 
shorter time is specified. 

Two cents a day is chatged fot each 2-week book 
Jeptovettttne;^ cents a da yfor each ove r „ lgnt 

If you cannot find what you want, inquire at the 
delivery desk for assistance. 2. Fir»